Innføring i webdelen Excel Web Access

En Excel Web Access-webdel er en teknologi som brukes til å vise en Excel-arbeidsbok fra et dokumentbibliotek. Du kan koble en Excel Web Access-webdel til en hvilken som helst arbeidsbok i et SharePoint-dokumentbibliotek og deretter bruke den på et instrumentbord eller en annen SharePoint-side. Det kan for eksempel være aktuelt å vise utvalgte elementer i en kvartalsrapport på et instrumentbord.

De grunnleggende komponentene i Excel Web Access

Du kan vise en hel arbeidsbok med flere ark i én Excel Web Access-webdel, eller du kan velge bare ett element i en arbeidsbok og publisere det som et navngitt element. Du kan for eksempel dele inn en kildearbeidsbok i flere inndelinger (basert på enkle arbeidsbøker, navngitte elementer eller andre objekter) og publisere inndelingene hver for seg. Deretter kan du koble de atskilte inndelingene til individuelle webdeler og kontrollere tilgang til arbeidsbokinndelingene ved å konfigurere tilgang til webdel-siden. Du kan i tillegg koble publiserte webdeler til hverandre, slik at du kan foreta kryssfiltrering og dynamisk dataoppdatering. En Excel Web Access-webdel kan også brukes på nytt. Hvis du vil, kan du bruke samme Excel Web Access-webdel på mange websider.

Når du bruker en Excel Web Access-webdel, kan du enkelt dele rapporter med andre brukere på en sikker måte og analysere og utforske data.

I denne artikkelen

Hva er en Excel Web Access-webdel?

Legge til en Excel Web Access-webdel på en side

Koble en arbeidsbok til en webdel

Hva er en Excel Web Access-webdel?

En arbeidsbok i en Excel Web Access-webdel har lignende utseende og funksjonalitet som en arbeidsbok i Microsoft Excel. En arbeidsbok i en Excel Web Access-webdel kan for eksempel ha arkfaner, disposisjonsknapper og rullegardinpiler. Du kan tilpasse webdelen på mange ulike måter.

Bruke Excel Web Access til å dele Excel-arbeidsbøker

1. Den øverste delen inneholder tittelen og en verktøylinje med flere menyer, kommandoer og en rullegardinliste.

2. Hovedvinduet inneholder ett eller flere regneark (i Regneark-visningen) eller et navngitt element, for eksempel et diagram eller en Excel-tabell (i Navngitt element-visningen). I tillegg kan en disposisjon for arbeidsbokinnholdet vises i hovedvinduet.

3. Parametere-ruten, som vises når parameterne defineres i kildearbeidsboken, inneholder navngitte tekstbokser for dataregistrering av definerte parametere og valgfrie verktøytips som gir mer informasjon om hver parameter.

4. Den nederste delen viser meldinger om oppdatering av data.

Hvis du vil vise en arbeidsbok i en Excel Web Access-webdel, må du først legge til webdelen på en side og deretter knytte arbeidsboken til webdelen. Til slutt kan du tilpasse webdelen ved å velge egenskaper i verktøyruten i Excel Web Access for webdelen. Ved å konfigurere egenskaper kan du kontrollere størrelsen på og oppsettet til webdelen i tillegg til hvordan brukere kan bruke arbeidsboken.

Til toppen av siden

Legge til en Excel Web Access-webdel på en side

I denne fremgangsmåten finner du en beskrivelse av hva du må gjøre for å legge til en Excel Web Access-webdel på en eksisterende webdel-side. For at du skal kunne legge til en webdel på en side, må du være medlem av SharePoint-standardgruppen <områdenavn>-medlemmer for området.

Hvis en passende side ikke eksisterer, må du kanskje opprette en områdeside.

Du legger til en Excel Web Access-webdel på en webdel-side ved å bruke fremgangsmåten nedenfor.

  1. Finn webdel-sonen du vil bruke, fra webdel-siden der du vil legge til en Excel Web Access-webdel. Klikk Legg til en webdel i sonen.

  2. En nettdelside inneholder soner for å legge til nettdeler I illustrasjonen nedenfor vises et eksempel på en nylig opprettet webdel-side. Siden inneholder en Topptekst- og en Brødtekst-sone. Hver sone inneholder boksen Legg til en webdel.

  3. Klikk Legg til en webdel i sonen der du vil legge til Excel Web Access-webdelen, slik at dialogboksen Opprett vises.

  4. Velg Excel Web Access i dialogboksen Opprett. Klikk deretter Legg til.

    Webdelen legges til på siden, og ruten Velg en arbeidsbok vises.

Til toppen av siden

Koble en arbeidsbok til en webdel

  1. Klikk Klikk her for å åpne verktøyruten i ruten Velg en arbeidsbok i Excel Web Access. Siden endres til redigeringsmodus, og verktøyruten for Excel Web Access vises.

Velg arbeidsbok-ruten vises i Excel Web Access-nettdelen

  1. Velge og angi egenskaper for Excel Web Access-nettdelen i verktøyruten. Angi URL- eller UNC-adressen til arbeidsboken i Arbeidsbok-tekstboksen under Visnings av arbeidsbok. Hvis du ikke vet URL-adressen, kan du klikke blaknappen og deretter velge arbeidsboken du vil bruke.

  2. Velg én eller flere egenskaper du vil aktivere, under Verktøylinje og tittellinje og Navigasjon og interaktivitet. Hvis du vil deaktivere en egenskap, fjerner du merket for den.

Hvis du vil lagre endringer og gå ut av redigeringsmodus for webdeler, kan du klikke OK nederst i oppgaveruten Webdel. Hvis du vil stoppe redigering og vise arbeidsboken i visningsmodus, klikker du Stopp redigering.

Webdelen du konfigurerte til å bruke den tilknyttede arbeidsboken, vises på siden.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×