Importere og eksportere forretningsdata i Business Contact Manager 2007

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke veiviseren for import og eksport av forretningsdata til å import data til eller eksport data fra Business Contact Manager for Outlook 2007.

Du kan importere eller eksportere forretningsdata fra eller til alle gyldige lagringsenheter eller flyttbare medier, for eksempel en annen datamaskin, USB-minnebrikke, CD-ROM, diskett, ZIP-stasjon eller bedriftsnettverk.

Hva vil du gjøre?

Importere data

Eksportere data

Bruke veiviseren til å oppdatere en eksisterende database med informasjon fra en annen database

Til toppen av siden

Importere data

Du kan importere følgende datafiltyper fra andre programmer for å bruke i Business Contact Manager for Outlook:

Business Contact Manager for Outlook-data (BCM)

Inkluderer data fra forretningsforbindelser, forretningskontakter, salgsmuligheter, forretningsprosjekter og kommunikasjonsloggdata fra tidligere versjoner av Business Contact Manager for Outlook.

Når du importerer forretningsforbindelser eller forretningskontakter, kan du velge om du vil importere alle oppføringene, inkludert tilknyttede kommunikasjonslogger, eller om du vil importere bare de oppføringene du trenger. Når du importerer utvalgte forretningsforbindelses- eller forretningskontaktoppføringer, importeres ikke de tilknyttede forretningskontaktene eller forretningsforbindelsene.

Business Contact Manager-tilpassinger (BCMX)

Inkluderer tilpassede data fra verdier i brukerdefinert felt. Det er imidlertid bare eier av databasen eller en administrator for datamaskinen der databasen befinner seg, som kan importere brukerdefinerte felt.

Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager E-mail Marketing Service kontakter (BCM)

Viktig!: Tjenesten lukking av varsel Microsoft avslutter markedsføring Builder effektive 1 mai 2009, men du kan fortsette å bruke tjenesten til 1 mai 2009.

Hvis du vil importere forretningskontaktene til E-postmarkedsføring, må du logge på markedsføring Builder-tjenesten. Følg instruksjonene på den siste siden i veiviseren for Import av forretningsdata og eksport, og deretter importere filen til markedsføring Builder.

Obs!: Hvis du tidligere har importert forretningskontakter fra listen Builder 1.0 (tidligere navnet for markedsføring Builder), må du først eksportere disse til BCM-filformat, og deretter importere dem til Business Contact Manager for Outlook.

Kommadelte verdier (CSV)

Inneholder data i formatet kommadelt fil (CSV), som er atskilt med komma, uavhengig av listeskilletegn funnet i Windows-operativsystemet. Listeskilletegn er funnet i Kontrollpanel i Innstillinger for region og språki kategorien Regionale innstillinger formatering data i CSV-filformatet er én måte å importere dataene i Business Contact Manager for Outlook fra programmer som Windows Live Mail. For informasjon om hvordan du importerer data fra Windows Live Mail til Outlook, kan du se importere e-postmeldinger fra Windows Live Mail.

Hvis du vil importere en liste over produkter og tjenester som er i CSV-filformatet, kan du bruke veiviseren for Import i produkter og listen over tjenester elementer.

For å forsikre deg om at kategoriene i den importerte listen samsvarer med de i Business Contact Manager for Outlook, velger du Liste over produkter og tjenester fra menyen Business Contact Manager og kontrollerer hvilke kategorier som for øyeblikket brukes.

Hvis du vil importere en liste over produkter og tjenester fra regnskapssystemet, må Business Contact Manager for Outlook og regnskapssystemet integreres. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du inkluderer produkt- og tjenesteelementer fra regnskapssystemet i Business Contact Manager for Outlook, kan du se om produkt- og tjenesteelementer i Business Contact Manager.

Access-database (MDB, ACCDB)

Inkluderer data i Microsoft Office Access-filformater.

Excel * arbeidsbok (XLS, xlsx)

Inkluderer datafiler i Microsoft Office Excel-filformater (minst Office 2003).

