Innføring i Word Starter

Microsoft Word Starter 2010 er et tekstbehandlingsprogram som er utformet for hverdagslige oppgaver som brevskriving, oppdatering av CVen og opprettelse av nyhetsbrev. Word Starter er en del av Microsoft Office Starter 2010, og leveres forhåndsinstallert på datamaskinen.

Word Starter 2010 ligner mye på Microsoft Word 2010 når det gjelder utseende, men det støtter ikke de avanserte funksjonene til den fullstendige versjonen av Word. Hvis du finner ut at du vil ha flere funksjoner, kan du oppgradere til Word 2010 direkte fra Word Starter 2010. Bare klikk KjøpHjem-fanen på båndet.

Hva vil du gjøre?

Åpne Word Starter og ta en titt

Opprette et nytt dokument

Lagre et dokument

Skrive og formatere tekst

Justere sidemarger

Sette inn et bilde eller grafikkelement

Sette inn et bilde som er lagret på datamaskinen

Sette inn utklipp

Sette inn en tabell

Kjøre stavekontroll

Skrive ut

Dele ved å bruke e-post eller Internett

Få mer hjelp

Åpne Word Starter og ta en titt

Åpne Word Starter med Start-knappen i Windows.

 1. Klikk Start-knappen Startknapp. Hvis du ikke ser Word Starter i listen over programmer, klikker du Alle programmer, og deretter klikker du Microsoft Office Starter.

 2. Klikk Microsoft Word Starter 2010.

  Oppstartsskjermbildet i Word Starter åpnes, og det vises et tomt dokument.

Word Starter

Hvis du klikker Fil-fanen, åpnes Backstage-visningen i dokumentet, der du kan åpne og lagre filer, få informasjon om det gjeldende dokumentet og utføre andre oppgaver som ikke har noe å gjøre med innholdet i dokumentet, for eksempel skrive det ut eller sende en kopi av det i en e-post.

Hver fane på båndet viser kommandoer som er gruppert etter oppgave. Du vil sannsynligvis bruke Hjem-fanen mesteparten av tiden, når du skriver og formaterer tekst. Bruk Sett inn-fanen til å legge til tabeller, utklipp, bilder eller annen grafikk i dokumentet. Bruk Sideoppsett-fanen til å justere marger og oppsett, spesielt for utskrift. Bruk Utsendelser -fanen til å utforme konvolutter og etiketter, og til å samle masseutsendelser (utskriftsfletting).

Ruten langs siden av Word Starter-vinduet inneholder koblinger til Hjelp og snarveier til maler og utklipp, slik at du raskt kan opprette et profesjonelt dokument. Ruten viser også reklame og en kobling til å kjøpe en komplett Office-versjon.

Til toppen av siden

Opprette et nytt dokument

Når du oppretter et dokument i Microsoft Word Starter 2010, kan du starte fra bunnen av, eller du kan starte fra en mal, der noe av arbeidet allerede er gjort for deg.

 1. Klikk Fil, og klikk deretter Ny.

  Ny

 2. Hvis du vil begynne med det som tilsvarer et tomt papirark, dobbeltklikker du Tomt dokument.

  Tomt dokument

  Hvis du vil begynne med en bestemt type dokument, velger du en av malene som er tilgjengelige fra Office.com.

  Maler

 3. Word Starter åpner et tomt dokument eller en mal, som du bare kan begynne å legge til innhold i.

Til toppen av siden

Lagre et dokument

Når du avbryter arbeidet eller avslutter, må du lagre dokumentet, ellers mister du alt arbeidet. Når du lagrer dokumentet, lagres det som en fil på datamaskinen, der du kan åpne det senere for å endre det og skrive det ut.

 1. Klikk Lagre Lagre-knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang.

  (Hurtigtast: trykk CTRL+S.)

  Hvis dette dokumentet allerede er blitt lagret som en fil, blir eventuelle endringer du har gjort, umiddelbart lagret i dokumentet, og du kan fortsette å arbeide.

