Innføring i innholdstyper og innholdstypepublisering

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke innholdstyper til å organisere, behandle og håndtere innhold på en konsekvent måte på tvers av alle områdene. Hvis du definerer innholdstyper for bestemte dokumenttyper eller informasjonsprodukter, kan du sikre at hver innholdsgruppe behandles på en konsekvent måte. Denne artikkelen tar for seg grunnleggende begreper når det gjelder innholdstyper, og hvordan innholdstypepublisering kan brukes til å dele innholdstyper på tvers av områdesamlinger.

I denne artikkelen

Hva er en innholdstype?

Hvordan innholdstypearv fungerer

Hvordan arv fungerer for innholdstyper for område

Hvordan arv fungerer for innholdstyper for liste

Innholdstypepublisering

Relaterte oppgaver

Hva er en innholdstype?

I løpet av forretningsdriften produserer en typisk organisasjon mange ulike typer innhold, for eksempel juridiske kontrakter, markedsføringsforslag, spesifikasjoner for produktutforming, dokumenter for produksjonsprosess og så videre. Selv om disse ulike typene dokumenter deler et lite sett med felles egenskaper, har hver type innhold unike attributter, og hver type blir kanskje opprettet, brukt, delt og oppbevart på ulike måter. En organisasjon vil kanskje ha ulike typer metadata om disse ulike typene innhold, eller kanskje den vil bruke ulike typer policyer for oppbevaring og konfidensialitet på dem.

Organisasjoner kan definere hvert av disse ulike settene med dokumenter som en innholdstype. En innholdstype er en gruppe gjenbrukbare innstillinger som beskriver de delte attributtene og den delte virkemåten til en bestemt type innhold. Du kan definere innholdstyper for en hvilken som helst elementtype, inkludert dokumenter, listeelementer, mediefiler og mapper.

Du kan angi de følgende attributtene for hver innholdstype:

  • Kolonnene (metadataene) du vil tilordne til elementer av denne typen.

  • De tilpassede skjemaene Ny, Rediger og Vis, som kan brukes med denne innholdstypen.

  • Arbeidsflytene som er tilgjengelige for elementer for denne innholdstypen.

  • De egendefinerte løsningene eller funksjonene som er tilknyttet elementer med denne innholdstypen.

  • Policyene for informasjonsbehandling som er tilknyttet elementer med denne innholdstypen.

  • Dokumentinformasjonspanelet som vises i kompatible Microsoft Office-programmer for elementer av denne innholdstypen.

  • Dokumentmalen for nye elementer av denne typen (bare innholdstyper for dokument).

  • Dokumentkonverteringer som er tilgjengelige for elementer av denne innholdstypen (gjelder bare for dokumentinnholdstyper).

Organisasjoner kan bruke innholdstyper til å administrere og ordne innhold konsekvent på tvers av ulike områder, lister og biblioteker. Når organisasjonen bruker innholdstyper, kan også én liste eller ett bibliotek inneholde flere elementtyper eller dokumenttyper.

Hvis du har opprettet et bibliotek for å støtte flere innholdstyper, får brukerne en liste over de tilgjengelige innholdstypene på Nytt dokument-menyen, der de kan velge typen som samsvarer med typen dokument de vil opprette.

Innholdstyper vises på Ny-menyen for en liste eller et bibliotek.

Til toppen av siden

Hvordan innholdstypearv fungerer

Innholdstyper er ordnet i et hierarki der én innholdstype kan arve egenskapene fra en annen innholdstype. Dermed kan dokumentkategorier dele attributter på tvers av organisasjonen, mens grupper samtidig kan tilpasse disse attributtene for bestemte områder eller lister.

Det finnes to grunnleggende typer innholdstyper: innholdstyper for område og innholdstyper for liste.

Innholdstyper for område    Innholdstyper som er definert på områdenivå, kalles innholdstyper for område, og de behandles i den galleri for innholdstype for et område. Innholdstyper for område er tilgjengelige for bruk i alle underområder på nettstedet der de har blitt definert. Hvis du for eksempel hvis en innholdstype for område er definert i den galleri for innholdstype for det overordnede området i en områdesamling, er det tilgjengelig for bruk i lister og biblioteker på alle områder i områdesamlingen. Hvis innholdstypepublisering er konfigurert og denne områdesamlingen er en hub for innholdstypepublisering, kan disse områdeinnholdstyper publiseres til abonnementer områdesamlinger og webprogrammer. Innholdstyper for område kan legges til enkeltvis i lister eller biblioteker og tilpasses for bruk i disse listene eller bibliotekene.