Hvis du vil bruke Office 2003 til å åpne dokumenter som er opprettet ved hjelp av 2007 Office system-filformatene for eksempel .xslx, kan du laste ned Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel og PowerPoint 2007-filformater fra Microsoft-webområde.

Følgende informasjon inneholder forslag til kolonneoverskrifter som bør brukes i Excel*. Prøv også å be om hjelp fra andre brukere ved å gå til diskusjonsgruppen for Business Contact Manager for Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Obs!: 

 • Minst én kolonne i Excel*-regnearket må ha en kolonneoverskrift, for eksempel Poststed.

 • Raden med kolonneoverskrifter må være den første raden i regnearket. Verdiene for enkelte av kolonneoverskriftene kan være tomme, Eksempel: Navn; <tom>; Gate/vei; Poststed.

 • Ikke inkluder informasjon ovenfor raden med kolonneoverskrifter.

 • Tilordne kolonneoverskriftene for å samsvare med etikettene i Business Contact Manager-oppføringer. Hvis du vil ha mer informasjon om Tilordningsfelt, kan du se Tilordne felt i Business Contact Manager.

* Den frittstående utgaven av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager kan brukes med Excel 2007 eller Excel 2003.

Kontakter i Outlook (PST)

Inkluderer kontakter i Microsoft Office Outlook-filformat (PST)

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kopierer eller flytter en enkeltkontakt til Business Contact Manager for Outlook, kan du se kopiere eller flytte enkeltstående Outlook-kontakter til Business Contact Manager.

Obs!: Outlook-kontakter er atskilt fra forretningskontakter. Når en Outlook-kontakt importeres, kopieres eller flyttes til Business Contact Manager for Outlook, opprettes det en egen, distinkt oppføring i Business Contact Manager for Outlook som ikke synkroniseres med Outlook-kontaktoppføringen. Endringer som utføres på en forretningskontaktoppføring som har blitt opprettet fra en Outlook-kontakt, gjenspeiles ikke i Outlook-kontakten eller omvendt.

Microsoft salgsmuligheter (BCM)

Inkluderer Microsoft Sales Leads-fil fra tidligere versjoner av Business Contact Manager for Outlook.

ACT! (DBF, PAD)

ACT! programmet må være installert på datamaskinen før du kan begynne å importere data fra en ACT!-filformat. Veiviseren for Business Import og eksport bruker sin konverteringsverktøy til å konvertere denne filtypen til Business Contact Manager-filformat, før du importerer dataene.

Obs!: ACT! versjoner inneholder ACT! 2007/9 ACT! 2006/8 ACT! 2005/7 ACT! 2003/6, ACT! 2000/5, ACT! 4. Laste ned og installere Service Pack 1 for Office 2007 som inkluderer støtte for import av forretningsdata fra ACT! 2007/9 og forbedret støtte for ACT! 2006/8. Den frittstående utgaven av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager inkluderer denne støtte. Engelsk språkversjon av Business Contact Manager for Outlook kan bare konvertere ACT! data som er opprettet ved hjelp av en USA versjon av ACT!.

QuickBooks (IIf)

Du kan importere en fil i formatet .iff fra en hvilken som helst versjon av QuickBooks. Veiviseren for Business Import og eksport bruker sin konverteringsverktøy til å konvertere denne filtypen til Business Contact Manager-filformat, før du importerer dataene.

Andre typer filer

Forretningskontakter fra programmer som Outlook Express kan importeres til Business Contact Manager for Outlook dataene kan konverteres til en fil med kommadelte verdier (CSV), kan du se hjelpen for programmet du vil importere data fra.

