Innføring i SharePoint Designer 2010

Microsoft SharePoint Designer 2010 er et designprogram for web og programmer som brukes til å utvikle og tilpasse SharePoint-områder og programmer. Med SharePoint Designer 2010 kan du opprette datarike sider, bygge kraftige arbeidsflytaktiverte løsninger og utforme områdets utseende og fremtoning. Områdene du oppretter, kan variere fra små prosjektstyringsområder til instrumentbordstyrte portalløsninger for store bedrifter.

Områder du oppretter med SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 gir en unik områderedigeringsopplevelse ved å gi deg ett sted der du kan opprette et område, tilpasse komponentene som området består av, utforme områdets logikk rundt en forretningsprosess og distribuere området som en pakket løsning. Du kan gjøre alt dette uten å skrive en eneste linje med kode.

Du får lære mer om SharePoint Designer 2010 og hvordan du kan komme i gang med det i organisasjonen, i avsnittene nedenfor.

Microsoft SharePoint Designer 2010-opplevelsen

SharePoint-områder blir raskt mer komplekse etter hvert som de skaleres etter behovene til bedrifter av alle typer og størrelser. De har gått fra å være et repositorium for dokumenter, oppgavelister og tidsplaner til å bli svært dynamiske og datarike forretningsprosessdrevne områder.

For områdedesigneren betyr ikke dette bare å forstå en virksomhets behov, men også å forstå SharePoint og alle delene som utgjør et område. Det er spesielt viktig å forstå relasjonene mellom områdets mange bevegelige deler og å være i stand til å administrere dette på ett sted.

SharePoint Designer 2010 gir deg ett miljø der du kan arbeide med området, dets lister og biblioteker, sider, datakilder, arbeidsflyter, tillatelser og mer. Ikke bare kan du se disse viktige ingrediensene for webområdet samlet på ett sted, men du kan se relasjonene mellom de enkelte objektene.

Rammeverket er der for at du skal kunne utforme og bygge svært tilpassede forretningsløsningsområder. Begynn med å koble til datakilder, både innenfor og utenfor SharePoint. Presenter denne informasjonen for brukerne, og la dem gi tilbakemelding ved å bruke et SharePoint-område eller et Office-klientprogram. Opprett egendefinerte arbeidsflyter som automatiserer forretningsprosesser. Tilpass til slutt utseendet og funksjonaliteten til området slik at det samsvarer med organisasjonens policy for varemerking.

Når du har ett miljø for disse oppgavene, kan du bruke mer tid på utforming, bygging og tilpassing av løsninger og mindre tid på å søke etter og oppdatere ulike komponenter på et område ved å bruke ulike verktøy og metoder.

SharePoint Designer 2010-opplevelsen og -brukergrensesnittet utforskes i avsnittene nedenfor:

Åpne SharePoint Designer 2010

Kategorien Fil i SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010-grensesnittet

Tredelt grensesnitt: navigasjon, sammendrag og bånd

Åpne kategorien Fil

Koble til data i og utenfor SharePoint

Lister og biblioteker

Eksterne forretningsdata

Eksterne databaser

XML-webtjenester via SOAP

Skript på serversiden via REST

XML-kildefiler

Opprette datarike grensesnitt

Visninger

Skjemaer

Egendefinerte handlinger

Webdeler

Klientintegrasjon

Navigasjon

Administrere forretningsprosesser

Hendelser

Betingelser

Handlinger

Trinn

Skjemaer

Variabler

Utforming og varemerking

Hoveddokumenter

Sideoppsett

Gjennomgripende stilark

Fullføre forretningsløsningssyklusen i SharePoint

Åpne SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 er et klientprogram du installerer på den lokale datamaskinen. Det er også tett integrert med SharePoint. Dermed kan du starte det direkte fra datamaskinen ved å bruke Start-menyen i Windows Startknappen i Windows , og fra ulike steder i SharePoint, for eksempel Områdehandlinger-menyen, som vist her.

SharePoint Designer 2010 på Områdehandlinger-menyen

Du kan åpne SharePoint Designer 2010 på mange steder, for eksempel når du tilpasser lister, visninger, arbeidsflyter og hoveddokumenter. Hvis du ikke har installert SharePoint Designer 2010 ennå, blir du bedt om å laste det ned og installere det fra weben første gang du starter det fra SharePoint. Neste gang du åpner SharePoint Designer 2010, åpnes det umiddelbart. Det er også tilgjengelig på Start-menyen i Windows. Du kan lære mer om de forskjellige måtene du kan åpne SharePoint Designer 2010 på under Se også.

Obs!: SharePoint Designer 2010 og de enkelte funksjonene kan være begrenset eller deaktivert på siden Innstillinger for SharePoint Designer. Hvis du ikke kan utføre oppgavene som er beskrevet i denne artikkelen, kan dette være årsaken. Kontakt systemansvarlig for mer informasjon.

Obs!: SharePoint Designer 2010 er utviklet for SharePoint 2010-områder. Det kan ikke brukes til å åpne eller tilpasse områder i tidliger versjoner av SharePoint.

Til toppen av siden

Kategorien Fil i SharePoint Designer 2010

Når du åpner SharePoint Designer 2010 fra Start-menyen i Windows, er kategorien Fil det første du ser. Du kan tilpasse et eksisterende eller opprette et nytt område på dette skjermbildet.

Illustrasjon av SharePoint Designer 2010

Hvis du vil tilpasse et eksisterende område, kan du bla til et eksisterende område, tilpasse Mitt område eller velge et av de siste områdene du åpnet i SharePoint Designer 2010.

Hvis du vil opprette et nytt område, kan du bruke en tom mal, velge fra en malliste eller velge en av de aktuelle malene. Herfra kan du angi serveren og et områdenavn og opprette området. Området opprettes og åpnes deretter i SharePoint Designer 2010.

Hvis du åpner SharePoint Designer 2010 fra SharePoint, vises ikke dette skjermbildet. Området åpnes i stedet i SharePoint Designer 2010-grensesnittet.

Til toppen av siden

SharePoint Designer 2010-grensesnittet

SharePoint Designer 2010 gir deg ett miljø der du kan opprette, tilpasse og distribuere SharePoint-områder og -løsninger. Dette er mulig takket være brukergrensesnittet, som inneholder alle komponentene som webområdet består av, og relasjonene mellom disse komponentene.

Når du åpner webområdet for første gang, vises et sammendrag av området, inkludert tittel, beskrivelse, gjeldende tillatelser og sekundære områder.

Illustrasjon av SharePoint Designer 2010

Tredelt grensesnitt: navigasjon, sammendrag og bånd

Det finnes tre hovedområder i SharePoint Designer 2010-grensesnittet som du arbeider i når du utformer og bygger SharePoint-områder:

  1. Du bruker Navigasjon-ruten til å navigere i hoveddelene, eller komponentene, på området.

  2. Du bruker galleri- og sammendragssider til å vise lister over alle komponenttypene og sammendrag av én bestemt komponent.

  3. Du bruker båndet til å utføre handlinger på den valgte komponenten.

Illustrasjon av SharePoint Designer 2010

Navigasjonsruten viser komponentene som området består av, det vil si områdets lister, biblioteker, innholdstyper, datakilder, arbeidsflyter og mer. Hvis du vil redigere en av komponentene, for eksempel en kunngjøringsliste, åpner du Lister og biblioteker. Dermed kommer du til en galleriside over alle lister og biblioteker.

Her kan du åpne kunngjøringslisten. Dermed kommer du til en sammendragsside for listen. På sammendragssiden vises de tilknyttede visningene, skjemaene, arbeidsflytene og mer. Hvis du vil redigere en av visningene, åpner du den direkte fra denne siden.

Mens visningen er åpen, endres båndet slik at de vanligste og mest aktuelle redigeringsoppgavene for redigering av visninger, vises. Hvis du har brukt båndet i Microsoft Office-programmer, vet du at det gjør opprettelse og redigering raskere og enklere. Når du er ferdig med redigeringen, bruker du Tilbake-knappen eller navigasjonen med synlig søkebane øverst på siden til å gå tilbake til sammendraget av webområdet.

Med SharePoint Designer 2010-grensesnittet blir det enkelt å identifisere de forskjellige komponentene på et område, drille ned og redigere en av disse komponentene og deretter gå tilbake til områdets hovedvisning.

Åpne kategorien Fil

I tillegg til å arbeide med de forskjellige objektene i SharePoint Designer 2010 ønsker du kanskje å vise og få tilgang til større område- eller programinnstillinger. Dette omfatter å åpne et annet område, legge til sider og endre programinnstillingene for SharePoint Designer 2010. Du utfører disse handlingene i kategorien Fil, som er det første skjermbildet som vises hvis du åpner SharePoint Designer 2010 fra Start-menyen i Windows eller fra en snarvei på skrivebordet.

Klikk kategorien Fil øverst til venstre hvis du vil gå til denne visningen. Klikk Tilbake hvis du vil gå tilbake til SharePoint Designer 2010-grensesnittet.

Til toppen av siden

Hovedelementer for tilpassing i SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 kan brukes til å opprette og tilpasse områder og løsninger som inneholder programlogikk, men som ikke krever skriving av kode. Du kan bruke det til å legge til og endre datakilder, tilpasse lister og datavisninger, bygge og distribuere forretningsarbeidsflyter, utforme en merkevare og mye mer. Men du begynner virkelig å utnytte mulighetene og funksjonene i SharePoint Designer 2010 når du gjør om et standardområde til en reell forretningsløsning for organisasjonen.

Avsnittene nedenfor tar for seg de fire hovedelementene under tilpassing når du skal utforme og bygge løsninger ved hjelp av SharePoint Designer 2010.

Koble til data i og utenfor SharePoint

Med SharePoint Designer 2010 kan du koble til mange forskjellige datakilder og deretter integrere disse dataene i webområdet ditt og Office-klientprogrammer. Brukerne dine kan dermed se og arbeide med forretningsdata på webområdet og i programmene du velger, i stedet for å koble seg til disse datakildene separat.

Illustrasjon av SharePoint Designer 2010

Du kan koble til en ekstern database, SOAP-tjeneste, REST-tjeneste og mer direkte fra båndet.

Tilkobling til datakilder er en kraftig funksjon i SharePoint Designer 2010 fordi det finnes så mange støttede alternativer du kan bruke til å gjøre data tilgjengelig for brukerne. Med datatilkoblinger kan du sette sammen lister og biblioteker, eksterne databaser og datakilder, webtjenester og mer.

Her er en forhåndsvisning av datakilder du kan koble til ved å bruke SharePoint Designer 2010.

Lister og biblioteker

Lister og biblioteker er vanlige datakilder du bruker på webområdet. De er unike sammenlignet med de andre datakildene i den forstand at de allerede er en del av SharePoint og bruker den samme databasen som SharePoint. Du trenger ikke å utføre noen trinn for å opprette en tilkobling til disse datakildene. Du kan ganske enkelt legge dem til ved å bruke galleriet Lister og biblioteker i SharePoint Designer 2010, eller du kan legge dem til i webleseren. Når du har opprettet en liste eller et bibliotek, kan du tilpasse de tilknyttede kolonnene, innholdstypene og andre skjemaattributter.

Eksterne forretningsdata

Obs!:  Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle implementeringer av SharePoint-teknologier. Kontakt systemansvarlig hvis du vil ha mer informasjon.

Business Connectivity Services (BCS) er et SharePoint-basert rammeverk som inneholder standardiserte grensesnitt mot eksisterende forretningsdata og prosesser. Med BCS kan du koble eksterne forretningsdatakilder – SQL Server, SAP og Siebel, webtjenester og egendefinerte programmer – til SharePoint-områder og Office-programmer.

I SharePoint Designer 2010 kobler du til eksterne data ved å opprette eksterne innholdstyper. Eksterne innholdstyper representerer dataene i den eksterne datakilden ved å lagre detaljene for tilkoblingen, objektene som brukes i forretningsprogrammet, metodene for å opprette, lese, oppdatere eller slette, og handlingene som brukere kan utføre på selve objektene.

Den eksterne innholdstypen lagres i forretningsdatakatalogen. Når du oppretter den eksterne innholdstypen, kan du og andre brukere i organisasjonen enkelt opprette SharePoint-lister, visninger, skjemaer, arbeidsflyter og til og med Office-klientintegrasjon basert på den. De eksterne dataene blir en del av SharePoint på samme måte som alle andre komponenter, slik at du kan opprette fullstendig tilpassede brukergrensesnitt mot disse eksterne datakildene.

Eksterne databaser

Når du legger til en database som en datakilde, kan du integrere data fra en annen database til webområdet ditt. Du kan koble til Microsoft SQL Server, Oracle eller en annen database som støtter OLE DB- eller ODBC-protokoller. Du trenger bare å vite navnet på serveren der databasen ligger, dataleverandøren og typen godkjenning som må brukes. Når du legger til og konfigurerer databasen som en datakilde, oppretter du visninger og skjemaer som brukerne kan bruke til å lese og skrive data tilbake til datakilden uten noen gang å forlate SharePoint-området.

XML-webtjenester via SOAP

SOAP (Simple Object Access Protocol) er en protokoll for utveksling av XML-baserte meldinger. Dermed blir det mulig å koble til forskjellige datakilder ved hjelp av en XML-webtjeneste. I SharePoint Designer 2010 kan du bruke denne funksjonaliteten til å koble til en datakilde på et annet område i organisasjonen eller et område på Internett, uavhengig av teknologi, programmeringsspråk eller plattform. Du kan bruke en XML-webtjeneste til å vise et valutakonverteringsprogram, aksjekurser, en kalkulator eller en værmeldingstjeneste på webområdet.

Skript på serversiden via REST

REST (Representational state transfer) er en arkitektonisk type nettverksprogramvare som utnytter webteknologier og -protokoller, og er ikke bare en metode for å bygge webtjenester. Du kan bruke denne typen til å hente data fra et område ved å lese et angitt skript på serversiden der innholdet beskrives. Slik som med SOAP kan du bruke dette i SharePoint Designer 2010 til å koble til en datakilde på et annet område hvis du for eksempel vil vise et valutakonverteringsprogram, aksjekurser, en kalkulator eller en værmeldingstjeneste. Denne typen datatilkobling er enklere å implementere enn SOAP, men er begrenset til HTTP.

XML-kildefiler

Hvis organisasjonen lagrer data i XML-filer, kan du koble til disse filene som en datakilde i SharePoint Designer 2010. Hvis du vil koble til XML-filer som en datakilde, kan du opprette dem direkte i SharePoint Designer 2010, importere dem fra en plassering på datamaskinen eller nettverket, eller koble til dem på en ekstern plassering.

Lær mer om hvordan du kobler til datakilder i SharePoint Designer 2010, under Se også.

Til toppen av siden

Opprette datarike grensesnitt

Når du har opprettet tilkoblinger til de nødvendige datakildene, er du klar til å opprette interaktive, datarike grensesnitt mot disse datakildene for brukerne. Du kan bruke SharePoint Designer 2010 til å opprette kraftige og dynamiske brukergrensesnitt for datakildene, og du kan gjøre dem tilgjengelige på mange ulike steder, blant annet på SharePoint-området og i egendefinerte vinduer, ruter og felt i Office-forretningsprogrammer.

Åpent område i SharePoint Designer 2010

Grensesnittene du kan opprette, omfatter egendefinerte visninger, skjemaer, webdeler, navigasjon og egendefinerte Office-klientvinduer og oppgaveruter. Denne typen fleksibilitet gjør at du kan opprette fullstendig tilpassede brukeropplevelser for forretningsdataene.

Du kan kombinere flere datakilder i én enkelt visning, opprette instrumentbord med beslektede elementvisninger, utforme egendefinerte skjemaer som er skreddersydd for individuelle roller, og tilpasse tilgjengelige verktøylinjer og båndkommandoer som er knyttet til dataene.

Du kan bruke SharePoint Designer 2010 til å tilpasse brukergrensesnittet som er knyttet til dataene, på de mange ulike måtene som vises nedenfor.

Visninger

Du kan bruke visninger til å vise data på ulike måter. Du kan bruke visninger til å vise informasjonen som er relevant for deg og brukerne, enten du viser en liste, et bibliotek eller en ekstern datakilde. I SharePoint Designer 2010 er hver visning du oppretter, en datavisning som vises i XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation), og den utnytter Microsoft ASP.NET-teknologien. I en visning kan du vise og skjule felt, sortere, filtrere, beregne, bruke betinget formatering og mer. Det finnes flere visningsstiler du kan velge mellom for å komme raskt i gang. I siste instans kan du opprette og tilpasse en hvilken som helst visning slik at den passer for datamodellen, brukerne og virksomheten.

Skjemaer

Hvis du vil samle inn informasjon fra brukere, oppretter du skjemaer. Brukerne kan bruke svært tilpassede webbaserte skjemaer til å skrive data tilbake til en datakilde på en enkel måte. Slik som med visninger kan du tilpasse utseendet til felt basert på statusen for dataene, brukerrollen og mer. Skjemaer kan brukes til å vise, redigere og opprette data, og du kan utforme skjemaer ved å bruke det innebygde skjemaredigeringsprogrammet (for ASPX-filer) i SharePoint Designer 2010 eller Microsoft InfoPath (for XSN-filer). Du kan opprette og tilpasse skjemaer for bestemte datakilder, for eksempel en oppgaveliste, og du kan bruke dem til å samle inn brukerinformasjon i en arbeidsflyt, som forklart senere.

Egendefinerte handlinger

Når du bruker verktøyet Egendefinert handling i SharePoint Designer 2010, kan du opprette egendefinerte handlinger, for eksempel koblinger, ikoner og skript for SharePoint-båndet, -verktøylinjen og -listeelementmenyer. Når du legger til ny funksjonalitet på området, kan du gjøre det enklere for brukerne å oppdage og bruke den ved å vise den aktuelle funksjonaliteten på en SharePoint-meny. Du kan også bruke egendefinerte handlinger til å oppfordre brukerne til å utføre bestemte oppgaver på et gitt objekt, for eksempel starte en arbeidsflyt for en liste.

Webdeler

Webdeler er modulære informasjonsenheter, det vil si selvstendige data eller funksjoner, som er lagt til på en SharePoint-side. Visninger og skjemaer som er beskrevet tidligere, lagres i webdeler, men i tillegg til disse kan du legge til webdeler som utfører en rekke funksjoner, og gir ulike måter å arbeide interaktivt med data på. Brukere kan ytterligere tilpasse webdeler i webleseren hvis du legger dem til i en webdel-sone i SharePoint Designer 2010. Webdeler og webdel-sider er en kraftig og effektiv måte å tilpasse webgrensesnittet på for brukerne av SharePoint.

Klientintegrasjon

Når det gjelder eksterne datakilder som bruker eksterne innholdstyper, kan du vise denne informasjonen i klientprogrammer som Microsoft Outlook 2010 og SharePoint-arbeidsområder. Du kan opprette et grensesnitt der brukerne kan lese, skrive og slette eksterne forretningsdata som om de var en del av programmet. Dette gjør du med klientskjemaer, områder og oppgaveruter. Brukere kan dermed arbeide med sine forretningsdata på webområdene og i Office-programmene de kjenner best og bruker allerede.

Navigasjon

Navigasjon spiller en viktig rolle i grensesnittet du oppretter for brukerne, og det er et område du behandler i hele SharePoint, ikke bare i SharePoint Designer 2010. Du kan for eksempel tilpasse navigasjonskoblinger i en datavisning eller et skjema, en webdel, en arbeidsflyt eller på områdenivå, for eksempel på øverste koblingslinje eller hurtigstartlinjen. Du må sørge for at området og alle delene har en vel gjennomtenkt navigasjonsmodell som brukerne kan følge.

Lær mer om hvordan du oppretter datarike grensesnitt i SharePoint Designer 2010 under Se også.

Til toppen av siden

Administrere forretningsprosesser

Hver forretningsprosess i en organisasjon består av et sett med aktiviteter som er knyttet sammen basert på et felles forretningsbehov. Arbeidsflyter er utformet rundt denne modellen ved at de gir regelbaserte arbeidsflyter som består av sett med betingelser og handlinger. Du organiserer og kjører en serie med handlinger som svarer til en arbeidsprosess basert på en sekvens med betingelser og handlinger.

Illustrasjon av SharePoint Designer 2010

Du kan opprette arbeidsflyter som administrerer alt fra de enkleste til de mest kompliserte forretningsprosessene i en organisasjon, ved å bruke SharePoint Designer 2010. Arbeidsflyter gjør dette ved å automatisere både forretningsprogramprosesser og menneskelige samarbeidsprosesser. Arbeidsflyter for forretningsprogramprosesser kan oppdatere én datakilde når en annen datakilde endres. Arbeidsflyter for menneskelige samarbeidsprosesser kan for eksempel sende et dokument til lederen for en ansatt for godkjenning.

En SharePoint-arbeidsflyt innfører programlogikk i forretningsprosessene uten at du trenger å skrive kode. Dette gjøres mulig med den kraftige, men likevel intuitive arbeidsflytredigeringen i SharePoint Designer 2010, som tillater nestet logikk, sekundære trinn og mer. Du kan også utforme og dele arbeidsflyter ved hjelp av Microsoft Visio, som har flytdiagrammaler som kan eksporteres til SharePoint Designer 2010.

Illustrasjon av SharePoint Designer 2010

Nedenfor vises byggeblokkene i en arbeidsflyt i SharePoint Designer 2010.

Hendelser

En hendelse starter eller initialiserer en arbeidsflyt. En endring av en datakilde, for eksempel opprettelse av et nytt element eller endring av et element, er én type hendelse. En annen type hendelse er en som aktiveres av en bruker, en arbeidsflytdeltaker. Arbeidsflyter som starter når en datakilde endres, er vanligvis en del av en programfokusert arbeidsflyt for automatisering av en forretningsprosess, for eksempel kopiering av filer basert på dataenes tilstand. Arbeidsflyter som kan startes av brukere, er vanligvis en del av en menneskelig samarbeidsarbeidsflyt, for eksempel innholdsgodkjenning. Arbeidsflyter kan konfigureres slik at de godkjenner begge typer hendelser, og de kan til og med baseres på en kombinasjon av disse to.

Betingelser

Betingelser avgjør når en arbeidsflyt kjører eller utfører en aktivitet. Siden arbeidsflyter er knyttet til en datakilde, angir betingelsen endringen av datakilden som må utføres for at arbeidsflyten skal finne sted. Betingelser starter vanligvis med setningsdelen "Hvis felt er lik verdi". Én betingelse kan brukes med flere handlinger, og flere betingelser kan brukes med én handling. Regler kombinerer betingelser med én eller flere handlinger: Hvis alle setningsdeler i betingelsen er sanne, finner den tilknyttede handlingen sted.

Handlinger

Handlinger er de mest grunnleggende arbeidsenhetene i en arbeidsflyt. Når du utformer en arbeidsflyt, identifiserer du en nødvendig sekvens av handlinger, og deretter samler du denne sekvensen av handlinger i Arbeidsflytutforming. Du kan konfigurere dem slik at de forekommer etter hverandre (serielle handlinger) eller samtidig (parallelle handlinger). Arbeidsflyten kan inneholde et hvilken som helst antall handlinger som utføres av selve arbeidsflyten eller deltakerne i arbeidsflyten. SharePoint Designer 2010 inneholder et rikt utvalg av ferdige, gjenbrukbare handlinger. Ved hjelp av disse handlingene kan arbeidsflytene dine for eksempel sende e-post, sjekke elementer inn eller ut av lister, gjøre beregninger og mye mer.

Under disse handlingene finner du et spesialsett med oppgavehandlinger, for eksempel Start godkjenningsprosess og Start tilbakemeldingsprosess, som inneholder en separat arbeidsflytredigering, som er spesielt utformet for manuelle prosesser i en organisasjon. Med disse handlingene kan du opprette og tilpasse avanserte arbeidsflyter som kan behandle nær sagt enhver forretningsprosess.

Trinn

Arbeidsflyter består av én eller flere trinn og undertrinn. Trinnene gjør at du kan gruppere betingelser og handlinger slik at ett sett med regler kan evalueres og utføres før et annet sett. Hvert trinn kan inneholde flere betingelser og handlinger. Arbeidsflyten kan utformes som en sekvens av handlinger i et trinn eller undertrinn. Reglene i ett trinn behandles før du går videre til neste trinn, og derfor må du gruppere eventuelle regler som er nødvendige for å utføre bestemte handlinger, i det samme trinnet. Trinnene kan også brukes som en måte å ordne arbeidsflyten på, særlig hvis det er mange handlinger og svært få betingelser.

Skjemaer

Arbeidsflyter inneholder ofte skjemaer du kan bruke til å samle inn informasjon fra deltakerne i arbeidsflyten på forhåndsdefinerte tidspunkter. De tillater også deltakere å samhandle med oppgavene som er knyttet til en arbeidsflyt. I en arbeidsflyt kan du utforme startskjemaer for å samle informasjon fra brukere når de starter arbeidsflyten, tilknytningsskjemaer for å knytte arbeidsflyten til en liste eller innholdstype, samt skjemaer for egendefinerte oppgaver som er knyttet til oppgavelisten. Når du utformer skjemaer, kan du bruke de opprinnelige ASP.NET-baserte skjemaene (ASPX-sider) i SharePoint Designer 2010 eller egendefinerte skjemaer (XSN-sider) utformet med Microsoft InfoPath 2010. InfoPath har mye mer å by på når det gjelder tilpassing og varemerking av arbeidsflytskjemaer.

Variabler

En variabel er en lagringsplass for data eller en hurtigbuffer i en arbeidsflyt. Du kan bruke variabler til å lagre ulike typer data i en arbeidsflyt og senere referere til disse dataene ved å bruke arbeidsflytoppslag. Det finnes mange typer variabler du kan bruke i en arbeidsflyt. Du kan for eksempel bruke variabler som er generert av startskjemaparametere, og lokale variabler, som inneholder data som er knyttet til den gjeldende arbeidsflyten. I en lokal variabel kan du bruke en rekke forskjellige datatyper, inkludert boolsk, dato/klokkeslett, listeelement-ID, tall og streng. Når du har opprettet en variabel og angitt en verdi for den, kan du referere til denne variabelen i en betingelse eller handling senere i arbeidsflyten.

Til toppen av siden

Utforming og varemerking

Det siste tilpassingsområdet i SharePoint Designer 2010 er utforming og varemerking, det vil si at du bruker firmaets utseende og fremtoning på SharePoint-området. Du kan inkludere en firmalogo, fargevalg, topptekster og bunntekster, underbyggende grafikk, egendefinert navigasjon og mer. Dermed kan hver side på området øyeblikkelig gjenkjennes som en del av et større firmaområde. I SharePoint Designer 2010 bruker du hoveddokumenter, sideoppsett og gjennomgripende stilark til å utforme og varemerke SharePoint-områder.

Illustrasjon av SharePoint Designer 2010

Utforming og varemerking av et område er forskjellig fra andre tilpassingsoppgaver, der det fokuseres på å lage egendefinerte forretningsløsninger. Varemerking er noe du vanligvis utfører sjeldnere og øverst i en områdesamling, for eksempel en intranettportal eller en Internett-vendt portal. Det egendefinerte varemerket arves deretter av de sekundære områdene under det. Varemerkingen utføres også sannsynligvis av en webutvikler i stedet for en løsningsutvikler.

Av disse årsakene er hoveddokumenter, sideoppsett og gjennomgripende stilark deaktivert som standard for alle brukere unntatt administratorer for områdesamling. På denne måten har bare de ansvarlige for varemerking av området tilgang til disse kraftige, men sensitive filene. Du kan selvsagt aktivere dem for bestemte brukere.

Som områdets designer kan du bruke SharePoint Designer 2010 til å lage et egendefinert varemerke for områdene på måtene som vises nedenfor.

Hoveddokumenter

Hoveddokumenter er en funksjon i ASP.NET, og de er inkludert i SharePoint som en måte å utforme områdets oppsett på. Du har hoveddokumentet lagret på ett sted og kan gjenbruke det som en mal for andre sider i organisasjonen. Hver gang du viser en side på et SharePoint-område, viser du to sider som er flettet sammen – et hoveddokument og en innholdsside. Hoveddokumentet definerer felles oppsett og navigering (som vanligvis er på venstre, øverste og nederste del av siden). På innholdssiden vises innholdet for en bestemt side. SharePoint Designer 2010 har et omfattende sett med verktøy som du kan bruke til å tilpasse hoveddokumenter og dele dem med andre.

Sideoppsett

Hvis du arbeider med et publiseringsområde, utformer du også webområdets utseende og oppsett ved å bruke sideoppsett. Sideoppsett fungerer som maler for publiseringssider som er opprettet av brukere i organisasjonen. I tillegg til den overordnede siden gir de nøyaktig kontroll over og struktur for en publiseringsside, for eksempel ved å angi hvor tittel, brødtekst og grafikk kan plasseres på en side. Publiseringssider bruker publiseringsinfrastrukturen i SharePoint, og de hjelper deg med å effektivisere webleserbasert innholdsredigering og -publisering uten alle kostnadene som vanligvis er forbundet med prosessen.

Gjennomgripende stilark

I likhet med de fleste webområder og webprogrammer bruker SharePoint gjennomgripende stilark (CSS) til å legge inn farger, grafikk og plassering for de forskjellige objektene som utgjør sidene på et område. I mange tilfeller brukes flere stilark på en side. Hvis du vil tilpasse disse stilene, kan du endre dem direkte i hoveddokumentet, i sideoppsettet eller på områdesiden, eller du kan endre stilene direkte i CSS-filen som er knyttet til siden. Du kan gjøre begge deler ved å bruke de kraftige CSS-redigeringsverktøyene i SharePoint Designer 2010. Du kan også tilpasse SharePoint-temaer ved hjelp av CSS-filer. Når du tilpasser CSS-filer, endrer du utseendet (det vil si et "skall") på et SharePoint-område slik at det følger firmaets stil når det gjelder utseende.

Til toppen av siden

Distribuere egendefinerte SharePoint-løsninger

Hittil har vi fokusert på hvordan du kan bruke SharePoint Designer 2010 til å lage reelle forretningsløsninger. Du har sett at du kan koble til og integrere data både innenfor og utenfor SharePoint, opprette kraftige brukergrensesnitt for disse dataene, administrere forretningsprosesser med arbeidsflyter og legge inn varemerkeelementer for området i samsvar med firmaets utseende og fremtoning.

Men nå må du gjøre noe med løsningen din, for eksempel distribuere den på en annen server eller over hele organisasjonen, åpne den i Visual Studio for ytterligere tilpassing eller lagre den frakoblet for å ta den med på reise. Du må kunne gjøre om løsningen til en pakke, og det er i denne sammenhengen alternativet Lagre som mal blir aktuelt.

Illustrasjon av SharePoint Designer 2010

Muligheten til å lagre en løsning som en mal er en kraftig funksjon i SharePoint. Malen lagres som en webløsningspakke (en WSP-fil) som inneholder hele områdets innhold, inkludert datakilder og struktur, visninger og skjemaer, arbeidsflyter og webdeler.

Maler er også sammensatte. Kanskje du arbeider med en bestemt del av området, for eksempel en liste, en visning eller en arbeidsflyt. Du kan lagre også disse som individuelle komponentmaler, og dette representerer en helt ny måte å samarbeide om løsningsutvikling på.

Fullføre forretningsløsningssyklusen i SharePoint

Etter hvert som du bruker mer tid i SharePoint Designer 2010, oppdager du raskt at du kan gjøre mer enn grunnleggende områdetilpassing. Du kan lage reelle forretningsløsninger som inneholder datatilkoblinger, datarike brukergrensesnitt, egendefinerte arbeidsflyter og gjennomført varemerking av området. Du kan bygge alt dette i SharePoint, og du kan følge en livssyklus for programutvikling som avsluttes med en distribuerbar løsning.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×