Importere eller sette inn grafikk i Visio-tegninger

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Det finnes to måter å arbeide med AutoCAD-tegninger, bilder, utklipp og andre grafikkfiler i Visio: du kan importere dem til å starte en ny Visio-tegning, eller du kan sette inn dem i en eksisterende Visio-tegning.

Importere en grafikkfil for å starte en ny Visio-tegning

Du kan importere grafikkfiler med ulike formater og starte en ny Visio-tegning ved hjelp av Åpne-kommandoen på fil-fanen.

Støttes følgende grafikkfilformater:

 • AutoCAD-tegning-filformat (DWG, DXF)

 • Komprimert utvidet metafil (EMZ)

 • Utvidet metafil (EMF)

 • Graphics Interchange Format (GIF)

 • JPEG-filutvekslingsformat (JPG)

 • Portable Network Graphics (PNG)

 • Scalable Vector Graphics-tegning (.svg, .svgz)

 • Tagged Image File Format (TIF, TIFF)

 • Windows-punktgrafikk (BMP, DIB)

 • Windows-metafil (WMF)

Obs!: Filformater som kan variere litt mellom forskjellige språkversjoner. Du kan ikke få de samme resultatene hvis du importerer filer som er opprettet i forskjellige språkversjoner.

 1. Klikk Åpnefil-fanen og deretter går du til plasseringen for filen du vil importere.

 2. Klikk filformatet for filen du vil importere, i Filtype-boksen.

  Hvis du ikke ser filformatet opplistet, har ikke Visio et filter for filen for dette formatet. Prøv å lagre dokumentet i et format som kan åpne Visio.

 3. Merk filen, og klikk Åpne.

Til toppen av siden

Sette inn en grafikkfil i en eksisterende Visio-tegning

Du kan sette inn AutoCAD-tegninger, bilder og utklipp i en eksisterende Visio-tegning ved hjelp av kommandoene i kategorien Sett inn.

Sette inn en AutoCAD-tegning

 1. Klikk CAD-tegning i kategorien Sett inn.

 2. Finn CAD-filen, og klikk Åpne.

 3. Hvis du vil godta standardinnstillingene for CAD-tegning, klikker du OK.

  Obs!: Standardinnstillingene for CAD-tegning er utformet for å sikre få best mulig resultat når du setter inn en CAD-tegning. Er det best å unngå å justere standardinnstillingene hvis du ikke har en bestemt sikte huske.

Når du setter inn en tegning i AutoCAD DWG- eller DXF-format, setter du inn sist lagrede romklangvisningen av CAD-tegningen. En CAD-tegning kan ha blitt lagret i modellrom eller papirrom.

 • Modellrom     er det primære tegningsområdet der CAD-tegnere lager tegninger.

 • Papirrom     er et arbeidsområde som tilsvarer et papirark, og der CAD-tegnere kan ordne forskjellige visninger av tegningen.

Bildet nedenfor viser en DWG-tegning lagret i papirrom.

En CAD-tegning lagret i papirområdet, som viser to utgaver av samme plantegning

Tegningen inneholder to rektangulære visningsområder. En VISNINGSPORT er et vindu i tredimensjonale CAD-tegningen. Hver VISNINGSPORT kan settes til en annen skala eller vinkel.

Sette inn et bilde eller utklipp

 1. Klikk bilder eller Bilder på Internett i kategorien Sett inn.

 2. Bla til plasseringen for filen du vil sette inn, velg filen, og klikk deretter Åpne.

  Tips!: Du kan også åpne grafikkfiler fra fil-fanen. Klikk Åpnefil-fanen. Klikk grafikkfilformat som du vil bla til plasseringen for grafikken, og i Filtype-listen. Finn filen, og klikk Åpne. De fleste filer du importerer til Visio-tegninger som grafiske bilder vises som. Punktgrafikkfiler, for eksempel DIB, BMP, PCX og så videre, beholdes imidlertid punktgrafikk i Visio-tegningen.

Til toppen av siden

Importere en grafikkfil for å starte en ny Visio-tegning

Du kan importere grafikkfiler med ulike formater og starte en ny Visio-tegning ved hjelp av Åpne-kommandoen på fil-menyen.

