Introduksjon til brukerroller

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen

Oversikt over brukerroller

Scenarier for bruk av brukerroller

Opprette og tilordne brukerroller

Oversikt over brukerroller

En brukerrolle er en forhåndsdefinert kategori som kan tilordnes til brukere på grunnlag av sin stilling eller andre kriterier. Roller brukes vanligvis til å presentere tilpassede versjoner eller visninger av en skjemamal til forskjellige typer brukere. Du kan effektivisere forretningsprosesser og optimalisere samling av data ved å legge til brukerroller i skjemamalen til å kontrollere hva brukere kan se når de åpner et skjema som er basert på skjemamalen. Anta for eksempel at du utformer en skjemamal for en søknad med skjemaer vil bli brukt av følgende typer brukere:

 • Elektrikere som må søke om tillatelse

 • Saksbehandlere som bekrefter at søknadene fra elektrikerne inneholder nødvendig informasjon

 • Administratorer som går gjennom de innsendte søknadene for å godkjenne dem

I stedet for å utforme tre skjemamaler for hver brukertype og behandle dataene fra alle disse skjemaene, kan du utforme én skjemamal der skjemaene samler inn alle dataene og legge til en brukerrolle for hver brukertype. Brukerrollen avgjør hvilke data som vises ved hjelp av tilpassede visninger som er basert på hver brukertype.

Sikkerhetsmerknad: Brukerroller skal ikke brukes til å begrense tilgang til sensitive data i et skjema. Selv om du skrivebeskytte en skjemamal eller skjule enkelte kontroller som er basert på brukerroller, kan brukere muligens bruke et tekstredigeringsprogram for eksempel Microsoft Notepad til å vise eller endre skjemamalfil (XSN) og få tilgang til disse dataene.

Til toppen av siden

Scenarier for bruk av brukerroller

Det finnes mange scenarier der brukerroller kan være til hjelp for brukerne. Med brukerroller kan du for eksempel:

 • Vise en unik visning for hver brukerrolle    Du kan utforme en skjemamal slik at det vises ulike visninger av den skjemamalen, avhengig av hvem som fyller ut skjemaet. Du kan for eksempel utforme en visning for elektrikere som søker om en tillatelse, en visning for dem som behandler søknaden og en visning for administratorer som kontrollerer all informasjonen. Hver visning viser bare dataene som er hensiktsmessige for hver brukerrolle.

 • Vise ulike inndelinger for hver brukerrolle    Du kan utforme en skjemamal som viser ulike inndelinger, avhengig av hvem som fyller ut skjemaet. Eksempelvis kan en inndeling i en skjemamal for reiseregninger, som bare gjelder for ansatte, vises når en ansatt åpner skjemaet. En annen inndeling, som bare gjelder for ledere som godkjenner reiseregningen, kan vises når en leder åpner skjemaet.

 • Angi datavalidering for et felt som er basert på hver brukerrolle    Du kan utforme en skjemamal slik at ulike typer datavalidering gjelder for en kontroll som er bundet til et bestemt felt, avhengig av brukerrollen til personen som fyller ut skjemaet. Du kan for eksempel angi én maksimumsverdi for utgifter for en leder, og angi en høyere maksimumsverdi for den samme tekstboksen for en administrator. Hvis en leder fyller ut skjemaet og overskrider beløpet, vises det en dialogboks. Hvis skjemaet fylles ut av en administrator, vil tekstboksen godta verdier som ville blitt forkastet hvis skjemaet ble fylt ut av en leder.

 • Sende skjemadata til en ekstern datakilde som er basert på hver brukerrolle    Du kan for eksempel utforme skjemamalen slik at elektrikere som må søke om en tillatelse, bare kan sende de ferdigutfylte skjemaene til en webtjeneste, og de som behandler søknaden, bare kan sende sine skjemaer til en SQL-database. Administratorer kan sende sine skjemadata til en database og i en e-postmelding hvis søknaden er godkjent, eller de kan sende skjemadataene bare til en database, hvis søknaden er avslått.

Til toppen av siden

Opprette og tilordne brukerroller

Når du oppretter en ny brukerrolle, kan du tilordne brukere til den på følgende måter:

 • Ved å angi brukernavn fra en Microsoft Active Directory-katalogtjenesten (for eksempel "sales\andrew"). Hvis du vil angi et brukernavn i en Active Directory-katalogtjenesten, må skjemamalen opprettet i og publisert i et Microsoft Windows-nettverk som bruker Active Directory.

