Innføring i spørringer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du vil se gjennom, legge til, endre eller slette data fra databasen kan du vurdere å bruke en spørring.

Ved hjelp av en spørring, kan du svare meget bestemte spørsmål om dataene som er vanskelige å svare ved å se på tabelldata direkte. Du kan bruke spørringer til å filtrere dataene, til å utføre beregninger med dataene, og til å summere dataene. Du kan også bruke spørringer til å automatisere mange databehandlingsoppgaver og se gjennom endringer i dataene før du utfører disse endringene.

Obs!: Mengde spørring-funksjoner, for eksempel summere elle telle, er ikke tilgjengelig i webspørringer.

Spørringer forenkler mange databaseoppgaver

I denne artikkelen

Oversikt

Se på et delsett med data i en tabell

Se gjennom data fra flere tabeller samtidig

Spør variasjoner av et svar ved hjelp av parametere

Utføre beregninger basert på dataene

Se på summerte eller sammenlagte data

Opprette en ny tabell ved hjelp av data fra andre tabeller

Legge til data i en tabell ved hjelp av data fra andre tabeller

Endre data i et automatisert måte

Slette data i et automatisert måte

Oversikt

Denne artikkelen inneholder grunnleggende informasjon om spørringer, og inneholder eksempler på ulike typer spørringer.

En spørring er en forespørsel for dataresultatet, for handling på data eller for begge. Du kan bruke en spørring for å svare på en enkel spørsmål, for å utføre beregninger, til å kombinere data fra forskjellige tabeller, eller enda for å legge til, endre eller slette tabelldata. Spørringer som du bruker til å hente data fra en tabell eller utføre beregninger kalles utvalgsspørringer. Spørringer som legger til, endre eller slette data kalles redigeringsspørringer.

Du kan også bruke en spørring til å angi data for et skjema eller rapport. I en velutformet database ligger ofte dataene du vil presentere ved hjelp av et skjema eller en rapport i flere ulike tabeller. Ved hjelp av en spørring, kan du sette sammen dataene som du vil bruke før du utformer skjemaet eller rapporten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en spørring til å angi data for skjemaer og rapporter, kan du se koblingene under Se også-delen, eller Søk i Hjelp.

Åpne en eksisterende spørring

Hvis du ikke er kjent med navigasjonsruten, kan du ikke vet hvordan du åpner en spørring som allerede finnes. Navigasjonsruten er en funksjon som erstatter databasevinduet fra tidligere versjoner enn Access 2007. Navigasjonsruten vises langs venstre side av skjermen.

Hvis du vil åpne et databaseobjekt, inkludert en spørring, kan du dobbeltklikke objektet i navigasjonsruten.

Bruke Gastronor skal brukes eksempler

Obs!: Eksemplene i denne artikkelen brukes en database som ble opprettet ved hjelp av databasemalen Gastronor 2010.

 1. Klikk kategorien fil, og klikk deretter Ny.

 2. Klikk Eksempelmaler i den midterste ruten under Tilgjengelige maler, og klikk deretter Gastronor.

 3. I den høyre ruten foreslåtte navnet på databasefilen i Filnavn-boksen, og foreta endringer i navnet. Du kan også søke etter en annen filplassering ved å klikke mappeikonet.

 4. Klikk Opprett.

 5. Følg instruksjonene på Gastronor delikatesser-siden (i objektkategorien Oppstartskjermbilde) for å åpne databasen, og lukk deretter vinduet Påloggingsdialog.

Til toppen av siden

Se på et delsett med data i en tabell

Noen ganger vil du kanskje se gjennom alle dataene fra en tabell, men andre ganger du vil se gjennom bare data fra bestemte felt, eller du vil se gjennom data bare hvis bestemte felt tilfredsstiller bestemte kriterier. Hvis du vil se gjennom noen av dataene i en tabell, kan du bruke en utvalgsspørring.

Anta at du vil se gjennom en liste over produkter og priser. Du kan opprette en spørring som returnerer informasjon om produkter og pris ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne eksempeldatabasen databasen som du tidligere definert ved hjelp av fremgangsmåten.

 2. Klikk Spørringsutforming i Spørring-gruppen på fanen Opprett.

 3. I kategorien tabeller i dialogboksen Vis tabell dobbeltklikker du produkter.

 4. Lukk dialogboksen Vis tabell.

 5. Dobbeltklikk Produktnavn og listepris for å legge til disse feltene i spørringen utformingsrutenett i produkter-tabellen.

 6. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Spørringen kjøres, og deretter viser en liste over produkter og priser.

Til toppen av siden

Se gjennom data fra flere tabeller samtidig

Tabeller i en velutformet database med logiske relasjoner til hverandre. Det finnes disse relasjoner på grunnlag av feltene som er felles for tabellene. Når du vil se gjennom data fra relaterte tabeller, bruker du en utvalgsspørring.

Anta at du vil se gjennom ordrene for kunder som bor i en bestemt by. Data om ordrer og data om kunder er lagret i to tabeller i samme database. Hver tabell har en-ID-kundenummerfeltet, som gir grunnlag for en én-til-mange-relasjon mellom de to tabellene. Du kan opprette en spørring som returnerer ordrene for kunder i en bestemt by, for eksempel Las Vegas, ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne eksempeldatabasen databasen som du tidligere definert ved hjelp av fremgangsmåten.

 2. Klikk Spørringsutforming i Spørring-gruppen på fanen Opprett.

 3. Dobbeltklikk Kunder og Ordrer i kategorien Tabeller i dialogboksen Vis tabell.

 4. Lukk dialogboksen Vis tabell.

  Vær oppmerksom på linjen, kalt en sammenføyning, som kobler ID-feltet i Kunder-tabellen og kunde-ID-feltet i Ordrer-tabellen. Denne linjen viser forholdet mellom de to tabellene.

 5. Dobbeltklikk Firma og Poststed i Kunder-tabellen for å legge til disse feltene i utformingsrutenettet for spørringen.

 6. Fjern merket i utformingsrutenettet for spørringen, i Poststed-kolonnen Vis-raden.

 7. Skriv inn Las Vegasi vilkår-raden i Poststed-kolonnen.

  Hvis du fjerner merket for Vis hindrer at spørringen viser byen i resultatene, og skrive inn Las Vegas i vilkår-raden angir at du vil se poster der verdien i Poststed-feltet er Las Vegas. I dette tilfellet spørringen returnerer bare kunder som er plassert i Las Vegas – firma L og firma AA.

  Vær oppmerksom på at du ikke har til å vise et felt for å bruke det med et vilkår.

 8. Dobbeltklikk Ordre-ID og Ordredato i Ordrer-tabellen for å legge til disse feltene i de neste to kolonnene i utformingsrutenettet for spørringen.

 9. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Spørringen kjøres, og viser en liste over ordrene for kunder i Las Vegas.

 10. Trykk CTRL+S for å lagre spørringen.

  Dialogboksen Lagre som vises.

 11. Skriv inn Ordrer etter poststedi Spørring-navn-boksen, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Spør variasjoner av et svar ved hjelp av parametere

Noen ganger vil kjøre en spørring som bare er litt forskjellig fra en eksisterende spørring. Du kan endre den opprinnelige spørringen for å bruke nye vilkår, men hvis du ofte vil kjøre varianter av en bestemt spørring, kan du vurdere å bruke en parameterspørring. Når du kjører en parameterspørring, ber du om feltverdier i spørringen, og bruker deretter verdiene du oppgir for å opprette vilkår for spørringen.

Du har opprettet en spørring som returnerer ordrene for kunder som bor i Las Vegas i forrige eksempel. Du kan endre spørringen for å be deg om å angi byen hver gang at du kjører spørringen ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne eksempeldatabasen databasen som du tidligere definert ved hjelp av fremgangsmåten.

 2. Trykk F11 for å vise navigasjonsruten.

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis navigasjonsruten vises.

 3. Høyreklikk spørringen Ordrer etter sted (som du opprettet i forrige avsnitt) i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 4. Slett Las Vegasi utformingsrutenettet for spørringen, i vilkår-raden i Poststed-kolonnen, og skriv deretter inn [For hvilket city?].

  Strengen [For hvilket city?] er parameterledeteksten. Hakeparentesene angir du at spørringen til å be om inndata og tekst (i dette tilfellet For hvilket Poststed?) er spørsmål som viser parameterledeteksten.

  Obs!: Du må ikke bruke punktum (.) eller utropstegn (!) i teksten i parameterspørsmålet.

 5. Merk av for Vis-raden i Poststed-kolonnen, slik at stedet vises i spørringsresultatene.

 6. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Spørringen bedt om å angi en verdi for by.

 7. Skriv inn New York, og trykk deretter ENTER.

  Spørringen kjøres, og deretter vises ordrene for kunder i New York.

  Men hva om du ikke vet hvilke verdier du kan angi? Du kan bruke jokertegn for å gjøre parameteren mer fleksibel, som en del av spørsmålet:

 8. Klikk Visning i Visninger-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Utformingsvisning.

 9. Skriv inn i utformingsrutenettet for spørringen, i vilkår-raden i Poststed-kolonnen Like [For hvilket city?] & "*".

  I denne parameteren be, for eksempel nøkkelord, ampersand (&), og stjernen (*) i anførselstegn lar brukeren å skrive inn en kombinasjon av tegn, inkludert jokertegn for å returnere forskjellige resultater. Hvis du for eksempel hvis brukeren skriver *, returnerer spørringen alle byer; Hvis brukeren skriver L, spørringen returnerer alle byer som starter med bokstaven "L"; og hvis brukeren skriver * s *, spørringen returnerer alle byer som inneholder bokstaven "s".

 10. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Skriv inn Nyi spørring-ledeteksten, og trykk deretter ENTER.

 11. Spørringen kjøres, og deretter vises ordrene for kunder i New York.

Angi datatyper for parametere

Du kan også angi hvilken datatype en parameter skal godta. Du kan angi en datatype for alle typer parametere, men det er spesielt viktig å angi datatypen for tall, nummer og dato/klokkeslett. Når du har angitt datatypen parameteren skal godta, får brukerne en feilmelding hvis de skriver inn feil type data, for eksempel hvis de skriver inn tekst i stedet for en valuta.

Obs!: Hvis det er angitt at en parameter skal godta tekstdata, tolkes alt som skrives inn, som tekst, og det vises ingen feilmelding.

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å angi datatypen for parametere i en spørring:

 1. Åpne spørringen i utformingsvisning, og klikk Parametere i Vis/skjul-gruppen i kategorien Utforming.

 2. Skriv inn spørsmålet for hver enkelt parameter du vil angi en datatype for, i Parameter-kolonnen i dialogboksen Spørringsparametere. Pass på at hver parameter samsvarer med spørsmålet du bruker i Vilkår-raden i utformingsrutenettet for spørringen.

 3. Velg en datatype for hver parameter i Datatype-kolonnen.

Til toppen av siden

Utføre beregninger basert på dataene

De fleste tilfeller, du ikke bruke tabeller til å lagre beregnede verdier som er basert på data i samme database. Hvis du for eksempel tabellen Ordredetaljer i Gastronor 2007 ikke lagre delsummer, fordi delsummen for et gitt produkt beregnes ved hjelp av data som er lagret i antall, Enhetspris, og rabatt feltene i tabellen Ordredetaljer.

I noen tilfeller beregnede verdier kan foreldes, fordi de er basert på endre verdiene. Hvis du for eksempel vil du ikke vil lagre alderen til en person i en tabell, fordi hvert år du må oppdatere verdien. i stedet kan du lagre personens fødselsdato, og deretter bruke et uttrykk i en spørring til å beregne personens alder.

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å opprette en spørring som beregner delsummer basert på data fra Ordredetaljer-tabellen.

 1. Åpne eksempeldatabasen databasen som du tidligere definert ved hjelp av fremgangsmåten.

 2. Klikk Spørringsutforming i Spørring-gruppen på fanen Opprett.

 3. Dobbeltklikk Ordredetaljer i kategorien tabeller i dialogboksen Vis tabell.

 4. Lukk dialogboksen Vis tabell.

 5. Dobbeltklikk Vare-ID for å legge til dette feltet i den første kolonnen i utformingsrutenettet for spørringen i tabellen Ordredetaljer.

 6. Høyreklikk felt-raden i den andre kolonnen i rutenettet, og klikk deretter Zoom på hurtigmenyen.

 7. Zoom-boksen skriver eller limer inn følgende:

  Delsum: ([Antall] * [Enhetspris])-([Antall] * [Antall]*[Enhetspris])-([Antall]*[Enhetspris]*[Rabatt])

  Klikk OK.

  Dette er det beregnede feltet. Det beregnede feltet multipliserer antallet for hver produktet av Enhetspris for denne varen og multipliserer antallet for hvert produkt av Enhetspris og rabatt for dette produktet, og trekker deretter fra den totale rabatten fra totalt enhetsprisen.

 8. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Spørringen kjøres, og deretter viser en liste over produkter og delsummer per ordre.

 9. Trykk CTRL + S for å lagre spørringen, og gi spørringen Delsummer for varer.

Til toppen av siden

Se på summerte eller sammenlagte data

Når du bruker tabeller for å spille inn transaksjoner eller store regelmessig som forekommer numeriske data, er det nyttig å kunne se gjennom dataene i mengde, for eksempel SUMMER eller gjennomsnitt.

Access kan du se gjennom enkel mengde data i en hvilken som helst dataark ved å legge til en totalrad. En Totalt-rad er en rad nederst i dataarket som kan vise en løpende sum eller andre aggregerte verdien.

Obs!: Du kan ikke legge til en totalrad i dataarket for en webspørring.

Du kan legge til en totalrad spørringen delsummer for varer som du opprettet i forrige eksempel ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Kjør spørringen Delsummer for varer, og la resultatene være åpne i dataarkvisning.

 2. Klikk på Totaler i Poster-gruppen under Hjem-fanen.

  Det vises en ny rad nederst i dataarket, med Totalt ordet i den første kolonnen.

 3. Klikk cellen i den siste raden i dataarket som heter Totalt.

  Vær oppmerksom på at det vises en pil i cellen.

 4. Klikk pilen for å vise de tilgjengelige mengdefunksjonene.

  Fordi kolonnen inneholder tekstdata, finnes det bare to valg: Ingen og Antall.

 5. Velg Count.

  Innholdet i cellen endres til antall kolonneverdiene fra Totalt.

 6. Klikk tilstøtende celle (den andre kolonnen).

  Vær oppmerksom på at det vises en pil i cellen.

 7. Klikk pilen, og klikk deretter Summer.

  Feltet viser en sum av kolonneverdiene.

 8. La spørringen være åpen i dataarkvisningen.

Opprette en totalverdispørring for mer komplekse sammendrag

Totalrad i dataark er svært nyttig, men for mer komplekse spørsmål, kan du bruke en totalverdispørring. En totalverdispørring er en utvalgsspørring som gjør det mulig å gruppere og summere data. Hvis du for eksempel anta at du vil vise totalt salg per produkt. Du kan bruke summer, en mengdefunksjon til å vise totalt salg per produkt i en totalverdispørring.

Obs!: Du kan ikke bruke mengdefunksjoner i en webspørring.

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å endre spørringen delsummer for varer for å gjøre det oppsummere delsummer etter produkt.

 1. Klikk Visning i Visninger-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Utformingsvisning.

  Spørringen Delsummer for varer åpnes i utformingsvisning.

 2. Klikk Totaler i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming.

  Totaler-raden vises i utformingsrutenettet for spørringen.

  Obs!: Selv om de har navn som ligner, er Totaler-raden i utformingsrutenettet og Totalt-raden i dataarket forskjellige:

  • Du kan gruppere etter feltverdier ved å bruke Totaler-raden i utformingsrutenettet.

  • Du kan legge til en Totalt-rad i dataark i resultatene for en totalverdispørring.

  • Når du bruker Totaler-raden i utformingsrutenettet, må du velge en mengdefunksjon for hvert felt. Hvis du ikke vil utføre en beregning på et felt, kan du gruppere etter feltet.

 3. Velg Sum fra rullegardinlisten i Totalt-raden i den andre kolonnen i utformingsrutenettet.

 4. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Spørringen kjøres, og viser en liste over produkter med delsummer.

 5. Trykk CTRL+S for å lagre spørringen. La spørringen være åpen.

Opprette en krysstabellspørring for å legge til et annet nivå av gruppering

La oss så si at du vil se gjennom delsummene for varene, men du vil også oppsummere etter måned, slik at hver rad viser delsummen for en vare, og hver kolonne viser delsummene for varene for en måned. Når du vil vise delsummen for en vare og delsummene for varene for en måned, bruker du en krysstabellspørring.

Obs!: Krysstabellspørringer kan ikke vises i en nettleser.

Du kan endre spørringen Delsummer for varer på nytt slik at spørringen returnerer rader med delsummer for varer og kolonner med månedlige delsummer.

 1. Klikk Vis i Visninger-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. Klikk Vis tabell i Spørringsoppsett-gruppen.

 3. Dobbeltklikk Ordrer i dialogboksen Vis tabell, og klikk deretter Lukk.

 4. Klikk Krysstabell i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming.

  I utformingsrutenettet er Vis-raden skjult, mens Krysstabell-raden vises.

 5. Høyreklikk Felt-raden i den tredje kolonnen i utformingsrutenettet, og klikk deretter Zoom på hurtigmenyen. Zoom-boksen åpnes.

 6. Zoom-boksen skriver eller limer inn følgende:

  Måned: "Måned" & DatePart ("m"; [Ordredato])

 7. Klikk OK.

 8. Velg følgende verdier fra fra rullegardinlisten i Krysstabell-raden: Radoverskrift for den første kolonnen, verdi for den andre kolonnen og Kolonneoverskrift for den tredje kolonnen.

 9. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Spørringen kjøres, og viser delsummer, aggregert etter måned.

 10. Trykk CTRL+S for å lagre spørringen.

Til toppen av siden

Opprette en ny tabell ved hjelp av data fra andre tabeller

Du kan bruke en Lag tabell-spørring til å opprette en ny tabell basert på data som er lagret i andre tabeller.

Obs!: En lag tabell-spørring kan ikke kjøres i en nettleser.

La oss for eksempel si at du vil sende data om bestillinger for Chicago til en forretningspartner i Chicago som bruker Access til å lage rapporter. I stedet for å sende alle ordredataene ønsker du å begrense dataene som sendes, til data som gjelder ordrer for Chicago.

Du kan lage en utvalgsspørring som inneholder data for ordrene for Chicago, og deretter bruke utvalgsspørringen til å opprette en ny tabell ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne eksempeldatabasen databasen som du tidligere definert ved hjelp av fremgangsmåten.

 2. Hvis du vil kjøre en lag tabell-spørring, må du kanskje aktivere databaseinnholdet ved hjelp av meldingsfeltet som vises under båndet Hvis databasen er ikke-klarert når du åpner den.

  Vis meg hvordan du aktiverer databasen

  • Klikk Aktiver innhold i meldingsfeltet.

  Hvis databasen er på en klarert plassering, meldingsfeltet vises ikke og er ikke nødvendig å aktivere innholdet.

 3. Lukk skjemaet Påloggingsdialog.

 4. Klikk Spørringsutforming i Spørring-gruppen på fanen Opprett.

 5. I dialogboksen Vis tabell dobbeltklikker du Ordredetaljer og ordrer.

 6. Lukk dialogboksen Vis tabell.

 7. Dobbeltklikk Kunde-ID og Mottakers poststed i Ordrer-tabellen for å legge til disse feltene i utformingsrutenettet.

 8. Dobbeltklikk Ordre-ID, Vare-ID, Antall, Enhetspris og Rabatt i Ordredetaljer-tabellen for å legge til disse feltene i utformingsrutenettet.

