Innføring i tilpassing av sider ved hjelp av webdeler

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen er beregnet på eiere og administratorer av nettsider. Den gir en oversikt over nettdeler og nettdelsider og forklarer hvordan du kan tilpasse en side ved å legge til, endre eller slette nettdeler.

Obs!: Denne artikkelen gjelder for SharePoint Server 2007 og Windows SharePoint Services 3.0. Hvis du bruker SharePoint Online, kan du se Bruke webdeler på moderne sider.

I denne artikkelen

Oversikt over nettdeler og nettdelsider

Typer nettdeler

Bruk nettdeler og nettdelsider

Støtte for nettdelsider i nettlesere

Oversikt over nettdeler og nettdelsider

En nettdel er en modulær informasjonsenhet som utgjør den grunnleggende byggeblokken av en nettdelside. Du kan legge nettdeler til nettdelsoner på en nettdelside og deretter tilpasse individuelle nettdeler for å skape en unik side for brukerne.

I følgende eksempel bruker vi bildenettdelen for å beskrive de grunnleggende egenskapene til en nettdel.

Eksempel på bildewebdel

1. Nettdelens tittellinje inneholder nettdelens overskrift.

2. Nettdel-menyen inneholder funksjoner som gjør det mulig å minimere eller lukke nettdelen, redigere nettdelen eller få hjelp med en bestemt nettdel. Når siden er i redigeringsmodus, kan du også bruke denne menyen til å slette nettdelen eller koble den til andre nettdeler, avhengig av hva slags nettdel du bruker.

3. Hoveddelen i nettdelen inneholder tekst du har spesifisert for den aktuelle nettdeltypen. I dette eksemplet er det en nettdel for et bilde, og den viser derfor et bilde.

En nettdelside er en spesiell nettsidetype der du kan bruke nettdeler til å konsolidere data, som lister og diagrammer, og nettinnhold, som tekst og bilder, til en dynamisk informasjonsportal som er bygd rundt en felles oppgave eller spesiell interesse.

Startsiden for nettstedet ditt er ett eksempel på en nettdelside. Når du oppretter et nytt nettsted eller arbeidsområde, oppretter du en nettdelside. Du kan også opprette en nettdelside ved hjelp av en av de tilgjengelige nettstedsmalene, eller du kan opprette en nettdelside fra bunnen av med et nettutformingsprogram som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Du kan bruke en nettdelside til å presentere forskjellig strukturert og ustrukturert informasjon på en organisert, nyttig og praktisk måte. Nettdelsidene inneholder ofte flere nettdeler som er koblet sammen slik at du kan vise data og innhold på en dynamisk måte for å se resultatene du er ute etter.

Du kan for eksempel opprette en nettdelside som du kaller Kundeordrer, og som du vil bruke til å vise viktig informasjon. La oss si at du får en telefon fra en kunde som har et spørsmål om en ordre. Kunden huske ikke ordrens ID-nummer, men husker datoen da ordren ble registrert. Da kan du bruke en nettdelside for å gjøre følgende:

Webdel-side for kundeordre med flere webdeler

1. slå opp ordren etter ID-nummeret eller, i dette tilfellet, ordredatoen

2. vise alle ordrene etter dato

3. velge riktige ordre, basert på kundens navn, og slå opp ordredetaljer og kundeinformasjon

4. velge et linjeelement i ordren (i dette tilfellet lampen), og vise et bilde av produktet for å bekrefte kundens spørsmål

5. søke etter viktige forretningsnyheter som er relevante for kundens ordre

Egenskaper for nettdel

Hver nettdel har et sett med felles egenskaper (også kalt basisklasseegenskaper) som er organisert i seksjoner i verktøyruten, og som styrer nettdelens utseende (som tittel, høyde og bredde), oppsett (for eksempel nettdelens plass i sonen og innholdets retning) og avanserte egenskaper (for eksempel bildets ikon og beskrivelse).

Mange nettdeler har også egendefinerte egenskaper som er unike for den nettdelen. Disse egenskapene vises vanligvis enten over eller under felles egenskaper for nettdelene i verktøyruten. Nettdelen for bilder har for eksempel flere egendefinerte egenskaper, blant annet kobling til bilde, vannrett og loddrett justering samt bakgrunnsfarge.

Obs!: Avhengig av hvordan nettdelen ble opprettet, kan en tilpasset egenskap for nettdelen vises i en standard Diverse-seksjon under de felles egenskapene i verktøyruten.

Nettdelvisninger

Du kan tilpasse visningen av en nettdel på to måter:

 • Delt visning    Du kan legge en nettdel til en nettdelside og deretter redigere nettdelsiden i en delt visning. Delte nettdeler er tilgjengelige for alle brukere av en nettdelside som har nødvendige tillatelser.

 • Personlig visning    Du kan legge en delt nettdel til din egen personlige visning og deretter redigere visningen av nettdelen. Det du endrer på en nettdel mens du er i en personlig visning, er bare tilgjengelig for deg. Andre brukere som ikke har foretatt endringer i en personlig visning, vil fortsatt se den delte visningen av nettdelen.

Det kan være viktig hvilken visning av nettdelen du arbeider i, fordi:

 • du kanskje bare har tillatelse til å redigere noen nettdeler på visse nettdelsider, men ikke på andre nettdelsider

 • du kanskje bare kan koble deg til bestemte nettdeler på en nettdelside, men ikke til andre nettdeler på samme nettdelside

Nettdeler og nettdeltilkoblinger

En tilleggsfunksjon for nettdeler er muligheten til å koble dem sammen på en enkel måte ved å sende data mellom dem og synkronisere virkemåten. Du kan behandle dataene på dynamiske og interessante måter ved å koble sammen nettdeler. I mange produkter og teknologier er det ikke enkelt å koble sammen sett med data fra ulike datakilder, og ofte krever det programmeringskompetanse. Med nettdeler er det like enkelt å opprette datatilkoblinger som å bruke menykommandoer. Ved å koble samen nettdeler kan du for eksempel presentere data fra to nettdeler i alternative visninger, utføre relaterte beregninger mellom to nettdeler og filtrere en nettdel ved å bruke verdiene fra en annen nettdel – alt på én nettdelside.

Nettdelsoner og deres egenskaper

Nettdelsoner er nettdelbeholdere som brukes til å gruppere og organisere nettdeler på en nettdelside. Nettdelsonene har også et sett med egenskaper som tjener to formål. Du kan bruke ett delsett med egenskaper til å organisere oppsettet og formatet til nettdeler på nettdelsiden. Samtidig kan du bruke et annet delsett med egenskaper for å gi ekstra beskyttelse mot endringer av nettdeler i sonen (du låser nettdelene).

Hver av egenskapene til nettdelsonen har standardinnstillinger eller -virkemåter. Når du legger nettdeler til nettdelsiden, blir noen av disse egenskapsverdiene automatisk angitt. Disse egenskapsverdiene skal ikke redigeres i nettleseren, men du kan redigere dem ved hjelp av et nettutformingsprogram som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, for eksempel Office SharePoint Designer 2007.

Hvis du vil ha mer informasjon om egenskapene til nettdelsonene, kan du se SDK for Windows SharePoint Services 3.0, som er tilgjengelig fra nettstedet om generell utvikling for SharePoint.

Til toppen av siden

Typer nettdeler

Windows SharePoint Services har flere nettdeler som er klare til bruk med nettstedet ditt. Du kan bruke disse innebygde nettdelene og tilpasse dem etter behov eller opprette nye nettdeler og laste dem opp for bruk på hele nettstedet.

Standardnettdeler

Følgende nettdeler er inkludert som standard på ethvert nettsted, og kan tilpasses etter gruppens behov. Mange av disse nettdelene kan også kobles til hverandre for å opprette en rekke unike løsninger:

 • Nettdel for innholdsredigering     Du kan bruke nettdelen for innholdsredigering til å legge til formatert tekst, tabeller, hyperkoblinger og bilder på en nettdelside.

 • Skjemanettdel     Du kan bruke skjemanettdelen til å koble til og filtrere en kolonne med data i en annen nettdel. Begge nettdelene må kjøres på samme server.

 • Bildenettdel     Du kan bruke bildenettdelen til å legge til et bilde eller grafikk på en nettdelside. Du kan bestemme den loddrette justeringen, vannrette justeringen og bakgrunnsfargen til bildet i bildenettdelen ved å redigere de tilpassede egenskapene i en delt visning, slik at du lettere kan koordinere bildet med andre nettdeler på siden.

 • Nettdel for listevisning    Du kan bruke nettdelen for listevisning til å vise og redigere liste- eller bibliotekdata på nettstedet og koble til andre nettdeler, inkludert andre nettdeler for listevisning. Lister er informasjon som du deler med gruppemedlemmer, og som ofte vises i tabellformat. Listevisninger viser denne informasjonen på forskjellige måter til ulike formål, for eksempel ved filtrering, sortering eller valg av bestemte kolonner.

  Obs!: Det finnes ingen nettdel som kalles Listevisning. Når du oppretter en liste på nettstedet, opprettes automatisk en nettdel for listevisning med samme navn som listen. Hvis du for eksempel oppretter en liste kalt Båter, blir en nettdel kalt Båter tilgjengelig i galleriet for nettstedsnavn. Nettdelen viser automatisk dataene i listen du opprettet.

 • Nettdel for sidevisning     Du kan bruke nettdelen for sidevisning til å vise en nettside, en fil eller en mappe på en nettdelside. Du angir en hyperkobling, en filbane eller et mappenavn for å lage en kobling til innholdet.

 • Nettdel for nettstedsbrukere    Du kan bruke nettdelen for nettstedsbrukere til å vise en liste over brukere og grupper som har tillatelse til å bruke et nettsted. Nettdelen for nettstedsbrukere vises automatisk på startsiden til et dokumentarbeidsområde. Du kan også legge til nettdelen for nettdelsbrukere på en nettdelside.

  Obs!: Nettdelen for nettstedsbrukere kalles nettdel for medlemmer på nettsteder som kjører på Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 og eldre.

 • XML-nettdel     Du kan du bruke XML-nettdelen til å vise XML (Extensible Markup Language) og bruke XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) til XML før innholdet vises. Du kan for eksempel ha en XML-fil som inneholder en liste over båter, priser og koblinger til bilder av båter. Du kan bruke XSLT til å transformere data slik at det vises en liste over båter og priser der båtnavnet er en hyperkobling som gjør at bildet kan vises i et eget vindu.

Forhåndskonfigurerte nettdeler for listevisning

Følgende nettdeler er bygd inn i gruppenettstedsmalen for Windows SharePoint Services og blir automatisk konfigurert og klar til bruk på en nettdelside når du oppretter et nytt gruppenettsted. Ulike kombinasjoner av disse nettdelene er inkludert når du oppretter et gruppenettsted eller et arbeidsområde, avhengig av hvilken nettstedsmal du velger.

Obs!: Disse nettdelene er utledet fra nettdelen for listevisning og bruker forhåndskonfigurerte nettdelsmaler til å opprette et unikt oppsett og en unik utforming. Når du skal legge til data i disse listene, klikker du Vis alt områdeinnhold på hurtigstartlinjen, og deretter klikker du Lister. Klikk navnet på listen som du vil legge til data i, på siden Alt områdeinnhold.

 • Kunngjøringer     Bruk nettdelen for kunngjøringer til å publisere nyheter, status og annen kortfattet informasjon som du vil dele med gruppemedlemmer.

 • Kalender     Bruk kalendernettdelen til å vise kommende hendelser eller planer for gruppen.

 • Koblinger     Bruk nettdelen for koblinger til å legge inn hyperkoblinger til nettsider som interesserer gruppen.

 • Delte dokumenter     Bruk nettdelen for delte dokumenter til å dele filer fra standarddokumentbiblioteket med brukere av nettstedet.

 • Oppgaver     Bruk nettdelen for oppgaver til å tilordne en oppgave til et medlem av gruppen, angi forfallsdato og prioritet samt vise status og fremdrift.

 • Gruppediskusjon     Bruk nettdelen for gruppediskusjon til å lage et forum for å snakke om emner som interesserer gruppen.

Egendefinerte nettdeler

Ved hjelp av et programmeringsmiljø som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Visual Studio, kan utviklere dra nytte av alle funksjonene til Microsoft ASP.NET for å lage egendefinerte nettdeler. En nettdelside er en ASP.NET-fil (*.aspx), og nettdeler er utledet fra nettskjemakontroller. Utviklere kan forbedre nettdelsidene ytterligere ved å opprette egne nettdeler som gir ny funksjonalitet. Utviklere kan også legge til egendefinerte egenskaper for nettdelene, legge til egendefinerte byggere i verktøyruten for spesialiserte brukergrensesnitt og koble seg til andre nettdeler ved hjelp av nettdeltilkoblinger. Hvis du vil ha mer informasjon om opprettelse og distribusjon av nettdeler, kan du se SDK for Windows SharePoint Services 3.0, som er tilgjengelig fra nettstedet om generell utvikling for SharePoint.

Du kan også bruke nettdeler som andre personer eller selskaper har opprettet. Du må ha de riktige tillatelsene for å kunne legge til en tredjeparts nettdel på nettdelsiden eller nettstedet. Enkelte nettdeler må kanskje distribueres direkte til serveren. Hvis du ikke kan legge til en tredjeparts nettdel på nettdelsiden eller nettstedet, kan du kontakte systemansvarlig for å få hjelp.

Til toppen av siden

Bruk nettdeler og nettdelsider

Du kan bruke nettdelsider på følgende måter:

 • kombinere data fra flere datakilder

 • rapportere og oppsummere viktige data

 • analysere og aggregere data (for eksempel summer, totaler eller antall)

 • oppsummere viktig informasjon som du vil se på begynnelsen av hver dag

 • prioritere og utheve prosjekt- eller kundedata for å hjelpe deg med å ta effektive avgjørelser

 • vise en oppdatert arbeidsplan og møteinformasjon så du kan planlegge dagen raskt

 • få rask tilgang til forretningsnyheter, lokale værmeldinger og favorittnettstedene dine slik at surfingen din blir mer effektiv.

Opprett og tilpass en nettdelside

Det er flere måter du kan opprette og tilpasse en nettdelside på:

 • Med skjemaet Ny nettdelside   Den vanligste måten å opprette en nettdelside på er med skjemaet Ny nettdelside. Klikk Opprett i Områdehandlinger-menyen. Knappesymbol Klikk deretter Nettdelside for å åpne skjemaet Ny nettdelside. Når du bruker skjemaet for å opprette en side, kan du begynne å utforme siden med det samme i en nettleser. Når du vil bla gjennom siden, lukker du bare verktøyruten.

 • Med et nettutformingsprogram    Ved hjelp av et nettutformingsprogram som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du lage avanserte tilpasninger av en nettdelside, blant annet:

  • tilpasse temaet for en nettdelside som bruker nettstedstemaet som standard

  • redigere en mal for en nettdelside eller opprette en ny mal

  • tilpasse sideoppsettet

  • redigere soneegenskapene

  • legge til HTML-koder eller nettkontroller

  • endre på hvordan nettdeler er organisert i en sone

  • legge til nettdeler utenfor en sone, eller legge en nettdel til en nettside som ikke er en nettdelside

  • opprette koblinger mellom nettdeler på forskjellige nettdelsider

  • publisere en nettdelside på et nettsted som kjører Windows SharePoint Services

  • tilpasse skjemanettdelen og bruke nettdelen for datavisning

Til toppen av siden

Støtte for nettdelsider i nettlesere

Støtten for nettdelsider i nettlesere kan deles inn i to nivåer:

 • Støtten på nivå 1 er det høyeste nivået av visuell og funksjonell støtte. Nivå 1-støtte gis blant annet av de nyeste versjonene av Microsoft Internet Explorer for Microsoft Windows.

 • I noen nettlesere som gir støtte på nivå 2, er noen visuelle egenskaper og funksjoner ikke tilgjengelige. Enkelte andre funksjoner fungerer ikke helt slik som i nettlesere som gir støtte på nivå 1. De fleste av funksjonene er likevel fremdeles tilgjengelig for brukerne. Nettlesere som gir støtte på nivå 2, omfatter Firefox 1.5 og nyere versjoner for Windows og Netscape Navigator 8.0 og nyere versjoner for Windows. Nivå 2-nettlesere støttes ikke for sentraladministrasjon i Windows SharePoint Services 3.0.

Obs!: Nettlesere med støtte på nivå 2, støtter ikke opprettelsen av tilkoblinger mellom nettdeler.

Tabellen nedenfor viser hvilken støtte noen vanlige nettlesere gir.

Minstekrav til nettleserversjon

Operativsystem

Nivå 1

Nivå 2

Internet Explorer 6.x

Windows

Ja

Ja

Internet Explorer 6.x, 64-biters versjon

Windows

Ja

Ja

Internet Explorer 7

Windows

Ja

Ja

Firefox 1.5

Windows

Nei

Ja

Netscape 8.0

Windows

Nei

Ja

Firefox 1.5

Unix

Nei

Ja

Netscape 7.2

Unix

Nei

Ja

Mozilla 7.1.12

Unix

Nei

Ja

Safari 2.0.2

Macintosh

Nei

Ja

Firefox 1.5

Macintosh

Nei

Ja

Annet

Annet

Nei

Nei

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×