Innføring i innholdstyper

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Innholdstyper kan organisasjoner å organisere, administrere og behandle innhold konsekvent på tvers av en områdesamling. Ved å definere innholdstyper for bestemte typer dokumenter eller informasjon om produkter, kan en organisasjon sikre at hver av disse gruppene med innhold administreres på en konsistent måte.

I denne artikkelen

Hva er en innholdstype?

Hvordan innhold innholdstyper fungerer på områdenivå

Hvordan innhold innholdstyper fungerer i lister og biblioteker

Hva er en innholdstype?

I løpet av ett enkeltprosjekt kan det hende en virksomhet lager flere forskjellige innholdstyper, for eksempel forslag, juridiske dokumenter, arbeidsrapporter og spesifikasjoner for produktutforming. Selv om disse dokumentene kan lagres sammen fordi de er relatert til ett enkeltprosjekt, kan de opprettes, brukes, deles og vedlikeholdes på ulike måter. En virksomhet vil kanskje samle inn og vedlikeholde ulike typer metadata om hver innholdstype.

Windows SharePoint Services 3.0 gir organisasjoner muligheten til å definere disse forskjellige settene med dokumenter som innholdstyper. En innholdstype er en gruppe med gjenbrukbare innstillinger som beskriver den delte virkemåten for en bestemt innholdstype. Innholdstyper kan defineres for en elementtype i Windows SharePoint Services 3.0, inkludert dokumenter, listeelementer eller mapper. Hver innholdstype kan angi følgende:

  • Kolonnene (metadataene) du vil tilordne til elementer av denne typen.

  • Dokumentmalen du vil basere de nye elementtypene på (bare innholdstyper for dokument).

  • De tilpassede skjemaene Ny, Rediger og Vis, som kan brukes med denne innholdstypen.

  • Arbeidsflytene som er tilgjengelige for elementer for denne innholdstypen.

  • De tilpassede løsningene eller funksjonene som er knyttet til elementer for denne innholdstypen.

Innholdstyper gir organisasjoner muligheten til å administrere og ordne innhold konsekvent på tvers av forskjellige lister og biblioteker i en nettstedssamling, og de gjør det også mulig for enkeltlister eller -biblioteker å inneholde flere elementtyper eller dokumenttyper.

Til toppen av siden

Hvordan innholdstyper fungerer på områdenivået

Innholdstyper er ordnet i et hierarki som lar én innholdstype arve egenskapene fra en annen innholdstype. På denne måten kan dokumentkategorier dele attributter på tvers av organisasjonen, mens grupper samtidig kan tilpasse disse attributtene for bestemte områder eller lister.

Innholdstyper defineres først sentralt i innholdstypegalleriet for et område. Innholdstyper som defineres på områdenivået, kalles innholdstyper for område. Innholdstyper for område er tilgjengelige for bruk på alle sekundære områder de er angitt for. Hvis en innholdstype for område for eksempel er definert i innholdstypegalleriet for området på øverste nivå i en områdesamling, er innholdstypen for området tilgjengelig for bruk i lister og biblioteker på alle områdene i den områdesamlingen. Innholdstyper for område kan legges til individuelt i lister eller biblioteker, og de kan tilpasses for bruk i de listene eller bibliotekene. Når en forekomst av en innholdstype for område legges til i en liste eller et bibliotek, kalles den innholdstype for liste. Innholdstyper for liste er underordnet innholdstypene for området de ble opprettet på.

Hvordan arv fungerer for innholdstyper for område

Når du definerer en ny, tilpasset innholdstype for område i innholdstypegalleriet for et område, starter du med å velge en eksisterende innholdstype for et overordnet område i innholdstypegalleriet for område som utgangspunkt. Den nye innholdstypen for området du oppretter, arver alle attributtene for innholdstypen for overordner område, for eksempel dokumentmal, skrivebeskyttede innstillinger, arbeidsflyter og kolonner. Etter at du har opprettet den nye innholdstypen for området, kan du gjøre endringer i alle disse attributtene.