 2. Hvis dette er et nytt dokument som du ennå ikke har lagret, må du skrive inn et navn for det.

 3. Klikk Lagre.

Hvis du vil ha mer informasjon om navngiving og lagring av dokumenter, kan du se Hurtigstart: Lagre et dokument.

Til toppen av siden

Skrive og formatere tekst

Uansett om du begynner på et dokument fra en tom side eller en mal, legger du til eget innhold ved å skrive inn tekst og formatere den. Du kan bruke formatering på hele avsnitt, samt på bestemte ord eller uttrykk, for å fremheve dem.

 1. Skriv inn teksten.

  Skrifttypen og plasseringen av teksten avhenger av innstillingene for den malen du bruker. Selv et tomt dokument har innstillinger for hvordan teksten vil se ut.

  Som standard vises tekst i et tomt dokument i Word Starter i 11-punkts Calibri. Avsnitt er justert til venstre, med en tom linje mellom avsnittene.

 2. Hvis du vil gjøre dokumentet lettere å lese raskt, kan du prøve å legge til overskrifter som viser hvor du bytter til et nytt emne.

  Skriv inn overskriften, og trykk ENTER.

 3. Klikk hvor som helst i overskriften du nettopp skrev inn, og pek på (men ikke klikk) Overskrift 1 i Stiler-gruppen på Hjem-fanen.

 4. Word Starter viser en forhåndsvisning av hvordan overskriften ville sett ut hvis du klikket Overskrift 1.

  Overskriftsstil

 5. Klikk nedpilen Mer ved siden av stilgalleriet, og pek på de forskjellige stilene.

  Flere stiler

  Legg merke til at stilene som heter Overskrift, Tittel, Undertittel, Sitat, Sterkt sitat og Listeavsnitt påvirker hele avsnittet, mens de andre stilene bare påvirker ordet der markøren er plassert.

  Stiler er forhåndsdefinerte formater, som er utformet slik at de sammen vil gi dokumentet et flott utseende.

 6. Klikk for å bruke en stil du liker.

I tillegg til formateringen du kan gjøre med stilgalleriet, kan du velge teksten du vil formatere og deretter velge en kommando fra Skrift-gruppen på Hjem-fanen.

Skrift-gruppen

Her har du mange valg, inkludert:

 • Fet

 • Kursiv

 • Understreking

 • Gjennomstreking

 • Senket skrift

 • Hevet skrift

 • Farge

 • Størrelse

Til toppen av siden

Justere sidemarger

Justering av margene på siden gir deg mer eller mindre mellomrom mellom innholdet i dokumentet og kantene på siden. Som standard setter Word Starter alle margene til én tomme. Med smalere marger får du plass til mer innhold på siden enn med bredere marger, men større mellomrom gjør dokumentet enklere å lese.

Du bestemmer selv om du vil bruke standard marginnstillinger eller om du heller vil bruke en annen innstilling for å få dokumentet til å se ut slik du vil ha det.

 1. Klikk MargerSideoppsett-fanen.

  Marger

 2. Klikk en av de forhåndsdefinerte konfigurasjonene, eller klikk Egendefinerte marger, og angi målene i Topp-, Bunn-, Venstre- og Høyre-boksene for å lage din egen konfigurasjon.

  Kommentarer  

  • Du kan sette opp siden vannrett i stedet for loddrett, hvis dokumentet for eksempel inneholder en bred tabell. Hvis du vil ha en vannrett side, klikker du Retning i Utskriftsformat-gruppen på Sideoppsett-fanen, og deretter klikker du Liggende.

   Retning

  • Som standard bruker den amerikansk-engelske versjonen av Word Starter tommer til angi mål, for eksempel sidemarger. Hvis du heller vil bruke metriske eller typografiske mål, klikker du Fil-fanen, deretter Alternativer og deretter Avansert. Deretter velger du enheten du vil bruke i boksen Vis mål i under Vis.

