Innføring i å utforme en skjemamal

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du utformer en Microsoft Office InfoPath-skjemamal, må du vurdere hvordan du vil sette opp eller ordne elementene i skjemamalen.

Du bør vanligvis ordne de forskjellige delene av skjemamalen slik at personer som fyller det ut kan gå gjennom skjemaet i en logisk måte. I tillegg er det lurt å justere tekstbokser, avmerkingsbokser og andre elementer langs de vannrette og loddrette linjene en imaginære rutenettet. Du kan bruke oppsettstabeller til å definere grensene i rutenettet, og dermed justere elementer på skjemamalen.

I denne artikkelen

Oppsettstabeller og oppgaveruten Oppsett

Oppsettsrelaterte kontroller

Tips om oppsett

Oppsettstabeller og oppgaveruten Oppsett

Ideelt sett bør du utforme en skjemamal som er visuelt innbydende og brukervennlig. Ved hjelp av oppsettstabeller kan du få til dette.

Oppgaveruten Oppsett inneholder en samling med forhåndsdefinerte oppsettstabeller som du kan bruke i skjemamalen for å gi den en visuell struktur.

Oppgaveruten Oppsett

En oppsettstabell er som en hvilken som helst annen tabell, bortsett fra at den bare brukes i forbindelse med oppsett, og ikke for datapresentasjon. I motsetning til andre tabeller har heller ikke oppsettstabeller som standard synlige rammer. Når du utformer skjemamalen i utformingsmodus, representeres oppsettstabellens rammer av stiplede linjer, slik at du vet at du arbeider i tabellen. Når imidlertid brukere fyller ut et skjema som er basert på skjemamalen, vises ikke disse rammene.

Du kan blant annet bruke oppsettstabeller til å organisere kontroller, skille én inndeling fra en annen, opprette inndelinger for topp- og bunntekst og legge inn logoer og annen grafikk.

I følgende eksempel er en oppsettstabell brukt til å organisere tekstbokser i en inndeling i en skjemamal.

Oppsettstabell i en inndeling i en skjemamal

1. Denne oppsettstabellen har to rader.

2. Det finnes tre kolonner i den andre raden. Midtkolonnen brukes bare til avstandsformål.

Hvis du vil legge til eller fjerne rader og kolonner fra en oppsettstabell, klikker du én av alternativene i listen Slå sammen og del celler i oppgaveruten. Hvis oppsettstabellene i oppgaveruten Oppsett ikke passer for deg, kan du sette inn en egendefinert oppsettstabell med ønsket antall rader og kolonner.

Du kan også bruke oppgaveruten Oppsett til raskt å sette inn rulleområder og vannrette områder i skjemamalen, som er detaljert beskrevet i følgende del.

Til toppen av siden

Oppsettsrelaterte kontroller

I tillegg til oppsettstabeller kan du bruke oppsettsrelaterte kontroller, for eksempel inndelinger eller gjentakende inndelinger, til å hjelpe deg med å utforme skjemamalen. Når du setter inn en oppsettsrelatert kontroll i skjemaet, setter du inn en tom beholder for oppbevaring av andre kontroller.

Følgende tabell inneholder korte beskrivelser av kontrollene som er mest brukt i forbindelse med oppsett.

Kontroll

Beskrivelse

Inndeling

En kontroll som inneholder andre kontroller. I for eksempel en forsikringskravskjemamal kan du bruke en inndeling til å gruppere et sett med tekstbokser som brukes til å samle kontaktinformasjon fra policyholdere.

Valgfri inndeling

En kontroll som inneholder andre kontroller, men som ikke vises i skjemaet med mindre brukeren velger å legge den til. Selv om for eksempel alle ansatte i et firma kan bruke en målsettingsinndeling i medarbeiderevalueringsskjemaer, er det bare ledere som kan velge å legge til en valgfri inndeling om lederskapsmål.

Gjentatt kontroll

En kontroll, som for eksempel en gjentatt inndeling eller gjentatt tabell, som gir brukere muligheten til å utvide innholdet i et skjema når det er utfylt, slik at bare det nødvendige antallet oppføringer vises i en serie. Du kan for eksempel bruke en gjentatt tabell til å same spesifiserte utgifter i en utgiftsrapportskjemamal.

Rulleområde

En kontroll som inneholder andre kontroller, beholder en fast størrelse og har rullefelt slik at brukerne kan bla for å se informasjon som er utenfor skjermbildet. Rulleområder kan være nyttige når en inndeling i et skjema inneholder mye data og brukerne ikke trenger å se alle dataene samtidig. Hvis du for eksempel bruker en gjentatt tabell til å vise flere poster fra en database, kan du sette inn den gjentatte tabellen i et rulleområde for å vise bare et par poster om gangen. Rulleområder brukes bare i forbindelse med oppsett, og derfor er de ikke bundet til felt eller grupper i datakilden. Rulleområder støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler.

