Importere data til en Access-database

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Data har en tendens til å hope seg opp i ulike formater, i ulike filer og på ulike plasseringer, noe som gjør det vanskelig å bruke dem. Hvis du har data i et regneark, en SharePoint-liste eller et annet format, kan du importere den til en Access-database med noen få trinn, slik at den blir mer tilgjengelig.

Importere til en Access-app

På siden Legg til tabeller (som er det første du ser når du oppretter en ny, egendefinert app) kan du importere data fra Excel-arbeidsbøker, ODBC-datakilder, tekstfiler, CSV-filer, SharePoint-lister og andre Access-databaser.

Alternativer for eksisterende datakilder på siden Legg til tabeller.

Hvis du allerede har startet en app, åpner du den i Access (klikk Innstillinger > [6]Tilpass i Access), og klikk deretter Hjem > Tabell.

Når du er på siden Legg til tabeller, klikker du typen datakilde du vil importere, nær bunnen av siden, og deretter følger du instruksjonene i veiviseren Hent eksterne data.

Kommentarer: 

  • Når du importerer data til en app, opprettes det alltid en ny tabell med standard liste- og dataarkvisninger. Opprett oppslag mellom nye og eksisterende tabeller for å begynne å knytte sammen data. Access legger til relaterte kontroller i visninger, slik at det blir enklere å begynne å bruke dataene.

  • Du kan ikke føye til data i eksisterende tabeller ved å bruke importveiviseren i en app. Du kan imidlertid importere data til en ny tabell og så gjøre ett av følgende:

    • Bruke dataarkvisninger til å kopiere og lime inn dataene i måltabellen, eller

    • Bruke OpprettPost-handlingen i en datamakro til å legge til de importerte dataene i måltabellen.

Tips!: Opprett oppslag mellom nye og eksisterende tabeller for å begynne å knytte sammen data. Så lenge standardvisningene for en tabell ikke er endret i forhold til originalen, vil Access legge til de riktige “relaterte data”-kontrollene for å hjelpe deg med å begynne å bruke dataene.

Importere til en skrivebordsdatabase

Du kan importere litt flere typer filer til Access-skrivebordsdatabaser enn til apper. Hvis du har en filtype du ikke kan importere direkte til en app, kan du kanskje importere den til en skrivebordsdatabase først og deretter importere skrivebordsdatabasen(e) til appen.

Med skrivebordsdatabaser kan du også føye til eksterne data i en eksisterende tabell, en funksjon som ikke er tilgjengelig i apper.

Slik importerer du data til en skrivebordsdatabase:

  1. Klikk typen fil du vil importere, i gruppen Importer og koble i kategorien Eksterne data.

    Gruppen Importer og koble i kategorien Eksterne data i en skrivebordsdatabase.

  2. Følg instruksjonene i veiviseren Hent eksterne data.

Eksterne dataoperasjoner som er tilgjengelige i apper og skrivebordsdatabaser

Denne tabellen gir deg en oversikt over hvilke typer filer du kan importere eller koble til Access-apper eller -skrivebordsdatabaser.

Access-apper kan importere …

Access-apper kan koble til …

Skrivebordsdatabaser kan importere …

Skrivebordsdatabaser kan koble til …

Microsoft Excel

Grønn prikk

Grønn prikk

Grønn prikk
(skrivebeskyttet)

Microsoft Access

Grønn prikk

Grønn prikk

Grønn prikk

ODBC-databaser, for eksempel SQL Server

Grønn prikk

Grønn prikk

Grønn prikk

Filer med tekst eller kommadelte verdier (CSV)

Grønn prikk

Grønn prikk

Grønn prikk
(legg bare til nye poster)

SharePoint-liste

Grønn prikk

Grønn prikk
(skrivebeskyttet)

Grønn prikk

Grønn prikk

XML

Grønn prikk

Datatjenester

Grønn prikk

Grønn prikk
(skrivebeskyttet)

HTML-dokument

Grønn prikk

Grønn prikk

Outlook-mappe

Grønn prikk

Grønn prikk

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×