Til toppen av siden

Sette inn et bilde eller grafikkelement

Det er enkelt å sette inn et bilde som er lagret på datamaskinen, i dokumentet. Office.com har dessuten en tjeneste som lar deg sette inn profesjonelt utformede utklipp og bilder i dokumentene.

Sette inn et bilde som er lagret på datamaskinen

 1. Klikk der du vil sette inn bildet i dokumentet.

 2. Klikk Bilde i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn.

  Sette inn et bilde

 3. Finn frem til bildet du vil sette inn. Kanskje har du for eksempel en bildefil i Dokumenter.

 4. Dobbeltklikk bildet du vil sette inn.

Sette inn utklipp

 1. Klikk der du vil sette inn utklippet i dokumentet.

 2. Klikk Utklipp-ruten i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Sette inn utklipp

 3. Skriv inn et ord eller et uttrykk som beskriver utklippet du ønsker, i tekstboksen Søk etter i oppgaveruten Utklipp, eller skriv inn hele eller deler av navnet på utklippsfilen.

 4. Klikk Gå til, og klikk deretter utklippet i listen over resultater for å sette det inn i dokumentet.

Tips      Hvis du vil endre størrelsen på et bilde, velger du bildet du har satt inn i dokumentet. Hvis du vil øke eller redusere størrelsen i én eller flere retninger, drar du et skaleringshåndtak bort fra eller mot midten.

Til toppen av siden

Sette inn en tabell

Tabeller gir deg mulighet til å ordne innhold i rader og kolonner. Dette er en nyttig måte å presentere informasjon som er kategorisert eller gruppert på, for eksempel skjortestørrelser for gruppen, pris og andre kriterier for elementer på en handleliste eller telefonnumre og e-postadresser for en liste med kontakter.

 1. Klikk der du vil sette inn en tabell.

 2. Klikk Tabell i Tabeller-gruppen på Sett inn-fanen, og dra for å velge antallet rader og kolonner du vil bruke.

  Sette inn tabell

 3. Skriv inn teksten i tabellen. Hvis du trenger flere rader, trykker du TAB når du kommer til slutten av den eksisterende tabellen.

For å gi tabellen et flott utseende, kan du bruke galleriet for tabellstiler til å formatere den.

 1. Klikk hvor som helst i tabellen, og pek på (men ikke klikk) de forskjellige tabellstilene i galleriet under Tabellverktøy på Utforming-fanen.

  Word Starter viser hvordan tabellen vil se ut når du klikker en av tabellstilene.

  Tabellstiler

 2. Hvis du vil deaktivere formatering av overskriftsrader, fjerner du merket for Overskriftsrad i gruppen Alternativer for tabellstil. Eksperimenter med å deaktivere de andre alternativene. Når du finner tabellstilen du liker, klikker du den.

Hvis du vil ha mer hjelp med tabeller, kan du se Hurtigstart: Sette inn en tabell.

Til toppen av siden

Kjøre stavekontroll

Med stavekontroll kan du raskt og enkelt rette opp pinlige stavefeil og typografiske feil i dokumentet.

Word Starter markerer stavefeil med en rød, bølgete understreking mens du skriver. Du kan rette opp feilen ved å høyreklikke ordet og deretter klikke det foreslåtte ordet som er riktig stavet (eller klikk Ignorer hvis du vil at Word Starter skal hoppe over dette ordet, eller klikk Legg til i ordliste hvis dette er en stavemåte du vil bruke).

Word Starter markerer grammatiske feil med en grønn, bølgete understreking. Rett opp disse på samme måte som du retter opp stavefeil (klikk rettelsen som Word Starter foreslår, eller klikk Ignorer en gang).

Word Starter markerer kontekstavhengig stavefeil med en blå, bølgete understreking. Dette er ord som er stavet riktig, men er sannsynligvis ikke ordet du vil bruke. Hvis du for eksempel skriver «Vi var ute å spiste», får du en krøllstrek under «å». Høyreklikk ordet, og klikk den riktige stavemåten (eller klikk Ignorer for å hoppe over det).

