Information Rights Management i Office 2010

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen beskriver hvordan du begrenser tilgang til innhold i dokumenter, arbeidsbøker og presentasjoner ved hjelp av IRM Information Rights Management (), som er tilgjengelig i Microsoft Office 2010. For informasjon om hvordan du kan begrense tilgang til innhold i e-postmeldinger, kan du se Introduksjon til IRM for e-postmeldinger.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker passord i Word eller Excel-filer, kan du se begrense eller tillate formateringsendringer og Beskytt et regneark.

I denne artikkelen

Formålet med IRM og begrensningene

Filtypene du kan rights behandle IRM

Konfigurer datamaskinen for å bruke IRM

Last ned tillatelser

Begrense tilgangen til innholdet i filer

Bruke en annen Windows-brukerkonto til å behandle filer rettigheter

Vise innhold med begrenset tilgang

Formål og begrensninger med IRM

Med IRM (Information Rights Management) har enkeltpersoner og systemansvarlige mulighet til å angi tilgangstillatelser for dokumenter, arbeidsbøker og presentasjoner. Det bidrar til å forhindre at sensitive opplysninger skrives ut, videresendes eller kopieres av uautoriserte personer. Når tillatelsen til en fil er begrenset ved hjelp av IRM, håndheves tilgangs- og bruksbegrensningene uansett hvor informasjonen lagres, fordi tillatelsen til en fil lagres i selve dokumentfilen, arbeidsboken eller presentasjonen.

Ved hjelp av IRM kan enkeltpersoner sikre at overføring av personlige eller private opplysninger håndteres slik de foretrekker. IRM bidrar også til at organisasjoner kan håndheve sin policy for kontroll med og distribusjon av konfidensiell og proprietær informasjon.

IRM kan brukes til å gjøre følgende:

 • Forhindre at en autorisert mottaker av begrenset innhold videresender, kopierer, endrer, skriver ut, fakser eller limer inn innhold for uautorisert bruk

 • Forhindre at begrenset innhold kopieres ved hjelp av Print Screen-funksjonen i Microsoft Windows

 • Begrense innhold uansett hvor det sendes

 • Støtte filutløpsdatoer, slik at innhold i dokumenter, arbeidsbøker eller presentasjoner ikke kan vises etter en viss tid

 • Håndheve organisasjoners policy for bruk og distribusjon av innhold internt

IRM kan ikke forhindre følgende:

 • At informasjon slettes, stjeles eller kopieres og overføres av skadelige programmer, for eksempel trojanske hester, tastetrykkregistratorer og bestemte typer spionprogrammer

 • At innhold går tapt eller skades på grunn av datavirus

 • At begrenset innhold skrives av for hånd eller elektronisk når det vises på en mottakers skjerm

 • At en mottaker tar et digitalt fotografi av begrenset innhold som vises på skjermen

 • At begrenset innhold kopieres ved hjelp av tredjeparts skjermkopiprogrammer

Til toppen av siden

Filtyper du kan rettighetsbehandle med IRM

Bruke IRM i Office 2010, kan du rights behandle filer for XML-papirspesifikasjon (XPS) og følgende filtyper:

Word-filer

Filtype

Filtype

Dokument

DOC

Dokument

.docx

Makroaktivert dokument

.docm

Mal

DOT

Mal

.dotx

Makroaktivert mal

.dotm

Excel-filer

Filtype

Filtype

Arbeidsbok

.xls

Arbeidsbok

.xlsx

Makroaktivert arbeidsbok

.xlsm

Mal

.xlt

Mal

.xltx

Makroaktivert mal

.xltm

Ikke-XML binær arbeidsbok

.xlsb

Makroaktivert tillegg

.xla

Makroaktivert tillegg

.xlam

PowerPoint-filer

Filtype

Filtype

Presentasjon

PPT

Presentasjon

.pptx

Makroaktivert presentasjon

.pptm

Mal

POT

Mal

.potx

Makroaktivert mal

.potm

Lysbildefremvisning

.pps

Lysbildefremvisning

.ppsx

Makroaktivert lysbildefremvisning

.ppsm

Office-tema

.thmx

Kommentarer: 

 • Når disse filene er koblet til en rettighetsbehandlet e-postmelding i Microsoft Outlook, blir de også automatisk rettighetsbehandlet.

 • Når du kobler en meldingsfil (MSG) til en rettighetsbehandlet e-postmelding, blir ikke den vedlagte meldingen rettighetsbehandlet. IRM rettighetsbehandler ikke MSG-filtyper.

Til toppen av siden

Konfigurere datamaskinen til å bruke IRM

Hvis du vil bruke IRM i Office 2010, nødvendige minste programvare er Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1). Hvis du bruker en datamaskin som kjører Windows Vista, er Windows Rights Management Services (RMS)-klienten allerede installert. Hvis du bruker en datamaskin som kjører Windows XP, må Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1) være installert på datamaskinen enten du eller RMS-administratoren. RMS-administratoren kan konfigurere selskapets IRM-policyer som angir hvem som har tilgang til informasjon og i hvilken grad en e-postmelding. En firmaadministrator kan for eksempel definere en rights mal kalt «Konfidensielt for firmaet,"som angir at en e-postmelding som bruker denne policyen kan bare åpnes av brukere innenfor firmadomenet.

