Innføring i oppdatering av eksisterende skjemamaler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du publiserer en skjemamal som du har endret, oppdateres både skjemamalen (XSN-fil) og eventuelle eksisterende skjemaer (XML-filer) som er basert på malen. Som standard erstatter den tidligere versjonen av skjemamalen automatisk med den nyeste versjonen. Du kan velge update-metoden du foretrekker for eksisterende brukerskjemaer.

I denne artikkelen

Hvordan InfoPath oppdaterer skjemamaler

Vurderinger ved oppdatering av leseraktiverte skjemamaler

Forhindre tap av data i eksisterende brukerskjemaer

Alternativer for oppdatering av eksisterende skjemaer

Hvordan InfoPath oppdaterer skjemamaler

Den første gangen brukerne åpner et skjema basert på en skjemamal, blir den underliggende skjemamalfilen lagret i et midlertidig område på datamaskinen. Dette midlertidige lagringsstedet kalles en hurtigbuffer. Hurtigbufferen gjør blant annet at brukere som er frakoblet, kan arbeide med en lokal kopi av skjemamalen.

Når en ny versjon av skjemamalen er tilgjengelig, oppdateres den hurtigbufrede versjonen av skjemamalen. Denne oppdateringen skjer automatisk når brukerne åpner en ny versjon av skjemaet. Dersom en bruker er frakoblet når den nye skjemamalen publiseres, skjer oppdateringen neste gang de kobler seg til nettverket.

Vanligvis vil ikke brukerne merke at oppdateringen skjer, men når du utformer skjemamalen,m kan du velge at brukerne skal informeres om oppdateringen.

Obs!: En egendefinert installert skjemamal er en skjemamal som er installert på brukernes datamaskiner ved hjelp av en pakke for Microsoft Windows Installer (MSI) eller andre installasjonsprogrammet. Med denne typen skjemamal, må du manuelt installere skjemamalen på brukernes datamaskiner-hver gang du oppdaterer den. Installasjonen kan oppstå automatisk, via programmet for eksempel Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003, via en stasjonær-PC-distribusjon, eller via en type installasjonsskript.

Til toppen av siden

Vurderinger ved oppdatering av webaktiverte skjemamaler

Alle leseraktiverte skjemamaler er lagret på en server som kjører InfoPath Forms Services, som er bygd på Windows SharePoint Services 3.0 en serverteknologi. Det finnes to distribusjonsmodi for basert på en server som kjører InfoPath Forms Services: én for sluttbrukere distribusjons- og én for administrativ distribusjon. Når du oppdaterer en leseraktivert skjemamal, bør du vurdere følgende:

  • Hvis du skal oppdatere en administratorgodkjent skjemamal, må du publisere den oppdaterte skjemamalen og deretter gi den til Windows SharePoint Services 3.0-administratoren, slik at den kan distribueres til et skjemabibliotek i en webområdesamling. En webområdesamling er et sett med webområder som er lagret på en virtuell server, og som har samme eier og deler administrasjonsinnstillinger. Når en administrator distribuerer en oppdatert skjemamal, kan vedkommende angi oppgraderingsalternativet "side-om-side", som gjør at den oppdaterte versjonen av skjemaet kan kjøres side om side med den opprinnelige versjonen. Dette alternativet gjør at brukere som er midt i utfyllingen av skjemaet når den oppdaterte versjonen distribueres, kan fullføre utfyllingen uten å miste data.

  • Dersom du publiserer oppdateringer til en skjemamal som du selv har distribuert til et bibliotek eller en liste i Windows SharePoint Services 3.0, vil brukere som er midt i utfyllingen av skjemaer som er basert på malen, se en feilmelding når de prøver å lagre eller sende skjemaet. På grunn av dette bør du på forhånd informere brukere om at skjemamalen skal oppdateres, eller koble fra skjemamalen på et tidspunkt der den er lite brukt, og utføre oppdateringen da.

Til toppen av siden

Hjelpe til med å forhindre at data i eksisterende skjema går tapt

Hvis du trenger å oppdatere en eksisterende skjemamal, kan du endre den, publisere den på nytt og distribuere den på nytt for brukerne. Visse typer endringer kan imidlertid hindre deg i å få tilgang til dataene i de ferdige skjemaene som var basert på den opprinnelige skjemamalen.

Hvis du gjør en endring i en skjemamal som kan resultere i tap av data eller feil i skjemaer som er fylt ut allerede, vises en melding. Ofte vil du se meldingen når du legger til nye, obligatoriske felt i en skjemamal, eller når du gi nytt navn til eller fjerne felt eller grupper fra skjemamalen.

Feilmelding som advarer skjemautformere mot at data kan gå tapt

Når du får denne meldingen hvis du klikker Ja og fortsetter med endringene, kan det ikke være mulig å få tilgang til data i eksisterende skjemaer når du har publisert den oppdaterte skjemamalen. I enkelte tilfeller aksepteres dette. Må du bestemme hva som passer best for deg.

Følg disse retningslinjene for å sikre at du har tilgang til dataene som du allerede har samlet inn fra brukere, når du gjør endringer i den opprinnelige skjemamalen:

  • Ikke gi nytt navn til eksisterende felt og grupper i datakilden.

  • Ikke Flytt eksisterende feltene og gruppene rundt i datakilden.

  • Ikke Slett eksisterende felt og grupper fra datakilden. Du kan slette kontroller fra skjemamalen uten forårsaker problemer, så lenge du lar kontrollens tilsvarende felt eller en gruppe i datakilden.

Til toppen av siden

Alternativer for oppdatering av eksisterende skjemaer

Når du gjør endringer i en eksisterende skjemamal, kan det hende at eksisterende skjemafiler (XML) må oppdateres for å virke sammen med den nyeste versjonen av skjemamalen. Dette gjør at brukerne kan fortsette å jobbe med sine eksisterende skjemaer uten problemer, og at du har fortløpende adgang til data som er samlet inn i disse skjemaene. Når du skal oppdatere eksisterende skjemaer for brukerne dine, kan du velge mellom tre metoder::

  • Oppdatere skjemaene automatisk    Standardinnstillingen er at InfoPath automatisk oppdaterer eksisterende skjemaer. I dette tilfellet vil eksisterende skjemaer bli oppdaterte til å samsvare med den nye skjemamalen. Hvis du for eksempel fjerner en liste fra skjemamalen, og deretter publiserer den, vil InfoPath automatisk fjerne listen fra eksisterende skjemaer.

  • Oppdatere skjemaene ved hjelp av kode     De som har teknisk ekspertise, kan skrive kode som håndterer hendelsen OnVersionUpgrade, som inntreffer når versjonsnummerer til et skjema som åpnes, er lavere enn versjonsnummeret til skjemamalen det er basert på. I en reiseregning kan du for eksempel bruke koden som håndterer hendelsen OnVersionUpgrade, til å se om et skjema med et tidligere versjonsnummer inneholder et felt med navnet emailAddress, og dersom feltet ikke finnes, legge det til skjemaet. Hendelsen OnVersionUpgrade er nyttig å bruke for å gjøre endringer i XML-skjema som skjemamalen er basert på.

  • Velge ikke å oppdatere skjemaene    Du kan velge ikke å oppdatere eksisterende skjemaer. Når dette alternativet er valgt, kan brukerne fylle ut skjemaer som er basert på den oppdaterte skjemamalen, men de kan kanskje ikke åpne eksisterende skjemaer. Hvis de kan åpne eksisterende skjemaer, vil de ikke kunne redigere eventuelle felt som nylig er lagt til.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×