Kontekstavhengig stavekontroll

Hvis du vil kontrollere stavemåten gjennom hele dokumentet, klikker du Stavekontroll på Hjem-fanen.

(Hurtigtast: trykk F7.)

Til toppen av siden

Skrive ut

Før du skriver ut et dokument, kan det være lurt å forhåndsvise det for å være sikker på at det ser ut slik du vil. Når du forhåndsviser et dokument i Word Starter, åpnes det i Microsoft Office Backstage-visning. I denne visningen kan du endre alternativer for utskriftsformat før du skriver ut.

 1. Klikk fil, og klikk deretter Skriv ut.

  Hurtigtast    Du kan også trykke CTRL+P.

  Merknad    Forhåndsvisningsvinduet vises i svart-hvitt, uavhengig av om dokumentet inneholder farger, med mindre du bruker en skriver som kan skrive ut i farger.

 2. Hvis du vil forhåndsvise neste og forrige side, klikker du Neste side og Forrige side nederst i forhåndsvisningsvinduet.

 3. Klikk Skriv ut.

  Knapp

Hvis du vil ha mer hjelp med utskrift, kan du se Hurtigstart: Skrive ut et dokument.

Til toppen av siden

Dele ved å bruke e-post eller Internett

Noen ganger vil du dele dokumentet med andre. Hvis du deler dokumentet med noen som også har Word, kan du sende dokumentet som et vedlegg i en e-postmelding. Mottakeren kan åpne dokumentet i Word for å arbeide med det.

Obs!      Du må ha et e-postprogram, for eksempel Windows Mail, installert på datamaskinen for å kunne bruke kommandoer for å sende e-postvedlegg.

Hvis du bare vil at mottakeren skal se dokumentet, og ikke redigere det, kan du sende et øyeblikksbilde av dokumentet som en PDF-fil eller en XPS-fil.

 1. Klikk Fil-fanen, og klikk deretter Lagre og send.

 2. Klikk Send via e-post

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Send som vedlegg hvis du vil sende dokumentet som en Word-fil.

  • Klikk Send som PDF eller Send som XPS hvis du vil sende dokumentet som et øyeblikksbilde.

 4. E-postprogrammet starter en e-postmelding for deg, med den angitte filtypen vedlagt. Skriv e-postmeldingen, og send den.

Et alternativ til å sende dokumentet er å lagre det i Windows Live OneDrive. På den måten har du én enkelt kopi av dokumentet som er tilgjengelig for andre. Du kan sende dem en kobling til dokumentet, der de kan vise det og til og med redigere det i nettleseren (hvis du gir dem tillatelse).

 1. Klikk Fil-fanen, og klikk deretter Lagre og send.

 2. Klikk Lagre til nett.

 3. Klikk Logg på, skriv inn Windows Live IDen og passordet, og klikk deretter OK.

  Hvis du bruker Hotmail, Messenger eller Xbox Live, har du allerede en Windows Live ID. Hvis du ikke har en Windows Live ID, klikker du Registrer deg for å åpne en ny konto for å opprette en.

 4. Velg en mappe i OneDrive, og klikk deretter Lagre som. Skriv inn et navn på filen, og klikk Lagre.

  Dokumentet er nå lagret på OneDrive. I OneDrive kan du gi andre tilgang til å vise og redigere innholdet i mappene. Når du vil dele et dokument, kan du sende en kobling til det i en e-post.

Hvis du vil ha mer informasjon om lagring av dokumenter i OneDrive, kan du se Lagre et dokument i OneDrive fra Office 2010

Til toppen av siden

Få mer hjelp

Office.com oppdateres kontinuerlig med nytt innhold, inkludert fremgangsmåteartikler, videoer og kurs. Hvis det står Frakoblet nederst i visningsprogrammet for Hjelp, og du er koblet til Internett, klikker du Frakoblet og deretter Vis innhold fra Office.com. Du kan også gå til siden for Hjelp og Slik gjør du det-artikler for Office Starter på Office.com.

Til toppen av siden

Gjelder for: Word StarterVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk