Innføring i digitale signaturer

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen

Hva er en digital signatur?

Kompatibilitetshensyn

Slik bruker du digitale signaturer i InfoPath

Hva er en digital signatur?

Du kan bruke en digital signatur av mange av de samme grunnene som du ellers ville ha til å signere et papirdokument. Digitale signaturer brukes til å godkjenne digital informasjon, for eksempel skjemamaler, e-postmeldinger og dokumenter, ved hjelp av datamaskinkryptografi. Digitale signaturer kan brukes til å bekrefte følgende:  

 • Ekthet     Den digitale signaturen bidrar til å bekrefte at signataren er den han eller hun utgir seg for å være.

 • Integritet     Den digitale signaturen hjelper deg med å være sikker på at innholdet ikke er endret siden det ble digitalt signert.

 • Ingen benektelse     Den digitale signaturen hjelper med å bevise opprinnelsen til det signerte innholdet for alle parter. "Benektelse" henviser at en person som har signert et dokument, benekter all forbindelse med det signerte innholdet.

Du må signere skjemamalen digitalt for å få disse godkjenningene av skjemamalen. Du kan også aktivere digitale signaturer for skjemamalen slik at brukerne kan gjøre de samme godkjenningene for skjemaene de fyller ut. Uansett må følgende krav være oppfylt for at et skjema eller en skjemamal skal kunne signeres digitalt:

 • Den digitale signaturen er gyldig.

 • sertifikat som er tilknyttet den digitale signaturen, er gyldig (er ikke utløpt).

 • Personen eller organisasjonen som signerer, også kalt utgiveren, er klarert.

 • Sertifikatet som er tilknyttet den digitale signaturen er utstedt til utgiveren av en klarert sertifiseringsinstans (CA).

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Når du oppretter en skjemamal, kan du aktivere digitale signaturer slik at brukere kan legge dem til hele skjemaet eller bestemte deler av skjemaet. I Microsoft Office InfoPath 2007, kan du også velge å utforme en webleserkompatibel skjemamal. En webleserkompatibel skjemamal er en skjemamal som er utformet i InfoPath ved hjelp av en bestemt kompatibilitetsmodus. En webleserkompatibel skjemamal kan være leseraktivert når det publiseres på en server som kjører InfoPath Forms Services. Du kan bare aktivere digitale signaturer som skal legges til bestemte deler av skjemaer som brukere fyller ut i leseraktiverte skjemamaler. Når du aktiverer digitale signaturer for deler av skjemaet, gjelder signaturer bare dataene i disse bestemte deler av skjemaet.

Til toppen av siden

Slik bruker du digitale signaturer i InfoPath

Når du utformer en skjemamal, kan du angi om brukerne kan legge til digitale signaturer når de fyller ut et skjema som er basert på skjemamalen. Du kan også angi om brukerne kan signere hele skjemaet eller bare deler av skjemaet. Hvis du aktiverer digitale signaturer slik at de kan legges til i deler av skjemaer, må du bestemme hvilke data i skjemaet som kan signeres. Du kan i tillegg knytte dataene til en inndeling som du legger til i skjemamalen. Når skjemaet er signert, kan ikke skjemaet eller deler av skjemaet som ble signert, endres uten at signaturen blir ugyldig.

Når du utformer en skjemamal, kan du også angi om brukerne kan legge til flere digitale signaturer i et skjema, og om disse signaturene bør fellessigneres (hver signatur er uavhengig av de andre signaturene) eller medsigneres (hver signatar signerer skjemaet, i tillegg til tidligere signaturer).

Obs!: Hvis en skjemamal ble utformet basert på et XML-skjema, kan du aktivere digitale signaturer for skjemamalen hvis XML-skjemaet har en node som er i XML-World Wide Web Consortium (W3C) digital signatur navneområde.

I tillegg til å aktivere digitale signaturer slik at brukerne kan signere skjemaer som er basert på skjemamalen, kan du signere skjemamalene du utformer, digitalt. Digitally signing a form template authenticates you as the designer of the form template in the same way that a digital signature on a form authenticates the user who filled out the form. Adding a digital signature to a form template also enables the form template to operate at the Full Trust level. For example, a form template that contains managed code that uses the Full Trust level of security must either be installed on a user's computer or digitally signed by the form template designer so that it can be used.

Obs!: When Microsoft Office Outlook 2007 users send a copy of an InfoPath form as an e-mail message to other Office Outlook 2007 users, and that form is set to run at the Full Trust security level, the associated form template must be signed with a digital signature in order to work properly.

