Innføring i SharePoint Online Management Shell

Som en SharePoint Online-administrator kan du bruke SharePoint Online Management Shell til å kjøre administrative kommandoer fra kommandolinjen. Det gjøre det enklere å behandle brukere, nettsteder og organisasjoner på en mer effektiv måte.

I denne artikkelen

Hva er SharePoint Online Management Shell?

Hvordan bruker jeg Windows PowerShell Command Builder?

Hva er forskjellen på SharePoint Online-cmdleter og Office 365-cmdleter?

Bør jeg bruke Administrasjonssenter for SharePoint Online eller cmdleter?

Hvordan får jeg tillatelser, og hvordan konfigurerer jeg miljøet?

Få tillatelser

Konfigurere miljøet

Referanse for SharePoint Online Management Shell-cmdleter

Cmdleter for brukerbehandling

Cmdleter for behandling av brukergrupper

Cmdleter for oppgradering

Cmdleter for behandling av nettstedssamling

Cmdleter for tilkobling og frakobling av tjenester

Cmdleter for overvåking og administrasjon på organisasjonsnivå

Hva er SharePoint Online Management Shell?

SharePoint Online Management Shell er en Windows PowerShell-modul. Du kan bruke den til å behandle brukere, nettsteder, nettstedssamlinger og organisasjoner i SharePoint Online fra kommandolinjen i stedet for grensesnittet i Administrasjonssenter for SharePoint. Med Windows PowerShell kan du utføre disse kommandolinjehandlingene ved å bruke en egendefinert kommando som kalles en cmdlet. En cmdlet, som uttales «kommand-let», består av et verb og et substantiv, for eksempel Get-Command. De to delene i cmdleten skilles med en bindestrek (-) uten mellomrom. Verbdelen referere til handlingen som cmdleten utfører. Substantivdelen referere til objektet som cmdleten utfører handlingen på. Cmdleter er spesielt effektive til satsvise operasjoner, for eksempel når du skal legge til hundrevis av nye SharePoint Online-brukere.

Merknad    Du kan bruke cmdleten Get-Command til å vise alle cmdleter, og du kan bruke cmdleten Get-Help for å få mer informasjon om en cmdlet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Get-Command og Get-Help.

Hvordan bruker jeg Windows PowerShell Command Builder?

Med verktøyet Windows PowerShell Command Builder får du raskt hjelp til å forstå og bruke Windows PowerShell-cmdleter for SharePoint Online. La oss for eksempel si du vil opprette et nettsted. Ved å bruke verktøyet Command Builder til å opprette en cmdlet kan du opprette et nettsted fra kommandolinjen i stedet for å måtte arbeide deg gjennom flere sider i brukergrensenittet. Når du skal bruke verktøyet, velger du et verb, for eksempel Add. Verktøyet filtrere så ut cmdletene som begynner med dette verbet, og du får en oversikt over substantivene du kan bruke med dette verbet, for eksempel Site.

Du kan laste ned verktøyet Command Builder og installere det på skrivebordet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Komme i gang med Windows PowerShell Command Builder.

Hva er forskjellen på SharePoint Online-cmdleter og Office 365-cmdleter?

Settet med cmdleter for SharePoint Online Management Shell er forskjellig fra settet med cmdleter for Office 365 for eksperter og småbedrifter. SharePoint Online Management Shell-cmdleter behandler SharePoint-brukere og -nettsteder, mens Office 365-cmdleter behandler Office 365-oppgaver som domene, linsens, organisasjonsinformasjon og tjenester. Begge behandler brukere og grupper. Office 365-brukere og -grupper gjelder imidlertid ikke bare for SharePoint Online-tjenester, men også for Exchange Online- og Lync Online-tjenester.

Bør jeg bruke Administrasjonssenter for SharePoint Online eller cmdleter?

Hvis du ikke har brukt Office 365 og SharePoint Online til å administrere SharePoint Online tidligere, er Administrasjonssenter for SharePoint Online et bra sted å starte. Hvis du vil ha mer informasjon om Administrasjonssenter for SharePoint Online, kan du se Hjelp til Administrasjonssenter for SharePoint Online.

Når du har gjort deg kjent med funksjoner og teknologier i SharePoint Online, kan du bruke Windows PowerShell-cmdleter. Når du skal behandle mange brukere, nettsteder eller nettstedssamlinger i SharePoint Online, er SharePoint Online Management Shell-cmdleter.

Til toppen av siden

Hvordan får jeg tillatelser, og hvordan konfigurerer jeg miljøet?

Få tillatelser

Du må være global administrator for SharePoint Online for å kjøre SharePoint Online Management Shell-cmdleter.

Merknad    SharePoint Online-nettstedadministratoren må være global administrator i Office 365 for å bruke cmdleter.

Konfigurere miljøet

Før du kan kjøre cmdleter, må du konfigurere SharePoint Online Management Shell-miljøet og koble til tjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere SharePoint Online Management Shell-miljøet.

Når du har konfigurert miljøet, må du kjøre Connect-SPOService før du kan behandle brukere og nettstedssamlinger. Hvis du ikke har kjørt Connect-SPOService ennå, får du en feilmelding om at ingen tilkobling er tilgjengelig. La oss for eksempel si at du vil koble til Administrasjonssenter for SharePoint Online for Contoso.com og brukernavnet ditt er admin@contoso.com. Du kobler til ved å kjøre følgende kommando:

Connect-SPOService -Url https://contoso-admin.sharepoint.com -credential admin@contoso.com.

Til toppen av siden

Referanse for SharePoint Online Management Shell-cmdleter

Avsnittene nedenfor innholder en oversikt over cmdleter for SharePoint Online ordnet etter funksjonalitet.

Cmdleter for brukerbehandling

Cmdlet

Beskrivelse

Add-SPOUser

Legger en eksisterende Office 365-bruker eller en Office 365-sikkerhetsgruppe til en SharePoint-gruppe.

Get-SPOUser

Returnerer bruker- eller sikkerhetsgruppekontoer for SharePoint Online som samsvarer med et gitt søkevilkår.

Remove-SPOUser

Fjerner en bruker eller en sikkerhetsgruppe fra en nettstedssamling eller en gruppe.

Set-SPOUser

Konfigurerer egenskaper for en eksisterende bruker.

Get-SPOExternalUser

Returnerer eksterne brukere som er plassert i leierens mappe, basert på angitte kriterier.

Remove-SPOExternalUser

Fjrner permanent en samling med eksterne brukere fra leierens mappe.

Til toppen av siden

Cmdleter for behandling av brukergrupper

Cmdlet

Beskrivelse

Get-SPOSiteGroup

Henter alle gruppene i den angitte nettstedssamlingen.

New-SPOSiteGroup

Oppretter en ny gruppe i en SharePoint Online-nettstedssamling.

Remove-SPOSiteGroup

Fjerner en SharePoint Online-gruppe fra en nettstedssamling.

Set-SPOSiteGroup

Oppdaterer SharePoint Online-eieren og tillatelsesnivåene for en gruppe i en nettstedssamling.

Til toppen av siden

Cmdleter for oppgradering

Cmdlet

Beskrivelse

Upgrade-SPOSite

Starter oppgraderingsprosessen på en nettstedssamling.

Request-SPOUpgradeEvaluationSite

Ber om at det opprettes en kopi av en eksisterende nettstedssamling for å validere effekten av oppgraderingen uten at det opprinnelige området påvirkes.

Til toppen av siden

Cmdleter for behandling av nettstedssamling

Cmdlet

Beskrivelse

Get-SPODeletedSite

Henter alle slettede nettstedssamlinger fra papirkurven.

Get-SPOSite

Returnerer én eller flere nettstedssamlinger.

New-SPOSite

Oppretter en ny SharePoint Online-nettstedssamling for gjeldende firma.

Remove-SPODeletedSite

Fjerner en slettet SharePoint Online-nettstedssamling fra papirkurven.

Remove-SPOSite

Sender en SharePoint Online-nettstedssamling til papirkurven i SharePoint Online.

Repair-SPOSite

Kontrollerer og reparerer nettstedssamlingen og innholdet.

Restore-SPODeletedSite

Gjenoppretter en slettet SharePoint Online-nettstedssamling fra papirkurven.

Set-SPOSite

Angir eller oppdaterer verdien for en eller flere egenskaper for en nettstedssamling.

Test-SPOSite

Tester en SharePoint Online-nettstedssamling.

Til toppen av siden

Cmdleter for tilkobling og frakobling av tjenester

Cmdlet

Beskrivelse

Connect-SPOService

Kobler en global administrator for SharePoint Online til en SharePoint Online-tilkobling. Det vil si at administratoren kobles til Administrasjonssenter for SharePoint Online.

Du må kjøre denne cmdleten før du kan kjøre andre SharePoint Online-cmdleter.

Disconnect-SPOService

Kobler fra en SharePoint Online-tjeneste.

Cmdleter for overvåking og administrasjon på organisasjonsnivå

Cmdlet

Beskrivelse

Get-SPOAppErrors

Returnerer programfeil.

Get-SPOAppInfo

Returnerer alle installerte programmer.

Get-SPOTenant

Returnerer organisasjonsegenskaper for SharePoint Online.

Get-SPOTenantLogEntry

Henter SharePoint Online-firmalogger.

Get-SPOTenantLogLastAvailableTimeInUtc

Returnerer tidspunktet da SharePoint Online-organisasjonsloggene samles inn.

Get-SPOWebTemplate

Viser alle nettstedsmaler som samsvarer med en gitt identitet.

Set-SPOTenant

Angir egenskaper for SharePoint Online-organisasjonen.

Til toppen av siden

Gjelder for: SharePoint OnlineVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk