Innføring i rapportsentralen

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En forretningsprosess kan kreve at det vises og oppdateres rapporter på firmaets intranettområde. Ved hjelp av rapportsentralen kan du enklere redigere,vise, håndtere og finne rapportene. I denne artikkelen introduserer vi hovedkomponentene i ressurssentret.

I denne artikkelen

Hva er rapportsentralen?

Hva er en instrumentbordside?

Oversikt over hjemmeside for rapportsentralen

Oversikt over komponentene i et rapportsentralområde

Hva er rapportsentralen?

Rapportsenteret er en områdemal som er optimalisert for administrasjon og visning av rapporter, instrumentbordsider og viktige ytelsesindikatorer (KPIer). Det kan fungere som sentral plassering for en gruppe, avdeling eller lagre, hente og endre delte rapportene i organisasjonen. Med de riktige tillatelsene, kan alle opprette et rapportsentralområde hvor som helst i en områdesamling.

Velge rapportsentralområdet

Som standard opprettes det imidlertid én rapportsentral på toppnivåområdet for hver områdesamling, og dette vises på den øverste koblingslinjen som en kategori med navnet Rapporter

Kategorien Rapporter på den øverste koblingslinjen

Rapportsentralen inneholder et spesialdokumentbibliotek der du kan bla gjennom etter Office Excel 2007-arbeidsbøker, SQL Reporting Services-rapporter, instrumentbord og andre rapporter. Bruk rapportsentralen til å definere egendefinerte og instrumentbord, bla gjennom rapporter etter kategori eller vise en kalender over kommende rapporter, og til å abonnere på de som er relevante.

For å tilpasse hvilke data som kan vises av hvem, kan du koble til en rekke filterwebdeler på en instrumentbordside for å endre visningen av dataene. En salgssjef for ett område kan for eksempel presenteres med en visning av salgstallene som er forskjellig fra visningen for en salgssjef for et annet område.

Til toppen av siden

Hva er en instrumentbordside?

En instrumentbordside er et viktig aspekt av rapportsentralen. Instrumentbord er verktøy som brukes til å vise status og utføre handlinger. Et Office SharePoint Server 2007-instrumentbord er en websidemal som gjør at du kan samle og vise informasjon fra ulike kilder, for eksempel rapporter, diagrammer, mål og viktige ytelsesindikatorer. Du kan opprette en egen instrumentbordside ved å bruke ulike webdeler, eller du kan legge til webdeler på sider som allerede finnes på området. Du kan gjøre deg kjent med noen av disse webdelene i eksemplet som følger.

Eksempel på instrumentbord

1. Webdelen Innholdsredigering – brukes til formatert tekst, tabeller og bilder

2. Webdelen Kontaktdetaljer – brukes til å vise detaljer om en kontakt for denne siden eller dette området

3. Webdelen Sentrale ytelsesindikatorer (KPIer) – viser en liste over statusindikatorer som viser fremdrift i forhold til et mål

4. Webdeler av typen Excel Web Access – disse tre områdene bruker Excel Web Access til å samvirke med en Excel-arbeidsbok og til å vise arbeidsbokdata på siden

Til toppen av siden

Oversikt over hjemmesiden for rapportsentralen

Hovedkomponenten i rapportsentralen er hjemmesiden som vises når du klikker kategorien Rapporter. Denne siden fungerer som hovedportal for tilgang til uthevet forretningsinformasjon eller sammendrag av forretningsinformasjon. Informasjonen du velger, å vise på denne siden, kan oppdateres fra forskjellige kilder, og informasjonen presenteres, som for alle sider på et SharePoint-område, via en samling webdeler. Hvis du har minst tillatelsesnivået Designer, kan du legge til, slette, endre eller omordne disse webdelene til å raskt vise og få tilgang til forretningsinformasjonen du trenger.

Tips!: Første gang du åpner hjemmesiden for rapportsentralen, inkluderer Office SharePoint Server 2007 koblinger til eksempler på instrumentbord, data, KPIer og informasjon om datatilkoblingsbiblioteket. Det kan være nyttig å se gjennom informasjonen som finnes på denne siden, før du tilpasser hjemmesiden. Finn en kobling til mer informasjon om arbeidet med webdeler under Se også.

Illustrasjonen nedenfor viser hovedkomponentene på hjemmesiden for rapportsentralen.

Hjemmeside for rapportsentralen

1. Inneholder nyttig informasjon for førstegangsbrukere av rapportsentralen, inkludert koblinger til et instrumentbordeksempel, dataeksempel, KPI-eksempler og informasjon om datatilkoblingsbiblioteket.

2. Legg til viktige meldinger til brukere av ressurssentret.

3. Legg til eller endre kontakter som er koblet til nettverket.

4. Eksempler på viktige ytelsesindikatorer (KPIer) som vises som standard på hjemmesiden for rapportsentralen.

5. Legg til koblinger til viktige dokumenter eller informasjon med denne webdelen for sammendragskoblinger.

6. Legg til koblinger til hendelser du vil fremheve på hjemmesiden, med denne webdelen for listevisninger.

Til toppen av siden

Oversikt over komponentene på et rapportsentralområde

På hurtigstartområdet for rapportsentralen finnes det flere lister og biblioteker som du kan bruke til å håndtere kilder for rapporter og datatilkoblinger. Lagring av ressurser i separate biblioteker gir mulighet til å konfigurere versjonskontroll, arbeidsflyter og tillatelser separat for hver ressurs. Du kan for eksempel konfigurere tillatelsene slik at bare medlemmer av IT-avdelingen kan endre eller laste opp datatilkoblinger. På samme måte kan du konfigurere arbeidsflyter i Office SharePoint Server 2007 til å kreve godkjenning for nye rapporter. Disse listene beskrives her.

Rapportbibliotek

Rapportbiblioteket er det sentrale repositoriet for to typer filer, rapporter og instrumentbordsider. Rapporter er Office Excel 2007-arbeidsbøker som inneholder kildedata som kan vises på instrumentbordsider. Instrumentbordsider kan opprettes fra én eller flere Office Excel 2007-arbeidsbøker og bruker elementer som KPIer og pivotdiagrammer.

Arbeide med rapporter-biblioteket er forskjeller mellom å arbeide med andre biblioteker. Du kan laste opp eksisterende dokumenter, opprette nye, Rediger dokumenter, endre kolonner og visninger og angi tillatelser. Tillatelser for rapporter er satt på samme måte som for et dokument eller listeelement. Du kan angi tillatelser på biblioteker, mapper eller enkeltfiler. Rapporter-biblioteket er forskjellig fra andre biblioteker ved at den gir utvidet støtte for lagring og vedlikehold av Excel Services-rapporter og enklere å opprette instrumentbordsider, som kan vise data fra KPIer og Office Excel 2007 arbeidsbøker. Instrumentbord-sider du oppretter lagres i dette biblioteket. Hvis du vil lære mer om Excel Services, kan du se disse artiklene komme i Gang med Excel Services og Excel Web Access.

Etter at de har opprettet rapporter og distribuert dem til Office SharePoint Server 2007-området, kan brukerne navigere til en rapport i et rapportbibliotek og endre den ved å bare klikke filnavnet. Håndtering av rapporter er så enkelt som å navigere til riktig rapport i rapportbiblioteket og klikke nedoverpilen.

Datatilkoblingsbibliotek

En viktig del av rapportsentralen er datatilkoblingsbiblioteket, et delt repositorium likt andre dokumentbibliotek, der to forskjellige typer datatilkoblingsfiler er lagret:

  • ODC-filer (Office Data Connection-filer) inneholder et sett egenskaper som definerer hvordan et klientprogram eller en portaltjeneste kan koble til en datakilde. ODC-filer definerer også hvordan sikkerhetspolicyen skal brukes ved tilgang til data på vegne av en bruker.

  • UDC-filer (Universal Data Connection-filer) trekker ut datatilkoblingsinformasjon fra en Microsoft Office InfoPath 2007-skjemamal ved å bruke enkel pålogging (SSO = Single Sign-On) til å håndtere godkjenningsproblemer i arkitekturer med flere lag, og ved å bruke webtjenesteproxyen som er tilgjengelig med InfoPath Forms Services. Til forskjell fra ODC-formatet som brukes av andre Microsoft Office-programmer, som lagrer informasjon om databasetilkoblinger, kan UDC-filer inneholde informasjon om flere forskjellige typer datatilkoblinger, og de kan utvides til å innholde informasjon om vilkårlige typer.

Datatilkoblingsbibliotek

En av de viktigste fordelene med datatilkoblingsbiblioteket er muligheten til å bruke på nytt datatilkoblingene som brukerne mest sannsynligvis trenger tilgang til. Ved opprettelse av en ekstern tilkoblig for å vise en KPI, kan du for eksempel bla gjennom datatilkoblingsbiblioteket og velge blant de tilgjengelige datatilkoblingsfilene. Hvis det skjer en endring i nettverket som har betydning for en av tilkoblingene, kan endringer utføres én gang i den riktige datatilkoblingsfilen på serveren. Alle brukertilkoblinger mottar automatisk oppdateringen neste gang tilkoblingen til eksterne data oppdateres. Office SharePoint Server 2007 støtter tilkobling til følgende eksterne datakilder:

  • Office Excel 2007-arbeidsbok

  • Office Access 2007-database

  • Annen OLEDB- eller ODBC-datakilde

  • Microsoft SQL Server-database

Datatilkoblingsbiblioteket gir kontroll og sikkerhet på høyt nivå med funksjonen Innholdsgodkjenning aktivert som standard. Medlemmer av området med tillatelsesnivået Bidra kan lagre filer til biblioteket, men bare eieren av filen kan bruke filen, for eksempel fra Office InfoPath 2007, med mindre en innholdsgodkjenner har godkjent filen. Som standard har alle medlemmer med tillatelsesnivået Designer har tillatelsen Godkjenne elementer. Samlet sett kan du konfigurere en områdesamling slik at bare de du utpeker, kan godkjenne UDC-filene.

Obs!: Datatilkoblinger bør konfigureres av en administrator eller noen som er kjent med de underliggende datakildene og nettverkets infrastruktur.

Rapportkalender

Rapport-kalenderen er en kalenderliste som kan inneholde en hvilken som helst dato-relatert informasjon for en rapport eller rapportplan. Du kan for eksempel bruke rapporten kalenderen for å angi hvilke datoer rapportdataene oppdateres eller lastet inn, og angi en påminnelse ved hjelp av varselet meg funksjonen. Du kan behandle og analysere kalenderinformasjon i Office Excel 2007 eller Office Access 2007. Du kan også koble og synkronisere rapport-kalenderen til kalenderen Office Outlook 2007 og, i likhet med andre Rapportsenter lister, kan du endre visninger, behandle listeinnstillinger og så videre. Hvis du vil lære mer om hvordan du kobler SharePoint-kalendere til Office Outlook 2007, kan du se artikkelen vise og oppdatere en SharePoint-kalenderi Office Outlook 2007 hjelp.

Referansebibliotek

Referansebiblioteket fungerer som et dokumentbibliotek der du lagrer dokumenter som kan hjelpe brukere med navigering i og bruk av rapportsentralen. Dokumentene i dette biblioteket bør inneholde alt brukerne trenger å vite for å bruke rapportsentralen du har tilpasset.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×