Installere Windows Rights Management Services Client (RMS-klienten)

Windows Vista

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Programmer, og klikk deretter Programmer og funksjoner. Klikk Installer programmer fra nettverket i venstre rute. Klikk Windows Rights Management Services Client i listen over programmer, og klikk deretter Legg til.

  Merknad: Dobbeltklikk Programmer og funksjoner i klassisk visning, og klikk deretter Installer programmer fra nettverket i venstre rute. Klikk Windows Rights Management Services Client i listen over programmer, og klikk deretter Legg til.

Windows XP

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Legg til eller fjern programmer, og klikk deretter Legg til eller fjern programmer. Klikk Legg til nye programmer i venstre rute. Klikk Windows Rights Management Services Client i listen over programmer, og klikk deretter Legg til.

  Merknad: I klassisk visning dobbeltklikker du Legg til eller fjern programmer, og deretter klikker du Legg til nye programmer i venstre rute. Klikk Windows Rights Management Services Client i listen over programmer, og klikk deretter Legg til.

Du kan også når du først prøver å åpne filer som har blitt rettighetsbehandlet ved hjelp av IRM, Office 2010 ber deg om å laste ned Windows Rights Management Services Client Hvis du kjører en datamaskin uten programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon om Windows Rights Management Services Client, kan du seWindows Rights Management Services Client webområde.

Til toppen av siden

Laste ned tillatelser

Første gang du prøver å åpne et dokument, arbeidsbøker eller presentasjoner med begrenset tillatelse, må du koble til en lisensserveren å kontrollere legitimasjon og laste ned en brukerlisens. Brukerlisensen definerer tilgangsnivået du har en fil. Denne prosessen kreves for hver fil som har begrenset tillatelse. Innhold med begrenset tillatelse kan ikke åpnes uten en brukerlisens. Nedlasting av tillatelser krever at Microsoft Office sende legitimasjonen din (inkluderer e-postadressen din) og informasjon om tillatelse rettighetene til lisensserveren. Informasjonen i dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen, blir ikke sendt til lisensserveren. For mer informasjon, kan du lese Viktige punkt i personvernerklæringen for Microsoft Office 2010.

Til toppen av siden

Begrense tillatelsen til innhold i filer

Forfattere kan begrense tilgang til dokumenter, arbeidsbøker og presentasjoner på en per bruker per fil eller gruppe (gruppe basert tillatelser krever Active Directory-katalogtjenesten for gruppeutvidelse). Forfattere bruker dialogboksen tillatelse til å gi brukere tilgang til og endre og angi utløpsdatoer for innhold. Roy, kan for eksempel gi Helene tillatelse til å lese et Word-dokument, men ikke endres. Deretter kan Roy gi Bobby tillatelse til å endre dokumentet og tillate ham å lagre dokumentet. Roy kan også velge å begrense både Helenes og Bobby tilgang til dokumentet i fem dager før tillatelsen til dokumentet utløper. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir en utløpsdato for dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen, kan du se Angi en utløpsdato for en fil.

Tillatelse

 1. Lagre dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen.

 2. Klikk fanen Fil.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Beskytt dokument, pek på Begrens tillatelse etter person, og klikk deretter Begrenset tilgang, i kategorien Informasjon i Word.

  • Klikk Beskytt arbeidsbok, pek på Begrens tillatelse etter person, og klikk deretter Begrenset tilgang, i kategorien Informasjon i Excel.

  • Klikk Beskytt presentasjon, pek på Begrens tillatelse etter person, og klikk deretter Begrenset tilgang, i kategorien Informasjon i PowerPoint.

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Tillatelser:

  • Velg Begrens tillatelsen til dette dokumentet i Word, og angi deretter tilgangsnivåene du ønsker for hver bruker.

  • Velg Begrens tillatelsen til denne arbeidsboken i Excel, og angi deretter tilgangsnivåene du ønsker for hver bruker.

  • Velg Begrens tillatelsen til denne presentasjonen i PowerPoint, og angi deretter tilgangsnivåene du ønsker for hver bruker.

   Valgmulighetene kan være begrenset hvis systemansvarlig har konfigurert egendefinerte tillatelsespolicyer som enkeltpersoner ikke kan endre.

   Tillatelsesnivåer

  • Lese     Brukere med lesetillatelse kan lese dokumenter, arbeidsbøker eller presentasjoner, men de har ikke tillatelse til å redigere, skrive ut eller kopiere.

  • Endre     Brukere med endringstillatelse kan lese, redigere og lagre endringer i dokumenter, arbeidsbøker eller presentasjoner, men de har ikke tillatelse til å skrive ut.

  • Full kontroll     Brukere med denne tillatelsen har samme rettigheter som forfattere til å behandle dokumenter, arbeidsbøker eller presentasjoner, for eksempel angi utløpsdatoer for innholdet, forhindre utskrift og gi tillatelser til brukere. Når tillatelsen for et dokument, en arbeidsbok eller en presentasjon er utløpt for autoriserte brukere, kan dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen bare åpnes av forfatteren eller brukere som har tillatelsen Full kontroll. Forfatteren har alltid denne tillatelsen.

 5. Klikk Flere alternativer i dialogboksen Tillatelser hvis du vil gi noen tillatelsen Full kontroll. Klikk pilen i kolonnen Tilgangsnivå, og klikk deretter Full kontroll i listen Tilgangsnivå.

  Flere alternativer i dialogboksen Tillatelse

 6. Klikk OK når du har angitt tillatelsesnivåer.

  Meldingsfeltet vises. Det betyr at dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen administreres ved hjelp av IRM. Klikk Endre tillatelse hvis du må endre tilgangstillatelsene for dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen.

  Meldingsfeltet i Word

  Hvis et dokument, en arbeidsbok eller en presentasjon som har begrenset tillatelse, videresendes til en uautorisert person, vises det en melding med forfatterens e-postadresse eller webområde slik at personen kan be om tillatelse for dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen.

  Dialogboks i Word som viser at et dokument med begrenset tillatelse ble videresendt til en uautorisert person

  Hvis forfatteren ikke velger å inkludere en e-postadresse, får uautoriserte brukere en feilmelding.

Angi utløpsdato for en fil

 1. Åpne filen.

 2. Klikk kategorien Fil.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Beskytt dokument, pek på Begrens tillatelse etter person, og klikk deretter Begrenset tilgang, i kategorien Informasjon i Word.

  • Klikk Beskytt arbeidsbok, pek på Begrens tillatelse etter person, og klikk deretter Begrenset tilgang, i kategorien Informasjon i Excel.

  • Klikk Beskytt presentasjon, pek på Begrens tillatelse etter person, og klikk deretter Begrenset tilgang, i kategorien Informasjon i PowerPoint.

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Tillatelser:

  • Merk av for Begrens tillatelsen til dette dokumentet i Word, og klikk deretter Flere alternativer.

  • Merk av for Begrens tillatelsen til denne arbeidsboken i Excel, og klikk deretter Flere alternativer.

  • Merk av for Begrens tillatelsen til denne presentasjonen i PowerPoint, og klikk deretter Flere alternativer.

 5. Gjør ett av følgende under Flere tillatelser for brukere:

  • Merk av for Dette dokumentet utløper i Word, og skriv deretter inn en dato.

  • Merk av for Denne arbeidsboken utløper i Excel, og skriv deretter inn en dato.

  • Merk av for Denne presentasjonen utløper i PowerPoint, og skriv deretter inn en dato.

 6. Klikk OK to ganger.

Til toppen av siden

Bruke en annen Windows-brukerkonto til å administrere filer ved hjelp av IRM

 1. Åpne dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen.

 2. Klikk fanen Fil.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Beskytt dokument, pek på Begrens tillatelse etter person, og klikk deretter Administrer legitimasjon, i kategorien Informasjon i Word.

  • Klikk Beskytt arbeidsbok, pek på Begrens tillatelse etter person, og klikk deretter Administrer legitimasjon, i kategorien Informasjon i Excel.

  • Klikk Beskytt presentasjon, pek på Begrens tillatelse etter person, og klikk deretter Administrer legitimasjon, i kategorien Informasjon i PowerPoint.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Velg e-postadressen for kontoen du vil bruke, i dialogboksen Velg bruker, og klikk deretter OK.

  • Klikk Legg til i dialogboksen Velg bruker, skriv inn legitimasjonen for den nye kontoen, og klikk deretter OK to ganger.

   Dialogboksen Velg bruker

Til toppen av siden

Vise innhold med begrenset tillatelse

Hvis du vil vise rettighetsbehandlet innhold som du har tillatelser til ved hjelp av Office 2010, må du bare åpne dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen.

Hvis du vil se hvilke tillatelser du har, klikker du Vis tillatelse i meldingsfeltet, eller klikk en av følgende knapper på statuslinjen nederst på skjermen:

 • Dette dokumentet inneholder en tillatelsespolicy Knapp som viser at dette dokumentet, denne arbeidsboken eller denne presentasjonen inneholder en tillatelsespolicy  

 • Denne arbeidsboken inneholder en tillatelsespolicy Knapp som viser at dette dokumentet, denne arbeidsboken eller denne presentasjonen inneholder en tillatelsespolicy  

 • Denne presentasjonen inneholder en tillatelsespolicy Knapp som viser at dette dokumentet, denne arbeidsboken eller denne presentasjonen inneholder en tillatelsespolicy  

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×