Inndataområde for InfoPath-kontroller

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen

Innføring i angitt omfang

Typer inndataområder

Innføring i angitt omfang

Hvis du vil forbedre den uten bruk av tastatur tekstinndata i en kontroll, for eksempel tekst som er angitt i en tekstboks med en skjermpenn, kan du angi et Inndataområde for kontrollen. Et inndataområde lar deg angi hvilken type inndata fra brukeren som er ment for kontrollen. Hvis du bruker IS_URL inndataområde for en tekstboks, ignoreres for eksempel mellomrom som angis mellom ordene.

Du kan angi et inndataområde for følgende typer kontroller:

 • Tekstboks

 • Boks for rik tekst

 • Datovelger

 • Punktmerket liste

 • Nummerert liste

 • Enkel liste

 • Kombinasjonsboks

 • Flervalgsliste

Du angir et inndataområde ved å dobbeltklikke kontrollen. I dialogboksen Egenskaper for kontroll klikker du kategorien Avansert og deretter Inndataområde.

Til toppen av siden

Typer inndataområder

Det finnes tre typer inndataområder:

Alle typer inndataområder kan konfigureres til å begrense inndata bare til det som samsvarer med det angitte mønsteret for inndataområde, eller til å lede inndata mot dette mønsteret. Et inndataområde er som standard begrenset til å samsvare bare med mønsteret for inndataområde. Hvis du vil tillate inndata som ikke samsvarer med mønsteret, men fortsett lede mot inndataområde, merker du av for Gjenkjenn ikke-samsvarende inndata i dialogboksen Inndataområde.

Obs!: 

 • Et inndataområde gjelder bare kontrollen det er angitt for, og ikke feltet som kontrollen er bundet til.

 • Funksjonen for inndataområde fungerer ikke med gjenkjennere for østasiatiske språk.

Delene nedenfor beskriver hver type inndataområde.

Standard

Du kan angi et standard inndataområde ved å klikke Standard i dialogboksen Inndataområde og deretter klikke innstillingen i Inndataområde-listen. Tabellen nedenfor beskriver mønsteret som er definert for hvert standard inndataområde, og gir et eksempel på typen inndata det er ment å brukes på.

Inndataområde

Beskrivelse

IS_DEFAULT

Standard gjenkjennelsesleding. Behandles som standarden, og bruker standardleksikonet (vokabular).

IS_URL

URL-adresser, filformater og FTP-formater.

Eksempler:

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Tegn som brukes til å beskrive en filbane. Inkluderer følgende betingelser:

 • For servernavn og navn på delte ressurser: Tillater alle IS_ONECHAR-tegn med unntak av: * ? : < > |

 • For filnavn: Tillater alle IS_ONECHAR-tegn med unntak av: \ / : < > |

 • Inndata må begynne med \\ eller stasjonsnavn eller \ or ..\ or .\ or /

 • Mellomrom er tillatt.

Eksempler:

 • \\servernavn\navn_på_delt_ressurs\filnavn.txt

 • C:\temp\current work.doc

 • ..\images\hank.jpg

IS_FILE_FILENAME

Tegn som brukes til å beskrive et filnavn. Inkluderer følgende betingelser:

 • Godtar filtype eller ikke filtype.

 • Tillater alle IS_ONECHAR-tegn med unntak av: \ / : < > |

 • Mellomrom er tillatt.

Eksempler:

 • filnavn.txt

 • filnavn

 • fil navn.txt

IS_EMAIL_USERNAME

E-postbrukernavn.

Eksempler:

 • JeffSm

 • JSmith

 • jeffsmith

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Fullstendig e-postadresse for SMTP, for eksempel noen@example.com.

IS_LOGINNAME

Påloggingsnavn og domene. Inkluderer følgende betingelser:

 • Tillater alle IS_ONECHAR-tegn.

 • Tillater ikke at domener eller brukernavn begynner eller slutter med ikke-alfanumeriske tegn.

 • Mellomrom er ikke tillatt.

 • Følgende tegn er ikke tillatt: + * / (plusstegn, stjerne, skråstrek).

Eksempler:

 • CHICAGO\JSMITH

 • JSMITH

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

Kombinasjoner av fornavn, mellomnavn og etternavn.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • Mr. Jeff A. Smith, Jr.

 • Jeff Smith

 • Smith, Jeff

 • Smith, Jeff A

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Hederstittel eller stillingstittel som kommer før et navn.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • Mr.

 • Dr.

 • Miss

 • Sir

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Fornavn eller forbokstav.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • Jeff

 • J.

 • J.A.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

Mellomnavn eller -bokstav.

Eksempler:

 • Albert

 • A

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Etternavn.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • Smith

 • Smith Jones

 • Smith-Jones

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Navnesuffiks, forkortelser og romertall, for eksempel Jr.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Fullstendig adresse, inkludert numre.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • 123 Main Street, Seattle, WA 98121

 • PO Box 123, Redmond, WA 98052

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Alfanumerisk (for internasjonal støtte) postnummer.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADDRESS_STREET

Husnummer, gatenummer, leilighetsnavn og -nummer samt postboks, for eksempel 123 Main Street.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Fullt navn på eller forkortelse for delstat eller provins.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • WA

 • Washington

 • Wa

IS_ADDRESS_CITY

Navn på eller forkortelse for by.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • New York

 • NYC

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Navn på land.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • Italy

 • Japan

 • United States of America

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Forkortelse for land.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • USA

 • U.S.A.

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Valutasymboler og tall.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • $ 2,100.25

 • $.35

 • $1,234.50 USD

IS_CURRENCY_AMOUNT

Numeriske verdier for valuta, uten valutasymboler, for eksempel 2,100.25.

IS_DATE_FULLDATE

Fullstendig dato, i mange formater.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • 07-17-2001

 • 7/17/01

 • 7/17

 • Dec. 12

 • July 17

 • July 17, 2001

IS_DATE_MONTH

Numerisk fremstilling av måneder, begrenset til 1-12.

Eksempler:

 • 7

 • 07

 • 11 %

IS_DATE_DAY

Numerisk fremstilling av dager, begrenset til 1-31.

Eksempler:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Numerisk fremstilling av år.

Eksempler:

 • 1988

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Bokstavfremstilling av måneder.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • February

 • Dec

 • Dec.

IS_DATE_DAYNAME

Bokstavfremstilling av dager.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • Wednesday

 • Wed

 • Mon.

IS_DIGITS

Positive heltall. Sifferstrenger som består av 0-9, er tillatt.

IS_NUMBER

Tall, inkludert kommaer, minustegn og desimal. Inkluderer følgende betingelser for steder i USA:

 • Tusenskilletegnet er et komma.

 • Desimalskilletegnet er et punktum.

 • Negative tall vises med en bindestrek uten mellomrom, ikke med parenteser.

IS_ONECHAR

Et enkelt ANSI-tegn, kodeside 1252. Dette inkluderer følgende tegn for steder i USA:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Telefonnummer. Støtter ikke numre med bokstaver.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • (425) 555-0112

 • 555-0123

 • 555.0123

 • 206-555-0123

 • 1-206-555-0123x1234

 • +1 (206) 555-1234

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Landskoder for telefonnumre.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Retningsnumre for telefonnumre.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • (425)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Telefonnummer, uten landskode eller retningsnummer.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • 555-0112

 • 555 0112

 • 555.0123

IS_TIME_FULLTIME

Timer, minutter, sekunder og alfabetiske tidsforkortelser. Engelsk (USA) bruker 12-timersformatet. Innledende null er valgfritt for timer, men obligatorisk for minutter og sekunder. Timer er begrenset til 0-24, minutter og sekunder er begrenset til 0-59.

Eksempler, formatert for engelsk (USA):

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 11:15 am

 • 4:30 AM

IS_TIME_HOUR

Numerisk fremstilling av timer, begrenset til 0-24.

IS_TIME_MINORSEC

Numerisk fremstilling av minutter eller sekunder, begrenset til 0-59.

Uttrykksliste

Angi et inndataområde som en uttrykksliste, kan du angi en liste over ord eller uttrykk til å begrense eller lede inndataene som skrives inn i kontrollen. Du kan for eksempel opprette en uttrykksliste med navnet "Primær farger" for en tekstboks, og deretter angir du listen for å "rød", "gul" og "blå". I dette scenariet Hvis en tavle-PC-bruker skriver ordet "Fred" i tekstboksen, vil det være gjenkjent som og konverteres til ordet "rødt".

Slik oppretter du et inndataområde med uttrykksliste:

 1. Klikk Egendefinert i dialogboksen Inndataområde, og klikk deretter Ny.

 2. Skriv inn navnet på innstillingen for inndataområde med uttrykksliste i Navn-boksen.

 3. Klikk Uttrykksliste i Type-listen.

 4. For hvert ord eller uttrykk i listen skriver du inn ordet eller uttrykket i Uttrykk-boksen, og deretter klikker du Legg til.

Når en uttrykksliste er opprettet i en skjemamal, kan du bruke den på andre kontroller i skjemaet ved å velge den fra Inndataområde-listen.

Obs!: Hvis du sletter et inndataområde med uttrykksliste som er brukt på en kontroll, blir inndataområdet også slettet fra alle andre kontroller det er brukt på, og definisjonene blir fjernet fra skjemamalen.

Vanlig uttrykk

Angi et inndataområde som et vanlig uttrykk , kan du angi et vanlig uttrykk som definerer et egendefinert mønster for begrensning eller leding inndataene i kontrollen. Du kan lære mer om syntaksen for vanlige uttrykk som brukes av Microsoft Office InfoPath 2007 inndataområder i Microsoft Tablet PC Software Development Kit (SDK).

Slik oppretter du et inndataområde med vanlig uttrykk:

 1. Klikk Egendefinert i dialogboksen Inndataområde, og klikk deretter Ny.

 2. Skriv inn navnet på innstillingen for inndataområde med vanlig uttrykk i Navn-boksen.

 3. Klikk Vanlig uttrykk i Type-listen.

 4. Skriv inn formelen for vanlig uttrykk i Vanlig uttrykk-boksen.

Når et vanlig uttrykk er opprettet i en skjemamal, kan du bruke det på andre kontroller i skjemaet ved å velge det fra Inndataområde-listen.

Obs!: Hvis du sletter et inndataområde med vanlig område som er brukt på en kontroll, blir inndataområdet slettet fra alle andre kontroller det er brukt på, og definisjonene blir fjernet fra skjemamalen.

Tabellen nedenfor viser noen eksempler på vanlige uttrykk som kan brukes til å opprette innstillinger for et egendefinert inndataområde.

Uttrykk

Beskrivelse

Treff

Ikke-treff

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Samsvarer med alle enkle sifre, 1 til 9.

1
6
0

42
En

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Samsvarer med ett eller flere enkle sifre, kommaer eller streker. Nyttig for å begrense inndata til et område eller sett med tall, for eksempel et sideområde som skal skrives ut.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Tre
7 til 9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Et personnummer. Formatet for et personnummer er nnn-nn-nnnn (USA).

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Et delnummer med dette formatet:
###-AAA-###
der # er et enkelt siffer fra 0 til 9, og A er en enkelt stor bokstav fra A til Z.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Samsvarer med alle ord som begynner med liten s, inneholder ett eller flere tegn (som definert av inndataområdet IS_ONECHAR) og slutter med en liten p.

stopp
stup
slep
s234p

Stopp
sp

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×