Støttes følgende grafikkfilformater:

 • AutoCAD-tegning-filformat (DWG, DXF)

 • Komprimert utvidet metafil (EMZ)

 • Utvidet metafil (EMF)

 • Graphics Interchange Format (GIF)

 • JPEG-filutvekslingsformat (JPG)

 • Portable Network Graphics (PNG)

 • Scalable Vector Graphics-tegning (.svg, .svgz)

 • Tagged Image File Format (TIF, TIFF)

 • Windows-punktgrafikk (BMP, DIB)

 • Windows-metafil (WMF)

Obs!: Filformater som kan variere litt mellom forskjellige språkversjoner. Du kan ikke få de samme resultatene hvis du importerer filer som er opprettet i forskjellige språkversjoner.

 1. Klikk Åpne i kategorien Fil.

 2. Klikk filformatet for filen du vil importere, i Filtype-boksen.

  Hvis du ikke ser filformatet opplistet, har ikke Visio et filter for filen for dette formatet. Prøv å lagre dokumentet i et format som kan åpne Visio.

 3. Merk filen, og klikk Åpne.

Til toppen av siden

Sette inn en grafikkfil i en eksisterende Visio-tegning

Du kan sette inn AutoCAD-tegninger, bilder og utklipp i en eksisterende Visio-tegning ved hjelp av kommandoer på Sett inn-menyen.

Sette inn en AutoCAD-tegning

 1. Klikk CAD-tegningSett inn-menyen.

 2. Finn CAD-filen, og klikk Åpne.

 3. Hvis du vil godta standardinnstillingene for CAD-tegning, klikker du OK.

  Obs!: Standardinnstillingene for CAD-tegning er utformet for å sikre få best mulig resultat når du setter inn en CAD-tegning. Er det best å unngå å justere standardinnstillingene hvis du ikke har en bestemt sikte huske.

Når du setter inn en tegning i AutoCAD DWG- eller DXF-format, setter du inn sist lagrede romklangvisningen av CAD-tegningen. En CAD-tegning kan ha blitt lagret i modellrom eller papirrom.

 • Modellrom     er det primære tegningsområdet der CAD-tegnere lager tegninger.

 • Papirrom     er et arbeidsområde som tilsvarer et papirark, og der CAD-tegnere kan ordne forskjellige visninger av tegningen.

Bildet nedenfor viser en DWG-tegning lagret i papirrom.

En CAD-tegning lagret i papirområdet, som viser to utgaver av samme plantegning

Tegningen inneholder to rektangulære visningsområder. En VISNINGSPORT er et vindu i tredimensjonale CAD-tegningen. Hver VISNINGSPORT kan settes til en annen skala eller vinkel.

Sette inn et bilde fra en grafikkfil

 1. Klikk BildeSett inn-fanen

 2. Finn mappen som inneholder bildet du vil sette inn, klikk bildefilen, og klikk deretter Åpne.

  Tips!: Du kan også åpne grafikkfiler fra fil-fanen. Klikk Åpnefil-fanen. Klikk ønsket grafikkfiltype du ønsker, og finn deretter filen i Filtype-listen. Klikk Åpne. De fleste filer du importerer til Visio-tegninger som grafiske bilder vises som. Punktgrafikkfiler, for eksempel DIB, BMP, PCX og så videre, beholdes imidlertid punktgrafikk i Visio-tegningen.

Sette inn utklipp

 1. Sett inn-fanen, klikk Utklipp.

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk som beskriver utklippet du ønsker, i oppgaveruten Utklipp i Søk etter-boksen.

 3. Klikk .

  Når du søker etter utklipp og bilder på nettet, sendes du til Bing. Du er ansvarlig for å overholde opphavsretten.Lisensfilteret i Bing kan hjelpe deg å velge hvilke bilder du kan bruke.

 4. Klikk utklippet du vil sette den inn i listen over resultater.

Til toppen av siden

Importere en grafikkfil for å starte en ny Visio-tegning

Du kan importere grafikkfiler over ulike formater til å starte en ny Visio-tegning ved hjelp av Åpne-kommandoen på fil-menyen.

