Information Rights Management i 2007 Microsoft Office system

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Notat: Office 2007 kommer til slutten av livssyklusen støtte i 2017.

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan begrense tilgang til innhold i dokumenter, arbeidsbøker og presentasjoner ved hjelp av IRM Information Rights Management (), som er tilgjengelig i 2007 Microsoft Office-system. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan begrense tilgang til innhold i e-postmeldinger, kan du se begrense tilgangen til konfidensiell informasjon i e-postmeldinger.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir et passord for å åpne eller endre en fil, kan du se Angi et passord for å åpne eller endre en dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen. Det finnes andre artikler som beskriver bruker passord til å beskytte formateringen i dokumenter og beskytte regneark- eller arbeidsbokelementer.

I denne artikkelen

Formålet med IRM og begrensningene

Filtypene du kan rights behandle IRM

Konfigurer datamaskinen for å bruke IRM

Last ned tillatelser

Begrense tilgangen til innholdet i filer

Bruke en annen Windows-brukerkonto til å behandle filer rettigheter

Vise innhold med begrenset tilgang

Formål og begrensninger med IRM

Med IRM (Information Rights Management) har enkeltpersoner og systemansvarlige mulighet til å angi tilgangstillatelser for dokumenter, arbeidsbøker og presentasjoner. Det bidrar til å forhindre at sensitive opplysninger skrives ut, videresendes eller kopieres av uautoriserte personer. Når tillatelsen til en fil er begrenset ved hjelp av IRM, håndheves tilgangs- og bruksbegrensningene uansett hvor informasjonen lagres, fordi tillatelsen til en fil lagres i selve dokumentfilen.

Ved hjelp av IRM kan enkeltpersoner sikre at overføring av personlige eller private opplysninger håndteres slik de foretrekker. IRM bidrar også til at organisasjoner kan håndheve sin policy for kontroll med og distribusjon av konfidensiell og proprietær informasjon.

IRM kan brukes til å gjøre følgende:

 • Forhindre at en autorisert mottaker av begrenset innhold videresender, kopierer, endrer, skriver ut, fakser eller limer inn innhold for uautorisert bruk

 • Forhindre at begrenset innhold kopieres ved hjelp av Print Screen-funksjonen i Microsoft Windows

 • Begrense innhold uansett hvor det sendes

 • Støtte filutløpsdatoer, slik at dokumentinnhold ikke kan vises etter en viss tid

 • Håndheve organisasjoners policy for bruk og distribusjon av innhold internt

IRM kan ikke forhindre følgende:

 • At informasjon slettes, stjeles eller kopieres og overføres av skadelige programmer, for eksempel trojanske hester, tastetrykkregistratorer og bestemte typer spionprogrammer

 • At innhold går tapt eller skades på grunn av datavirus

 • At begrenset innhold skrives av for hånd eller elektronisk når det vises på en mottakers skjerm

 • At en mottaker tar et digitalt fotografi av begrenset innhold som vises på skjermen

 • At begrenset innhold kopieres ved hjelp av tredjeparts skjermkopiprogrammer

Til toppen av siden

Filtyper du kan rettighetsbehandle med IRM

Ved hjelp av IRM i 2007 Office-utgivelse kan du rettighetsbehandle XPS-filer (XML Paper Specification) i tillegg til følgende filtyper:

Word-filer

Filtype

Filtype

Dokument

DOC

Dokument

.docx

Makroaktivert dokument

.docm

Mal

DOT

Mal

.dotx

Makroaktivert mal

.dotm

Excel-filer

Filtype

Filtype

Arbeidsbok

.xls

Arbeidsbok

.xlsx

Makroaktivert arbeidsbok

.xlsm

Mal

.xlt

Mal

.xltx

Makroaktivert mal

.xltm

Ikke-XML binær arbeidsbok

.xlsb

Makroaktivert tillegg

.xla

Makroaktivert tillegg

.xlam

PowerPoint-filer

Filtype

Filtype

Presentasjon

PPT

Presentasjon

.pptx

Makroaktivert presentasjon

.pptm

Mal

POT

Mal

.potx

Makroaktivert mal

.potm

Vis

.pps

Lysbildefremvisning

.ppsx

Makroaktivert lysbildefremvisning

.ppsm

Office-tema

.thmx

Kommentarer: 

 • Når disse filene er koblet til en rettighetsbehandlet e-postmelding i Office Outlook 2007, blir de også automatisk rettighetsbehandlet.