 9. Fjern boksen i Vis-raden i Mottakers poststed-kolonnen i utformingsrutenettet. Skriv inn "Chicago" i vilkår-raden (inkluderer enkle anførselstegn).

  Kontrollere spørringsresultatene før du kan bruke dem til å opprette tabellen.

 10. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

 11. Trykk CTRL+S for å lagre spørringen.

  Dialogboksen Lagre som vises.

 12. Skriv inn Spørringen ordrer for Chicagoi boksen Navn på spørring, og klikk deretter OK.

 13. Klikk Visning i Visninger-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Utformingsvisning.

 14. Klikk Lag tabell i Spørringstype-gruppen på fanen Utforming.

  Dialogboksen Lag tabell vises.

 15. Skriv inn Ordrer for Chicagoi dialogboksen Lag tabell i Tabellnavn-boksen, og klikk deretter OK.

 16. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

 17. I bekreftelsesdialogboksen, klikker du Ja for å bekrefte.

  Den nye tabellen opprettes, og tabellen vises i navigasjonsruten.

  Obs!: Hvis det allerede finnes en tabell som har samme navn som du har angitt, slettes denne tabellen før spørringen kjøres.

 18. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Fordi tabellen ordrer for Chicago finnes, vises en advarselsdialogboks.

 19. Klikk Nei for å avbryte handlingen og for å lukke dialogboksen.

Til toppen av siden

Legge til data i en tabell ved hjelp av data fra andre tabeller

Du kan bruke en tilføyingsspørring til å hente data fra én eller flere tabeller og legge til disse dataene i en annen tabell.

Obs!: En tilføyingsspørring kan ikke kjøres i en nettleser.

La oss si at du har opprettet en tabell til å dele med en Chicago business Tilknytt, men du oppdager at du Tilknytt fungerer også med klienter i området Milwaukee. Du vil legge til rader som inneholder Milwaukee området data i tabellen før du deler tabellen med din Tilknytt.

Du kan legge til Milwaukee området data tabellen ordrer for Chicago som du opprettet i forrige eksempel ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne spørringen Ordrer for Chicago i utformingsvisning.

 2. Klikk Legg til i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming. Dialogboksen Tilføy åpnes.

 3. Klikk pilen i Tabellnavn-boksen i dialogboksen Tilføy, og velg deretter Ordrer for Chicago fra fra rullegardinlisten.

 4. Klikk OK.

  Dialogboksen Tilføy lukkes. I utformingsrutenettet for raden Vis forsvinner og Tilføy til-raden vises.

 5. Slette "Chicago" i utformingsrutenettet for, i vilkår-raden i Mottakers poststed-kolonnen, og skriv deretter 'Milwaukee'.

 6. Merk av i riktig felt for hver kolonne i Tilføy til-raden.

  I dette eksempelet må verdiene i Tilføy til-raden samsvare med verdiene i Felt-raden, men det er ikke et krav for at en tilføyingsspørring skal fungere.

 7. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

Obs!:  Når du kjører en spørring som returnerer en stor mengde data, kan det hende du får en feilmelding om at du ikke kan angre spørringen. Prøv å øke grensen for minnesegmentet til 3 MB slik at spørringen kan utføres.

Til toppen av siden

Endre data i et automatisert måte

Du kan bruke en oppdateringsspørring til å endre dataene i tabeller, og du kan bruke en oppdateringsspørring til å angi hvilke rader som skal oppdateres. Når du bruker oppdateringsspørringer, kan du se gjennom dataene som blir oppdatert, før du utfører oppdateringen.

Viktig!: Det er ikke mulig å angre en oppdateringsspørring. Du bør vurdere å ta en sikkerhetskopi av tabellene du skal oppdatere ved hjelp av en oppdateringsspørring.

Obs!: En oppdateringsspørring kan ikke kjøres i en nettleser.

