Innføring i ASP.NET-hoveddokumenter

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Et hoveddokument er en ASP.NET-side som har filtypen MASTER. Med hoveddokumenter får du et konsekvent utseende og oppsett på sidene på området eller i programmet.

I denne artikkelen får du en oversikt over hoveddokumenter, inkludert galleriet for hoveddokumenter, innholdssider, kontroller for innholdsplassholder, innholdskontroller og innholdsområder. Du får også vite hvilke hensyn du må ta når du skal bruke hoveddokumenter både i Windows SharePoint Services 3.0 og Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Viktig!: Når du skal bruke hoveddokumenter, må området ligge på en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0 eller Office SharePoint Server 2007.

I denne artikkelen

Hva er et hoveddokument?

Hvor er hoveddokumentene plassert?

Hva er fordelene ved å bruke hoveddokumenter?

Hva er nestede hoveddokumenter?

Hva er innholdssider?

Hva er kontroller for innholdsplassholdere, innholdskontroller og innholdsområder?

Hva er annerledes med hoveddokumenter i Office SharePoint Server 2007?

Kan jeg tilpasse hoveddokumentet som kontrollerer sidene for områdeadministrasjon?

Opprette tilpassede hoveddokumenter

Hva er et hoveddokument?

Hoveddokumenter er en ASP.NET 2.0-funksjon som virker på samme måte i Windows SharePoint Services 3.0 og Office SharePoint Server 2007 som i ASP.NET 2.0. Når du bruker hoveddokumenter, kan du opprette én sidemal og bruke malen som grunnlag for flere sider i et program i stedet for at du må bygge opp hver ny side fra bunnen av.

For at hoveddokumenter skal kunne gjengis i leseren kreves to deler; selve hoveddokumentet og en innholdsside. Et hoveddokument brukes til å definere felles oppsett og navigasjon i tillegg til felles standardinnhold for alle innholdssidene som er knyttet til det. En innholdsside er en enestående side. Når siden gjengis i leseren, sørger hoveddokumentet for fellesinnholdet og innholdssiden for det sidespesifikke innholdet.

Først oppretter du ett enkelt hoveddokument for å definere både utseendet og standard virkemåte enten for alle sidene på området, eller for en bestemt gruppe av disse sidene. Deretter kan du opprette separate innholdssider som inneholder det enestående innholdet som du ønsker å vise på hver enkelt side. Hoveddokumentet flettes med innholdssidene slik at du får en endelig, gjengitt side som kombinerer oppsettet fra hoveddokumentet med innholdet på innholdssiden.

Fordi det er fullstendig støtte for hoveddokumenter under utforming i Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du se nøyaktig hvordan den ferdige siden kommer til å se ut mens du utformer den.

Tenk deg for eksempel at du ønsker at alle sider på et område skal ha samme oppsett med tre kolonner og en standard topptekst og navigasjonsmeny. Da oppretter du ett hoveddokument som har ønsket oppsett, og knytter deretter alle sidene på området til dette hoveddokumentet. Når du oppretter ett enkelt hoveddokument, unngår du å måtte opprette fellesinnhold på nytt for hver side. Og hvis du bestemmer deg for å endre oppsettet på alle sidene senere, trenger du bare å endre hoveddokumentet.

Hvert område i Windows SharePoint Services 3.0 og Office SharePoint Server 2007 som er opprettet fra en områdedefinisjonen inneholder en Default.master som definerer standardutseendet på webområdet. I tillegg inneholder Office SharePoint Server 2007 også flere egendefinerte hoveddokumenter. Disse egendefinerte hoveddokumenter, for eksempel siden Default.master omfatter innholdsplassholdere som aktivere visningen av SharePoint-innhold, for eksempel lister og biblioteker og kan brukes med Office SharePoint Server 2007 til å definere utseendet til et helt område. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker hoveddokumenter med Office SharePoint Server 2007, kan du se senere i denne delen Hva er annerledes med hoveddokumenter i Office SharePoint Server 2007?

Til toppen av siden

Hvor er hoveddokumentene plassert?

Standard hoveddokument er plassert i galleriet for hoveddokumenter. I Office SharePoint Designer 2007 er galleriet for hoveddokumenter masterpage-mappen som ligger i _catalogs-mappen i mappelisten.

Default.master i mappelisten

Hvis du oppretter tilpassede hoveddokumenter, er det en god idé å lagre dem i den samme masterpage-mappen. På denne måten kan du enkelt finne alle hoveddokumentene for området på den samme plassen.

Du kan også finne plasseringen til hoveddokumentet som en innholdsside er knyttet til, ved å se på indikatoren for hoveddokument i det øverste, høyre hjørnet av innholdssiden.

Finne plasseringen til og navnet på hoveddokumentet ved hjelp av smulen

Til toppen av siden

Hva er fordelene med å bruke hoveddokumenter?

Når du bruker hoveddokumenter, kan du enkelt endre utseendet til alle sidene på hele området. Ved hjelp av hoveddokumenter oppnås følgende:

  • En bedre måte å redigere SharePoint-sider på    Utviklere og designere kan spare tid og ressurser ved å endre utforming i ett enkelt hoveddokument og automatisk overføre endringene til alle innholdssidene som er knyttet til hoveddokumentet.

  • Redigering på områdenivå    Brukere kan redigere elementer i hoveddokumentet for området på én plass. De kan også gå tilbake til den samme plassen og endre igjen senere. De trenger ikke å tilpasse alle innholdssidene som bruker disse felles elementene.

  • Områder som ser profesjonelle ut    Brukere kan enkelt opprette en ny side som har SharePoint-utseende. Ved å referere til standard hoveddokument får en ny side basert på det, samme utseende. Den nye siden vil også gjenspeile fremtidige oppdateringer i hoveddokumentet.

  • Mer konsekvente sider og en bedre brukeropplevelse    Fordi alle sidene som er knyttet til et hoveddokument, får samme konsekvente utseende, kan besøkende på området bla fra en sentral SharePoint-side til en side som er lagt til ved hjelp av en tredjepartsløsning, eller til en side som er tilpasset av en webdesigner, og ikke legge merke til noen forskjell når det gjelder hvordan området ser ut eller kontrolleres.

  • Effektiv administrasjon av området    Bruk av hoveddokumenter gjør administrasjonen av området enklere, fordi du kan endre utseendet på hele området ved å tilpasse bare hoveddokumentet. Du trenger ikke å endre hver enkelt side på området.

Til toppen av siden

Hva er nestede hoveddokumenter?

Hoveddokumenter kan også nestes. Det betyr at ett hoveddokument er hoveddokumentet til et annet hoveddokument. Du kan for eksempel ha ett hoveddokument som omfatter logoen og primære navigasjonskontroller for området, et annet hoveddokument som har et oppsett på to kolonner og et tredje hoveddokument som har et oppsett på tre kolonner. Begge hoveddokumentene som har et kolonneoppsett, kan knyttes til det viktigste hoveddokumentet, slik at felles logo og navigasjonskontroller vises fra dette dokumentet.

Til toppen av siden

Hva er innholdssider?

Innholdssider er ASP.NET-sider med vanlige ASPX-filtypen. I tillegg inneholder hver innholdsside et @page-direktiv som identifiserer hoveddokumentet innholdsside som er knyttet til. Følgende er et eksempel på et @page direktiv.

< % @ siden MasterPageFile="~masterurl/default.master" % >

Som standard omfatter et SharePoint-område flere innholdssider – for eksempel listevisningssider, listeskjemasider og webdel-sider – som består av innholdet som skal vises på selve siden. Når en besøkende på området ber om en side i leseren, flettes innholdssiden med hoveddokumentet slik at siden som brukeren ser i leseren, opprettes. Alle innholdssider deler sidestruktur og felles funksjoner med hoveddokumentet de er knyttet til.

I Windows SharePoint Services 3.0 blir Default.master brukt til alle standard innholdssider, inkludert følgende:

  • Default.aspx

  • Standard innholdssider – inkludert AllItems.aspx, DispForm.aspx, NewForm.aspx og EditForm.aspx – som inneholder listevisninger og listeskjemaer.