Støttes følgende grafikkfilformater:

 • AutoCAD-tegning-filformat (DWG, DXF)

 • Komprimert utvidet metafil (EMZ)

 • Utvidet metafil (EMF)

 • Graphics Interchange Format (GIF)

 • JPEG-filutvekslingsformat (JPG)

 • Portable Network Graphics (PNG)

 • Scalable Vector Graphics-tegning (.svg, .svgz)

 • Tagged Image File Format (TIF, TIFF)

 • Windows-punktgrafikk (BMP, DIB)

 • Windows-metafil (WMF)

Obs!: Filformater som kan variere litt mellom forskjellige språkversjoner. Du kan ikke få de samme resultatene hvis du importerer filer som er opprettet i forskjellige språkversjoner.

 1. Klikk ÅpneFil-menyen.

 2. Klikk filformatet for filen du vil importere, i Filtype-boksen.

  Hvis du ikke ser filformatet opplistet, har ikke Visio et filter for filen for dette formatet. Prøv å lagre dokumentet i et format som kan åpne Visio.

 3. Merk filen, og klikk Åpne.

Til toppen av siden

Sette inn en grafikkfil i en eksisterende Visio-tegning

Du kan sette inn AutoCAD-tegninger, bilder og utklipp i en eksisterende Visio-tegning ved hjelp av kommandoer på Sett inn-menyen.

Sette inn en AutoCAD-tegning

 1. Klikk CAD-tegningSett inn-menyen.

 2. Finn CAD-filen, og klikk Åpne.

 3. Hvis du vil godta standardinnstillingene for CAD-tegning, klikker du OK.

  Obs!: Standardinnstillingene for CAD-tegning er utformet for å sikre få best mulig resultat når du setter inn en CAD-tegning. Er det best å unngå å justere standardinnstillingene hvis du ikke har en bestemt sikte huske.

Når du setter inn en tegning i AutoCAD DWG- eller DXF-format, setter du inn sist lagrede romklangvisningen av CAD-tegningen. En CAD-tegning kan ha blitt lagret i modellrom eller papirrom.

 • Modellrom     er det primære tegningsområdet der CAD-tegnere lager tegninger.

 • Papirrom     er et arbeidsområde som tilsvarer et papirark, og der CAD-tegnere kan ordne forskjellige visninger av tegningen.

Bildet nedenfor viser en DWG-tegning lagret i papirrom.

En CAD-tegning lagret i papirområdet, som viser to utgaver av samme plantegning

Tegningen inneholder to rektangulære visningsområder. En VISNINGSPORT er et vindu i tredimensjonale CAD-tegningen. Hver VISNINGSPORT kan settes til en annen skala eller vinkel.

Sette inn et bilde fra en grafikkfil

 1. Pek på BildeSett inn-menyen, og klikk deretter Fra fil.

 2. Finn mappen som inneholder bildet du vil sette inn, klikk bildefilen, og klikk deretter Åpne.

  Tips!: Du kan også åpne grafikkfiler fra fil-menyen. Klikk Åpnefil-menyen. Klikk ønsket grafikkfiltype du ønsker, og finn deretter filen i Filtype-listen. Klikk Åpne. De fleste filer du importerer til Visio-tegninger som grafiske bilder vises som. Punktgrafikkfiler, for eksempel DIB, BMP, PCX og så videre, beholdes imidlertid punktgrafikk i Visio-tegningen.

Sette inn utklipp

 1. Pek på bildeSett inn-menyen, og klikk deretter Utklipp.

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk som beskriver utklippet du ønsker, i oppgaveruten Utklipp i Søk etter-boksen.

 3. Klikk .

  Når du søker etter utklipp og bilder på nettet, sendes du til Bing. Du er ansvarlig for å overholde opphavsretten.Lisensfilteret i Bing kan hjelpe deg å velge hvilke bilder du kan bruke.

 4. Klikk utklippet du vil sette den inn i listen over resultater.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×