I forrige eksempelinn rader i tabellen ordrer for Chicago. I tabellen ordrer for Chicago viser vare-ID-feltet den numeriske produkt-IDen. Hvis du vil gjøre dataene mer nyttig for rapporter, kan du vil erstatte produkt-ID med produktnavn. Hvis du vil erstatte produkt-ID, må du først endre datatypen for vare-ID-feltet i tabellen ordrer for Chicago fra tall til tekst, slik at vare-ID-feltet kan godta produktnavn.

Du kan oppdatere verdiene i tabellen ordrer for Chicago ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne tabellen Ordrer for Chicago i utformingsvisning.

 2. I Vare-ID-raden endrer du datatypen fra Tall til Tekst.

 3. Lagre og lukk tabellen Ordrer for Chicago.

 4. Klikk Spørringsutforming i Spørring-gruppen i kategorien Opprett.

 5. I dialogboksen Vis tabell dobbeltklikker du Ordrer for Chicago og varer.

 6. Lukk dialogboksen Vis tabell.

 7. Klikk Oppdater i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming.

  Sorter- og Vis-raden fjernes fra utformingsrutenettet, og Oppdater til-raden vises.

 8. Dobbeltklikk Vare-ID i tabellen Ordrer for Chicago for å legge til dette feltet i utformingsrutenettet.

 9. I utformingsrutenettet i Oppdater til-raden i kolonnen Vare-ID, skriver eller limer den følge:

  [Produkt]. [Varenavn]

  Tips!: Du kan bruke en oppdateringsspørring til å slette feltverdier ved å bruke en tom streng ("") eller NULL i Oppdater til-raden.

 10. Skriv eller Lim inn følgende i vilkår-raden:

  [Produkt-ID] Eksempel ([produkter]. [ ID])

  Nøkkelordet som er nødvendig fordi feltene som du sammenligner inneholder forskjellige datatyper (produkt-IDen er tekstdata, ID er numeriske data).

 11. Du kan se gjennom hvilke verdier som kommer til å bli endret av en oppdateringsspørring, ved å vise spørringen i dataarkvisningen.

  Klikk Vis i Resultater-gruppen i kategorien Utforming, og klikk deretter Dataarkvisning.

  Spørringen returnerer en liste over produkt-IDer som vil bli oppdatert.

 12. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Når du åpner tabellen ordrer for Chicago, ser du at de numeriske verdiene i vare-ID-feltet er erstattet med produktnavn fra produkter-tabellen.

Til toppen av siden

Slette data i et automatisert måte

Du kan bruke en slettespørring til å slette data i tabellene, og du kan bruke en slettespørring til å skrive inn vilkår for å angi hvilke rader som skal slettes. Når du bruker slettespørringer, kan du se gjennom radene som skal slettes, før du utfører slettingen.

Obs!: En slettespørring kan ikke kjøres i en nettleser.

Anta at du forbereder skal sende tabellen ordrer for Chicago (oppdatert i forrige eksempel) for virksomheten Chicago knytte, og du legge merke til at noen av radene inneholder antall tomme felt. Du vil fjerne disse radene som inneholder tomme felt før du sender tabellen. Du kan bare åpne tabellen og slette rader manuelt, men det kan være nyttig å bruke en slettespørring Hvis det finnes mer enn noen få rader du vil slette, og du har klare vilkår for rader som skal slettes.

Du kan bruke en spørring til å slette rader i tabellen Ordrer for Chicago som ikke har en verdi for Vare-ID, ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

 1. Klikk Spørringsutforming i Spørring-gruppen på fanen Opprett.

 2. I dialogboksen Vis tabell dobbeltklikker du Ordrer for Chicago.

 3. Lukk dialogboksen Vis tabell.

 4. Klikk Slett i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming.

  I utformingsrutenettet skjules Sorter- og Vis-radene, mens Slett-raden vises.

 5. Dobbeltklikk Ordre-ID i tabellen Ordrer for Chicago for å legge det til i rutenettet.

 6. Skriv inn Er tomi utformingsrutenettet, i vilkår-raden i ordre-ID-kolonnen.

 7. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×