Insert a table

Word provides many handy methods for inserting tables into your documents. For example, you can quickly insert a basic table, or draw a table cell-by-cell to form rows and columns.

Do any of the following:

Quickly insert a basic table

 1. On the View menu, click Print Layout or Publishing Layout.

 2. Click where you want to insert a table.

 3. On the Tables tab, under Table Options, click New, and then click and drag across as many rows and columns as you want.

  Tabeller-fanen, Tabellalternativer-gruppen i Word

  Word inserts the table into your document.

Insert a table and specify text autofit behavior

 1. On the View menu, click Print Layout or Publishing Layout.

 2. Click where you want to insert a table.

 3. On the Tables tab, under Table Options, click New, and then click Insert Table.

  Tabeller-fanen, Tabellalternativer-gruppen i Word

 4. Under Table size, specify the number of rows and columns that you want.

 5. Under AutoFit behavior, specify how the table should fit to the text you insert into it, and then click OK.

  Word inserts the table into your document.

Draw a table cell-by-cell

 1. On the View menu, click Print Layout or Publishing Layout.

 2. On the Tables tab, under Draw Borders, click Draw.

  Tabell-fanen, Tegn kantlinjer-gruppen

 3. Click in your document and drag to draw the table cell-by-cell to form rows and columns.

See also

Add or delete rows or columns in a table

Resize all or part of a table

Add or change borders in a table

Add, change, or remove table shading

Align a table or text within a table

Wrap text around a table

Move a table

Gjelder for: Word for Mac 2011Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk