Innstillinger for viderekobling for Enterprise Voice

Denne delen beskriver innstillingene for viderekobling i Office Communicator 2007 R2.

Obs!:  Viderekoblings- og talemeldingsfunksjoner er bare tilgjengelige hvis organisasjonen er konfigurert til å støtte dem. Hvis du ikke er sikker på hvilke Office Communicator 2007 R2-funksjoner som er aktiverte, kontakter du systemansvarlig.

Obs!:   Hvis du viderekobler et anrop til en kontakt som kjører Office Communicator 2005, vil kontakten som mottar det viderekoblede anropet, se kontaktnavnet ditt i anropslisten i stedet for navnet på oppringeren.

Du kan konfigurere viderekobling av anrop i Communicator 2007 R2 ved å bruke dialogboksen Innstillinger for viderekobling.

Slik åpner du dialogboksen Innstillinger for viderekobling

 • Klikk Viderekobling-knappen øverst til høyre i hovedvinduet i Office Communicator, og klikk deretter Innstillinger for viderekobling.

Følgende funksjoner for viderekobling er tilgjengelige i Enterprise Voice:

Gjør følgende når jeg mottar anrop

Bruk rullegardinlisten Gjør følgende når jeg mottar anrop til å velge hvem som bør ringes når du mottar et innkommende anrop. Hvis du vil at anropene til deg skal ringe andre kontakter eller telefonnumre, velger du ønsket alternativ og konfigurerer innstillingene som beskrevet nedenfor.

 • Ring meg. Innkommende anrop ringer bare hos deg. Hvis du velger dette alternativet, kan du konfigurere tilleggsnumre som vil ringes samtidig som standard telefonnummer ringer. Hvis du for eksempel er på reise eller er borte fra kontoret deler av dagen, kan du angi at innkommende anrop skal ringe både jobbnummeret ditt og mobiltelefonen.

  Slik konfigurerer du Ring meg-alternativet

  1. Velg Ring meg i rullegardinlisten Gjør følgende når jeg mottar anrop.

  2. Hvis du vil at innkommende anrop skal ringe primærnummeret og et annet telefonnummer samtidig, klikker du alternativknappen ved siden av nummeret du vil ringe samtidig, under Velg et annet nummer som skal ringes. Hvis du ikke finner nummeret i listen, legger du det til ved å gjøre følgende:

   1. Klikk Legg til.

   2. Klikk Telefonnummer.

   3. Klikk telefonnummertypen du vil legge til, i dialogboksen Mine telefonnumre, eller klikk Ny telefon.

   4. Skriv inn det nye telefonnummeret, i dialogboksen Rediger telefonnummer. (Hvis du vil ha eksempler på telefonnummerformater, kan du se Redigere telefonnumre.)

 • Ring meg og min anropsgruppe. Innkommende anrop ringer deg og din anropsgruppe, som er en gruppe med kontakter som kan svare på innkommende anrop når du er utilgjengelig. Du kan angi en forsinkelse slik at innkommende anrop ringer deg først, og deretter medlemmer i anropsgruppen din etter et angitt antall sekunder.

  Slik konfigurerer du alternativet Ring meg og min anropsgruppe

  1. Velg Ring meg og min anropsgruppe i rullegardinlisten Gjør følgende når jeg mottar anrop.

  2. Klikk Legg til under Legg til medlemmer fra anropsgruppen som skal kunne besvare anrop på dine vegne.

  3. Klikk Kontakt, og velg deretter en kontakt i listen Legg til kontakter, eller skriv inn navnet eller e-postadressen til en person, i søkeboksen.

  4. Klikk OK.

  5. Hvis du vil angi en forsinkelse før du ringer en kontakt, klikker du kontakten i Anropsgruppe-delen, og deretter klikker du Forsinkelse-knappen (eller klikk ikonet i Forsinkelse-kolonnen ved siden av kontakten). Angi antall sekunder før kontakten skal ringes, i dialogboksen Angi ringeforsinkelse, og klikk deretter OK.

 • Viderekoble til min telefonsvarer, et nummer eller en kontakt. Dine innkommende anrop omgår deg og går direkte til telefonsvareren din eller telefonnummeret eller kontakten du har angitt.

  Slik konfigurerer du alternativet Viderekoble til min telefonsvarer, et nummer eller en kontakt

  1. Velg Viderekoble til min telefonsvarer, et nummer eller en kontakt i rullegardinlisten Gjør følgende når jeg mottar anrop.

  2. Velg alternativknappen ved siden av telefonnummeret eller kontakten, under Viderekoble anrop til én av følgende. Hvis telefonnummeret eller kontakten ikke finnes i listen, gjør du følgende:

   1. Hvis du vil legge til et telefonnummer, klikker du Legg til og deretter Telefonnummer. Klikk Ny telefon i dialogboksen Mine telefonnumre. Skriv inn det nye telefonnummeret, i dialogboksen Rediger telefonnummer. (Hvis du vil ha eksempler på telefonnummerformater, kan du se Redigere telefonnumre.) Klikk OK.

