Innføring i innholdstyper

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Innholdstyper kan organisasjoner å organisere, administrere og behandle innhold konsekvent på tvers av en områdesamling. Ved å definere innholdstyper for bestemte typer dokumenter eller informasjon om produkter, kan en organisasjon sikre at hver av disse gruppene med innhold administreres på en konsistent måte.

I denne artikkelen

Hva er en innholdstype?

Hvordan innhold innholdstyper fungerer på områdenivå

Hvordan innhold innholdstyper fungerer i lister og biblioteker

Hva er en innholdstype?

I løpet av ett enkeltprosjekt kan det hende en virksomhet lager flere forskjellige innholdstyper, for eksempel forslag, juridiske dokumenter, arbeidsrapporter og spesifikasjoner for produktutforming. Selv om disse dokumentene kan lagres sammen fordi de er relatert til ett enkeltprosjekt, kan de opprettes, brukes, deles og vedlikeholdes på ulike måter. En virksomhet vil kanskje samle inn og vedlikeholde ulike typer metadata om hver innholdstype.

Med Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan organisasjoner definere disse ulike dokumentsettene som innholdstyper. En innholdstype er en gruppe med innstillinger som kan gjenbrukes, og som beskriver fellestrekk for en bestemt type innhold. Du kan definere innholdstyper for en hvilken som helst elementtype i Office SharePoint Server 2007, blant annet dokumenter, listelementer og mapper. Følgende informasjon kan angis for hver innholdstype:

  • Kolonnene (metadataene) du vil tilordne til elementer av denne typen.

  • Dokumentmalen du vil basere de nye elementtypene på (bare innholdstyper for dokument).

  • De tilpassede skjemaene Ny, Rediger og Vis, som kan brukes med denne innholdstypen.

  • Arbeidsflytene som er tilgjengelige for elementer for denne innholdstypen.

  • De egendefinerte løsningene eller funksjonene som er tilknyttet elementer med denne innholdstypen.

  • Policyene for informasjonsbehandling som er tilknyttet elementer med denne innholdstypen.

  • Dokumentinformasjonspanelet som er tilgjengelig i kompatible Microsoft Office-programmer for elementer med denne innholdstypen.

  • Dokumentkonverteringer som er tilgjengelige for elementer med denne innholdstypen (gjelder bare for dokumentinnholdstyper).

Ved hjelp av innholdstyper kan organisasjoner behandle og organisere innhold konsekvent på tvers av ulike lister og biblioteker i en nettstedssamling, og de kan også angi at én liste eller ett bibliotek skal kunne inneholde flere element- eller dokumenttyper.

Til toppen av siden

Hvordan innholdstyper fungerer på områdenivået

Innholdstyper er ordnet i et hierarki som lar én innholdstype arve egenskapene fra en annen innholdstype. På denne måten kan dokumentkategorier dele attributter på tvers av organisasjonen, mens grupper samtidig kan tilpasse disse attributtene for bestemte områder eller lister.

Innholdstyper defineres først sentralt i innholdstypegalleriet for et område. Innholdstyper som defineres på områdenivået, kalles innholdstyper for område. Innholdstyper for område er tilgjengelige for bruk på alle sekundære områder de er angitt for. Hvis en innholdstype for område for eksempel er definert i innholdstypegalleriet for området på øverste nivå i en områdesamling, er innholdstypen for området tilgjengelig for bruk i lister og biblioteker på alle områdene i den områdesamlingen. Innholdstyper for område kan legges til individuelt i lister eller biblioteker, og de kan tilpasses for bruk i de listene eller bibliotekene. Når en forekomst av en innholdstype for område legges til i en liste eller et bibliotek, kalles den innholdstype for liste. Innholdstyper for liste er underordnet innholdstypene for området de ble opprettet på.

Hvordan arv fungerer for innholdstyper for område

Når du definerer en ny egendefinert områdeinnholdstype for et område i Galleri for innholdstype for område, tar du utgangspunkt i en eksisterende overordnet områdeinnholdstype du velger i Galleri for innholdstype for område. Den nye områdeinnholdstypen du oppretter, overtar alle attributtene fra den overordnede områdeinnholdstypen, for eksempel dokumentmal, innstillinger for skrivebeskyttelse, arbeidsflyter og kolonner. Du kan endre hvilke som helst av disse attributtene etter at du har opprettet den nye områdeinnholdstypen.

Når du endrer områdeinnholdstyper, kan du angi om du vil at disse endringene skal brukes på andre underordnede områdeinnholdstyper eller listeinnholdstyper som overtar attributter fra disse områdeinnholdstypene. Du kan bare oppdatere attributtene som den underordnede områdeinnholdstypen eller listeinnholdstypen deler med en overordnet innholdstype. Hvis en underordnet områdeinnholdstype er tilpasset med tilleggsattributter som den overordnede områdeinnholdstypen ikke har (for eksempel ekstra kolonner), overskrives ikke disse tilpasningene når den underordnede områdeinnholdstypen oppdateres. Når du endrer en områdeinnholdstype, påvirker det ikke den overordnede områdeinnholdstypen som områdeinnholdstypen er basert på.

Hvordan områdeinnholdstyper støtter innholdsbehandling

Ved å definere områdeinnholdstyper, kan du sikre at hele dokumentkategorien behandles konsekvent på tvers av organisasjonen. Det kan for eksempel være at alle kundeleveransedokumenter i en organisasjon må inneholde et bestemt sett med metadata, for eksempel kundenummer, prosjektnummer og prosjektleder. Du kan forsikre deg om at det oppgis konto- og prosjektnumre for alle kundeleveransedokumenter i organisasjonen ved å opprette en områdeinnholdstype som heter Kundeleveranse, med obligatoriske kolonner for hvert av disse metadataelementene. Det fører til at brukerne må angi informasjon for disse kolonnene for alle typer kundeleveransedokumenter i områdesamlingen som overtar egenskaper fra denne områdeinnholdstypen. Hvis du har behov for å spore flere metadata som er relatert til disse kundeleveransedokumentene, kan du legge til en ny obligatorisk kolonne i områdeinnholdstypen Kundeleveranse. Deretter kan du oppdatere alle underordnede listeinnholdstyper som overtar egenskaper fra denne områdeinnholdstypen, slik at den nye kolonnen legges til i alle kundeleveransedokumenter.

Til toppen av siden

Hvordan innholdstyper fungerer i lister og biblioteker

Hvis du har en liste eller et bibliotek som er konfigurert til å tillate flere innholdstyper, kan du legge til innholdstyper i listen eller biblioteket fra gruppen med innholdstyper for område som er tilgjengelige for området.

Når du legger til en innholdstype i en liste eller et bibliotek, gjør du det mulig for listen eller biblioteket å inneholde elementer av den typen. Kommandoen Ny i listen eller biblioteket lar brukere opprette nye elementer av den typen. En av hovedfordelene med innholdstyper for lister og biblioteker er at de gjør det mulig for en enkeltliste eller ett bibliotek å inneholde flere elementtyper eller dokumenttyper, og hver av disse kan inneholde unike metadata, policyer eller virkemåter.

Hvordan arv fungerer for innholdstyper for liste

Når en forekomst av en innholdstype for område legges til i en liste eller et bibliotek, blir den et sekundært område for innholdstypen for område den ble opprettet fra. Denne innholdstypen for liste arver alle attributtene for innholdstypen for overordnet område, for eksempel dokumentmal, skrivebeskyttede innstillinger, arbeidsflyter og kolonner. En innholdstype for liste kan tilpasses for bestemte lister eller biblioteker som den er lagt til i. Disse tilpassingene brukes ikke i innholdstypen for overordnet område. Hvis innholdstypen for overordnet område for en innholdstype for liste oppdateres. kan innholdstypen for sekundær liste arve disse endringene (hvis personen som vedlikeholder innholdstypen for område velger å bruke oppdateringene på alle innholdstyper for sekundært område). Hvis noen av attributtene som innholdstypen for sekundær liste deler med innholdstypen for overordnet område, ble tilpasset for innholdstypen for liste, kan disse tilpassingene overskrives når innholdstypen for liste arver endringene fra innholdstypen for overordnet område. Hvis innholdstypen for liste har blitt tilpasset med ekstra attributter som innholdstypen for overordnet område ikke har (for eksempel ekstra kolonner), overskrives ikke disse tilpassingene når innholdstypen for sekundær liste arver endringer fra innholdstypen for overordnet område.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×