Innholdstyper for liste    Når du legger til en innholdstype for område i en liste eller bibliotek, kalles en listeinnholdstype. Innholdstyper for liste er underordnet innholdstyper for område, der de er opprettet.

Til toppen av siden

Hvordan arv fungerer for innholdstyper for område

Når du definerer en ny egendefinert innholdstype for område i innholdstypegalleriet for et område, velger du en eksisterende overordnet innholdstype for område i innholdstypegalleriet som utgangspunkt. Du har tilgang til et stort antall standard innholdstyper for område som du kan bruke til å opprette egendefinerte innholdstyper for område. Den nye innholdstypen for område du oppretter, arver alle attributtene fra den overordnede innholdstypen, for eksempel dokumentmalen, innstillingen for skrivebeskyttelse eller kolonnene. Når du har opprettet den nye innholdstypen for område, kan du endre alle disse attributtene.

Hver gang du endrer en innholdstype for område, kan du også angi om du også vil oppdatere det underordnede området eller innholdstyper for liste som arver attributtene fra innholdstypen for område du oppdaterer. Du kan bare oppdatere de attributtene som det underordnede området eller innholdstypene for liste deler med en overordnet innholdstype. Hvis en underordnet innholdstype for område er tilpasset med ekstra attributter som den overordnede innholdstypen for område ikke har (for eksempel ekstra kolonner), overskrives ikke tilpasningene når den underordnede innholdstypen for område oppdateres. Når du endrer en innholdstype for område, blir ikke den overordnede innholdstypen for område som den ble opprettet fra, påvirket av endringene.

Følgende figur viser hvordan innholdstypearv fungerer. Innholdstypegalleriet for dette området på øverste nivå inneholder tre innholdstyper for område: Dokument, Utformingsspesifikasjoner og Notat. Innholdstypene Utformingsspesifikasjoner og Notat er underordnet innholdstypen Dokument, og begge deler Forfatter-kolonnen siden de arver denne fra innholdstypen Dokument. Innholdstypen Utformingsspesifikasjoner har blitt brukt på et underområde i denne områdesamlingen til å opprette en ny underordnet innholdstype for område kalt Produkt X-spesifikasjoner, som inneholder en ekstra kolonne. Forekomster av den nye områdeinnholdstypen Produkt X-spesifikasjoner og områdeinnholdstypen Notat blir lagt til i et bibliotek, der de fungerer som innholdstyper for lister. Biblioteket inneholder kolonner som er relevante for begge innholdstyper, inkludert Forfatter-kolonnen som begge innholdstypene deler.

Diagram for innholdstypearv

1. innholdstype for område med kolonner som representeres av tekst i kursiv.

2. listeinnholdstype

3. i biblioteket der begge innholdstyper har blitt lagt til viser kolonner som er relevante for begge, og elementer av hver innholdstype har metadata i bestemte kolonner som er relevante for dem..

Til toppen av siden

Hvordan arv fungerer for innholdstyper for liste

Hvis du har en liste eller et bibliotek som er konfigurert til å tillate flere innholdstyper, kan du legge til innholdstyper i listen eller biblioteket fra gruppen med innholdstyper for område som er tilgjengelige for området.

Når du legger til en innholdstype i en liste eller et bibliotek, gjør du det mulig for listen eller biblioteket å inneholde elementer av denne typen. Brukere kan bruke kommandoen Nytt element eller Nytt dokument i listen eller biblioteket til å opprette nye elementer av denne typen. En av hovedfordelene med innholdstyper for lister og biblioteker er at de gjør det mulig for én liste eller ett bibliotek å inneholde flere elementtyper eller dokumenttyper, der hver av disse kan inneholde unike metadata, policyer eller virkemåter.

Når du legger til en innholdstype for område i en liste eller et bibliotek for å gjøre den tilgjengelig for bruk på denne plasseringen, kalles den en innholdstype for liste, og den er underordnet innholdstypen for område som den er opprettet fra. Denne innholdstypen for liste arver alle attributtene fra den overordnede innholdstypen for område, for eksempel dokumentmalen, innstillingen for skrivebeskyttelse, arbeidsflyter og kolonner.