 • Ved å angi grupper fra en Active Directory-tjenesten. Du kan for eksempel angi en e-postdistribusjonsliste som inneholder navnene på alle produktavdelingen for markedsføring. Hvis du vil angi en gruppe i en Active Directory-katalogtjenesten, må skjemamalen opprettet i og publisert i et Microsoft Windows-nettverk som bruker Active Directory.

 • Ved å angi en verdi som kommer direkte fra et felt i skjemaet. Feltet kan hente data fra Active Directory, eller brukeren kan skrive inn data i en kontroll som er bundet til dette feltet. Hvis skjemamalen inneholder en tekstboks for Administrator, kan du for eksempel knytte en bestemt brukerrolle til felt tekstboksen er bundet til.

Når du legger til en brukerrolle, kan du angi det som ett av følgende:

Standard rolle    Brukere som ikke er tilordnet til en eksisterende brukerrolle tilordnes automatisk til brukerrolle som er angitt som standardrollen. Standardrollen som brukes også for brukere som er en del av en gruppe, men som arbeider frakoblet. Én brukerrolle er alltid angitt som standard.

Innleder rolle    Hvis du vil bruke en bestemt brukerrolle for brukere som åpner skjemaet for første gang, kan du angi en oppretterrolle. Du kan for eksempel definere en oppretterrolle kalt "Entreprenør" som gjelder for brukere som fyller ut nye Tillat programmet skjemaer. En bruker som er tilordnet til en annen brukerrolle tilordnes automatisk til rollen entreprenør når han eller hun åpner et nytt søknadsskjema. Men neste gang denne brukeren åpner det samme skjemaet, Microsoft Office InfoPath bruker personens tilordnede brukerrolle i stedet for innleder rollen.

Hvis du har tilordnet roller for brukere som er basert på en hvilken som helst kombinasjon av brukernavn, grupper eller verdier fra et felt når en bruker åpner et skjema som er basert på skjemamalen, fastsettes rollen skal tilordnes denne brukeren ved å bruke følgende rekkefølge:

 1. Brukernavnet er en verdi for et felt i skjemamalen.

 2. Brukernavnet er i Active Directory.

 3. Brukeren er medlem av Active Directory-gruppen.

  Obs!: Hvis brukeren er medlem av flere grupper, og du tilordner brukerroller som er basert på en gruppe, kontrollerer InfoPath medlemslisten i hver gruppe i rekkefølgen gruppen er oppført i dialogboksen Behandle brukerroller. Hvis du for eksempel hvis brukeren er medlem av både mottak agent-gruppen og administratorgruppen og administratorgruppen er oppført før mottak agent-gruppen, skal brukeren tilordnes brukerrolle for administratorgruppen.

 4. Hvis ingen av alternativene ovenfor er sanne, brukes standardrollen som.

Når du definerer i brukerroller for skjemamalen, kan du konfigurere regel som automatisk bytter visninger basert på brukerens rolle. Du kan for eksempel opprette en overordnet brukerrolle og deretter opprette en regel for å bytte til visningen manager automatisk når en bruker som er tilordnet rollen som leder åpner skjemaet. Du kan eventuelt opprette regelen først og deretter definere brukerrollene som en del av prosessen med å opprette regelen.

Du kan også variere virkemåten for en kontroll på bakgrunn av en brukerrolle. Du kan for eksempel aktivere en kontroll bare for én bestemt brukerrolle, mens andre brukerroller kan se dataene i kontrollen, men ikke endre dem. Muligheten til å begrense hvem som kan angi data i en kontroll basert på brukerroller, er én metode for å sikre at dataene som angis i en kontroll, kommer fra en legitim kilde. Du kan for eksempel ha avmerkingsboksen Godkjenning i en skjemamal for søknad om tillatelse, som bare kan velges av medlemmer av administratorbrukerrollen, og som angir at søknaden er godkjent. Brukere som er tilordnet til andre brukerroller, for eksempel elektrikere som sender inn søknader, kan se avmerkingsboksen, men ikke merke av eller fjerne merket i den.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×