 • Når du kobler en meldingsfil (MSG) til en rettighetsbehandlet e-postmelding, blir ikke den vedlagte meldingen rettighetsbehandlet. IRM rettighetsbehandler ikke MSG-fityper.

Til toppen av siden

Konfigurere datamaskinen til å bruke IRM

Minstekravet til programvare for å bruke IRM i 2007 Office-utgivelse er Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1). Hvis du bruker en datamaskin med Windows Vista, er Windows Rights Management Services (RMS) Client allerede installert. Hvis du bruker en datamaskin med Windows XP, må Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1) være installert på datamaskinen, enten av deg eller RMS-administrator. RMS-administrator kan konfigurere firmaspesifikke IRM-policyer som angir hvem som kan få tilgang til informasjon, og hvilket redigeringsnivå som tillates for en e-postmelding. Systemansvarlig i firmaet kan for eksempel definere en rettighetsmal kalt "Konfidensiell, intern informasjon", som angir at en e-postmelding som bruker denne policyen, bare kan åpnes av brukere innenfor firmadomenet.

Installere Windows Rights Management Services Client (RMS-klienten)

 1. Klikk Start i Windows XP, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Legg til eller fjern programmer, og klikk deretter Legg til eller fjern programmer. Klikk Legg til nye programmer i venstre rute. Klikk Windows Rights Management Services Client i listen over programmer, og klikk deretter Legg til.

  Merknad: I klassisk visning dobbeltklikker du Legg til eller fjern programmer, og deretter klikker du Legg til nye programmer i venstre rute. Klikk Windows Rights Management Services Client i listen over programmer, og klikk deretter Legg til.

Du kan også når du først prøver å åpne filer som har blitt rettighetsbehandlet ved hjelp av IRM, 2007 Office-utgivelse ber deg om å laste ned Windows Rights Management Services Client Hvis du kjører en datamaskin uten programvaren.

Til toppen av siden

Laste ned tillatelser

Første gang du prøver å åpne et dokument, arbeidsbøker eller presentasjoner med begrenset tillatelse, må du koble til en lisensserveren å kontrollere legitimasjon og laste ned en brukerlisens. Brukerlisensen definerer tilgangsnivået du har en fil. Denne prosessen kreves for hver fil med begrenset tilgang. Innhold med begrenset tillatelse kan ikke åpnes uten en brukerlisens. Nedlasting av tillatelser krever at Microsoft Office sende legitimasjonen din (inkluderer e-postadressen din) og informasjon om tillatelse rettighetene til lisensserveren. Informasjonen i dokumentet blir ikke sendt til lisensserveren. For mer informasjon, kan du lese Personvernerklæringen for 2007 Microsoft Office system.

Til toppen av siden

Begrense tillatelsen til innhold i filer

Forfattere kan begrense tilgang for dokumenter, arbeidsbøker og presentasjoner på en per bruker per dokument eller gruppe (gruppe basert tillatelser krever Microsoft Active Directory-katalogtjenesten for gruppeutvidelse). Forfattere bruke dialogboksen tillatelse til å gi brukerne lese- og endre, i tillegg til å angi utløpsdatoer for innhold. Roy, kan for eksempel gi Helene tillatelse til å lese et dokument, men ikke gjøre endringer. Deretter kan Roy gi Bobby tillatelse til å gjøre endringer i dokumentet og tillate ham å lagre dokumentet. Utløpsdato til å begrense både Helenes og Bobby tilgang til dokumentet i fem dager før tillatelsen til dokumentet utløper. Hvis du vil ha informasjon om å angi en utløpsdato for et dokument, kan du se Angi en utløpsdato for en fil.

Tillatelse

 1. Lagre dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Forbered, pek på Begrens tillatelse, og klikk deretter Ikke for videresending.

 3. Merk av for Begrens tillatelsen til Dokument, og angi deretter tilgangsnivå for hver bruker.

  Valgmulighetene kan være begrenset hvis systemansvarlig har konfigurert egendefinerte tillatelsespolicyer som enkeltpersoner ikke kan endre.

  Tillatelsesnivåer

  • Lese     Brukere med lesetillatelse kan lese dokumenter, arbeidsbøker eller presentasjoner, men de har ikke tillatelse til å redigere, skrive ut eller kopiere.

  • Endre     Brukere med endringstillatelse kan lese, redigere og lagre endringer i dokumenter, arbeidsbøker eller presentasjoner, men de har ikke tillatelse til å skrive ut.

  • Full kontroll     Brukere med denne tillatelsen har samme rettigheter som forfattere til å behandle dokumenter, arbeidsbøker eller presentasjoner, for eksempel angi utløpsdatoer for innholdet, forhindre utskrift og gi tillatelser til brukere. Når tillatelsen for et dokument er utløpt for autoriserte brukere, kan dokumentet bare åpnes av forfatteren eller brukere som har tillatelsen Full kontroll. Forfatteren har alltid denne tillatelsen.

 4. Klikk Flere alternativer hvis du vil gi noen tillatelsen Full kontroll. Klikk pilen i kolonnen Tilgangsnivå, og klikk deretter Full kontroll i Endre-listen.

  Flere alternativer i dialogboksen Tillatelse

 5. Klikk OK når du har angitt tillatelsesnivåer.

  Meldingsfeltet vises. Det betyr at dokumentet administreres ved hjelp av IRM. Klikk Endre tillatelse hvis du vil endre tilgangstillatelsene for dokumentet.

  Meldingsfelt

  Hvis et dokument med begrenset tillatelse videresendes til en uautorisert person, vises det en melding med forfatterens e-postadresse eller webområde slik at personen kan be om tillatelse for dokumentet.

  Bilde av dialogboks

  Hvis forfatteren ikke velger å inkludere en e-postadresse, får uautoriserte brukere en feilmelding.

Angi utløpsdato for en fil

 1. Åpne filen.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Forbered, pek på Begrens tillatelse, og klikk deretter Ikke for videresending.

 3. Merk av for Begrens tillatelsen til Dokument, og klikk deretter Flere alternativer.

 4. Merk av for Utløpsdato for Dokument skal være under Flere tillatelser for brukere, og oppgi deretter en dato.

 5. Klikk OK to ganger.

Til toppen av siden

Bruke en annen Windows-brukerkonto til å administrere filer ved hjelp av IRM

 1. Åpne dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Forbered, pek på Begrens tillatelse, og klikk deretter Håndter legitimasjon.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Velg e-postadressen for kontoen du vil bruke, i dialogboksen Velg bruker, og klikk deretter OK.

  • Klikk Legg til i dialogboksen Velg bruker, skriv inn legitimasjonen for den nye kontoen, og klikk deretter OK to ganger.

   Dialogboksen Velg bruker

Til toppen av siden

Vise innhold med begrenset tillatelse

Hvis du vil vise innhold som administreres ved hjelp av IRM, og som du har tillatelse til å åpne, i 2007 Office-utgivelse, åpner du ganske enkelt dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen.

Hvis du vil vise hvilke tillatelser du har, klikker du Vis tillatelse i meldingsfeltet eller klikker knappen på statuslinjen nederst på skjermen.

Knappesymbol

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×