Du kan tilpasse en innholdstype for liste for den bestemte listen eller det bestemte biblioteket du la den til i. Disse tilpasningene påvirker ikke den overordnede innholdstypen for område. Hvis den overordnede innholdstypen for område for en innholdstype for liste oppdateres, arver innholdstypen for liste disse endringene (hvis personen som vedlikeholder innholdstypen for område, velger å bruke oppdateringene på alle underordnede innholdstyper). Hvis du har tilpasset attributter som innholdstypen for liste deler med den overordnede innholdstypen for område, blir tilpasningene overskrevet hvis oppdateringer av den overordnede innholdstypen for område sendes ned til alle innholdstyper som arver. Hvis du tilpasser innholdstypen for liste ved å legge til attributter som den overordnede innholdstypen ikke har, for eksempel ekstra kolonner, blir ikke disse tilpasningene overskrevet hvis oppdateringer av den overordnede innholdstypen for område sendes ned til alle innholdstyper som arver.

Til toppen av siden

Innholdstypepublisering

Organisasjoner kan dele innholdstyper på tvers av områdesamlinger i distribusjonen ved å bruke et tjenesteprogram for forvaltede metadata til å opprette innholdstypepublisering. Innholdstypepublisering bidrar til at organisasjoner kan behandle innhold og metadata konsekvent på tvers av områdene siden innholdstyper kan opprettes og oppdateres sentralt, og oppdateringer kan publiseres i flere områdesamlinger eller webprogrammer som abonnerer.

For å opprette innholdstypepublisering må farmadministratoren opprette en tjeneste for forvaltede metadata og konfigurere den slik at en bestemt områdesamling angis som hub for innholdstypepublisering. Når tjenesten for forvaltede metadata er opprettet og konfigurert, publiseres den av farmadministratoren. Farmadministratoren kan bruke denne publiserte URL-adressen til å koble andre webprogrammer til dette tjenesteprogrammet for forvaltede metadata og abonnere på innholdstypene.

Organisasjonen kan konfigurere flere tjenester for forvaltede metadata for å dele innholdstyper fra flere områdesamlinger. Individuelle webprogrammer kan også ha tilkoblinger til flere tjenester for forvaltede metadata og abonnere på innholdstyper fra flere hubområder.

Tjenesten Forvaltede metadata må konfigureres av en administrator.

Hvis innholdstypepublisering er konfigurert for tjenesten for forvaltede metadata av en administrator, kan du publisere innholdstyper fra innholdstypegalleriet i en hubområdesamling i andre områdesamlinger som abonnerer. Når en innholdstype er publisert, blir den skrivebeskyttet i områdene som abonnerer (men brukere kan endre statusen for skrivebeskyttelse og foreta oppdateringer). Områdeeiere for områder som abonnerer, kan bruke innholdstypen som den er, ved å legge den til i lister eller biblioteker, eller de kan utvide den ved å opprette nye innholdstyper for liste eller område som er basert på den.

Når den publiserte innholdstypen oppdateres i innholdstypegalleriet i hubområdet, kan oppdateringene publiseres på nytt i områder som abonnerer. Innholdstypepublisering håndteres av en tidtakerjobb som kan konfigureres av administratoren. Avhengig av hvor ofte tidtakerjobben er konfigurert til å kjøre, kan det være en forsinkelse mellom publiseringen av en oppdatert innholdstype og mottakelsen av oppdateringene på områder som abonnerer.

Lokale versjoner av publiserte innholdstyper er skrivebeskyttet på områder som abonnerer (men brukere kan endre statusen for skrivebeskyttelse og foreta oppdateringer). Dette bidrar til at organisasjoner kan bruke innholdstypepublisering til å støtte konsekvent innholdsbehandling på tvers av områder. Hvis du sletter en publisert innholdstype i innholdstypegalleriet for hubområdet, slettes ikke eventuelle publiserte versjoner av den på områder som abonnerer. De mister ganske enkelt statusen for skrivebeskyttelse og kan redigeres.

Til toppen av siden

Relaterte oppgaver

Administrere innholdstypepublisering

Opprette eller tilpasse en innholdstype for område

Endre innholdstyper for lister eller biblioteker

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×