Office
Logg på

Innføring i diagramwebdelen

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Diagramwebdelen er en webdel som kan opprettes og legges til på et SharePoint-område, slik at brukere kan vise ytelse og andre typer informasjon på et øyeblikk. Du kan for eksempel bruke en diagramwebdel til å vise salgsbeløp for flere ulike grupper eller geografiske områder i en detaljhandelsorganisasjon.

Les denne artikkelen for å få en oversikt over diagramwebdelen og hvordan du kan bruke den i organisasjonen. Hvis du vil lære hvordan du oppretter en Diagramwebdel, kan du se opprette et diagram ved å bruke diagramwebdelen.

I denne artikkelen

Hvilke typer diagrammer kan vises ved å bruke diagramwebdelen?

Hvorfor bruke en Diagramwebdel?

Hvilke typer datakilder kan brukes med diagramwebdelen?

Neste trinn

Hvilke typer diagrammer kan vises ved hjelp av diagramwebdelen?

Diagrammer kan variere svært mye i utseende og hvilken informasjon som vises. Et liggende stolpediagram som er opprettet ved hjelp av diagramwebdelen, kan for eksempel ligne på følgende bilde:

Diagramwebdel

Diagrammer som opprettes ved hjelp av diagramwebdelen, vises som statiske bilder. Dette betyr at du kan vise oppdatert informasjon i diagrammet, men du kan ikke klikke en verdi for å se et høyere eller lavere detaljnivå. Alt etter hvordan diagrammet er konfigurert, kan det hende du kan klikke hyperkoblinger som er koblet til diagramserien, forklaringen eller dataetikettene.

Det finnes imidlertid mange andre måter å gjengi data visuelt på ved hjelp av diagramwebdelen. I tabellen nedenfor beskrives de forskjellige diagramtypene som er tilgjengelige med diagramwebdelen:

Diagramtype

Beskrivelse

Liggende stolpediagram

Liggende stolpediagram

Et liggende stolpediagram illustrerer sammenligninger mellom enkeltelementer.

Arealdiagram

Arealdiagram

Et arealdiagram brukes til å vektlegge en grad av endring over tid og til å vise forholdet av dele mot en helhet.

Linjediagram

Linjediagram

Et linjediagram kan brukes til å illustrere trender i data etter hvert som tiden går.

Punkt-/boblediagram

Boblediagram

Boblediagrammer viser data som bobler av forskjellig størrelse. Jo større dataverdi, jo større blir boblen i diagrammet. Selv om diagrammet kalles "boble", kan det også vise forskjellige figurer, for eksempel kvadrat, rombe, trekant og kryss.

Finansdiagram

Finansdiagram

Et finansdiagram er nyttig til å vise finansinformasjon, for eksempel aksjekurser.

Sektordiagram

Sektordiagram

Et sektordiagram viser hvordan deler av data, vist som sektorformede deler, bidrar til dataene som en helhet.

Radardiagram

Radardiagram

Et radardiagram, av og til kalt et edderkoppdiagram eller stjernediagram, er et sirkulært diagram som primært brukes som et verktøy for å sammenligne data. Disse diagrammene har vanligvis en sirkulær form, men kan også vises som en polygon.

Gantt-/område-stolpediagram

Gantt-diagram

Gantt-diagrammer, eller tidsdiagrammer, viser separate hendelser som har start- og sluttverdier. Disse diagrammene er glimrende til å planlegge bruk av ressurser, og dataene kan plottes ved å bruke en dato-/klokkeslettskala eller en numerisk skala.

Områdediagram

Områdediagram

Et områdediagram viser et dataområde ved å plotte to Y-verdier per datapunkt, der hver Y-verdi tegnes som et linjediagram. Området mellom Y-verdiene kan deretter fylles ut med farger eller et bilde.

