Introduksjon til brukerroller

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I denne artikkelen

Oversikt over brukerroller

Scenarier for bruk av brukerroller

Opprette og tilordne brukerroller

Oversikt over brukerroller

En brukerrolle er en forhåndsdefinert kategori som kan tilordnes til brukere på grunnlag av sin stilling eller andre kriterier. Roller brukes vanligvis til å presentere tilpassede versjoner eller visninger av en skjemamal til forskjellige typer brukere. Du kan effektivisere forretningsprosesser og optimalisere samling av data ved å legge til brukerroller i skjemamalen til å kontrollere hva brukere kan se når de åpner et skjema som er basert på skjemamalen. Anta for eksempel at du utformer en skjemamal for en søknad med skjemaer vil bli brukt av følgende typer brukere:

 • Elektriske underleverandører som trenger å søke om tillatelse

 • Motta agenter som bekrefter at underleverandører programmer inneholde den nødvendige informasjonen

 • Administratorer som går gjennom de innsendte tillate programmer for godkjenning

I stedet for å utforme tre skjemamaler for hver type brukeren og behandle dataene fra alle disse skjemaene, kan du utforme en skjemamal med skjemaer samle inn alle dataene og legge til en brukerrolle for hver bruker. Bruker-rollen bestemmer hvilke data som vises gjennom tilpassede visninger som er basert på hver brukertype.

Sikkerhetsmerknad: Brukerroller skal ikke brukes til å begrense tilgang til sensitive data i et skjema. Selv om du skrivebeskytte en skjemamal eller skjule enkelte kontroller som er basert på brukerroller, kan brukere muligens bruke et tekstredigeringsprogram for eksempel Microsoft Notepad til å vise eller endre skjemamalfil (XSN) og få tilgang til disse dataene.

Til toppen av siden

Scenarier for bruk av brukerroller

Det finnes mange scenarier der brukerroller er en fordel til brukerne. Med brukerroller kan du for eksempel:

 • Vise en unik visning for hver brukerrolle    Du kan utforme en skjemamal slik at ulike visninger av malen vises avhengig hvem som fyller ut skjemaet. Du kan for eksempel utforme en visning for elektriske underleverandører som søker om en tillatelse, en visning for dem som mottar Tillat programmene og en visning for administratorer som kontrollerer all informasjonen. Hver visning viser bare dataene som passer for hver brukerrolle.

 • Vise en annen inndeling for hver brukerrolle    Du kan utforme en skjemamal som viser ulike deler, avhengig av hvem som fyller ut skjemaet. En inndeling i et utgiftsrapportskjema rapportering skjemamal som gjelder bare for ansatte kan for eksempel vises når en ansatt åpner skjemaet. En annen inndeling som gjelder bare for ledere som godkjenner utgiftsoppgaven kan vises når en leder åpner skjemaet.

 • Angi datavalidering for et felt som er basert på hver brukerrolle    Du kan utforme en skjemamal slik at ulike typer datavalidering er brukt på en kontroll som er bundet til et bestemt felt, avhengig av brukerrolle av personen som fyller ut skjemaet. Du kan for eksempel angi maksimumsverdi for utgifter for en leder én grensen og angi maksimumsverdien for samme tekstboksen høyere en administrator. Hvis en leder fyller ut skjemaet, og overskrider beløpet, vises en dialogboks. Hvis en administrator fyller ut skjemaet, vil tekstboksen godta en verdi som ville blitt forkastet hvis en leder fylt ut skjemaet.

 • Sende skjemadata til en ekstern datakilde som er basert på hver brukerrolle    Hvis du for eksempel du kan utforme skjemamalen slik at elektriske underleverandører som trenger å søke om tillatelse kan sende skjemaene fullførte bare til en webtjeneste, og kan sende skjemaene bare til en SQL-database. Administratorer kan sende skjemadata til en database og i en e-postmelding hvis programmet er godkjent, eller de kan sende skjemadata til bare en database hvis programmet er avvist.

Til toppen av siden

Opprette og tilordne brukerroller

Når du oppretter en ny brukerrolle, kan du tilordne brukere til den på følgende måter:

 • Ved å angi brukernavn fra en Microsoft Active Directory-katalogtjenesten (for eksempel "sales\andrew"). Hvis du vil angi et brukernavn i en Active Directory-katalogtjenesten, må skjemamalen opprettet i og publisert i et Microsoft Windows-nettverk som bruker Active Directory.

