Indikatorer i SharePoint Workspace

Tabellene nedenfor er en oversikt over vanlige indikatorer du ser i SharePoint Workspace.

Tilstedeværelsesindikatorer for arbeidsområdemedlem/kontakt

Tilstedeværelsesindikatorene for kontakter og arbeidsområdemedlemmer samsvarer med indikatorene du ser i Microsoft Office Communicator. Noen ekstra tilstedeværelsesindikatorer gjelder imidlertid spesifikt for SharePoint Workspace.

Indikator

Betydning

En kontakt som er tilgjengelig i SharePoint Workspace og Communicator

En kontakt som er tilgjengelig for aktiviteter i enten SharePoint Workspace eller Communicator.

Kontakten er bare tilgjengelig i SharePoint Workspace

En kontakt som bare er tilgjengelig for aktiviteter i SharePoint Workspace. Kontakten har kanskje ikke Communicator, kontakten er ikke logget på Communicator, eller du er ikke logget på Communicator.

Kontakten er aktiv i et Groove-arbeidsområde

En liten rød boks som legges til på et tilstedeværelsesikon, angir en kontakt som er aktiv i et arbeidsområde.

Kontakten er inaktiv eller borte i SharePoint Workspace og Communicator

En kontakt som er inaktiv eller borte i SharePoint Workspace og Communicator. Denne indikatoren vises når kontakten ikke har foretatt seg noe ved datamaskinen på flere minutter.

Kontakten er inaktiv eller borte i SharePoint Workspace

En kontakt som er inaktiv eller borte i SharePoint Workspace. Denne indikatoren vises når kontakten ikke har foretatt seg noe ved datamaskinen på flere minutter.

Kontakten har angitt en melding om at vedkommende er fraværende

Det føyes til en stjerne på et tilstedeværelsesikon for kontakter som har lagt inn en fraværsmelding i Communicator.

Kontakten har slått på "Opptatt" i Communicator

En kontakt som er tilgjengelig, men som er opptatt med en annen aktivitet, for eksempel en telefonsamtale, en konferanse eller et møte.

Kontakten har slått på "Ikke forstyrr" i Communicator

En kontakt som har angitt "Ikke forstyrr" som status i Communicator.

Kontakten er frakoblet

En kontakt som er frakoblet i både SharePoint Workspace og Communicator.

Indikatorer for ulest innhold

Indikator

Betydning

Angir nytt eller oppdatert innhold som er lagt til i løpet av de to siste dagene

Arbeidsområdet eller elementet har ulest innhold som ble lagt til eller oppdatert i løpet av de siste to dagene.

Angir nytt eller oppdatert innhold som ble lagt til i løpet av de siste sju dagene

Arbeidsområdet eller elementet har ulest innhold som ble lagt til eller oppdatert i løpet av de siste sju dagene.

Angir nytt eller oppdatert innhold som ble lagt til for flere enn sju dager siden

Arbeidsområdet eller elementet har ulest innhold som ble lagt til eller oppdatert for minst sju dager siden.

Indikatorer for arbeidsområdetype og status

Indikator

Betydning

Et SharePoint-arbeidsområde.

Et SharePoint-arbeidsområde.

Et Groove-arbeidsområde

Et Groove-arbeidsområde.

Et arbeidsområde der kommunikasjonen er stanset midlertidig

All dataoverføring er stanset midlertidig for dette arbeidsområdet.

Groove-arbeidsområde for fildeling

En delt mappe.

Groove-arbeidsområde uten datainnhold

Et arbeidsområde som ikke inneholder data ennå. Du må laste ned data fra en annen datamaskin eller et annet arbeidsområdemedlem.

Arbeidsområde som du ikke synkroniserer endringer i

Din kopi av dette arbeidsområdet synkroniserer ikke innholdsoppdateringer lenger. Se Behandle problemer med synkronisering av arbeidsområder for nærmere informasjon.

Indikatorer i systemstatusfeltet i Windows

Indikator

Betydning

SharePoint Workspace er logget på en konto

SharePoint Workspace er logget på en konto.

SharePoint Workspace er logget på en konto, men arbeider frakoblet

SharePoint Workspace er logget på og satt til å arbeide frakoblet.

Det er uleste meldinger på SharePoint Workspace-kontoen

SharePoint Workspace er logget på, og kontoen har en ulest melding.

SharePoint Workspace er ikke logget på en konto

SharePoint Workspace er ikke logget på noen konto.

SharePoint Workspace er ikke logget på en konto og er satt til å arbeide frakoblet

SharePoint Workspace er ikke logget på noen konto og er satt til å arbeide frakoblet.

Indikatorer for meldingslogging

Indikator

Betydning

Uåpnet melding

En uåpnet melding.

Uåpnet talemelding

En uåpnet talemelding.

Uåpnet talemelding med en fil vedlagt

En uåpnet talemelding med en fil vedlagt.

En mottatt eller sendt invitasjon

En invitasjon du har mottatt, men ikke har godtatt eller avslått. Det kan også være en invitasjon du har sendt.

Tidligere åpnet melding

En tidligere åpnet melding.

Tidligere åpnet melding med en fil vedlagt

En tidligere åpnet melding med en fil vedlagt.

Tidligere åpnet talemelding

En tidligere åpnet talemelding.

Tidligere åpnet talemelding med en fil vedlagt

En tidligere åpnet talemelding med en fil vedlagt.

En sendt melding

En sendt melding.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×