Vannrett område

En kontroll som inneholder andre kontroller, og som kan plasseres i en vannrett formasjon i en skjemamal. Når for eksempel flere vannrette områder plasseres side ved side, vil områdene flyte til neste linje etter hvert som størrelsen på skjermen endres. Vannrette områder brukes bare i forbindelse med oppsett, og derfor er de ikke bundet til felt eller grupper i datakilden. Kontroller for vannrett område støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler.

Valggruppe

En kontroll som gir brukerne et sett av gjensidig utelukkende valg. En valggruppe inneholder valginndelinger, en av disse vises som standardvalget i et skjema. Standardvalget i andre kontroller. Adresseinformasjon i en skjemamal for ansatte informasjon kan for eksempel formateres som en valggruppe som inneholder valginndelinger. Hver valginndeling inneholder kontroller med riktig adressesyntaksen for et bestemt land eller område. Når ansatte fyller ut et skjema som er basert på skjemamalen, kan de erstatte valginndeling med en som gjelder for deres land eller område.

Til toppen av siden

Tips om oppsett

Bruk følgende tips for å få hjelp til å forbedre utseendet, størrelsen og andre aspekter ved oppsettstabeller og oppsettsrelaterte kontroller.

  • Hvis du utformer en ny, tom skjemamal, er det nyttig først å avgjøre hvordan du vil at skjemamalen skal settes opp før du begynner å utforme den. Hvis du har problemer med å se for deg et oppsett, kan du først forsøke å få ned idéene dine på papir. Du kan også bruke et program som Microsoft Office Visio til å forbedre idéene dine og lage modeller av skjemamalens brukergrensesnitt. Når du har en plan klart for deg, kan du sette inn en forhåndsutformet tabell fra oppgaveruten Oppsett, og tilpasse den etter behov.

  • I utformingsmodus er rammene på oppsettstabeller representert med stiplede linjer slik at du kan se individuelle rader og kolonner. Når brukere fyller ut et skjema som er basert på skjemamalen, vises ikke disse rutenettlinjene. Dette gir en renere, mindre rotete utforming. Hvis du vil skjule rutenettene i utformingsmodus, kan du deaktivere dem ved å klikke Skjul rutenettTabell-menyen.

  • Som standard settes det inn oppsettstabeller og oppsettsrelaterte kontroller, for eksempel inndelinger og rulleområder, i en bredde som samsvarer med utskriftssiden. Hvis du vil endre denne standardinnstillingen, klikker du Vis egenskaperVis-menyen. I kategorien Generelt, under Innstillinger for oppsett, merker du av for Bruk en egendefinert oppsettsbredde for skjemaet, og deretter skriver du inn et annet tall i boksen Bredde for egendefinert oppsett.

  • Hvis du angir en egendefinert oppsettsbredde for oppsettstabeller og oppsettskontroller, må du kontrollere at den ikke er bredere enn utskriftsområdet for skjemamalen. Hvis du raskt vil se hvor bred utskriftssiden er - og om innholdet i skjemamalen får plass på siden - klikker du Hjelpelinje for sidebreddeVis-menyen. Når du klikker denne kommandoen, vises en stiplet loddrett hjelpelinje på høyre side av skjermen. Denne støttelinjen angir høyre marg for utskriftssiden, basert på standardskriveren datamaskinen er koblet til.

  • Du kan endre kantlinjen eller fargen på oppsettskontroller eller oppsettstabeller ved å merke kontrollene eller tabellene du vil endre. Klikk Kantlinjer og skyggeleggingFormat-menyen, og foreta de nødvendige justeringene.

  • Som standard er en oppsettstabell justert på venstre side i skjemamalen. Hvis du vil midtstille eller høyrejustere hele tabellen, merker du hele tabellen. Klikk Egenskaper for tabellTabell-menyen, og klikk deretter Midtstill eller Høyre i kategorien Tabell.

  • Celleutfylling er avstanden som omgir innholdet i en celle. Du kan tenke på det som et bufferområde mellom cellen og teksten i cellen. Ved å justere utfyllingen får du mer kontroll over avstanden enn du gjør ved å trykke ENTER for å legge inn mer avstand. Hvis du vil justere celleutfyllingen i en celle, velger du alternativene i kategorien Celle i dialogboksen Egenskaper for tabell.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×