Innføring i integrering av data mellom Access og et SharePoint-område

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan dele og behandle data på mange måter ved å bruke Microsoft Office Access 2007 med Windows SharePoint Services 3.0. Du kan utnytte samarbeidsfunksjonene på et SharePoint-område samtidig som du fortsetter å bruke funksjonene for dataregistrering og -analyse i Access. Du kan for eksempel spore versjoner av data, abonnere på varsler slik at du vet når det gjøres endringer, og behandle tillatelser for dataene.

I denne artikkelen

Måter å arbeide med data

Integrere og behandle data

Spore dataene og arbeidsflyten

Måter å arbeide med data på

Når du bruker Office Access 2007, kan du dele, behandle og oppdatere data fra SharePoint-områder på flere ulike måter.

Flytte data til et SharePoint-område    Når du flytter en database fra Access til et SharePoint-område, oppretter du lister på SharePoint-området som er koblet som tabeller i databasen. Når en database flyttes, opprettes et nytt frontprogram som har alle de gamle skjemaene og rapportene og de nye koblede tabellene som nettopp ble eksportert. Veiviseren for å flytte til SharePoint-områder hjelper deg med å flytte dataene fra alle tabellene samtidig.

Når SharePoint-listene er opprettet, kan personer arbeide med listene på SharePoint-området eller i de koblede tabellene i Access mens de bruker funksjonene på et SharePoint-område til å behandle dataene og holde seg oppdatert med endringer. Som administrator kan du behandle tillatelser til dataene og versjonene av dataene, slik at du kan se hvem som har endret dem eller gjenopprette tidligere data.

Publisere data til et SharePoint-område    Hvis du samarbeider med andre, kan du lagre en kopi av en database i et bibliotek på en SharePoint-server og fortsette å arbeide i databasen ved hjelp av skjemaene og rapportene i Access. Du kan koble lister som tabeller i databasen, noe som er nyttig hvis du vil spore data på SharePoint-området, og du kan deretter opprette skjemaer, spørringer og rapporter for å arbeide med dataene. Du kan for eksempel opprette et Access-program med spørringer og rapporter for SharePoint-lister som sporer problemer og behandler ansattinformasjon. Når personer arbeider med disse listene på et SharePoint-området, kan de åpne Access-spørringene og -rapportene fra Vis-menyen for SharePoint-listene. Hvis du for eksempel vil vise og skrive ut en Access-problemrapport for et månedlig møte, kan du gjøre det direkte fra SharePoint-listen.

Når du publiserer en database til en server for første gang, opprettes det en liste over webservere som gjør det lettere å navigere til plasseringen der du vil publisere, for eksempel et dokumentbibliotek. Når du har publisert databasen, gjenkjennes plasseringen slik at du ikke trenger å finne serveren på nytt når du publiserer endringene. Når du publiserer en database til et SharePoint-område, blir databasen tilgjengelig for personer med tillatelse til å arbeide med SharePoint-området.

Åpne Access-skjemaer og -rapporter fra et SharePoint-område    Brukere kan åpne lister i rike Access-visninger fra et SharePoint-område. Access-skjemaer, -rapporter og -dataark kan vises sammen med andre visninger på et SharePoint-område. Når du velger en Access-visning, startes Access med ønsket skjema, rapport eller dataark. Dette gjør det lett for deg å kjøre en rik Access-rapport på et SharePoint-område uten at du først må starte Office Access 2007 eller navigere til det riktige objektet.

Opprette databaser fra SharePoint-lister    Du kan åpne en SharePoint-liste i Access. Hvis det ikke finnes en database, kan du opprette den i Access, og deretter opprette et sett skjemaer og rapporter basert på listen.

Koble fra SharePoint-lister med Access    Hvis du må ta arbeidet med deg hjem, kan du koble fra SharePoint-listene med ett klikk ved hjelp av Access. Du kan arbeide på dataene i Access og deretter synkronisere endringen eller koble til SharePoint-området på nytt senere.

Importere eller koble til en SharePoint-liste    Du kan hente en SharePoint-liste til Access ved å importere eller koble. Hvis du importerer en SharePoint-liste, opprettes det en kopi av listen i en Access-database. Under importen kan du angi listene du vil kopiere, og for hver valgte liste kan du angi om du vil importere hele listen eller bare en bestemt visning. Ved kobling kan du koble til dataene i et annet program uten å importere denne informasjonen, slik at du kan vise og redigere de siste dataene både i det opprinnelige programmet og i Access-databasen uten å opprette og vedlikeholde en kopi av dataene i Access.

Til toppen av siden

Integrere og behandle data

Når du har flyttet Access-dataene til et SharePoint-område, kan du bestemme hvem som skal vise dataene, spore versjonene og gjenopprette eventuelle data som er slettet utilsiktet. Bedre dataintegrasjon mellom Office Access 2007 og SharePoint-områder forbedrer ytelsen og programutformingen.

Behandle tillatelser på SharePoint-områder    Du kan tilordne forskjellige tillatelsesnivåer til lister og Access-databaser på SharePoint-områder. Du kan tilordne begrensede lesetillatelser og fulle redigeringstillatelser til grupper, og du kan velge å tillate eller nekte tilgang for bestemte brukere. Hvis du må begrense tilgangen til bare noen få, sensitive elementer i en database, kan du angi tillatelser for bestemte listeelementer på SharePoint-områder.

Spore og behandle versjoner på SharePoint-områder    Du kan spore versjoner av listeelementer og vise versjonsloggen på et SharePoint-område. Du kan om nødvendig gjenopprette en tidligere versjon av et element. Hvis du må vite hvem som endret en rad eller når den ble endret, kan du vise versjonsloggen.

Hente data fra papirkurven    Du kan bruke den nye papirkurven på SharePoint-områder til enkelt å vise slettede poster og gjenopprette informasjon som er slettet utilsiktet.

Forbedret ytelse for tabeller som er koblet til SharePoint-lister    Optimaliseringer utført med den interne behandlingen av tabeller som er koblet til SharePoint-lister, muliggjør en raskere og jevnere ytelse enn med tidligere versjoner.

Forbedret tilordning av Windows SharePoint Services-datatyper    Med ny støtte for flerverdifelt og vedlegg, støttes nå flere av datatypene på SharePoint-områder, noe som gjør det mye lettere å utforme og bygge delte programmer.

Til toppen av siden

Spore dataene og arbeidsflyten

Du kan bruke Office Access 2007 med informasjon fra SharePoint-områder til å spore organisasjonens data, problemer og arbeidsflyt.

Sporing    Access har nå en sporingsmal som virker direkte sammen med malen Problemløsing på SharePoint-områder. Skjemaene er de samme, og Access-løsningen kan brukes som en frontdatabase – for eksempel med skjemaer og spørringer – mot data fra et SharePoint-område.

Spore loggen for notatfelt    Notatfelt er nyttige hvis du skal lagre store mengder informasjon. Du kan angi en egenskap som ber Access om å beholde en logg over alle endringer i et notatfelt. Du kan deretter vise en logg over disse endringene. Denne funksjonen støtter også versjonskontrollfunksjonen på SharePoint-områder, slik at du også kan bruke Access til å vise endringene som er gjort på SharePoint-listen.

Integrasjon med arbeidsflyt på SharePoint-områder    Du kan nå bruke Access til å arbeide med og rapportere om arbeidsflyter, slik at du lettere kan måle statusen for prosjektet og evaluere forretningsprosessene. Arbeidsflytrapportene kan gjelde flere lister i tillegg til informasjon fra flere arbeidsflyter.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×