Feilfeltdiagram

Feilfeltdiagram

Feilfeltdiagram består av linjer med merker som brukes til å vise statistisk informasjon om dataene som vises i et diagram. En feilfeltdiagramtype er en serie som har 3 Y-verdier. Selv om disse verdiene kan tilordnes til hvert punkt i et feilfeltdiagram, beregnes verdiene vanligvis fra dataene i en annen serie.

BoxPlot-diagram

BoxPlot-diagram

BoxPlot-diagramtypen består et ett eller flere bokssymboler som oppsummerer distribusjonen av dataene i ett eller flere datasett. Et boksdiagram viser et rektangel med whisker-linjer som strekker seg ut fra begge kanter.

Traktdiagram

Traktdiagram

Et traktdiagram viser data som utgjør 100 % når de regnes sammen. Denne diagramtypen er et enkeltseriediagram som gjengir dataene som deler av 100 %.

Pyramidediagram

Pyramidediagram

Et pyramidediagram viser data som utgjør 100 % når de regnes sammen. Pyramidediagrammet kan vises som en pyramide eller som en kjegleform.

Diagrammer som opprettes ved å bruke diagramwebdelen, lagres som områdeaktiva som er spesifikke for SharePoint-sidene der de ble opprettet. Dette betyr at du ikke kan bruke ett bestemt diagram på nytt på andre sider.

Til toppen av siden

Hvorfor bruke en diagramwebdel?

Som de fleste andre diagramtypene du ser på SharePoint-områder, gjør diagramwebdelen det enkelt å vises ytelsesinformasjon på et øyeblikk. Diagramwebdelen er også nyttig når du vil opprette et diagram raskt og enkelt og legge det til på et SharePoint-område uten å forlate SharePoint-området.

Her vises noen eksempler på når du kan tenke deg å bruke en diagramwebdel:

 • Opprette et diagram som tilpasser visningen av et SharePoint-område raskt og enkelt.   
  Anta For eksempel at du viser et SharePoint-område som inneholder ytelse eller andre typer informasjon for en gruppe eller en organisasjon. Anta ytterligere at du vil legge til en annen rapportvisning på siden som viser bestemt informasjon som du vil se. Du kan enkelt gjøre dette ved å bruke en Diagramwebdel.

 • Opprette et diagram som bruker data fra et annet diagram.   
  En av fordelene med diagramwebdelen er at det er kompatible med både sending og mottak av data. Dette betyr at du kan bruke én Diagramwebdel som en datakilde for en annen Diagramwebdel.

 • Opprette og bruke et diagram som kobler til eksterne data.   
  For eksempel anta at du vil opprette og bruke et diagram som viser informasjon fra en kunde relasjon (CRM) administrasjonsverktøy. Hvis organisasjonen bruker Forretningsdatatilkoblingstjenester (BCS), kan du koble diagramwebdelen til en BCS-komponent for å vise disse dataene.

Til toppen av siden

Hvilke typer datakilder kan brukes med diagramwebdelen?

En diagramwebdel kan bruke en av følgende datakilder:

 • En annen webdel. Du kan koble diagramwebdelen til en annen nettdel som kan sende data. Eksempler på eksempel webdeler er et dokumentbibliotek eller en kontaktliste.

 • En SharePoint-liste. Du kan koble diagramwebdelen til en SharePoint-liste som er plassert i samme områdesamling.

 • En Business Connectivity Services-komponent. Du kan koble diagramwebdelen til en BCS-komponent for å vise eksterne eller Bransjedata.

 • En Excel-tjenester-fil. Du kan koble diagramwebdelen til en Excel-arbeidsbok som er publisert til Excel-tjenester.

Til toppen av siden

Neste trinn

Hvis du vil lære hvordan du oppretter en Diagramwebdel, kan du seopprette et diagram ved å bruke diagramwebdelen.

Hvis du vil lære mer om forretningsanalyse i SharePoint, kan du se Hva er SharePoint-forretningsintelligens?

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×