Når du gjør endringer i innholdstyper for område, kan du angi om du vil at disse endringene skal brukes på andre innholdstyper på sekundære områder eller innholdstyper for liste som arver sine attributter fra disse innholdstypene for område. Bare attributtene som innholdstypene for sekundært område eller innholdstypene for liste deler med en innholdstype for overordnet område, kan oppdateres. Hvis en innholdstype for sekundært område har blitt tilpasset med ekstra attributter som innholdstypen for overordnet område ikke har (for eksempel ekstra kolonner), overskrives ikke disse tilpassingene når innholdstypen for sekundært område oppdateres. Endringene du gjør i en innholdstype for område, påvirker ikke innholdstypen for overordnet område som innholdstypen for område ble opprettet fra.

Hvordan innholdstyper for område støtter innholdsbehandling

Ved å definere innholdstyper for område, kan du sikre at hele dokumentkategorier behandles konsekvent på tvers av organisasjonen. Alle dokumenter i en organisasjon, som leveres til kunder, kan for eksempel kreve et bestemt sett med metadata, for eksempel kontonummer, prosjektnummer og prosjektleder. Du kan sørge for at kontonumre og prosjektnumre blir knyttet til alle dokumentene i organisasjonen som skal leveres til kunder, ved å opprette en innholdstype for område for kundeleveranser, som har obligatoriske kolonner for hvert av disse elementene med metadata. Alle dokumenttyper for kundelevering på områdesamlingen, som arver fra denne innholdstypen for område, krever deretter at brukerne angir informasjon for disse kolonnene. Hvis du må spore ekstra metadata som er relatert til disse dokumentene for kundelevering, kan du legge til en ekstra obligatorisk kolonne i innholdstypen for område for kundelevering. Deretter kan du oppdatere alle innholdstypene for sekundært område som arver fra denne innholdstypen for område, og du legger til den nye kolonnen i alle dokumenter for kundelevering.

Til toppen av siden

Hvordan innholdstyper fungerer i lister og biblioteker

Hvis du har en liste eller et bibliotek som er konfigurert til å tillate flere innholdstyper, kan du legge til innholdstyper i listen eller biblioteket fra gruppen med innholdstyper for område som er tilgjengelige for området.

Når du legger til en innholdstype i en liste eller et bibliotek, gjør du det mulig for listen eller biblioteket å inneholde elementer av den typen. Kommandoen Ny i listen eller biblioteket lar brukere opprette nye elementer av den typen. En av hovedfordelene med innholdstyper for lister og biblioteker er at de gjør det mulig for en enkeltliste eller ett bibliotek å inneholde flere elementtyper eller dokumenttyper, og hver av disse kan inneholde unike metadata, policyer eller virkemåter.

Hvordan arv fungerer for innholdstyper for liste

Når en forekomst av en innholdstype for område legges til i en liste eller et bibliotek, blir den et sekundært område for innholdstypen for område den ble opprettet fra. Denne innholdstypen for liste arver alle attributtene for innholdstypen for overordnet område, for eksempel dokumentmal, skrivebeskyttede innstillinger, arbeidsflyter og kolonner. En innholdstype for liste kan tilpasses for bestemte lister eller biblioteker som den er lagt til i. Disse tilpassingene brukes ikke i innholdstypen for overordnet område. Hvis innholdstypen for overordnet område for en innholdstype for liste oppdateres. kan innholdstypen for sekundær liste arve disse endringene (hvis personen som vedlikeholder innholdstypen for område velger å bruke oppdateringene på alle innholdstyper for sekundært område). Hvis noen av attributtene som innholdstypen for sekundær liste deler med innholdstypen for overordnet område, ble tilpasset for innholdstypen for liste, kan disse tilpassingene overskrives når innholdstypen for liste arver endringene fra innholdstypen for overordnet område. Hvis innholdstypen for liste har blitt tilpasset med ekstra attributter som innholdstypen for overordnet område ikke har (for eksempel ekstra kolonner), overskrives ikke disse tilpassingene når innholdstypen for sekundær liste arver endringer fra innholdstypen for overordnet område.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×