Celler

Importere eller eksportere tekstfiler (TXT eller CSV)

Importere eller eksportere tekstfiler (TXT eller CSV)

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det er to måter å importere data fra en tekstfil på i Excel: du kan åpne den i Excel, eller du kan importere den som en eksternt dataområde. Hvis du vil eksportere data fra Excel til en tekstfil, bruker du kommandoen Lagre som og endrer filtypen fra rulle gardin menyen.

Det finnes to ofte brukte tekst fil formater:

 • Tekst filer med skille tegn (txt), der TABULATORTEGN (ASCII-tegnkoden 009) vanligvis skiller hvert tekst felt.

 • Tekst filer med kommadelte verdier (CSV), der kommategnet (,) vanligvis skiller hvert tekst felt.

Du kan endre skille tegnet som brukes i tekst filer av typen kommadelt og CSV. Dette kan være nødvendig for å sikre at import-eller eksport operasjonen fungerer slik du vil.

Obs!: Du kan importere eller eksportere opptil 1 048 576 rader og 16 384 kolonner.

Importere en tekstfil ved å åpne den i Excel

Du kan åpne en tekstfil som du har opprettet i et annet program, som en Excel-arbeidsbok ved hjelp av Åpne -kommandoen. Hvis du åpner en tekstfil i Excel, endres ikke fil formatet – du kan se dette i tittel linjen i Excel, der navnet på filen beholder tekst fil typen (for eksempel txt eller CSV).

 1. Gå til fil > Åpne , og bla til plasseringen som inneholder tekst filen.

 2. Velg tekst filer i rulle gardin listen filtype i dialog boksen Åpne .

 3. Finn og dobbelt Klikk tekst filen du vil åpne.

  • Hvis filen er en tekstfil (txt), starter Excel vei viseren for tekst import. Når du er ferdig med trinnene, klikker du Fullfør for å fullføre import operasjonen. Se tekst import vei viseren hvis du vil ha mer informasjon om skille tegn og avanserte alternativer.

  • Hvis filen er en CSV-fil, åpner Excel automatisk tekst filen og viser dataene i en ny arbeids bok.

   Obs!: Når Excel åpner en CSV-fil, brukes gjeldende standard innstillinger for data format til å tolke hvordan du importerer hver kolonne med data. Hvis du vil ha mer fleksibilitet ved konvertering av kolonner til forskjellige data formater, kan du bruke vei viseren for tekst import. Formatet på en datakolonne i CSV-filen kan for eksempel være MDY, men Excels standard data format er YMD, eller du vil konvertere en kolonne med tall som inneholder foranstilte nuller til tekst, slik at du kan beholde de foranstilte nullene. Hvis du vil tvinge Excel til å kjøre vei viseren for tekst import, kan du endre filtypen fra CSV til txt før du åpner den, eller du kan importere en tekstfil ved å koble til den (Hvis du vil ha mer informasjon, se delen nedenfor).

Importere en tekstfil ved å koble til den

Du kan importere data fra en tekstfil til et eksisterende regne ark som en eksternt dataområde.

 1. Klikk cellen der du vil plassere dataene fra tekst filen.

 2. Klikk fra tekst/CSVi gruppen Hent _AMP_ Transform-datadata -fanen.

 3. Finn og dobbelt Klikk tekst filen du vil importere, i dialog boksen Importer data , og klikk Importer.

 4. Du har ett av to alternativer i dialog boksen Power Query:

 5. Gjør følgende i dialog boksen Importer data :

  • Klikk Last inn hvis du vil laste inn dataene i gjeldende regne ark.

  • Klikk Last inn til hvis du vil laste inn dataene i en tabell, en pivottabellrapport, et pivotdiagram, et nytt Excel-regneark, eksisterende regne ark eller opprette ganske enkelt en kobling.

   1. Velg et alternativ du vil vise dataene i, i dialog boksen Importer data .

   2. Klikk OK.

 6. Klikk OK.

  Excel plasserer det eksterne data området på plasseringen du angir.

Hvis Excel ikke konverterer en kolonne med data til formatet du vil bruke, kan du konvertere dataene etter at du har importert det. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konvertere tall som er lagret som tekst til tall og konvertere datoer som er lagret som tekst, til datoer

Eksportere data til en tekstfil ved å lagre den

Du kan konvertere et Excel-regneark til en tekst fil ved hjelp av Lagre som -kommandoen.

 1. Gå til Fil > Lagre som.

 2. Klikk Bla gjennom.

 3. I dialog boksen Lagre som , under Filtype -boksen, velger du tekst fil formatet for regne arket. Klikk for eksempel tekst (tabulatordelt) eller CSV (kommadelt).

  Obs!: De forskjellige formatene støtter forskjellige sett med funksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjons sett som støttes av de ulike tekst fil formatene, kan du se fil formater som støttes i Excel.

