Innføring i Microsoft Exchange Unified Messaging

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne funksjonen krever at du bruker en Microsoft Exchange Server 2007-konto. De fleste private og personlige kontoer Bruk ikke Microsoft Exchange. Exchange 2007-administrator må aktivere funksjonen for Unified Messaging for disse kommandoene skal være tilgjengelig.

Når kontoen Exchange 2007 er aktivert for Unified Messaging (UM), kan du motta e-post, tale og telefaks meldinger i din individuelle Exchange 2007  Innboks. Denne artikkelen omhandler Microsoft Office Outlook 2007 funksjonene for Unified Messaging som gjør det mulig å gjøre følgende:

 • Spille av en talemelding fra leseruten ved hjelp av Microsoft Windows Media Player, som er integrert i et Office Outlook 2007-e-postskjemaer, eller fra meldingslisten

 • Spille av en talemelding på telefon

 • Konfigurere individuelle innstillinger for talemelding

I denne artikkelen

Behandle Office Outlook 2007-funksjoner for Exchange Unified Messaging

Exchange Unified Messaging: skjema for talemelding

Exchange Unified Messaging: Spill på telefon

Behandle Office Outlook 2007-funksjoner for Exchange Unified Messaging

Unified Messaging-løsninger fra tredjepart

Tidligere, med mange tilgjengelige Unified Messaging-løsninger fra tredjepart, ble talemeldinger mottatt og deretter lagret på én plassering. Den ble hentet ved hjelp av en telefon, eller rutet til innboksenfor å bli avspilt på en klientdatamaskin for Office Outlook 2007 eller Outlook Web Access. Selv om Unified Messaging-systemet ble koblet til Exchange for å lagre talemeldingsdataene, var ikke talemeldingssystemet og klientdatamaskinen tett nok integrert til å kunne gi brukeren en problemfri brukeropplevelse av talemeldinger.

Når du mottok en talemelding i slike talemeldingsmiljøer, kom den i form av en e-postmelding med et vedlegg som inneholdt talemelding. Du måtte starte Windows Media Player eller et annet medieavspillingsverktøy for å spille av og høre på talemeldingene. Siden Office Outlook 2007- eller Outlook Web Access-klientmaskinen og Unified Messaging-systemet fra tredjepart ikke var integrert, i tillegg til å måtte bruke et medieavspillingsprogram, kunne du ikke konfigurere individuelle innstillinger for talemelding fra Microsoft Outlook. Du måtte endre individuelle innstillinger for talemelding ved hjelp av et annet program eller via telefonen.

Eldre klienter og Exchange

Hvis datamaskinen er aktivert for Unified Messaging og du bruker Office Outlook 2007 eller den versjonen av Outlook Web Access som følger med Exchange 2007, har du flere alternativer for talemelding enn Exchange-brukere som bruker tidligere versjoner av Outlook, Outlook Web Access eller Exchange. Brukere av tidligere versjoner av Outlook eller Outlook Web Access, eller brukere som kobler til en tidligere versjon av Exchange, vil fremdeles motta talemeldingen som et standard lydfilvedlegg i e-post (WAV- eller WMA-filer), og det er ingen alternativer for talemelding-konfigurasjonen som er tilgjengelige for dem.

Office Outlook 2007-funksjoner for Exchange Unified Messaging

Office Outlook 2007 og den versjonen av Outlook Web Access som følger med Exchange 2007 tilbyr Exchange 2007 UM-aktiverte brukere et fullstendig sett med funksjoner for talemelding for at brukeropplevelsen av talemelding skal bli problemfri. Disse funksjonene inneholder en rekke alternativer for talemeldingskonfigurasjon, i tillegg til at talemeldinger kan spilles av fra leseruten ved hjelp av en innebygd Windows Media Player, eller fra meldingslisten.

Obs!: Du må ikke bruke en tidligere versjon av Windows Media Player enn Windows Media Player versjon 7.0 for å kunne bruke den integrerte medieavspilleren og alternativene.

Office Outlook 2007-funksjonene for Unified Messaging følger med installasjonen av Office Outlook 2007.

Når Office Outlook 2007 er installert og Exchange-kontoen er aktivert for UM, vises kategorien Talemelding sammen med konfigurasjonsinnstillinger for talemelding i dialogboksen Alternativer.

Obs!: Office Outlook 2007-funksjonene for Unified Messaging er bare tilgjengelige med Office Outlook 2007, og er ikke tilgjengelig med tidligere versjoner av Outlook.

Ved hjelp av kategorien Talemelding kan du konfigurere innstillinger som telefontilgangsnumre og talemeldingsalternativet Nummer for Spill på telefon, og du kan tilbakestille et PIN-nummer for tilgang til talemelding.

Obs!: Kategorien Office Outlook 2007  Talemelding er bare tilgjengelig hvis Exchange-kontoen din er aktivert for Unified Messaging.

Ved hjelp av Office Outlook 2007-funksjoner for Unified Messaging kan du gjøre følgende:

 • Høre på talemeldinger i Outlook.

 • Konfigurere individuelle innstillinger for talemelding.

 • Vise alle talemeldinger på ett sted.

 • Skille talemeldinger og faksmeldinger fra e-postmeldinger i innboksenved hjelp av nye ikoner. Dette omfatter unike beskjeder om nye e-postmeldinger, tale- og faksmeldinger.

 • Finne ut om en talemelding allerede er blitt avspilt.

 • Legge til merknader i en talemelding i en tekstboks.

 • Svare på en talemelding med e-post når avsenderens kontaktopplysninger er kjent.

 • Legge til mottatte telefonnumre i Kontakter ved hjelp av hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Exchange Unified Messaging: talemeldingsskjema

Skjema for talemelding

Talemeldingsskjemaet for Office Outlook 2007 ligner på et standard e-postmeldingsskjema, men kan brukes til å utføre flere handlinger. Du kan spille av, stoppe eller midlertidig stanse en talemelding, spille av meldinger på telefonen, eller legge til og redigere notater for talemeldingen. Skjemaet for talemelding har Windows Media Player innebygd, i tillegg til et område for å legge til notater. Innebygd Windows Media Player og notatområdet vises i forhåndsvisningsruten når du forhåndsviser en talemelding, eller i et eget vindu når du åpner talemeldingen.

Talemeldingskontroller i leseruten

Alternativer for talemeldingsskjema

Med skjemaet for talemelding får du et grensesnitt for handlinger, for eksempel å spille av talemeldinger, spille av talemeldinger på en telefon, eller legge til notater. Hvis Exchange-kontoen ikke er aktivert for Unified Messaging, mottas talemeldinger som vedlegg, og alternativene for talemeldingsskjema er ikke tilgjengelig.

 • Spill av      Når du klikker Spill av, kan du spille av og høre på talemeldinger via høyttalerne eller øretelefonene på datamaskinen. Når du har klikket Spill av, spiller Windows Media Player av meldingen.

 • Spill på telefon      Når du klikker Spill på telefon, spiles den valgte meldingen av på den telefonen du har angitt nummeret til. Når du har klikket Spill på telefon, vises dialogboksen Spill på telefon, der du kan konfigurere og styre funksjonen Spill på telefon.

 • Rediger notater      Når du klikker Rediger notater på verktøylinjen, åpnes talemeldingen, og du kan legge til eller redigere notater eller merknader i tekstboksen Notater.

Til toppen av siden

Exchange Unified Messaging: Spill på telefon

Hva er Spill på telefon?

Med funksjonen Spill på telefon kan du spille av talemeldinger via en telefon. Som et alternativ til å høre på talemeldingen via høyttalerne på datamaskinen, kan du spille av talemeldingen ved hjelp av en hvilken som helst telefon, enten du er hjemme, på kontoret eller bruker mobiltelefonen. I situasjoner der du sitter på et lite kontor, bruker en offentlig datamaskin, en PC som ikke aktivert for multimedia, eller hører på en talemelding som er konfidensiell, kan det hende at du foretrekker ekstra personvern ved å bruke en telefon.

Når du klikker verktøylinjealternativet Spill på telefon i talemeldingsskjemaet for Office Outlook 2007, vises dialogboksen Spill på telefon. I dialogboksen Spill på telefon finner du alternativer for angivelse av et nummer i Ring opp-boksen eller for å klikke et nummer i listen over sist brukte numre, starte og avslutte samtalen, i tillegg til en statusmelding for overvåking av samtalen.

Obs!: Du kan bare spille av én talemelding om gangen. Hvis du prøver å starte en annen spill på telefon-samtale samtidig som en tidligere samtale spilles av, vises det en feilmelding.

Numre for Spill på telefon

Liste over telefonnumre som ble brukt sist

Du kan vise en liste over telefonnumre som nylig er brukt, i dialogboksen Spill på telefon. Telefonnummeret som er angitt i kategorien Talemelding, vises alltid som den øverste oppføringen, og velges automatisk som hovednummeret. Du kan bruke rullegardinmenyen til å velge andre telefonnumre som skal ringes. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Exchange 2007 Outlook Web Access.

Spill på telefon-alternativer

I dialogboksen Spill på telefon finner du alternativene Ring opp og Legg på. Når dialogboksen Spill på telefon åpnes, er Ring opp tilgjengelig og Legg på utilgjengelig. Når en samtale er etablert, er Ring opp utilgjengelig til samtalen er avsluttet. Du kan avslutte samtalen ved å klikke Legg på eller ved å legge på selve telefonrøret. Når du lukker dialogboksen Spill på telefon og klikker Lukk, avsluttes en samtale som pågår.

Emne, sendt og status

Den nederste delen av dialogboksen Spill på telefon viser emnet for talemeldingen, datoen og klokkeslettet da den ble sendt, samt en melding om gjeldende status for samtalen. Eventuelle feil knyttet til bruken av Spill på telefon, vises også her.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×