 • Ved å angi grupper fra en Active Directory-tjenesten. Du kan for eksempel angi en e-postdistribusjonsliste som inneholder navnene på alle produktavdelingen for markedsføring. Hvis du vil angi en gruppe i en Active Directory-katalogtjenesten, må skjemamalen opprettet i og publisert i et Microsoft Windows-nettverk som bruker Active Directory.

 • Ved å angi en verdi som kommer direkte fra et felt i skjemaet. Feltet kan hente data fra Active Directory, eller brukeren kan skrive inn data i en kontroll som er bundet til dette feltet. Hvis skjemamalen inneholder en tekstboks for Administrator, kan du for eksempel knytte en bestemt brukerrolle til felt tekstboksen er bundet til.

Når du legger til en brukerrolle, kan du angi det som ett av følgende:

Standard rolle    Brukere som ikke er tilordnet til en eksisterende brukerrolle tilordnes automatisk til brukerrolle som er angitt som standardrollen. Standardrollen som brukes også for brukere som er en del av en gruppe, men som arbeider frakoblet. Én brukerrolle er alltid angitt som standard.

Innleder rolle    Hvis du vil bruke en bestemt brukerrolle for brukere som åpner skjemaet for første gang, kan du angi en oppretterrolle. Du kan for eksempel definere en oppretterrolle kalt "Entreprenør" som gjelder for brukere som fyller ut nye Tillat programmet skjemaer. En bruker som er tilordnet til en annen brukerrolle tilordnes automatisk til rollen entreprenør når han eller hun åpner et nytt søknadsskjema. Men neste gang denne brukeren åpner det samme skjemaet, Microsoft Office InfoPath bruker personens tilordnede brukerrolle i stedet for innleder rollen.

Hvis du har tilordnet roller for brukere som er basert på en hvilken som helst kombinasjon av brukernavn, grupper eller verdier fra et felt når en bruker åpner et skjema som er basert på skjemamalen, fastsettes rollen skal tilordnes denne brukeren ved å bruke følgende rekkefølge :

 1. Brukernavnet er en verdi for et felt i skjemamalen.

 2. Brukernavnet er i Active Directory.

 3. Brukeren er medlem av Active Directory-gruppen.

  Obs!: Hvis brukeren er medlem av flere grupper, og du tilordner brukerroller som er basert på en gruppe, kontrollerer InfoPath medlemslisten i hver gruppe i rekkefølgen gruppen er oppført i dialogboksen Behandle brukerroller. Hvis du for eksempel hvis brukeren er medlem av både mottak agent-gruppen og administratorgruppen og administratorgruppen er oppført før mottak agent-gruppen, skal brukeren tilordnes brukerrolle for administratorgruppen.

 4. Hvis ingen av alternativene ovenfor er sanne, brukes standardrollen som.

Når du definerer i brukerroller for skjemamalen, kan du konfigurere regel som automatisk bytter visninger basert på brukerens rolle. Du kan for eksempel opprette en overordnet brukerrolle og deretter opprette en regel for å bytte til visningen manager automatisk når en bruker som er tilordnet rollen som leder åpner skjemaet. Du kan eventuelt opprette regelen først og deretter definere brukerrollene som en del av prosessen med å opprette regelen.

Du kan også variere virkemåten for en kontroll basert på en brukerrolle. Du kan for eksempel aktivere en kontroll bare for en bestemt brukerrolle, mens andre brukerroller kan se dataene i kontrollen, men de kan ikke endre den. Muligheten til å begrense hvem som kan skrive inn data i en kontroll basert på brukerroller er én måte å sikre at dataene som er angitt i en kontroll kommer fra en legitim kilde. Du kan for eksempel har merket en godkjenning i en skjemamal for Tillat programmet som bare medlemmer av rollen administrator brukeren kan velge, som angir at merket for Tillat er godkjent. Brukere som er tilordnet til noen andre brukerroller, for eksempel leverandører som sender programmer, vil bare se avmerkingsboksen, men vil ikke kunne velge eller fjerne den.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×