Introduction to what-if analysis

Viktig  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Mange forbedringer er gjort i Excel 2010, det Problemløser-tillegget
lese et blogginnlegg eller prøve Office 365!

Du kan bruke flere ulike sett med verdier i én eller flere formler ved hjelp av hva-hvis-analyseverktøy i Microsoft Office Excel, til å utforske alle ulike resultater.

Du kan for eksempel gjøre hva-hvis-analyse for å lage to budsjetter hver forutsetter et visst nivå av inntekt. Du kan også angi et resultat du vil bruke en formel til å lage, og deretter finne ut hva sett med verdier, vil du få dette resultatet. Excel inneholder flere verktøy som hjelper deg med å utføre analysetypen som passer dine behov.

I denne artikkelen

Oversikt

Bruke scenarier til å vurdere mange ulike variabler

Bruke Målsøking til å finne ut hvordan du får ønsket resultat

Bruke datatabeller for å se effektene av én eller to variabler i en formel

Klargjøre prognoser og avanserte forretningsmodeller

Oversikt

Hva hvis-analyse er prosessen med å endre dataene i cellene for å se hvordan endringene påvirker resultatet av formler i regnearket.

Tre typer verktøy for hva-hvis-analyse som følger med Excel: scenarier, datatabeller og Målsøking. Scenarier og datatabeller tar sett av inndataverdier og bestemmer mulige resultater. En datatabell fungerer bare med én eller to variabler, men den kan godta mange forskjellige verdier for disse variablene. Et scenario kan ha flere variabler, men den kan bruke bare opptil 32 verdier. Målsøking fungerer forskjellig fra scenarier og datatabeller i og med at det tar et resultat, og bestemmer mulige inndataverdier som gir det resultatet.

I tillegg til disse tre verktøyene kan du installere tillegg som hjelper deg med å utføre hva-hvis-analyse, for eksempel Problemløser-tillegget.


Problemløser-tillegget ligner på Målsøking, men den kan bruke flere variabler. Du kan også opprette prognoser ved hjelp av fyllhåndtaket og forskjellige kommandoer som er bygd inn i Excel. Du kan bruke tillegget Analysis Pack for mer avanserte modeller.

Til toppen av siden

Bruke scenarier til å vurdere mange ulike variabler

Et scenario er et sett med verdier som lagres i Excel, og kan erstatte automatisk i celler i et regneark. Du kan opprette og lagre ulike verdigrupper på et regneark, og deretter bytte til noen av disse nye scenariene for å vise ulike resultater.

Tenk deg at du har to budsjett scenarier: verste tilfelle og et beste tilfelle. Du kan bruke Scenariobehandling til å opprette begge scenarier i det samme regnearket, og deretter bytte mellom dem. For hvert scenario angir du cellene som endres og verdiene som skal brukes for dette scenariet. Når du bytter mellom scenarioer, endres resultatcellen for å gjenspeile ulike verdiene i endringscellene.

Verste tilfelle-scenario
Verste tilfelle-scenario

1. endre celler

2. resultatcellen

Beste tilfelle-scenario
Beste tilfelle-scenario

1. endre celler

2. resultatcellen

Hvis flere personer har bestemt informasjon i forskjellige arbeidsbøker som du vil bruke i scenarier, kan du samle disse arbeidsbøkene og flette deres scenarier.

Når du har opprettet eller samlet inn alle scenarioene du trenger, kan du opprette en sammendragsrapport som inneholder informasjon fra disse scenariene. Et scenario rapporten viser all Scenarioinformasjon i én tabell i et nytt regneark.

Sammendragsrapport for scenario i Excel
Sammendragsrapport

Merknad  Scenario for rapporter er ikke omberegnet automatisk. Hvis du endrer verdiene i et scenario, vises disse endringene ikke i en eksisterende sammendragsrapport. I stedet må du opprette en ny sammendragsrapport.

Til toppen av siden

Bruke Målsøking til å finne ut hvordan du får ønsket resultat

Hvis du kjenner resultatet at du vil ha fra en formel, men du ikke er sikker på hvilken inndataverdien formelen trenger for å få dette resultatet, kan du bruke Målsøking-funksjonen. Anta for eksempel at du trenger å låne noen penger. Du vet hvor mye penger du vil, hvor lenge en periode som du vil betale ned lånet og hvor mye du har råd til å betale hver måned. Du kan bruke Målsøking for å finne ut hva renten du må sikre for å oppfylle målet ditt lån.

Modell med avdrag avhengig av rente

Merknad  Målsøking fungerer med bare én variabel inndataverdien. Hvis du vil finne ut mer enn én inndataverdi, for eksempel lånebeløpet og månedlig beløp for et lån, bør du i stedet bruke tillegget Problemløser. Hvis du vil ha mer informasjon om Problemløser-tillegget, kan du se klargjøre prognoser og avanserte forretningsmodellerog følge koblingene i Se også-delen.

Til toppen av siden

Bruke datatabeller for å se effektene av én eller to variabler i en formel

Hvis du har en formel som bruker én eller to variabler, eller flere formler som alle bruker en felles variabel, kan du bruke en datatabell til å se alle resultatene på ett sted. Ved hjelp av datatabeller, gjør det enkelt å undersøke en rekke muligheter med et raskt blikk. Fordi du fokuserer på bare én eller to variabler, er resultatene er enkle å lese og dele i tabellform. Hvis automatisk omberegning er aktivert for arbeidsboken, omberegnes umiddelbart dataene i datatabellene; Dermed har du alltid ferske data.

Datatabell med én variabel
En datatabell med én variabel

En datatabell kan ikke inneholde mer enn to variabler. Hvis du vil analysere flere enn to variabler, kan du bruke scenarier. Selv om det er begrenset til bare én eller to variabler, kan en datatabell bruke så mange ulike variable verdier du vil bruke. Et scenario kan ha maksimalt 32 forskjellige verdier, men du kan opprette så mange scenarier som du vil bruke.

Til toppen av siden

Klargjøre prognoser og avanserte forretningsmodeller

Hvis du vil klargjøre prognoser, kan du bruke Excel til automatisk å generere fremtidige verdier som er basert på eksisterende data, eller til automatisk å generere ekstrapolerte verdier som er basert på en lineær trend eller vekst trend beregninger.

Du kan fylle ut en serie med verdier som passer til en enkel lineær trend eller en eksponentiell veksttrend ved hjelp av fyllhåndtaket eller serie-kommandoen. Hvis du vil utvide komplekse og ikke-lineære data, kan du bruke regnearkfunksjoner eller regresjonsanalyseverktøyet i den Analysis ToolPak Add-in. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du følge koblingene i Se også-delen.

Selv om Målsøking kan bruke bare én variabel, kan du projisere bakover for flere variabler ved hjelp av tillegget Problemløser. Ved hjelp av Problemløseren, kan du finne en optimal verdi for en formel i én celle – kalt målcellen – i et regneark.

Problemløseren arbeider med en gruppe celler som er relatert til formelen i målcellen. Problemløseren justerer verdiene i endringscellene du angir – kalt justerbare celler – for å komme frem til resultatet du har angitt i målcelleformelen. Du kan bruke begrensninger for å begrense verdiene problemløseren kan bruke i modellen, og begrensningene kan referere til andre celler som påvirker formelen i målcellen.

Til toppen av siden

Merknad  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: Excel 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk