Innføring i innsending av skjemadata

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen

Oversikt

Sende skjemadata til en Access- eller SQL Server-database

Sende skjemadata til en webtjeneste

Sende skjemadata til en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services

Sende skjemadata i en e-postmelding

Sende skjemadata til et program på en webserver

Sende skjemadata ved hjelp av en datatilkoblingsfil

Sende skjemadata ved hjelp av kode

Oversikt

Når du bruker Microsoft Office InfoPath-skjemaer til å samle inn data som en del av en større forretningsprosess, blir dataene vanligvis ikke værende i skjemaene som brukerne fyller ut. I stedet flyttes skjemadataene fra skjemaet til neste trinn i forretningsprosessen, vanligvis til en ekstern datakilde som for eksempel en database, webtjeneste, eller et program på en webserver. En ansatt kan for eksempel bruke InfoPath til å fylle ut et utgiftsrapportskjema og deretter sende skjemaet til en webtjeneste der skjemaet kan behandles.

InfoPath-skjema som sendes til en ekstern datakilde

I motsetning til ved lagring av et skjema, der brukerne velger et sted der de kan lagre skjemaet mens de fyller det ut, vil innsending av et skjema sende skjemaets data til et bestemt sted som ble definert da skjemamalen som er tilknyttet skjemaet, ble utformet. Når du utformer en skjemamal og aktiverer skjemainnsending, kan du velge at dataene som brukere legger inn i skjemaet, skal sendes til følgende steder:

 • En Microsoft Office Access- eller Microsoft SQL Server-database

 • En webtjeneste

 • En server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services

 • I en e-postmelding

 • I et program på en webserver

 • Et tilpasset program som er vert for InfoPath

Hvis du angir hvor du ønsker at dataene i skjemaet skal sendes til, vil dette gi mer nøyaktige og effektive forretningsprosesser, fordi du har mer kontroll over disse prosessene. Før brukere kan sende sine skjemadata, sikrer InfoPath at dataene i skjemaene er gyldige, og lar brukerne rette eventuelle ugyldige data. Denne funksjonen kan sikre at bare gyldige data sendes til den eksterne datakilden.

I tillegg til å utforme skjemamalen slik at brukere kan sende sine data til et enkelt sted, kan du utforme skjemamalen slik at brukere kan sende sine skjemadata til flere steder samtidig. Du kan for eksempel utforme en utgiftsrapportskjemamal slik at når brukere sender sine ferdige skjemaer, sendes skjemadataene til en database, og en kopi av hvert ferdige skjema sendes også i en e-postmelding til vedkommendes overordnede.

Når du utformer en skjemamal som kan sendes til en ekstern datakilde, aktiveres som standard Send-kommandoen på Fil-menyen, i tillegg til Send-knappen på standardverktøylinjen. Avhengig av behovene dine kan du velge å endre navnet på Send-kommandoen. I tillegg kan du også sette inn en knapp direkte i skjemamalen som brukere kan klikke for å sende sine skjemadata når de er ferdige med å fylle ut skjemaet.

Du kan også konfigurere skjemamalen slik at ett av følgende skjer etter at skjemaet er sendt:

 • Det eksisterende skjemaet lukkes.

 • Det eksisterende skjemaet lukkes, og et nytt, tomt skjema åpnes.

 • Det eksisterende skjemaet forblir åpent.

I tillegg kan du skrive en melding som vises etter at brukere sender skjemaet som angir om sendingen av skjemaet var vellykket.

Til toppen av siden

Sende skjemadata til en Access- eller SQL Server-database

InfoPath-skjemaer sendes ofte til databaser, enten for å oppdatere en enkelt tabell med en kundepost eller i forbindelse med mer kompliserte scenarier, for eksempel når flere tabeller som er koblet sammen i en utgiftsrapportskjemamal, endres. Du kan utforme skjemamalen i InfoPath slik at den kan sendes direkte til en Access- eller SQL Server-database uten at det kreves at du bruker skript eller tilpasset kode. Du kan også sende skjemadata til andre databasetyper ved å bruke egendefinert kode eller ved å sende skjemaet til en webtjeneste som er koblet til databasen.

Hvis du vil sende et skjema til en Access- eller SQL Server-database, må du utforme en skjemamal som er basert på denne databasen. Dette sikrer at skjemamalens datakilde samsvarer med strukturen i databasen. Hvis du legger til en databasetilkobling i en eksisterende skjemamal, kan ikke brukere sende sine ferdige skjemaer til databasen, fordi skjemaets datakilde ikke samsvarer med strukturen i databasen. Hvis skjemamalen ikke samsvarer med strukturen i databasen, kan ikke de riktige feltene oppdateres i databasen når dataene sendes.