Importere en fil eller mappe ved hjelp av veiviseren for import og eksport av forretningsdata

 1. Velg Databaseverktøy på menyen Business Contact Manager, og klikk deretter Importer og eksporter.

 2. Klikk Importer fil, og klikk deretter Neste.

 3. Velg hvilken type fil du vil importere, og klikk deretter Neste.

  Hvis du velger ACT! (DBF, PAD) eller QuickBooks (IIf) formater:

  Obs!: ACT! versjoner inneholder ACT! 2007/9 ACT! 2006/8 ACT! 2005/7 ACT! 2003/6, ACT! 2000/5, ACT! 4. Laste ned og installere Service Pack 1 for Office 2007 som inkluderer støtte for import av forretningsdata fra ACT! 2007/9 og forbedret støtte for ACT! 2006/8. Den frittstående utgaven av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager inkluderer denne støtte. Engelsk språkversjon av Business Contact Manager for Outlook kan bare konvertere ACT! data som er opprettet ved hjelp av en USA versjon av ACT!.
  Import av forretningsdata fra alle versjoner av QuickBooks støttes.

  1. Klikk Konverter Data for å konvertere dataene til Business Contact Manager-filformat. Dette verktøyet fungerer som en veiviser som hjelper deg med å importere disse filtypene.

  2. Klikk Neste i verktøyet for konverteringen.

  3. Velg programmet som dataene du vil konvertere, ble opprettet i, og klikk deretter Neste.

  4. Bla gjennom til filen du vil konvertere, og klikk deretter Neste.

  5. Følg instruksjonene i datakonverteringsverktøyet.

   Hvis du trenger hjelp med en side i veiviseren, klikker du Hjelp på siden.

  6. Når datakonverteringen er fullført, klikker du Lukk for å avslutte datakonverteringsverktøyet og gå tilbake til veiviseren for import og eksport av forretningsdata.

 4. Følg instruksjonene i veiviseren for import og eksport.

  Hvis du trenger hjelp med en side i veiviseren, klikker du Hjelp på den aktuelle siden.

Eksportere data

Du kan eksportere data fra Business Contact Manager for Outlook for bruk i andre programmer ved å konvertere dem til ett av følgende formater:

Business Contact Manager-data (BCM)

Dette kan omfatte forretningsforbindelser, forretningskontakter, salgsmuligheter, forretningsprosjekter samt kommunikasjonsloggdata fra tidligere versjoner av Business Contact Manager for Outlook.

Du kan eksportere produkter og listen over tjenester elementer i Business Contact Manager for Outlook sammen med oppføringer for forretningsforbindelse eller forretningskontakt i BCM-filformatet ved hjelp av veiviseren Business Import og eksport. Produkt- og listen over tjenester elementer kan ikke eksporteres til CSV-filformatet, og kan ikke eksporteres uavhengig av oppføringer for forretningsforbindelse eller forretningskontakt.

Business Contact Manager-tilpassinger (BCMX)

Denne filtypen inkluderer brukerdefinerte felt og data.

Kommadelte verdier (CSV)

Denne filtypen inkluderer data som er eksportert fra Business Contact Manager for Outlook til CSV-formatet og er atskilt med komma, uavhengig av listeskilletegnet i Windows-operativsystemet. Listeskilletegnet finner du kategorien Regionale innstillinger i dialogboksen Innstillinger for region og språk i Kontrollpanel.

Kan ikke eksportere data fra listen over Service og produktet ved hjelp av filformatet kommadelt fil (CSV). En liste over produkter og tjenester kan importeres hvis den er i CSV-filformatet.

Tips!: Eksportere til Excel Hvis du vil eksportere forretningsforbindelser eller forretningskontakter til Excel, bruker du følgende fremgangsmåte til å eksportere forretningsdataene. Klikk Kommadelte verdier (*.csv) i veiviseren for import og eksport av forretningsdata. Den eksporterte CSV-filen kan åpnes med Excel.

Eksportere forretningsdata

 1. Velg Databaseverktøy på menyen Business Contact Manager, og klikk deretter Importer og eksporter.

 2. Klikk Eksporter fil, og klikk deretter Neste.

 3. Velg hvilken type fil du vil eksportere, og klikk deretter Neste.

  Du kan også inkludere hele kommunikasjonsloggen i den eksporterte filen. Loggen inkluderer koblede forretningsforbindelser, forretningskontakter og e-postmeldinger. Du kan også angi plasseringen til og navnet på filen du eksporterer.

 4. Følg instruksjonene i veiviseren for import og eksport.

  Hvis du trenger hjelp med en side i veiviseren, klikker du Hjelp på den aktuelle siden.

  For informasjon om hvordan du eksporterer en forretningsforbindelse eller forretningskontakt post, kan du se emnet Feilsøke import og eksport av forretningsdata i Business Contact Manager .

Til toppen av siden

Bruke veiviseren til å oppdatere en eksisterende database med informasjon fra en annen database

Du kan bruke veiviseren for import og eksport av forretningsdata til å oppdatere en eksisterende database med informasjon fra en annen Business Contact Manager-database.

 1. Ta en sikkerhetskopi av den gjeldende databasen. Data fra en annen database eller kildedatabasen blir lagt til i den gjeldende databasen når du bruker denne fremgangsmåten.

  Hvordan?

  1. Velg Databaseverktøy på menyen Business Contact Manager, og klikk deretter Administrer databasen.

  2. Klikk Sikkerhetskopier databasen i kategorien Sikkerhetskopier/gjenopprett.

   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopiere databasen, kan du se Sikkerhetskopiere Business Contact Manager-data. Som standard i Windows XP sikkerhetskopien av databasen er lagret på: C:\Documents and Settings\< brukernavn >\My Business\Backups. I Windows Vista sikkerhetskopien av databasen er lagret på: C:\Users\< brukernavn >\Documents\My Business\Backups.

 2. Velg kildedatabasen. Kildedatabasen inneholder forretningsdataene som du vil importere til den gjeldende databasen.

  Hvordan?

  1. Velg Databaseverktøy på menyen Business Contact Manager.

  2. Klikk Opprett eller velg en database.

   Alternativet Velg en eksisterende database er valgt som standard.

  3. Skriv inn plasseringen (eller datamaskinnavnet) til kildedatabasen, og klikk deretter Koble til.

   Obs!: Hvis kildedatabasen er lagret på en annen datamaskin, må databasen være delt før du kan koble til den.

  4. Velg navnet på kildedatabasen, og klikk deretter Neste.

 3. Eksporter kildedatabasen.

  Hvordan?

  1. Velg Databaseverktøy på menyen Business Contact Manager, og klikk deretter Importer og eksporter.

  2. Klikk Eksporter fil, og klikk deretter Neste.

  3. Velg Business Contact Manager-data (*.bcm), og klikk deretter Neste.

  4. Velg Eksporter alt eller dataene du vil eksportere, og klikk deretter Neste.

  5. Skriv inn en plassering for den eksporterte filen, og velg alternativene du vil bruke, under Eksporter logg og Eksporter produkter.

  6. Følg instruksjonene på skjermen.

 4. Gjenopprett den opprinnelige databasen når eksporten er fullført.

  Hvordan?

  1. Velg Databaseverktøy på menyen Business Contact Manager, og klikk deretter Administrer databasen.

  2. Klikk Gjenopprett databasen i kategorien Sikkerhetskopier/gjenopprett, og følg instruksjonene.

 5. Importer kildedatabasen uten duplikater.

  Hvordan?

  1. Velg Databaseverktøy på menyen Business Contact Manager, og klikk deretter Importer og eksporter.

  2. Velg Import og eksport, og klikk deretter Neste.

  3. Velg Business Contact Manager-data (*.bcm).

  4. Bla til kildefilen du tidligere opprettet, velg Oppdater like elementer, og velg deretter om du vil ta med kommunikasjonsloggelementer eller tilpassinger.

  Obs!: 

  • Import eller eksport av forretningsdata til eller fra andre deler av verden anbefales ikke fordi noen datastrukturer og -typer ikke kan konverteres.

  • Ta sikkerhetskopi av Business Contact Manager for Outlook-dataene før du starter importen. Importen kan ikke reverseres, med unntak av manuell sletting av importerte data.

  • Du kan importere produkter og tjenester ved hjelp av importverktøyetilisten over produkter og tjenester.

  • Ta sikkerhetskopi av eksportfilen før du starter eksporten. Eksporten kan ikke reverseres, med unntak av manuell sletting av eksporterte data.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×