Information Rights Management

Merknad: Du kan opprette innhold med begrenset tillatelse ved hjelp av Information Rights Management bare i Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003Office Word 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003Office Word 2003Office Excel 2003 og Microsoft Office Professional Edition 2003Office Word 2003Office Excel 2003Office PowerPoint 2003.

I dag kan sensitiv informasjon bare kontrolleres gjennom å begrense tilgangen til nettverkene eller datamaskinene der informasjonen er lagret. Når det først er gitt tilgang til brukerne, er det imidlertid ingen begrensninger for hva som kan gjøres med innholdet, eller hvem det kan sendes til. Distribusjon av innhold kan fort gjøre at sensitiv informasjon når frem til personer den ikke var ment for. Microsoft Office 2003 tilbyr en ny funksjon, Information Rights Management (IRM), som hjelper deg å forhindre at sensitiv informasjon kommer feil personer i hende enten ved uhell eller uaktsomhet. IRM hjelper deg å kontrollere filene selv etter at du har sendt dem fra skrivebordet.

Opprette innhold med begrenset tillatelse

Ved hjelp av IRM kan enkeltorfattere opprette dokumenter, arbeidsbøker eller presentasjoner med begrenset tillatelse for bestemte personer som skal få tilgang til innholdet. Forfatterne bruker Tillatelse-dialogboksen (Fil | Tillatelse | Ikke for videresending) eller Tillatelse Button image på verktøylinje) til å gi brukerne lese- og endringstilgang samt til å angi utløpsdato for innholdet. Bjørn kan for eksempel gi Marie tillatelse til å lese et dokument, men ikke endre det. Deretter kan Bjørn gi Jan tillatelse til å redigere dokumentet og lagre det. Bjørn kan også bestemme at tilgangen til dokumentet begrenses til fem dager for både Marie og Jan. Forfatterne kan fjerne begrenset tilgang fra dokumenter, arbeidsbøker eller presentasjoner ved ganske enkelt å klikke Ubegrenset tilgang på undermenyen Tillatelse, eller ved å klikke Tillatelse Button image igjen på standardverktøylinjen.

I tillegg kan nettverksansvarlige i firmaet opprette tillatelsespolicyer som er tilgjengelige i Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003 og Microsoft Office PowerPoint 2003, på undermenyen Tillatelse, og angi hvem som får tilgang til informasjonen samt hvilket redigeringsnivå eller hvilke Office-funksjoner brukerne har tilgang til i dokumenter, arbeidsbøker eller presentasjoner. En nettverksansvarlig i et firma kan for eksempel definere en policy som kalles “Konfidensielt for firmaet”, som angir at dokumenter, arbeidsbøker eller presentasjoner som bruker den policyen, bare kan åpnes av brukere innenfor firmadomenet. Inntil 20 egendefinerte policyer kan vises samtidig (i alfabetisk rekkefølge) på undermenyen Tillatelse, slik at de enkelte forfatterne kan bruke dem for innhold de oppretter.

I Word, Excel og PowerPoint kan forfatterne begrense tillatelsene for dokumenter, arbeidsbøker og presentasjoner på en per bruker- eller per dokument-basis ved å bruke én av følgende fremgangsmåter:

Tilgangsnivåer

Brukere og grupper kan gis et sett med tillatelser i henhold til tilgangsnivået de har fått tilordnet av forfatterne ved hjelp av Tillatelse-dialogboksen:

  • Lese    Brukere med lesetilgang kan lese dokumenter, arbeidsbøker eller presentasjoner, men de har ikke tillatelse til å redigere, skrive ut eller kopiere.

  • Endre    Brukere med endringstillatelse kan lese, redigere og lagre endringer i dokumenter, arbeidsbøker eller presentasjoner, men de har ikke tillatelse til å skrive ut.

  • Alle tillatelser    Brukere med alle tillatelser har full redigeringstillatelse og kan gjøre alt med dokumentene, arbeidsbøkene eller presentasjonene som forfatterne kan gjøre; angi utløpsdatoer for innholdet, forhindre utskrift og gi tillatelser til brukere. Forfatterne har alltid tilgang med alle tillatelser.

Tillatelsespolicyer

Tillatelsene for dokumenter, arbeidsbøker og presentasjoner kan begrenses gjennom egendefinerte tillatelsespolicyer som administratoren har opprettet. Disse policyene er tilgjengelige på undermenyen Tillatelse.

Vise innhold med begrenset tillatelse

Brukere som mottar eller åpner innhold med begrenset tillatelse, trenger bare å åpne dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen på samme måte som for innhold som ikke har begrenset tillatelse. Hvis brukerne ikke har Office 2003 eller senere installert på datamaskinen, kan de laste ned et program som gjør det mulig for dem å vise innholdet.

Vise tillatelsene i Word, Excel eller PowerPoint

I Word, Excel eller PowerPoint kan brukerne vise hvilke tillatelser de har, i Min tillatelse-dialogboksen:

My Permission dialog box

Vise innhold når Office 2003 eller senere ikke er tilgjengelig

Hvis brukere trenger å lese eller åpne innhold med begrenset tillatelse, men ikke har Office 2003 eller senere tilgjengelig på datamaskinen de bruker, kan de laste ned Rettighetsbehandling-tillegget for Internet Explorer eller et annet program som støtter innhold med begrenset tillatelse.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×