Innføring i oppgaveruten Utformingskontroll

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan utforme en skjemamal som kan åpnes ved hjelp av InfoPath eller en nettleser i Microsoft Office InfoPath 2007. Hvis skjemamalen kan åpnes i en nettleser, er det kalles en webleserkompatibel skjemamal. Du kan også utforme skjemamaler som fungerer i InfoPath 2003 i tillegg til Office InfoPath 2007, eller konvertere skjemaer som er opprettet i Microsoft Office Word eller andre programmer til Office InfoPath 2007 skjemamaler.

Når du gjør disse tingene, men kan du støte på kompatibilitetsproblemer eller andre problemer. Hvis du for eksempel bestemte InfoPath-funksjoner støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler, og dette kan føre til problemer under publiseringsprosessen. På samme måte noen Office InfoPath 2007 funksjoner fungerer ikke i InfoPath 2003-skjemamaler, og enkelte Word-funksjoner støttes ikke i InfoPath og forkastes når du importerer Word-skjema i InfoPath.

Det er den raskeste måten å identifisere slike problemer i skjemamalen ved hjelp av oppgaveruten Utformingskontroll. Deretter kan du rette problemene før du publiserer skjemamalen.

I denne artikkelen

Oppgaveruten Utformingskontroll

Feil kontra meldinger: Hva er forskjellen?

Omstendigheter der InfoPath kontrollerer om det er problemer

Oppgaveruten Utformingskontroll

Den beste måten å sikre at skjemamalen fungerer som den skal på, er å bruke oppgaveruten Utformingskontroll til å se gjennom potensielle problemer.

Ved hjelp av oppgaveruten Utformingskontroll kan du gjøre følgende:

  • Finne kompatibilitetsproblemer som kanskje finnes i skjemamalen. I noen tilfeller retter InfoPath problemet automatisk for deg, og gir deg melding om opprettingen. I andre tilfeller må du rette opp problemene manuelt. Hvis du for eksempel ønsker å publisere en webleserkompatibel skjemamal, kan det hende du må fjerne en kontroll som ikke støttes, eller erstatte den med en annen kontroll. Hvis du publiserer en webleserkompatibel skjemamal, kan du også velge å vise serverrelatert informasjon i oppgaveruten Utformingskontroll.

  • Endre kompatibilitetsinnstillingene for skjemamalen. Anta for eksempel at bare brukere som har InfoPath installert på datamaskinen, kan vise og fylle ut skjemaer som er basert på skjemamalen. Hvis du vil at skjemamalen også skal fungere i en webleser, kan du klikke Endre kompatibilitetsinnstillinger i oppgaveruten Utformingskontroll for å tilgang til alternativer for å opprette en webleserkompatibel skjemamal i stedet for bare en skjemamal som gjelder for InfoPath. Når du endrer kompatibilitetsinnstillingene for en skjemamal, oppdateres feilene og meldingene i oppgaveruten Utformingskontroll tilsvarende.

Del av oppgaveruten Utformingskontroll

1. Teksten øverst i oppgaveruten angir at skjemamalen for øyeblikket er kompatibel med både Office InfoPath 2007 og en server som kjører InfoPath Forms Services. Hvis du vil endre denne innstillingen, klikker du koblingen Endre kompatibilitetsinnstillinger.

2. Feil vises i oppgaveruten fordi den webleserkompatible skjemamalen inneholder kontroller som ikke støttes. Hvis du vil publisere den webleserkompatible skjemamalen, bør du fjerne disse kontrollene.

InfoPath kontrollerer automatisk om det er problemer når du gjør følgende:

  • Åpner en skjemamal.

  • Endrer kompatibilitetsinnstillingene for en skjemamal.

  • Lagrer eller publiserer en skjemamal.

  • Importerer et Microsoft Office Word-dokument til InfoPath

Du kan oppdatere listen med feil og meldinger i oppgaveruten Utformingskontroll ved å klikke Oppdater-knappen i oppgaveruten. Dette er nyttig når du vil fjerne elementer fra listen etter hvert som du retter problemer i skjemamalen.

Obs!: Klikk Oppdater-knappen oppdatere ikke meldinger som vises som et resultat av importere et Word-dokument til InfoPath. Hvis du vil fjerne importmeldinger fra oppgaveruten Utformingskontroll, må du åpne dialogboksen Ressursfiler (menyenVerktøy ), og fjern deretter filen som heter ImportErrors.xml. Denne filen opprettes automatisk når du importerer en Word-dokument i InfoPath. Når du har fjernet ImportErrors.xml-filen, klikker du Oppdater i oppgaveruten Utformingskontroll for å slette importmeldinger permanent. ImportErrors.xml filen ikke er nødvendige for å fungere riktig skjemamal. Av sikkerhetsårsaker er det faktisk god praksis å fjerne denne filen før du publiserer skjemamalen.

Til toppen av siden

Feil kontra meldinger: Hva er forskjellen?

Når du utformer en skjemamal, kan det hende du treffer på både meldinger og feil. I de fleste tilfeller må du rette feil for å kunne publisere skjemamalen. Du kan valgfritt velge om du vil svare på meldinger.

The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

Icon

Type

Beskrivelse

Ikon

Error

The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

Ikon

Message

The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

Til toppen av siden

Omstendigheter der InfoPath kontrollerer om det er problemer

Følgende tabell beskriver de ulike problemtypene som kan vises i oppgaveruten Utformingskontroll, og når disse problemene vanligvis oppstår i en skjemamal.

Problemtype

Beskrivelse

Leserkompatibilitet

En Office InfoPath 2007-skjemamal som er utformet til å vises og fylles ut i en webleser, kalles en webleserkompatibel skjemamal. Problemer med webleserkompatibiliteten skjer vanligvis etter at du har endret en vanlig skjemamal som bare gjelder for InfoPath, til en webleserkompatibel skjemamal. Anta for eksempel at brukere fyller ut et forsikringskravskjema i InfoPath, og at du nå vil at de skal kunne fylle ut skjemaet i en webleser. I dette tilfellet må du endre kompatibilitetsinnstillingen for skjemamalen. Denne endringen fører noen ganger til feil eller meldinger i oppgaveruten Utformingskontroll. Hvis for eksempel den opprinnelige skjemamalen inneholdt brukerroller, får du se en feil i oppgaveruten Utformingskontroll når du har endret kompatibilitetsinnstillingen, fordi brukerroller ikke støttes i webleserkompatible skjemamaler.

Obs!: Hvis du merker av for Bekreft på server i oppgaveruten Utformingskontroll, kan du vise feil og meldinger som genereres av en server som kjører InfoPath Forms Services, i tillegg til eventuelle feil og meldinger som InfoPath registrerer. Det kan hende disse vises under overskriften Webleserkompatibilitet (bekreftes på server) i oppgaveruten Utformingskontroll.

Webleseroptimalisering

Det kan oppstå problemer med webleseroptimalisering hvis du merker av for Bekreft på server i oppgaveruten Utformingskontroll. Optimaliseringsfeil og -meldinger genereres av serveren, og kan hjelpe deg med å ta beslutninger som er ment å forbedre ytelsen til et skjema i webleseren.

Bakoverkompatibilitet

Office InfoPath 2007-skjemamaler som også virker i InfoPath 2003, kalles bakoverkompatible skjemamaler. Problemer med bakoverkompatibilitet oppstår når du legger til en kontroll eller funksjon i skjemamalen, som ikke vil fungere i InfoPath 2003. De fleste Office InfoPath 2007-skjemamaler trenger ikke være kompatible med InfoPath 2003. Derfor skjuler Office InfoPath 2007 automatisk feil og meldinger i forbindelse med bakoverkompatibilitet i oppgaveruten Utformingskontroll.

Du ser som standard bare feil og meldinger i forbindelse med bakoverkompatibilitet når du åpner en InfoPath 2003-skjemamal i utformingsmodus for Office InfoPath 2007 eller når du velger InfoPath 2003-skjemamal i listen Filtype i dialogboksen Lagre eller Lagre som. Under alle andre forhold må du manuelt velge å vise feil og meldinger i forbindelse med bakoverkompatibilitet i oppgaveruten Utformingskontroll ved å merke av for Vis rapport om kompatibilitet med InfoPath 2003 i dialogboksen Alternativer for skjema (kategorien Kompatibilitet).

Importer

Importproblemer kan oppstå når du importerer et skjema fra et annet program, for eksempel Microsoft Office Word, og InfoPath forsøker å importere funksjoner som det ikke støtter. I noen tilfeller fjerner InfoPath funksjonen som ikke støttes, eller erstatter den med et plassholderbilde. InfoPath støtter for eksempel ikke bokmerker eller animerte teksteffekter, så disse funksjonene fjernes i den resulterende skjemamalen. I andre tilfeller kan det hende en funksjon støttes delvis. Når du for eksempel importerer et Word-dokument, konverteres alle hyperkoblinger, men hvis hyperkoblingen bruker en annen protokoll enn HTTP, HTTPS, FILE, FTP eller MAILTO, vil ikke hyperkoblingen fungere når en bruker klikker koblingen.

Obs!: Du kan bruke importveiviseren til å konvertere Microsoft Office Excel-regneark til InfoPath-skjemamaler. Problemer tilknyttet import av Excel-regneark, vises ikke i oppgaveruten Utformingskontroll på samme måte som når du importerer Word-dokumenter.

Frakoblet kompatibilitet

Problemer med frakoblet modus kan oppstå når du gjør en skjemamal tilgjengelig for frakoblet bruk. Avhengig av utformingen på skjemamalen, kan frakoblede brukere fremdeles få tilgang til data som kommer fra spørringer til databaser og andre datakilder, med noen unntak. Disse unntakene angis i oppgaveruten Utformingskontroll.

Maldel

Hvis skjemamalen inneholder en maldel, og hvis du har lagt til en nyere versjon av maldelen i oppgaveruten Kontroller, får du se en melding i oppgaveruten Utformingskontroll om at en oppdatering til maldelen er tilgjengelig.

Databinding

Binde problemer kan oppstå når forholdet mellom en kontroll i skjemamalen og tilsvarende feltet eller gruppen i datakilden er en eller annen måte feil. Hvis bindingsproblemer alvorlig nok til at kontrollen ikke fungerer i brukerens skjema, vil de vises i oppgaveruten Utformingskontroll. Hvis det er mindre alvorlige bindingsproblemer, kan du ikke se en feil eller melding i oppgaveruten Utformingskontroll selv om du vil se et blått eller rødt ikon i øvre høyre hjørne av kontrollen på skjemamalen. Hvis du vil lære mer om problemet, høyreklikker du kontrollen, og deretter velger du Flere detaljer på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×