Når du utformer en InfoPath-skjemamal som er basert på en database, må du være oppmerksom på følgende:

 • Når du kobler skjemamalen til mer enn én tabell i databasen, må tabellene kobles sammen ved hjelp av nøkkelfelt.

 • Lange datatyper, for eksempel bilder, OLE-objekter, filvedlegg og Access-notat eller SQL-datatyper, bør ekskluderes fra datatilkoblingen. InfoPath støtter ikke datatilkoblinger til disse lange datatypene. Bruk veiviseren for datatilkobling til å opprette datatilkoblingen når du vil ekskludere bestemte felt i databasen.

Du kan finne ut om noen av disse problemene er aktuelle ved å lese informasjonen i boksen Sammendrag på siste side i veiviseren for datatilkobling. Sammendrag angir om skjemainnsending er aktivert, og hvis det er deaktivert, forklarer Sammendrag hvorfor.

Når du har konfigurert datatilkoblingen mellom skjemamalen og databasen, kan du tilpasse eventuelle andre sendealternativer du vil bruke. Du kan for eksempel endre teksten som vises på Send-knappen i skjemamalen. Du kan også endre meldingene som vises til brukere for å angi om sendingen av skjemaet var vellykket, og du kan angi om du vil holde skjemaet åpent etter innsending.

Til toppen av siden

Sende skjemadata til en webtjeneste

Uansett om du bruker en webtjeneste til å opprette en arbeidsflyt for en forretningsprosess eller som et mellomlag på toppen av databasen, gjør InfoPath det enkelt å opprette skjemamaler som samhandler med en webtjeneste.

Det finnes to vanlige metoder for å utforme en skjemamal som sender skjemaer til en webtjeneste:

 • Koble en eksisterende skjemamal til en webtjeneste.

 • Utforme en ny skjemamal som er basert på en webtjeneste.

Med begge disse metodene opprettes det en datakilde som er basert på skjemaet til webtjenesten. Dette gjør det mulig for skjemaer som er basert på en skjemamal, å sende data til webtjenesten.

Tekniske detaljer

Når brukere sender et skjema til en webtjeneste, sendes skjemaet som Extensible Markup Language (XML) data i en SOAP-konvolutt. SOAP-konvolutt fungerer som en inndataparameteren for den angitte Web serviceoperasjonen. Du kan sammenligne til å sende et skjema ved hjelp av HTTP, som resulterer i et XML-dokument i en forespørsel om HTTP POST.

Vurder følgende før du kobler en InfoPath-skjemamal til en webtjeneste:

 • InfoPath kan ikke koble til en webtjeneste som bruker kodet stil med eksternt prosedyrekall (RPC). Bare document literal-koding støttes.

 • Når du konfigurerer en skjemamal slik at skjemaene kan sende data til en webtjeneste, kan du angi at bare data i bestemte felt eller grupper kan sendes, eller du kan sende alle dataene i skjemaet.

Når datatilkoblingen til webtjenesten er opprettet, kan du legge til en Send-knapp i skjemamalen og tilpasse eventuelle andre sendealternativer du vil bruke.

Til toppen av siden

Sende skjemadata til en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services

Du kan utforme en skjemamal som sender data til en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services. Når du gjør dette, kan du oppbevare og organisere alle brukerskjemaene i et dokumentbibliotek. I tillegg kan brukerne fylle ut skjemaer som er basert på skjemamalen, direkte fra dokumentbiblioteket. De kan også eksportere skjemadata til Microsoft Office Excel eller flette data fra flere skjemaer til ett enkelt skjema. Når du aktiverer skjemainnsending direkte til et dokumentbiblioteket, kan du i tillegg forhåndsdefinere filnavn for skjemaene, enten med statiske verdier, med verdier basert på data i skjemaet, eller ved å bruke en formel.

Når du har konfigurert skjemamalen med tillatelse til å sende skjemaer til et SharePoint-dokumentbibliotek, kan du legge til en Send-knapp i skjemaet, og tilpasse andre sendealternativer, for eksempel teksten på Send-knappen, meldingene som vises for brukeren for å angi om sendingen av skjemaet var vellykket, og om skjemaet skal holdes åpent etter innsending.

Til toppen av siden

Sende skjemadata i en e-postmelding

Bruk av et e-postprogram er en av de enkleste og vanligste måtene å opprette en arbeidsflyt for en forretningsprosess på. Du kan utforme en InfoPath-skjemamal som lar brukere klikke en Send-knapp på standardverktøylinjeneller på Fil-menyen for å sende det ferdigutfylte skjemaet enten som et vedlegg eller i teksten i en e-postmelding. E-postadresser, emnelinje og navn på vedleggsfil kan forhåndsdefineres når du utformer skjemamalen - enten med statiske verdier, med verdier basert på oppføringer i skjemaet eller ved å bruke en formel. Du kan for eksempel utforme skjemamalen slik at ferdigutfylte skjemaer automatisk sendes i en e-postmelding med en forhåndsdefinert emnelinje til en e-postadresse som er basert på en oppføring i skjemaet. I tillegg kan du definere dynamiske filnavn for skjemaet basert på data som brukere legger inn i skjemaet.

Hvis brukerne skal kunne sende skjemaer som en e-postmelding, må de ha Microsoft Office Outlook® 2003 eller Microsoft Office Outlook 2007 installert på datamaskinen. Brukere som fyller ut skjemaer i en webleser, trenger ikke Outlook for å sende skjemaene som en e-postmelding.

Når du har konfigurert skjemamalen med tillatelse til å sende skjemaer i en e-postmelding, kan du legge til en Send-knapp på standardverktøylinjen og en Send-kommando på Fil-menyen i skjemamalen og tilpasse eventuelle andre sendealternativer, for eksempel teksten som vises på Send-knappen, meldingene som vises for brukeren for å angi om sendingen av skjemaet var vellykket, og om du vil skjemaet skal holdes åpent etter innsending.

Til toppen av siden

Sende skjemadata til et program på en webserver

Hvis du har en eksisterende Active Server Pages (ASP)-side eller annen kode på en webserver som kan behandle XML-data, kan du utforme skjemamalen slik at brukere kan sende utfylte skjemaer til webserveren ved hjelp av metoden HTTP POST. Når du konfigurerer skjemamalen slik at brukere skal kunne sende skjemaer på denne måten, opprettes det en melding som inneholder skjemadataene, og sender denne meldingen til webserveren. Når du skal utforme en skjemamal til å sende data til en webserver, kan du legge til en Send-knapp i skjemamalen, angir teksten som vises på Send-knappen, tilpasse meldingene som vises for brukere å angi Hvis skjemaet ble sendt, og angi om skal åpne skjemaet etter innsending.

Til toppen av siden

Sende skjemadata ved hjelp av en datatilkoblingsfil

I Microsoft Office InfoPath 2007 har du også muligheten til å opprette en XML-fil kalt en datatilkoblingsfil, som inneholder alle innstillingene som kreves for en datatilkobling. Du kan lagre denne filen i et datatilkoblingsbibliotek på et Microsoft Office SharePoint Server 2007-område og deretter utforme flere skjemamaler som bruker den samme XML-filen til å konfigurere en datatilkobling. Bruk av en datatilkoblingsfil betyr at hvis noe med datatilkoblingen endres, for eksempel hvis plasseringen til den eksterne datakilden endres, kan du oppdatere datatilkoblingsfilen én gang, i stedet for å oppdatere datatilkoblingen i hver enkelt skjemamal. Alle skjemamaler som bruker datatilkoblingsfilen, oppdateres automatisk med de nye innstillingene.

En datatilkoblingsfil kan inneholde innstillinger som bestemmer hvordan brukere kan sende sine skjemadata. Du kan utforme en skjemamal slik at den bruker innstillingene i denne datatilkoblingsfilen. Når du har konfigurert skjemamalen til å tillate sending av skjema, kan du legge til en Send-kommando på Fil-menyen og en Send-knapp på standardverktøylinjen i skjemaet som er basert på skjemamalen, og deretter tilpasse eventuelle andre sendealternativer, for eksempel teksten som vises på Send-knappen og -kommandoen, meldingene som vises for brukeren for å angi om sendingen av skjemaet var vellykket, og om du vil beholde skjemaet åpent etter sending.

Til toppen av siden

Sende skjemadata ved hjelp av kode

Hvis du vil opprette avansert funksjonalitet i skjemamalen for innsending av skjemadata, kan du skrive behandlet kode ved hjelp av Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET eller et skript. Du kan for eksempel legge til funksjonalitet i skjemamalen som muliggjør skjemainnsending til mer enn ett sted samtidig, eller til en ekstern datakilde som vanligvis ikke støttes av InfoPath.

Tips!: Hvis du ikke kan konfigurere skjemamalen til å tillate brukere å sende sine skjemaer til en ekstern datakilde ved hjelp av alternativene for InfoPath-datatilkobling, kan du bruke denne funksjonen til å skrive din egen implementering for en datatilkobling til denne eksterne datakilden.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×