   2. Hvis du vil legge til en kontakt, klikker du Legg til og deretter Kontakt. Velg en kontakt i listen Legg til kontakter, eller skriv inn navnet eller e-postadressen til en person, i søkeboksen. Klikk OK.

 • Ring meg og mine representanter. Hvis du har assistenter som skal bruke Office Communications Server 2007 R2 Attendant til å styre anrop til deg, velger du dette alternativet hvis du vil at innkommende anrop skal ringe deg og representantene du angir.

  Slik konfigurerer du alternativet Ring meg og mine representanter

  1. Velg Ring meg og mine representanter i rullegardinlisten Gjør følgende når jeg mottar anrop.

  2. Klikk Legg til under Velg representanter som skal kunne svare og ringe på dine vegne.

  3. Klikk Kontakt, og velg deretter en kontakt i listen Legg til kontakter, eller skriv inn navnet eller e-postadressen til en person, i søkeboksen.

  4. Klikk OK.

   Obs!: Du kan bruke avmerkingsboksen i Ring-kolonnen til å bestemme om representantene i listen skal kunne svare på anrop og foreta anrop på dine vegne. Du kan også fjerne en representant fra listen ved å klikke et navn og deretter klikke Slett.

 • Ring bare mine representanter. Hvis du har assistenter som skal bruke Office Communications Server 2007 R2 Attendant til å styre anrop til deg, velger du dette alternativet hvis du vil at innkommende anrop skal omgå deg og ringe representantene du angir.

  Slik konfigurerer du alternativet Ring bare mine representanter

  1. Velg Ring bare mine representanter i rullegardinlisten Gjør følgende når jeg mottar anrop.

  2. Klikk Legg til under Velg representanter som skal kunne svare og ringe på dine vegne.

  3. Klikk Kontakt, og velg deretter en kontakt i listen Legg til kontakter, eller skriv inn navnet eller e-postadressen til en person, i søkeboksen.

  4. Klikk OK.

  5. Velg avmerkingsboksen i Ring-kolonnen ved siden av representanten eller representantene du vil viderekoble anropene dine til.

   Obs!: Du kan også fjerne en representant fra listen ved å klikke et navn og deretter klikke Slett.

Oversikt over gjeldende innstillinger

I dette tekstområdet får du en oversikt over hvordan anropene dine håndteres basert på viderekoblingsinnstillingene du har angitt. Hvis du vil justere innstillingene, velger du et nytt alternativ i rullegardinlisten Gjør følgende når jeg mottar anrop.

Obs!: Du kan redigere et telefonnummer i ringelisten ved å klikke nummeret (eller klikke alternativknappen ved siden av telefonnummeret og deretter klikke Rediger). Klikk en telefonnummertype i dialogboksen Mine telefonnumre. Rediger telefonnummeret i dialogboksen Rediger telefonnummer. (Hvis du vil ha eksempler på telefonnummerformater, kan du se Redigere telefonnumre.) Klikk OK.

Send ubesvarte anrop til følgende

Du kan bruke alternativet Ubesvarte anrop sendes til til å omdirigere et anrop når det ikke blir besvart fra det primære jobbnummeret eller tilleggsnummeret eller -kontakten.

Slik angir du alternativer for Ubesvarte anrop sendes til

 • Klikk rullegardinlisten ved siden av Ubesvarte anrop sendes til, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Talemelding for å omdirigere ubesvarte anrop til talemeldinger.

  • Klikk et eksisterende nummer i rullegardinlisten. Tilgjengelige telefonnumre er basert på telefonnumrene som er konfigurert i kategorien Telefoner i dialogboksen Alternativer, eller nye numre som er angitt som en del av konfigurasjonen av Innstillinger for viderekobling.

  • Klikk Nytt nummer, og klikk deretter Konfigurer til høyre for rullegardinlisten. Angi et telefonnummer i Telefonnummer-boksen, og klikk deretter OK.

  • Klikk Kontakt, og velg deretter en kontakt i kontaktlisten, eller skriv inn navnet eller e-postadressen til en person, i søkeboksen.

Ring i dette antallet sekunder før omdirigering

Bruk alternativet Ring i dette antallet sekunder før omdirigering til å angi hvor lang tid som skal gå før et ubesvart anrop omdirigeres til talemeldingene dine, et annet nummer eller en annen kontakt.

Bare bruk disse innstillingene i arbeidstiden som er angitt i Outlook

Merk av for Bare bruk disse innstillingene i arbeidstiden som er angitt i Outlook for å bruke viderekoblingsinnstillingene i arbeidstiden som er angitt i arbeidskalenderen i Outlook. Før du merker av for dette alternativet må du kontrollere arbeidskalenderen din i Outlook. Dette alternativet kan være spesielt nyttig for eksempel hvis du vil motta anrop hjemme i arbeidstiden, men ikke ønsker å bli forstyrret av jobbtelefoner hjemme etter arbeidstid. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bare bruk disse innstillingene i arbeidstiden som er angitt i Outlook.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×