Importere data til figurer i tegningen

Tilkobling av data fra eksterne kilder som Excel, Access, SQL Server eller SharePoint, er en totrinnsprosess. Importer dataene først, deretter kobler du dem til figurer.

I dette første trinnet bruker du veiviseren Datavelger til å importere dataene inn i Eksterne data-vinduet.

 1. Klikk Koble data til figurer i Eksterne data-gruppen på fanen Data.

 2. På første side i veiviseren velger du hvilken av disse datakildetypene du vil bruke:

  • Microsoft Excel-arbeidsbok

  • Microsoft Access-database

  • Microsoft SharePoint Foundation-liste

  • Microsoft SQL Server-database

  • Annen OLEDB- eller ODBC-datakilde

  • Tidligere opprettet kobling

 3. Følg instruksjonene i veiviseren Datavelger.

 4. Når du har klikket Fullfør på siste side i Datavelger-veiviseren, vises Eksterne data-vinduet med de importerte dataene i en tabell.

  Importerte data

Dataene i Eksterne data-vinduet er et øyeblikksbilde av kildedataene på importtidspunktet. Du kan oppdatere disse dataene for å gjenspeile endringer i kildedataene (klikk Oppdater alt på fanen Data), men Visio sender ikke endringer i diagrammet tilbake til datakilden.

Hvis du vil skjule Eksterne data-vinduet, fjerner du merket for Eksternt datavindu i Vis/skjul-gruppen på fanen Data.

Koble rader med data til figurer i tegningen

Det er tre måter å koble rader med data til figurer i tegningen på: Du kan koble én rad om gangen til eksisterende figurer, kan du koble rader til figurer automatisk eller du kan opprette figurer fra dataene.

Koble rader til eksisterende figurer én om gangen

Denne måten er best for eksisterende tegninger med forholdsvis få figurer, og trenger ikke å konfigureres på forhånd.

 • Dra en rad fra vinduet Eksterne data til en figur på tegningen.
  Dra data til en figur

Eller:

 • Merk en figur, høyreklikk en rad med data, og klikk Koble til valgte figurer på hurtigmenyen. Bruk denne måten til å koble data til en beholderfigur.

Dataene vises ved figuren, og et koblingsikon Opprett kobling vises i Eksterne data-vinduet for å vise at raden er koblet til en figur. Du kan koble én rad til flere figurer, men hver figur kan bare kobles til én rad.

Automatisk koble rader til figurer

Denne måten er best for eksisterende tegninger med mange figurer, men du må forberede figurene på forhånd ved å gi dem spesielle figurdatafelter. Verdien i et figurdatafelt må samsvare med en verdi i en rad i datakilden, slik at Visio kan koble en bestemt rad til figuren med den samsvarende verdien.

La oss si at du har en Excel-arbeidsbok med statusdata for datamaskiner i et nettverk, og du vil bruke et nettverksdiagram til å overvåke statusen visuelt. I arbeidsboken tilsvarer hver rad med data en datamaskin. I dette eksemplet er kolonnen Datamaskinnavn den unike identifikatoren. Hvis du vil koble de riktige radene i arbeidsboken automatisk med de riktige figurene i diagrammet, legger du til feltet Datamaskinnavn i figurdataene for hver figur, fyller ut feltet med navnet på en unik datamaskin i nettverket, og starte deretter veiviseren for automatisk kobling:

 1. Klikk Koble automatisk i Eksterne data-gruppen på fanen Data.

 2. Følg instruksjonene i veiviseren for automatisk kobling.

På veivisersiden der det står Kobler automatisk rader til figurer, velger du Datamaskinnavn i Datakolonne-listen, og i Figurfelt-listen. Når du fullfører veiviseren, kobler Visio sammen radene og figurene som har samsvarende verdier.

Opprette figurer fra dataene

Denne fremgangsmåten er best hvis tegningen ikke allerede har figurer og du ikke trenger å bruke bestemte figurer.

 1. Merk en figur i Figurer-vinduet.

 2. Dra en rad eller flere rader fra vinduet Eksterne data til et tomt område på tegningen.

Én forekomst av den merkede figuren vises for hver rad du drar inn på tegningen.

Formatere dataene på siden

Hvis du vil gi en visuell fremstilling av dataene og gjøre dem enklere å lese, kan du bruke tilpassede datasymboler på figurene.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×