Hvis du vil legge til en digital signatur i et skjema eller en skjemamal, kreves det et digitalt sertifikat. Du kan anskaffe et sertifikat via en kommersiell sertifiseringsinstans, eller fra ditt interne sikkerhetsansvarlige. Valget om å kjøpe et digitalt sertifikat, avhenger av hvor stor organisasjonen har tenkt å distribuere skjemamaler.

Digitale sertifikater

Når du signerer en skjemamal brukes i InfoPath bare sertifikatene som har en privat nøkkel og en Digital signatur eller begge attributtverdien Tasten Bruk . I tillegg må formålet med sertifikatet være et sertifikat for Signering med kode .

Ettersom XML-signaturer brukes til å signere skjemaer digitalt i InfoPath, gjelder følgende retningslinjer brukerens sertifikat når en bruker signerer et skjema med et digitalt sertifikat:

 • Sertifikatet må inneholde gyldige verdier for datoen og klokkeslettet sertifikatet ble utstedt, samt datoen og klokkeslettet det utløper.

 • Sertifikatet må være installert på brukerens datamaskin og knyttet til en privat nøkkel.

 • Egenskapene for nøkkelbruk i sertifikatet må inneholde verdien digitalSignature eller nonRedpudiation. Nøkkelbruken definerer hva sertifikatnøkkelen skal brukes til.

Obs!: Ettersom et digitalt sertifikat du oppretter, ikke er utstedt av en formell sertifiseringsinstans, anses skjemamaler som er signert ved hjelp av et sertifikat du opprettet, for å være selvsignerte skjemamaler. Slike selvsignerte sertifikater anses for å være ikke godkjente og gir en sikkerhetsadvarsel hvis skjemamalens sikkerhetsnivå er satt til Fullstendig klarering. InfoPath klarerer bare selvsignerte sertifikater på datamaskiner som har tilgang til privatnøkkelen for dette sertifikatet. I de fleste tilfeller betyr dette at InfoPath klarerer selvsignerte sertifikater bare på datamaskinen som ble brukt til å lage sertifikatet, med mindre privatnøkkelen deles med andre datamaskiner).

Det finnes to typer sertifiseringsinstanser: kommersielle sertifiseringsinstanser og interne sertifiseringsinstanser.

Kommersielle sertifiseringsinstanser

Hvis du er leverandør og vil ha tak i et digitalt sertifikat fra en kommersiell sertifiseringsinstans, for eksempel VeriSign, Inc., må du eller din organisasjon sende en søknad til denne instansen.

Du bør sende søknad om digitalt sertifikat for klasse 2 eller klasse 3, avhengig av din status som utvikler:

 • Digitalt sertifikat i klasse 2    Et digitalt sertifikat laget for personer som gir ut programvare som enkeltpersoner. Denne klassen med digitale sertifikater gir forsikring om identiteten til den enkelte utgiveren.

 • Digitalt sertifikat i klasse 3    Et digital sertifikat som er laget for firmaer og andre organisasjoner som gir ut programvare. Denne klassen av digitale sertifikater gir større forsikring om identiteten til utgiverorganisasjonen. Digitale sertifikater i klasse 3 er laget for å representere forsikringsnivået som gis av detaljsalgskanaler for programvare. De som søker om et digitalt sertifikat i klasse 3, må også være innenfor et minimumsnivå for økonomisk stabilitet basert på en vurdering gjort av Dun & Bradstreet Financial Services.

Når du får det digitale sertifikatet, får du instruksjoner om hvordan du installerer det på datamaskinen du bruker til å signere InfoPath-skjemamalene.

Interne sertifiseringsinstanser

Noen organisasjoner og selskaper kan ha en sikkerhetsansvarlige eller en gruppe som fungerer som en egen sertifiseringsinstans. Denne administratoren eller gruppen kan lage eller distribuere digitale sertifikater ved hjelp av sertifisering sertifiseringsinstans verktøy for eksempel Microsoft Certificate Server. Avhengig av hvordan Microsoft Office-funksjonene for digitale signaturer brukes i organisasjonen, kan det hende du kan registrere skjemamaler ved hjelp av et digitalt sertifikat fra organisasjonens interne sertifiseringsinstans. Eller du kan få en administrator til å signere skjemamaler ved hjelp av et godkjent sertifikat. For informasjon om organisasjonens policy, kan du kontakte nettverksadministratoren eller IT-avdelingen.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×