  • Standard innholdssider – inkludert Upload.aspx og WebFldr.aspx – som inneholder visninger og skjemaer for dokumentbiblioteker.

Til toppen av siden

Hva er kontroller for innholdsplassholder, innholdskontroller og innholdsområder?

Kontroller for innholdsplassholdere angir områdene på innhold som kan erstattes i hoveddokumentet. I kodevisning ser en kontroll for innholdsplassholdere slik ut.

< asp: ContentPlaceHolder >

Kontroller for innholdsplassholdere er tilordnet til de respektive innholdsplassholderen kontrollene av contentplaceholderid -attributtet. Plassholder for innhold definere standardinnhold for et område som er definert av kontrollen for innholdsplassholdere. Standardinnhold definert av innholdsplassholdere kan endres i hoveddokumentet slik at endringene vises på hver side som er knyttet til hoveddokumentet.

I tillegg kan innholdskontroller brukes i en separat innholdsside for å overstyre standardinnholdet for innholdsplassholder som er levert av hoveddokumentet. I kodevisning ser en innholdskontroll slik ut.

< asp: innhold >

Et innholdsområde er et område i et hoveddokument som er definert av en enkelt innholdsplassholder, slik det vises her.

Innholdsområde i utformingsvisning

I kodevisning er et innholdsområde omgitt av enten kontrollkoder for innholdsplassholder (hvis innholdet kommer fra hoveddokumentet) eller av innholdskontrollkoder (hvis innholdet er egendefinert innhold på en separat innholdsside).

Obs!: Innhold i en innholdsplassholder som kommer fra hoveddokumentet, vises ikke i denne plassholderen på en innholdsside.

Når du flytter markøren over innholdsområder på en innholdsside som er levert av hoveddokumentet og derfor kan ikke redigeres, erstatter Visning av markør i et område som ikke kan redigeres pekeren.

Windows SharePoint Services 3.0 default.master siden inneholder mange kontroller for standard innholdsplassholdere. Hvis du vil ha mer informasjon om innholdsplassholdere, kan du se artikkelen Endre standard SharePoint-innholdsplassholdere.

Til toppen av siden

Hva er annerledes med hoveddokumenter i Office SharePoint Server 2007?

Hoveddokumenter i både Windows SharePoint Services 3.0 og Office SharePoint Server 2007 er basert på ASP.NET 2.0. Hoveddokumenter implementeres imidlertid noe annerledes i Office SharePoint Server 2007 enn i Windows SharePoint Services 3.0.

Både Windows SharePoint Services 3.0- og Office SharePoint Server 2007-områder omfatter for eksempel et standard hoveddokument som kalles Default.master. Office SharePoint Server 2007 omfatter imidlertid også flere alternative hoveddokumenter som kalles egendefinerte hoveddokumenter. Alle disse egendefinerte hoveddokumentene kan også endres.

Du kan også endre innstillingene for et Office SharePoint Server 2007-område i leseren, slik at alle de sekundære områdene arver det samme hoveddokumentet. I Windows SharePoint Services 3.0 må du imidlertid angi hoveddokumentet for området fra selve området det skal brukes på. Det vil si at du ikke automatisk kan bruke et hoveddokument på alle de sekundære områdene for et Windows SharePoint Services 3.0-område.

Til toppen av siden

Kan jeg tilpasse hoveddokumentet som kontroller sidene for områdeadministrasjon?

Egentlig ikke. Sider for områdeadministrasjon ligger i _layouts-katalogen, og de kontrolleres av et hoveddokument som ligger på serveren. Hvis du kjører Office SharePoint Designer 2007 på serveren, kan du åpne hoveddokumentet og endre det, men dette anbefales ikke.

Til toppen av siden

Opprette tilpassede hoveddokumenter

Med Office SharePoint Designer 2007 kan du opprette et tilpasset hoveddokument og deretter bruke dette hoveddokumentet på SharePoint-området. Du kan opprette et tilpasset hoveddokument enten ved å endre det eksisterende hoveddokumentet som følger med SharePoint-området, eller ved å bygge opp et helt nytt hoveddokument.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer et eksisterende hoveddokument, kan du se artikkelen Endre standard hoveddokument.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×