Introduksjon til InfoPath Forms Services

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

InfoPath Forms Services er et serverprodukt bygget på Windows SharePoint Services 3.0 som et ASP.NET versjon 2.0-program. Det gjør det mulig for brukere å fylle ut Microsoft Office InfoPath 2007-skjemaer ved hjelp av en webleser i stedet for, eller i tillegg til å bruke klientprogrammet Office InfoPath 2007. Nå får du en bredere tilgang til skjemaer enn det som var mulig i tidligere versjoner av Microsoft Office InfoPath. Med InfoPath Forms Services får organisasjonen i tillegg en sentral plassering for lagring og administrering av skjemamaler.

Hva vil du gjøre?

Aktivere bredere tilgang til skjemamaler

Distribuere og administrere webleserkompatible skjemamaler

Aktivere bredere tilgang til skjemamaler

En skjemamalutvikler som bruker Office InfoPath 2007 kan velge å utforme en nettleserkompatibel skjemamal. Når denne skjemamalen brukes som en nettleseraktivert skjemamal på en server som kjører InfoPath Forms Services, kan brukere fylle ut skjemaet i en webleser, og må ikke ha InfoPath installert på datamaskinen. Brukeropplevelsen er den samme når du fyller ut et skjema i en leser som når du fyller ut et skjema i InfoPath. Funksjoner som for eksempel datavalidering er utformet for å fungere i leseren uten å ta omveier om serveren. Dette betyr at resultatene som vises når visse betingelser er til stede, for eksempel datavalideringsvarsler, vises umiddelbart fordi leseren ikke behøver å laste skjemaet på nytt hver gang brukeren arbeider interaktivt med det.

Obs!: 

 • Enkelte skjemaer inneholder alternativer, som kalles innstillinger for tilbakesending, som skjemamalutvikleren bruker til å angi om det er nødvendig å gå veien om serveren for å vises data. Disse innstillingene kan medføre at skjemaytelsen reduseres. En innstilling for tilbakesending som krever at dataene sendes til serveren, kan medføre at det tar lenger tid for skjemaet å vise dataene, og hvis en tilbakesending ikke er nødvendig i et spesielt tilfelle, kan det redusere skjemaytelsen uten at det finnes noen fordeler.

 • Enkelte funksjoner og kontroller, for eksempel ActiveX-kontroller, støttes ikke i leserkompatible skjemamaler.

Du bør vurdere følgende før du bruker en leserkompatibel skjemamal for en server som kjører InfoPath Forms Services:

 • Hvordan du bruker en leserkompatibel skjemamal er avhengig av hvilke funksjoner skjemamalutvikleren har lagt til i malen. Se tabellen i avsnittet under for flere detaljer.

 • For at en skjemamal skal kjøre som fullstendig klarert når den åpnes i InfoPath, må skjemamalutvikleren legge til en digital signatur i den. Hvis et fullstendig klarert skjema installeres på datamaskinen til en bruker, behøver ikke den aktuelle skjemamalen ha en digital signature og kan fylles ut ved å bruke en leser eller InfoPath.

 • Leseraktiverte skjemamaler kan fylles ut ved hjelp av enkelte mobile enheter hvis skjemamalen aktiveres for å vises på en mobil enhet.

Til toppen av siden

Utvikle og håndtere leserkompatible skjemamaler

Alle leseraktiverte skjemamaler må ligge på en server som kjører InfoPath Forms Services. Det finnes to distribusjonsmodi for skjemamaler som er plassert på en server som kjører InfoPath Forms Services: én for brukerskjemamaler og én for administratorgodkjent skjemamaler.

Brukerskjemamaler kan utvikles av alle som har tillatelse til å opprette biblioteker og lister. En brukerskjemamal er en skjemamal som bare inneholder deklarativ funksjonalitet, for eksempel betinget formatering, men som ikke inneholder forvaltet kode. Brukerskjemamaler kjører under sikkerhetsnivået Domene.

Administratorgodkjent skjemamaler er skjemamaler som inneholder forvaltet kode, krever fullstendig klarering, bruker en datatilkobling som behandles av administrator, er aktivert som skal vises på en mobil enhet eller skal distribueres bredt på tvers av en områdesamling. En farmadministrator gjennomfører vanligvis opplasting og kontroll trinnene i distribusjonen av en administratorgodkjent skjemamal, selv om en mal skjemautformeren kan også utføre kontrolloppgaver fra InfoPath. En farmadministrator med administratorrettigheter for områdesamling eller en administrator for områdesamling kan gjennomføre aktiveringen. Prosessen for å distribuere en administratorgodkjent skjemamal krever følgende tre trinn:

 1. Bekreft    Kontrollprosessen viser informasjon om skjemamalen, for eksempel feil og advarsler. Dette gjøres ved å bruke en innstilling i sentraladministrasjonen eller ved å bruke oppgaveruten Utformingskontroll i Office InfoPath 2007. .

 2. Last opp    Når skjemamalen er kontrollert, lastes den opp av en farmadministrator til biblioteket Behandle skjemamaler for webfarmen.

 3. Aktiver    Etter at skjemamalen er lastet opp, kan en farmadministrator eller en administrator for områdesamling aktivere den.

  Obs!: En farmadministrator må ha administratorrettigheter for områdesamling for å aktvere en skjemamal der.

I tabellen nedenfor beskrives de to mest vanlige distribusjonsscenariene og rollen som kreves for hver av dem.

Type

Scenario

Distribusjonsomfang

Brukerskjemamal

En sluttbruker med tillatelse til å opprette biblioteker og lister på en server som kjører InfoPath Forms Services distribuerer en leserkompatibel skjemamal som inneholder deklarativ funksjonalitet som for eksempel betinget formatering.

Skjemamalen publiseres til et dokumentbibliotek eller som en innholdstype. Dette er den beste distribusjonsmetoden for skjemamaler som ikke har forvaltet kode og som har begrenset distribusjonsomfang, for eksempel maler som skal brukes av ansatte i en enkelt avdeling.

Obs!: Hvis en brukerskjemamal må ha en bredere distribusjon, kan den distribueres ved å bruke samme fremgangsmåte som for en administratorgodkjent skjemamal.

Administratorgodkjent skjemamal

En farmadministrator distribuerer en fullstendig klarering eller domeneklarering webleserkompatibel skjemamal som inneholder forvaltet kode, bruker en datatilkobling som administreres av en administrator, er aktivert mobil eller skal distribueres bredt på tvers av en områdesamling.

Skjemamalen kontrolleres og lastes opp av en farmadministrator, og deretter aktiveres den for et skjemamalbibliotek for én eller flere områdesamlinger. Aktivering er prosessen som brukes til å slå på eller av funksjoner i en områdesamling, eller gjøre administratorgodkjente skjemamaler tilgjengelige for bruk. Denne distribusjonsmetoden fungerer best for skjemamaler som skal ha en bred distribusjon og brukes av ansatte i mange avdelinger i hele organisasjonen.

Obs!: En farmadministrator må kontrollere og laste opp en administratorgodkjent skjemamal, men en administrator for områdesamling kan aktivere skjemamalen etter at den er lastet opp.

Obs!: 

 • Hvis du vil distribuere en skjemamal som inneholder forvaltet kode, men ikke har rettighetene til å gjøre dette, kontakter du en farmadministrator for assistanse. Før du ber en farmadministrator om å distribuere en skjemamal, må du publisere den til en plassering der administratoren har tilgang til den.

 • Når en farmadministrator distribuerer en skjemamal, legges den til en sentral plassering på serveren. Alle med administratorrettigheter for områdesamling kan aktivere skjemamalen for sin områdesamling. Denne distribusjonsmetoden anbefales bare for skjemamaler som du vil gjøre tilgjengelig for en eller flere områdesamlinger.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×