 4. Bla til plasseringen der du vil lagre den nye tekst filen, og klikk deretter Lagre.

 5. Det vises en dialog boks der du blir påminnet om at bare gjeldende regne ark blir lagret i den nye filen. Hvis du er sikker på at det gjeldende regne arket er det du vil lagre som en tekstfil, klikker du OK. Du kan lagre andre regne ark som separate tekst filer ved å gjenta denne Fremgangs måten for hvert regne ark.

  Du kan også se et varsel under båndet at noen funksjoner kan gå tapt hvis du lagrer arbeids boken i et CSV-format.

Hvis du vil ha mer informasjon om lagring av filer i andre formater, kan du se Lagre en arbeids bok i et annet fil format.

Importere en tekstfil ved å koble til den

Du kan importere data fra en tekstfil til et eksisterende regne ark som en eksternt dataområde.

 1. Klikk cellen der du vil plassere dataene fra tekst filen.

 2. Klikk fra teksti gruppen Hent eksterne data i kategorien data .

 3. Finn og dobbelt Klikk tekst filen du vil importere, i dialog boksen Importer data , og klikk Importer.

  Følg instruksjonene i tekst import vei viseren. Klikk Hjelp- knapp på en side i tekst import vei viseren hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker vei viseren. Når du er ferdig med trinnene i vei viseren, klikker du Fullfør for å fullføre import operasjonen.

 4. Gjør følgende i dialog boksen Importer data :

  1. Under hvor vil du plassere dataene? gjør duett av følgende:

   • Hvis du vil returnere dataene til plasseringen du valgte, klikker du eksisterende regne ark.

   • Hvis du vil returnere dataene til øverste venstre hjørne i et nytt regne ark, klikker du nytt regne ark.

  2. Du kan også klikke Egenskaper for å angi alternativer for oppdatering, formatering og oppsett for de importerte dataene.

  3. Klikk OK.

   Excel plasserer det eksterne data området på plasseringen du angir.

Hvis Excel ikke konverterer en kolonne med data til formatet du vil bruke, kan du konvertere dataene etter at du har importert det. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konvertere tall som er lagret som tekst til tall og konvertere datoer som er lagret som tekst, til datoer

Eksportere data til en tekstfil ved å lagre den

Du kan konvertere et Excel-regneark til en tekst fil ved hjelp av Lagre som -kommandoen.

 1. Gå til Fil > Lagre som.

 2. Dialogboksen Lagre som vises.

 3. Velg tekst fil formatet for regne arket i Filtype-boksen.

  • Klikk for eksempel tekst (tabulatordelt) eller CSV (kommadelt).

  • Obs!: De forskjellige formatene støtter forskjellige sett med funksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjons sett som støttes av de ulike tekst fil formatene, kan du se fil formater som støttes i Excel.

 4. Bla til plasseringen der du vil lagre den nye tekst filen, og klikk deretter Lagre.

 5. Det vises en dialog boks der du blir påminnet om at bare gjeldende regne ark blir lagret i den nye filen. Hvis du er sikker på at det gjeldende regne arket er det du vil lagre som en tekstfil, klikker du OK. Du kan lagre andre regne ark som separate tekst filer ved å gjenta denne Fremgangs måten for hvert regne ark.

 6. Det vises en ny dialog boks som minner deg om at regne arket kan inneholde funksjoner som ikke støttes av tekst fil formater. Hvis du bare er interessert i å lagre regne ark dataene i den nye tekst filen, klikker du Ja. Hvis du er usikker og ønsker å vite mer om hvilke Excel-funksjoner som ikke støttes av tekst fil formater, klikker du Hjelp for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om lagring av filer i andre formater, kan du se Lagre en arbeids bok i et annet fil format.

Hvis du bruker tekst import vei viseren til å importere en tekstfil, kan du endre skille tegnet som brukes for en tekst fil med skille tegn, fra et TABULATORTEGN til et annet tegn i trinn 2 i tekst import vei viseren. I dette trinnet kan du også endre måten påfølgende skille tegn, for eksempel påfølgende anførsels tegn, håndteres på.

Se tekst import vei viseren hvis du vil ha mer informasjon om skille tegn og avanserte alternativer.

 1. Klikk Start-knappen i Microsoft Windows, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Åpne dialog boksen for å endre innstillinger for region og språk.

 3. Skriv inn et nytt skille tegn i boksen liste skille tegn .

 4. Klikk OK to ganger.

Obs!:  Når du har endret liste skille tegnet for data maskinen, bruker alle programmene det nye tegnet som liste skille tegn. Du kan endre tegnet tilbake til standard tegnet ved å følge samme Fremgangs måte.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Oversikt over formler i Excel

Slik unngår du brutte formler

Finne og rette feil i formler

Snarveier for tastatur og funksjonstaster i Excel

Funksjoner i Excel (alfabetisk)

Funksjoner i Excel (etter kategori)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×