Importere data til Office Publisher, Visio eller Word ved hjelp av veiviseren for datatilkobling

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det finnes en verden av dataene utenfor Microsoft Office Publisher, Visio eller Word programmet som du kan bruke i hvert program. Men hvordan du importerer dataene og sikre den? Er det handler om å gjøre de riktige forbindelsene.

Hva vil du gjøre?

Oversikt over Office-datatilkoblinger

Gjøre datatilgang sikrere

Opprette eller redigere en Office-datatilkoblingsfil ved hjelp av Excel

Office Publisher: Importere eksterne data ved hjelp av veiviseren for datatilkobling

Office Visio: Importere eksterne data ved hjelp av veiviseren for datatilkobling

Office Word: Importere eksterne data ved hjelp av veiviseren for datatilkobling

Oversikt over Office-datatilkoblinger

Følgende avsnitt diskuterer hvordan eksterne datatilkoblinger arbeid og hvordan du deler tilkoblingsinformasjonen med andre programmer og brukere.

Forstå grunnleggende for datatilkoblinger

Data i programmet kan komme fra en ekstern datakilde, for eksempel en tekstfil, en arbeidsbok eller en database. Denne eksterne datakilden er koblet til programmet via en datatilkobling, som er et sett med informasjon som beskriver hvordan du finner du frem og logge på og få tilgang til den eksterne datakilden.

Den viktigste fordelen med å koble til eksterne data, er dette: du jevnlig kan analysere disse dataene uten å kopiere dataene flere ganger. Kopiere gjentatte ganger data er en operasjon som kan være tidkrevende og utsatt.

Tilkoblingsinformasjonen er lagret i arbeidsboken, og kan også lagres i en tilkoblingsfil, som i en Office Data Connection (ODC)-fil (ODC) eller i en fil med Data Source navn (DSN) (DSN).

Hvis du vil hente eksterne data til programmet, må du tilgang til dataene. Hvis den eksterne datakilde du vil ha tilgang til, ikke er på den lokale datamaskinen, må du kontakte administratoren av databasen for et passord, brukertillatelse eller annen tilkoblingsinformasjon. Hvis datakilden er en database, må du kontrollere at databasen ikke er åpnet i alenemodus. Hvis datakilden er en tekstfil eller en arbeidsbok, må du kontrollere at en annen bruker ikke har tekstfilen eller arbeidsbok åpen for eksklusiv tilgang.

Mange datakilder krever også en ODBC-driver eller OLE DB-leverandør til å koordinere informasjonsflyten data mellom programmet, tilkoblingsfilen og datakilden.

Diagrammet nedenfor illustrerer datatilkoblinger viktigste.

Koble til eksterne data

1. Det finnes en rekke datakilder som du kan koble til: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel og tekst-filer.

2. Hver datakilde har en tilknyttet ODBC-driver eller OLE DB-leverandør.

3. En tilkoblingsfil definerer all informasjonen du trenger for å få tilgang til og hente data fra en datakilde.

4. Tilkoblingsinformasjonen kopieres inn i programmet fra en tilkoblingsfil.

Delingstilkoblinger

Tilkoblingsfiler er spesielt nyttige for delingstilkoblinger på en konsekvent måte, opprette datakoblinger mer oversiktlig, bidrar til å forbedre sikkerheten og forenkle administrasjon. Den beste måten å dele tilkoblingsfiler er å plassere dem på en sikker og klarert plassering som en nettverksmappe eller Microsoft Office SharePoint Designer et bibliotek, der brukere kan lese filen, men bare angitte brukere kan endre filen.

Du kan opprette Office Data Connection (ODC)-filer (ODC) ved hjelp av Excel, eller ved hjelp av veiviseren for datatilkobling til å koble til nye datakilder. En ODC-fil bruker egendefinerte HTML og XML-koder til å lagre tilkoblingsinformasjonen. Du kan enkelt vise eller redigere innholdet i filen i Excel.

Du kan dele tilkoblingsfiler med andre brukere å gi dem den samme tilgangen som du har en ekstern datakilde. Andre brukere trenger ikke å konfigurere en datakilde for å åpne tilkoblingsfilen, men de må installere ODBC-driver eller OLE DB-leverandør som er nødvendige for å få tilgang til eksterne data på datamaskinene.

Forstå Data for Microsoft Access-komponenter

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 er inkludert i Microsoft Windows Server 2003 og Microsoft Windows XP SP2 og senere. Med MDAC, kan du koble til og bruke data fra en rekke Relasjons- og ikke datakilder. Du kan koble til mange forskjellige datakilder ved hjelp av Open Database Connectivity (ODBC) drivere eller OLE DB leverandører. Enten kan bygd og levert av Microsoft eller utviklet av ulike tredjeparter. Når du installerer Microsoft Office, legges ekstra ODBC-drivere og OLE DB-leverandører til datamaskinen.

Hvis du vil se en fullstendig liste over OLE DB-leverandører som er installert på datamaskinen, vise dialogboksen Datakoblingsegenskaper fra en datakobling-fil, og klikk deretter kategorien Leverandør.

Hvis du vil se en fullstendig liste over ODBC-leverandører som er installert på datamaskinen, vise dialogboksen Administrator for ODBC-Database, og klikk deretter kategorien drivere.

Du kan også bruke ODBC-drivere og OLE DB-leverandører fra andre produsenter for å hente informasjon fra andre kilder enn Microsoft datakilder, inkludert andre typer ODBC-drivere og OLE DB-databaser. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer disse ODBC-drivere eller OLE DB-leverandører, i dokumentasjonen for databasen, eller kontakt databaseleverandøren av.

Bruke ODBC til å koble til datakilder

Avsnittene nedenfor beskriver Open Database Connectivity (ODBC) mer detaljert.

ODBC-arkitekturen

I ODBC-arkitekturen kobles et program (for eksempel programmet) til ODBC Driver Manager, som igjen bruker en bestemt ODBC-driver (for eksempel Microsoft SQL ODBC-driver) til å koble til en datakilde (for eksempel en Microsoft SQL Server-database).

Definere tilkoblingsinformasjon

Hvis du vil koble til ODBC-datakilder, gjør du følgende:

 1. Kontroller at riktig ODBC-driver er installert på datamaskinen som inneholder datakilden.

 2. Definere datakildenavnet (DSN) ved hjelp av enten Administrator for ODBC-datakilde til å lagre tilkoblingsinformasjonen i Microsoft Windows-registret eller en DSN-filen, eller ved å bruke en tilkoblingsstreng i Microsoft Visual Basic-kode til å sende tilkoblingen informasjon direkte til ODBC Driver Manager.

  Åpne Microsoft Windows Kontrollpanel for å definere en datakilde, dobbeltklikk Administrative verktøy-ikonet, og deretter dobbeltklikker du ikonet Datakilder (ODBC).

  Hvis du vil ha mer informasjon om de forskjellige alternativene, klikker du Hjelp-knappen i hver dialogboks.

Maskindatakilder

Datakilder for Machine lagrer tilkoblingsinformasjon i Windows-registret på en bestemt datamaskin med et brukerdefinert navn. Du kan bruke maskindatakilder på bare datamaskin de er angitt på. Det finnes to typer Maskindatakilder – bruker og system. Datakilder for brukere kan brukes av den gjeldende brukeren og er synlig for bare denne brukeren. Datakilder for system kan brukes av alle brukere på en datamaskin og er synlig for alle brukere på datamaskinen. En datakilde for machine er spesielt nyttig når du vil gi ekstra sikkerhet, fordi den bidrar til å sikre at bare brukere som er pålogget kan vise en maskindatakilde, og en datakilde for machine kan ikke kopieres av en ekstern bruker til en annen datamaskin.

Fildatakilder

Fil-datakilder (også kalt DSN-filer) lagrer tilkoblingsinformasjon i en tekstfil, ikke i Windows-registret og er vanligvis mer fleksible å bruke enn machine datakilder. Du kan for eksempel kopiere datakilde for en fil til alle datamaskiner med riktig ODBC-driver, slik at programmet kan stole på konsekvent og nøyaktig tilkoblingsinformasjon til alle datamaskiner som brukes. Eller du kan plassere datakilden filen på en server, dele den mellom mange datamaskiner i nettverket og vedlikeholde enkelt tilkoblingsinformasjonen på ett sted.

Datakilde for en fil kan også være udelelig. En datakilde udelelig fil ligger på én datamaskin og peker på en maskindatakilde. Du kan bruke datakilder udelelig filen får tilgang til eksisterende Maskindatakilder fra fildatakilder.

Ved hjelp av OLE DB til å koble til datakilder

Avsnittene nedenfor beskriver mer detaljert Object Linking and Embedding Database (OLE DB).

OLE DB-arkitekturen

I OLE DB-arkitekturen programmet som har tilgang til dataene kalles forbrukere data (for eksempel Publisher), og programmet som gir tilgang til dataene, kalles en databaseleverandør (for eksempel Microsoft OLE DB-leverandør for SQL Server).

Definere tilkoblingsinformasjon

Universell datakobling-fil (.udl) inneholder tilkoblingsinformasjon som en dataforbruker bruker til å få tilgang til en datakilde via OLE DB-leverandør for datakilden. Du kan opprette tilkoblingsinformasjonen ved å gjøre ett av følgende:

 • Bruk dialogboksen Datakoblingsegenskaper til å definere en datakobling for en OLE DB-leverandør i veiviseren for datatilkobling.

 • Opprette en tom tekstfil med filtypen .udl, og deretter Rediger filen, som viser dialogboksen Datakoblingsegenskaper.

Til toppen av siden

Gjøre datatilgang sikrere

Når du kobler til en ekstern datakilde eller oppdatere dataene, er det viktig å være klar over potensielle sikkerhetsproblemer med og vite hva du kan gjøre om disse sikkerhetsspørsmål. Bruk følgende retningslinjer og anbefalte fremgangsmåter for å sikre dataene.

Lagre datatilkoblinger i en klarert plassering

En datatilkoblingsfil inneholder ofte én eller flere spørringer til en datakilde. Ved å erstatte denne filen, kan en bruker som har ondsinnede hensikter utforme en spørring for å få tilgang til konfidensiell informasjon og distribuere den til andre brukere eller utføre andre skadelige handlinger. Derfor er det viktig å kontrollere følgende:

 • Tilkoblingsfilen ble skrevet av en pålitelig person.

 • Tilkoblingsfilen er sikker, og at den kommer fra en klarert plassering.

Tilkoblinger til eksterne data er ikke tilgjengelig på datamaskinen for å forbedre sikkerheten. Hvis du vil koble til data når du åpner en arbeidsbok, må du aktivere datatilkoblinger ved hjelp av klareringssenteret linjen eller ved å plassere arbeidsboken på en klarert plassering.

For mer informasjon, kan du se opprette, fjerne eller endre en klarert plassering for filene dine, legge til, fjerne eller vise en klarert utgiverog vise mine sikkerhetsinnstillinger i klareringssenteret.

Ved hjelp av legitimasjon på en trygg måte

Tilgang til en ekstern datakilde vanligvis krever legitimasjon (for eksempel et brukernavn og passord) som brukes til å godkjenne brukeren. Kontroller at denne legitimasjonen gis til deg i en sikker måte, og at du ikke utilsiktet avslører denne informasjonen til andre.

Bruk sterke passord med en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Svake passord inneholder ikke en kombinasjon av disse elementene. Sterkt passord: Y6dh!et5. Svakt passord: House27. Passord bør inneholde 8 eller flere tegn. En passfrase som bruker 14 eller flere tegn er bedre.

Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

Unngå å lagre påloggingsinformasjon når du kobler til datakilder. Denne informasjonen kan være lagret som ren tekst i arbeidsboken og tilkoblingsfilen, og en ondsinnet bruker kan få tilgang til informasjonen sikkerheten for datakilden.

Når det er mulig, kan du bruke Windows-godkjenning (også kalt en klarert tilkobling), som bruker en Windows-brukerkonto til å koble til SQL Server. Når en bruker kobler til en Windows-brukerkonto, bruker SQL Server informasjon i Windows-operativsystemet til å validere kontonavnet og passordet. Før du kan bruke Windows-godkjenning, må en serveradministrator konfigurere SQL Server hvis du vil bruke denne modusen for godkjenning. Hvis Windows-godkjenning ikke er tilgjengelig, kan du unngå å lagre brukeres påloggingsinformasjon. Det er sikrere for brukere å skrive inn påloggingsinformasjon hver gang de logger på.

Til toppen av siden

Opprette eller redigere en Office-datatilkoblingsfil ved hjelp av Excel

Du kanskje vil dele en Office Data Connection (ODC)-fil (ODC) med andre brukere eller mellom ulike programmer. Hvis du vil opprette eller redigere en ODC-fil, kan du bruke Excel.

Opprette en ny ODC-fil ved hjelp av Excel

 1. Finn mappen Mine datakilder på datamaskinen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en hvilken som helst type tilkoblingsfil, høyreklikk + koble til nye datakilde.odc filen, og klikk deretter Åpne i Excel på hurtigmenyen.

   Starter Excel. Hvis Sikkerhetsmelding i Microsoft Office Excel-meldingen vises, klikker du Aktiver.

   Velkommen til veiviseren for datatilkobling-siden i veiviseren for datatilkobling vises. Følg instruksjonene i veiviseren.

  • Hvis du vil opprette en tilkoblingsfil for SQL Server, høyreklikk + Ny SQL Server-tilkobling.odc filen, og klikk deretter Åpne i Excel på hurtigmenyen.

   Excel starter og siden koble til databaseserveren av den av veiviseren for datatilkobling vises.

Redigere en eksisterende ODC-fil ved hjelp av Excel

 1. Finn mappen som inneholder ODC-filen, for eksempel mappen Mine datakilder på datamaskinen eller en klarert nettverksmappe.

 2. Høyreklikk ODC-filen, og klikk deretter Åpne i Excel på hurtigmenyen.

 3. Sikkerhetsvarsel i Microsoft Office Excel-meldingen kan vises. Hvis du stoler datakilden, klikker du Aktiver.

  Dataene som er hentet ODC-filen vises i det første regnearket i en ny arbeidsbok, for å bekrefte at du har riktig tilkobling.

 4. Klikk Tilkoblinger i Tilkoblinger-gruppen på fanen Data.

 5. Velg tilkoblingen i dialogboksen Arbeidsboktilkoblinger, og klikk deretter Egenskaper.

 6. Gjør endringene du vil bruke, i dialogboksen Tilkoblingsegenskaper.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer tilkoblingsinformasjonen fil, kan du se hjelpesystemet for Excel.

 7. Etter at alle endringene, klikker du kategorien definisjon, og klikk deretter Eksporter tilkoblingsfil.

 8. Klikk Lagre i dialogboksen Lagre fil.

 9. Lukk dialogboksene Tilkoblingsegenskaper og Arbeidsboktilkoblinger, og avslutt deretter Excel uten å lagre den nye arbeidsboken.

Til toppen av siden

Office Publisher: Importere eksterne data ved hjelp av veiviseren for datatilkobling

I Microsoft Office Publisher, kan du importere eksterne data ved hjelp av utskriftsfletting. Bruke utskriftsfletting til å opprette et stort antall dokumenter som er nesten identiske, men inneholder litt forskjellig informasjon, for eksempel en produktlansering i all hemmelighet som du sender til de 100 beste kundene. Du kan også importere tekstfiler, Excel-regneark, og Access-tabeller eller spørringer direkte, uten å bruke en tilkoblingsfil. For mer informasjon, kan du se opprette en utskriftsfletting.

Hva vil du gjøre?

Importere en tekstfil ved hjelp av en OLE DB-leverandør

Importere en tekstfil ved hjelp av en ODBC-driver

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-arbeidsbok ved hjelp av en OLE DB-leverandør

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-arbeidsbok ved hjelp av en ODBC-driver

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjelp av en OLE DB-leverandør

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjelp av en ODBC-driver

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjelp av en OLE DB-leverandør

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjelp av en ODBC-driver

Importere en tekstfil ved hjelp av en OLE DB-leverandør

Det er enkelt å importere en tekstfil kommadelte verdier (CSV) (*.csv). Hvis tekstfilen er en CSV-fil som ikke bruker listeskilletegn som er definert på maskinen, eller hvis tekstfilen ikke er en CSV-fil, kan du bruke en Schema.ini-fil til å angi riktig filformat.

Importere filen

 1. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter utskriftsfletting, E-postfletting eller Katalogfletting.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk i oppgaveruten utskriftsflettingOpprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk E-postfletting i oppgaveruten Opprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk i oppgaveruten KatalogflettingOpprett eller koble til en liste over produkter.

 3. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 4. Klikk Annet/avansert på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

  Dialogboksen Datakoblingsegenskaper vises.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

 5. Velg Microsoft Jet 4.0 OLE DB-leverandør i kategorien Leverandør, og klikk deretter Neste.

 6. Skriv inn den fullstendige banen til mappen som inneholder tekstfilen, i kategorien tilkoblinger i boksen Velg eller angi et databasenavn.

  For å hjelpe deg med å finne mappen, klikker du Bla gjennom ved siden av boksen.

 7. Klikk kategorien alle, velg Utvidede egenskaper, og klikk deretter Rediger verdi.

 8. Angi ett av følgende i boksen Egenskapsverdi:

  • Hvis filen har kolonneoverskrifter, skriver du tekst. HDR = Yes.

  • Hvis filen ikke har kolonneoverskrifter, skriver du inn tekst. HDR = No.

 9. Klikk OK.

 10. Klikk kategorien tilkobling for å sikre at du har angitt den riktige informasjonen, og klikk deretter Test tilkobling.

 11. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du får en feilmelding, må du kontrollere verdiene som du har angitt i de forrige trinnene.

  • Hvis du får meldingen "Testtilkoblingen var vellykket", klikker du OK.

 12. Klikk OK.

  Veiviseren for datatilkobling på nytt.

 13. På siden Velg Database og tabell under navn-kolonnen velger du tekstfilen du vil importere, og klikk deretter Neste.

 14. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 15. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Bruke en Schema.ini-fil til å angi en annen liste skilletegn tegn eller filformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil som inneholder oppføringer som overstyrer standard tekstinnstillingene driveren i Windows-registret. Generelt hvis du vil bruke en Schema.ini-fil, må du gjøre følgende:

 • Lagre Schema.ini-filen i samme mappe som tekstfilen du importerer.

 • Gi navn til filen Schema.ini.

 • På den første linjen i Schema.ini-filen, skriver du inn navnet på filen som du kobler til, omsluttet av parenteser.

 • Legge til ekstra informasjon for å angi filformatet annen tekst.

Avsnittene nedenfor viser vanlige eksempler for bruk av Schema.ini-filen.

Eksempel: Angi et semikolon (;) som skilletegn

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

EX NOK: Angi et tabulatortegn som skilletegn

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angi en fast bredde-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere en tekstfil ved hjelp av en ODBC-driver

Importere en tekstfil ved hjelp av en ODBC-driver er minimum, en totrinnsprosess. Først om nødvendig definere du en bruker DSN på datamaskinen for ODBC-driver for tekst. Andre, importere tekstfilen ved hjelp av brukeren DSN. Hvis tekstfilen er en fil med kommadelte verdier (CSV) som ikke bruker listeskilletegn som er definert på maskinen, eller hvis tekstfilen ikke er en CSV-fil, kan du bruke en Schema.ini-fil til å angi riktig filformat.

Definere en bruker DSN

 1. Åpne Microsoft Windows Kontrollpanel, dobbeltklikk Administrative verktøy-ikonet, og dobbeltklikk deretter ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Administrator for ODBC-DatabaseBruker-DSN-fanen.

 3. Velg Microsoft Text-Driver (*.txt; *.csv) i dialogboksen Opprett ny datakilde, og klikk deretter Fullfør.

  Dialogboksen ODBC-driver for tekst vises.

 4. Skriv inn et navn i Navn på datakilde.

 5. Fjern merket for Bruk gjeldende mappe.

 6. Klikk Velg mappe.

 7. Finn mappen som inneholder filen du vil importere, må du kontrollere at tekstfilen vises i listen under Filnavn-boksen i dialogboksen Velg mappe, og klikk deretter OK.

 8. Klikk OK to ganger.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

Importere filen

 1. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter utskriftsfletting, E-postfletting eller Katalogfletting.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk i oppgaveruten utskriftsflettingOpprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk E-postfletting i oppgaveruten Opprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk i oppgaveruten KatalogflettingOpprett eller koble til en liste over produkter.

 3. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 4. Klikk ODBC/DSN på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

 5. På siden koble til ODBC-datakilde, Velg brukeren DSN du nettopp opprettet, og klikk deretter Neste.

 6. På siden Velg Database og tabell velger du tekstfilen under navn-kolonnen, og klikk deretter Neste.

 7. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 8. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Bruke en Schema.ini-fil til å angi en annen liste skilletegn tegn eller filformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil som inneholder oppføringer som overstyrer standard tekstinnstillingene driveren i Windows-registret. Generelt hvis du vil bruke en Schema.ini-fil, må du gjøre følgende:

 • Lagre Schema.ini-filen i samme mappe som tekstfilen du importerer.

 • Gi navn til filen Schema.ini.

 • På den første linjen i Schema.ini-filen, skriver du inn navnet på filen som du kobler til, omsluttet av parenteser.

 • Legge til ekstra informasjon for å angi filformatet annen tekst.

Avsnittene nedenfor viser vanlige eksempler for bruk av Schema.ini-filen.

Eksempel: Angi en kolonneoverskrift

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Eksempel: Angi et semikolon (;) som skilletegn

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angi et tabulatortegn som skilletegn

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angi en fast bredde-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-arbeidsbok ved hjelp av en OLE DB-leverandør

 1. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter utskriftsfletting, E-postfletting eller Katalogfletting.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk i oppgaveruten utskriftsflettingOpprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk E-postfletting i oppgaveruten Opprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk i oppgaveruten KatalogflettingOpprett eller koble til en liste over produkter.

 3. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 4. Klikk Annet/avansert-siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

  Dialogboksen Datakoblingsegenskaper vises.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

 5. Velg Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB-leverandør i kategorien Leverandør, og klikk deretter Neste.

 6. Skriv inn den fullstendige banen og filnavnet på Excel-arbeidsbok i boksen datakilde i kategorien tilkoblinger.

 7. Klikk kategorien alle, velg Utvidede egenskaper, og klikk deretter Rediger verdi.

 8. Angi ett av følgende i boksen Egenskapsverdi:

  • Hvis dataene i arbeidsboken har kolonneoverskrifter, skriver du Excel 8.0; HDR = Yes.

  • Hvis dataene i arbeidsboken ikke har kolonneoverskrifter, skriver du inn Excel 8.0; HDR = No.

 9. Klikk OK.

 10. Klikk kategorien tilkobling for å sikre at du har angitt den riktige informasjonen, og klikk deretter Test tilkobling.

 11. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du får en feilmelding, må du kontrollere verdiene som du har angitt i de forrige trinnene.

  • Hvis du får meldingen "Testtilkoblingen var vellykket", klikker du OK.

 12. På siden Velg Database og tabell velger du regnearket under navn-kolonnen, og klikk deretter Neste.

 13. Klikk OK.

  Veiviseren for datatilkobling på nytt.

 14. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 15. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-arbeidsbok ved hjelp av en ODBC-driver

 1. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter utskriftsfletting, E-postfletting eller Katalogfletting.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk i oppgaveruten utskriftsflettingOpprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk E-postfletting i oppgaveruten Opprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk i oppgaveruten KatalogflettingOpprett eller koble til en liste over produkter.

 3. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 4. Klikk ODBC/DSN på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

 5. Velg Excel-filer på siden koble til ODBC-datakilde, og klikk deretter Neste.

 6. Angi mappen som inneholder Excel-arbeidsboken i dialogboksen Velg arbeidsbok i boksen Databasenavn, velg arbeidsboken i listen, og klikk deretter OK.

 7. Merk regnearket du vil importere, under navn-kolonnen på siden Velg Database og tabell, og klikk deretter Neste.

 8. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 9. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjelp av en OLE DB-leverandør

 1. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter utskriftsfletting, E-postfletting eller Katalogfletting.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk i oppgaveruten utskriftsflettingOpprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk E-postfletting i oppgaveruten Opprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk i oppgaveruten KatalogflettingOpprett eller koble til en liste over produkter.

 3. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 4. Klikk Annet/avansert på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

  Dialogboksen Datakoblingsegenskaper vises.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

 5. Kategorien Leverandør, gjør du ett av følgende:

  • Hvis databasen er en Microsoft Access 2000 eller Microsoft Office Access 2003-database, velger du Microsoft Jet 4.0 OLE DB-leverandøren.

  • Hvis databasen er en Microsoft Office Access 2007 database, velger du Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB-leverandøren.

 6. Klikk Neste.

 7. Skriv inn den fullstendige banen og filnavnet i Access-database i kategorien tilkoblinger i boksen Velg eller angi et databasenavn.

  Hvis du valgte Microsoft Jet 4.0 OLE DB-leverandør i kategorien Leverandør, klikker du knappen Bla gjennom ved siden av boksen for å hjelpe deg med å finne databasen.

 8. Klikk kategorien tilkobling for å sikre at du har angitt den riktige informasjonen, og klikk deretter Test tilkobling.

 9. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du får en feilmelding, må du kontrollere verdiene som du har angitt i de forrige trinnene.

  • Hvis du får meldingen "Testtilkoblingen var vellykket", klikker du OK.

 10. Velg tabellen eller spørringen under navn-kolonnen på siden Velg Database og tabell, og klikk deretter Neste.

  Obs!: En koblet tabell vises ikke i denne listen. Hvis du vil importere en koblet tabell, kan du opprette en spørring i den koblede tabellen i Access-databasen før du utfører importoperasjonen.

 11. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 12. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjelp av en ODBC-driver

 1. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter utskriftsfletting, E-postfletting eller Katalogfletting.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk i oppgaveruten utskriftsflettingOpprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk E-postfletting i oppgaveruten Opprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk i oppgaveruten KatalogflettingOpprett eller koble til en liste over produkter.

 3. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 4. Klikk ODBC/DSN på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

 5. Velg MS Access-database på siden koble til ODBC-datakilde, og klikk deretter Neste.

  Dialogboksen Velg Database vises.

 6. Finn mappen som inneholder Access-databasen som du vil importere, må du kontrollere at Access-databasen vises i listen under Filnavn-boksen i dialogboksen Velg mappe, og klikk deretter OK.

  Veiviseren for datatilkobling på nytt.

 7. Velg tabellen eller spørringen under navn-kolonnen på siden Velg Database og tabell, og klikk deretter Neste.

 8. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 9. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjelp av en OLE DB-leverandør

 1. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter utskriftsfletting, E-postfletting eller Katalogfletting.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk i oppgaveruten utskriftsflettingOpprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk E-postfletting i oppgaveruten Opprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk i oppgaveruten KatalogflettingOpprett eller koble til en liste over produkter.

 3. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 4. Klikk Microsoft SQL Server på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

 5. På siden koble til databaseserveren, gjør du følgende:

  • Skriv inn navnet på databaseserveren i Servernavn-boksen.

   Hvis databasen er på datamaskinen, skriver du inn (lokalt).

  • Gjør ett av følgende under påloggingsinformasjon:

   • Hvis du vil bruke Windows-brukernavnet og passordet ditt, klikker du Bruker Windows-godkjenning.

   • Hvis du vil bruke en database brukernavn og passord, klikker du Bruk følgende brukernavn og passord, og skriv deretter inn database brukernavn og passord i de aktuelle boksene.

 6. Klikk Neste.

 7. Velg databasen i boksen databasen på siden Velg Database og tabell, Velg tabell, visning eller brukerdefinert funksjon under navn-kolonnen, og klikk deretter Neste.

 8. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 9. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjelp av en ODBC-driver

Importere data fra en SQL Server-database ved hjelp av en ODBC-driver er en totrinnsprosess. Først om nødvendig definere du en bruker DSN på datamaskinen for ODBC-driver. Andre, importere data fra SQL Server-databasen.

Definere en bruker DSN

 1. Åpne Microsoft Windows Kontrollpanel, dobbeltklikk Administrative verktøy-ikonet, og dobbeltklikk deretter ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Velg Brukeren DSN-fanen i dialogboksen Administrator for ODBC-Database, og klikk deretter Legg til.

 3. Velg SQL Server i dialogboksen Opprett ny datakilde, og klikk deretter Fullfør.

  Opprett en ny datakilde til SQL Server-dialogboksen vises.

 4. Skriv inn et navn på datakilden i navn-boksen.

 5. Du kan også angi en beskrivelse av datakilden i Beskrivelse-boksen.

 6. Skriv inn navnet på databaseserveren i Server-boksen.

  Hvis databasen er på datamaskinen, skriver du inn (lokalt).

 7. Klikk Neste.

 8. Under hvordan bør SQL Server kontrollere ektheten til påloggings-IDen?, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke Windows-brukernavnet og passordet ditt, klikker du med Windows NT-godkjenning ved hjelp av nettverk påloggings-IDen.

  • Hvis du vil bruke en database brukernavn og passord, klikk med SQL Server-godkjenning med påloggings-IDen og passordet som oppgis av brukeren, og skriv deretter inn database påloggings-IDen og passordet i de aktuelle boksene.

 9. Klikk Neste to ganger, og klikk deretter Fullfør.

 10. For å sikre at du har angitt den riktige informasjonen, klikker du Test datakilde .

 11. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du får en feilmelding, må du kontrollere verdiene som du har angitt i de forrige trinnene.

  • Hvis du får den meldingen «TESTER fullført!", klikker du OK.

 12. Klikk OK to ganger.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

Importere data fra SQL Server-database

 1. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter utskriftsfletting, E-postfletting eller Katalogfletting.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk i oppgaveruten utskriftsflettingOpprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk E-postfletting i oppgaveruten Opprett eller koble til en mottakerliste.

  • Klikk i oppgaveruten KatalogflettingOpprett eller koble til en liste over produkter.

 3. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 4. Klikk ODBC/DSN på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

 5. Velg navnet på datakilden du angav i den forrige delen på siden koble til ODBC-datakilde, og klikk deretter Neste.

 6. På siden Velg Database og tabell velger du databasen i boksen databasen, Velg tabell, visning eller funksjon under navn-kolonnen, og klikk deretter Neste.

 7. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 8. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Til toppen av siden

Office Visio: Importere eksterne data ved hjelp av veiviseren for datatilkobling

I Microsoft Office Visio importere eksterne data, slik at den kan legges direkte til figurer i en tegning. Bruke en tegning til å overvåke informasjon visuelt, for eksempel et nettverksdiagram som viser nedetid statistikk eller et flytskjema som viser fremdriftslinjer og meter til å summere prosjektoppgaver. Fremgangsmåten nedenfor gjelder for tekstfiler og SQL Server-datakilder. Du kan også importere Excel-regneark, Access-tabeller eller spørringer, og SharePoint-lister direkte til en fil uten å bruke en tilkoblingsfil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se importere data fra Excel, SQL Server, SharePoint-områder, og andre eksterne kilder.

Hva vil du gjøre?

Importere en tekstfil ved hjelp av en OLE DB-leverandør

Importere en tekstfil ved hjelp av en ODBC-driver

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjelp av en OLE DB-leverandør

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjelp av en ODBC-driver

Importere en tekstfil ved hjelp av en OLE DB-leverandør

Det er enkelt å importere en tekstfil kommadelte verdier (CSV) (*.csv). Hvis tekstfilen er en CSV-fil som ikke bruker listeskilletegn som er definert på maskinen, eller hvis tekstfilen ikke er en CSV-fil, kan du bruke en Schema.ini-fil til å angi riktig filformat.

Importere filen

 1. Klikk Koble Data til figurerData-menyen.

 2. Klikk andre OLE DB- eller ODBC-datakilde på den første siden i veiviseren Datavelger.

  Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. Klikk Annet/avansert.

  Dialogboksen Datakoblingsegenskaper vises.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

 4. Velg Microsoft Jet 4.0 OLE DB-leverandør i kategorien Leverandør, og klikk deretter Neste.

 5. Skriv inn den fullstendige banen til mappen som inneholder tekstfilen, i kategorien tilkoblinger i boksen Velg eller angi et databasenavn.

  For å hjelpe deg med å finne mappen, klikker du Bla gjennom ved siden av boksen.

 6. Klikk kategorien alle, velg Utvidede egenskaper, og klikk deretter Rediger verdi.

 7. Angi ett av følgende i boksen Egenskapsverdi:

  • Hvis filen har kolonneoverskrifter, skriver du tekst. HDR = Yes.

  • Hvis filen ikke har kolonneoverskrifter, skriver du inn tekst. HDR = No.

 8. Klikk OK.

 9. Klikk kategorien tilkobling for å sikre at du har angitt den riktige informasjonen, og klikk deretter Test tilkobling.

 10. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du får en feilmelding, må du kontrollere verdiene som du har angitt i de forrige trinnene.

  • Hvis du får meldingen "Testtilkoblingen var vellykket", klikker du OK.

 11. Klikk OK.

  Veiviseren for datatilkobling på nytt.

 12. På siden Velg Database og tabell under navn-kolonnen velger du tekstfilen du vil importere, og klikk deretter Neste.

 13. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 14. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

 15. Klikk på Fullfør.

  Veiviser for datavalg på nytt.

 16. Gjør ett av følgende på siden Velg datatilkobling:

  • Du bruker ODC-filen du nettopp opprettet, og hvis du vil godta alle rader og kolonner i datakilden, klikker du Fullfør.

  • Hvis du vil fortsette å bruke veiviseren Datavelger, slik at du kan velge bestemte kolonner og rader, og slik at du kan opprette en unik ID, klikker du Neste.

   Hvis du vil ha mer informasjon på hver side i Veiviser for datavalg, trykk F1.

Bruke en Schema.ini-fil til å angi en annen liste skilletegn tegn eller filformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil som inneholder oppføringer som overstyrer standard tekstinnstillingene driveren i Windows-registret. Generelt hvis du vil bruke en Schema.ini-fil, må du gjøre følgende:

 • Lagre Schema.ini-filen i samme mappe som tekstfilen du importerer.

 • Gi navn til filen Schema.ini.

 • På den første linjen i Schema.ini-filen, skriver du inn navnet på filen som du kobler til, omsluttet av parenteser.

 • Legge til ekstra informasjon for å angi filformatet annen tekst.

Avsnittene nedenfor viser vanlige eksempler for bruk av Schema.ini-filen.

Eksempel: Angi et semikolon (;) som skilletegn

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angi et tabulatortegn som skilletegn

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angi en fast bredde-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere en tekstfil ved hjelp av en ODBC-driver

Importere en tekstfil ved hjelp av en ODBC-driver er minimum, en totrinnsprosess. Først om nødvendig definere du en bruker DSN på datamaskinen for ODBC-driver for tekst. Andre, importere tekstfilen ved hjelp av brukeren DSN. Hvis tekstfilen er en fil med kommadelte verdier (CSV) som ikke bruker listeskilletegn som er definert på maskinen, eller hvis tekstfilen ikke er en CSV-fil, kan du bruke en Schema.ini-fil til å angi riktig filformat.

Definere en bruker DSN

 1. Åpne Microsoft Windows Kontrollpanel, dobbeltklikk Administrative verktøy-ikonet, og dobbeltklikk deretter ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Administrator for ODBC-DatabaseBruker-DSN-fanen.

 3. Velg Microsoft Text-Driver (*.txt; *.csv) i dialogboksen Opprett ny datakilde, og klikk deretter Fullfør.

  Dialogboksen ODBC-driver for tekst vises.

 4. Skriv inn et navn i Navn på datakilde.

 5. Fjern merket for Bruk gjeldende mappe.

 6. Klikk Velg mappe.

 7. Finn mappen som inneholder filen du vil importere, må du kontrollere at tekstfilen vises i listen under Filnavn-boksen i dialogboksen Velg mappe, og klikk deretter OK.

 8. Klikk OK to ganger.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

Importere filen

 1. Klikk Koble Data til figurerData-menyen.

 2. Klikk andre OLE DB- eller ODBC-datakilde på den første siden i veiviseren Datavelger.

  Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. Klikk ODBC/DSN på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

 4. På siden koble til ODBC-datakilde, Velg brukeren DSN du nettopp opprettet, og klikk deretter Neste.

 5. På siden Velg Database og tabell velger du tekstfilen under navn-kolonnen, og klikk deretter Neste.

 6. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 7. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

 8. Klikk på Fullfør.

  Veiviser for datavalg på nytt.

 9. Gjør ett av følgende på siden Velg datatilkobling:

  • Bruke ODC-filen du nettopp opprettet, og godta alle rader og kolonner i datakilden, klikker du Fullfør.

  • Hvis du vil fortsette å bruke veiviseren Datavelger, slik at du kan velge bestemte kolonner og rader, og slik at du kan opprette en unik ID, klikker du Neste.

   Hvis du vil ha mer informasjon på hver side i Veiviser for datavalg, trykk F1.

Bruke en Schema.ini-fil til å angi en annen liste skilletegn tegn eller filformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil som inneholder oppføringer som overstyrer standard tekstinnstillingene driveren i Windows-registret. Generelt hvis du vil bruke en Schema.ini-fil, må du gjøre følgende:

 • Lagre Schema.ini-filen i samme mappe som tekstfilen du importerer.

 • Gi navn til filen Schema.ini.

 • På den første linjen i Schema.ini-filen, skriver du inn navnet på filen som du kobler til, omsluttet av parenteser.

 • Legge til ekstra informasjon for å angi filformatet annen tekst.

Avsnittene nedenfor viser vanlige eksempler for bruk av Schema.ini-filen.

Eksempel: Angi en kolonneoverskrift

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Eksempel: Angi et semikolon (;) som skilletegn

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angi et tabulatortegn som skilletegn

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angi en fast bredde-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjelp av en OLE DB-leverandør

 1. Klikk Koble Data til figurerData-menyen.

 2. Klikk Microsoft SQL Server 2000 eller 2005-database på den første siden i veiviseren Datavelger.

  Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. På siden koble til databaseserveren, gjør du følgende:

  • Skriv inn navnet på databaseserveren i Servernavn-boksen.

   Hvis databasen er på datamaskinen, skriver du inn (lokalt).

  • Gjør ett av følgende under påloggingsinformasjon:

   • Hvis du vil bruke Windows-brukernavnet og passordet ditt, klikker du Bruker Windows-godkjenning.

   • Hvis du vil bruke en database brukernavn og passord, klikker du Bruk følgende brukernavn og passord, og skriv deretter inn database brukernavn og passord i de aktuelle boksene.

 4. Klikk Neste.

 5. Velg databasen i boksen databasen på siden Velg Database og tabell, Velg tabell, visning eller brukerdefinert funksjon under navn-kolonnen, og klikk deretter Neste.

 6. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 7. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

 8. Klikk på Fullfør.

  Veiviser for datavalg på nytt.

 9. Gjør ett av følgende på siden Velg datatilkobling:

  • Bruke ODC-filen du nettopp opprettet, og godta alle rader og kolonner i datakilden, klikker du Fullfør.

  • Hvis du vil fortsette å bruke veiviseren Datavelger, slik at du kan velge bestemte kolonner og rader, og slik at du kan opprette en unik ID, klikker du Neste.

   Hvis du vil ha mer informasjon på hver side i Veiviser for datavalg, trykk F1.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjelp av en ODBC-driver

Importere data fra en SQL Server-database ved hjelp av en ODBC-driver er en totrinnsprosess. Først om nødvendig definere du en bruker DSN på datamaskinen for ODBC-driver. Andre, importere data fra SQL Server-databasen.

Definere en bruker DSN

 1. Åpne Microsoft Windows Kontrollpanel, dobbeltklikk Administrative verktøy-ikonet, og dobbeltklikk deretter ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Velg Brukeren DSN-fanen i dialogboksen Administrator for ODBC-Database, og klikk deretter Legg til.

 3. Velg SQL Server i dialogboksen Opprett ny datakilde, og klikk deretter Fullfør.

  Opprett en ny datakilde til SQL Server-dialogboksen vises.

 4. Skriv inn et navn på datakilden i navn-boksen.

 5. Du kan også angi en beskrivelse av datakilden i Beskrivelse-boksen.

 6. Skriv inn navnet på databaseserveren i Server-boksen.

  Hvis databasen er på datamaskinen, skriver du inn (lokalt).

 7. Klikk Neste.

 8. Under hvordan bør SQL Server kontrollere ektheten til påloggings-IDen?, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke Windows-brukernavnet og passordet ditt, klikker du med Windows NT-godkjenning ved hjelp av nettverk påloggings-IDen.

  • Hvis du vil bruke en database brukernavn og passord, klikk med SQL Server-godkjenning med påloggings-IDen og passordet som oppgis av brukeren, og skriv deretter inn database påloggings-IDen og passordet i de aktuelle boksene.

 9. Klikk Neste to ganger, og klikk deretter Fullfør.

 10. For å sikre at du har angitt den riktige informasjonen, klikker du Test datakilde .

 11. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du får en feilmelding, må du kontrollere verdiene som du har angitt i de forrige trinnene.

  • Hvis du får den meldingen «TESTER fullført!", klikker du OK.

 12. Klikk OK to ganger.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

Importere data fra SQL Server-database

 1. Klikk Koble Data til figurerData-menyen.

 2. Klikk andre OLE DB- eller ODBC-datakilde på den første siden i veiviseren Datavelger.

  Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. Klikk ODBC/DSN på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

 4. Velg navnet på datakilden du angav i den forrige delen på siden koble til ODBC-datakilde, og klikk deretter Neste.

 5. På siden Velg Database og tabell velger du databasen i boksen databasen, Velg tabell, visning eller funksjon under navn-kolonnen, og klikk deretter Neste.

 6. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 7. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

 8. Klikk på Fullfør.

  Veiviser for datavalg på nytt.

 9. Gjør ett av følgende på siden Velg datatilkobling:

  • Bruke ODC-filen du nettopp opprettet, og godta alle rader og kolonner i datakilden, klikker du Fullfør.

  • Hvis du vil fortsette å bruke veiviseren Datavelger, slik at du kan velge bestemte kolonner og rader, og slik at du kan opprette en unik ID, klikker du Neste.

   Hvis du vil ha mer informasjon på hver side i Veiviser for datavalg, trykk F1.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Til toppen av siden

Office Word: Importere eksterne data ved hjelp av veiviseren for datatilkobling

I Microsoft Office Word, kan du importere eksterne data ved hjelp av utskriftsfletting. Bruke utskriftsfletting til å opprette et sett med dokumenter, for eksempel et standardbrev som sendes til mange kunder eller et ark med adresseetiketter for en helligdag kortet masseutsendelse. Du kan også importere tekstfiler, Excel-regneark, og Access-tabeller eller spørringer direkte, uten å bruke en tilkoblingsfil. For mer informasjon, kan du se opprette en utskriftsfletting.

Hva vil du gjøre?

Importere en tekstfil ved hjelp av en OLE DB-leverandør

Importere en tekstfil ved hjelp av en ODBC-driver

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-arbeidsbok ved hjelp av en OLE DB-leverandør

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-arbeidsbok ved hjelp av en ODBC-driver

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjelp av en OLE DB-leverandør

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjelp av en ODBC-driver

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjelp av en OLE DB-leverandør

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjelp av en ODBC-driver

Importere en tekstfil ved hjelp av en OLE DB-leverandør

Det er enkelt å importere en tekstfil kommadelte verdier (CSV) (*.csv). Hvis tekstfilen er en CSV-fil som ikke bruker listeskilletegn som er definert på maskinen, eller hvis tekstfilen ikke er en CSV-fil, kan du bruke en Schema.ini-fil til å angi riktig filformat.

Importere filen

 1. Klikk Velg mottakere i gruppen Start utskriftsfletting i kategorien Masseutsendelser, og klikk deretter Bruk eksisterende liste.

  Båndet i Word

 2. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. Klikk Annet/avansert på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

  Dialogboksen Datakoblingsegenskaper vises.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

 4. Velg Microsoft Jet 4.0 OLE DB-leverandør i kategorien Leverandør, og klikk deretter Neste.

 5. Skriv inn den fullstendige banen til mappen som inneholder tekstfilen, i kategorien tilkoblinger i boksen Velg eller angi et databasenavn.

  For å hjelpe deg med å finne mappen, klikker du Bla gjennom ved siden av boksen.

 6. Klikk kategorien alle, velg Utvidede egenskaper, og klikk deretter Rediger verdi.

 7. Angi ett av følgende i boksen Egenskapsverdi:

  • Hvis filen har kolonneoverskrifter, skriver du tekst. HDR = Yes.

  • Hvis filen ikke har kolonneoverskrifter, skriver du inn tekst. HDR = No.

 8. Klikk OK.

 9. Klikk kategorien tilkobling for å sikre at du har angitt den riktige informasjonen, og klikk deretter Test tilkobling.

 10. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du får en feilmelding, må du kontrollere verdiene som du har angitt i de forrige trinnene.

  • Hvis du får meldingen "Testtilkoblingen var vellykket", klikker du OK.

 11. Klikk OK.

  Veiviseren for datatilkobling på nytt.

 12. På siden Velg Database og tabell under navn-kolonnen velger du tekstfilen du vil importere, og klikk deretter Neste.

 13. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 14. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Bruke en Schema.ini-fil til å angi en annen liste skilletegn tegn eller filformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil som inneholder oppføringer som overstyrer standard tekstinnstillingene driveren i Windows-registret. Generelt hvis du vil bruke en Schema.ini-fil, må du gjøre følgende:

 • Lagre Schema.ini-filen i samme mappe som tekstfilen du importerer.

 • Gi navn til filen Schema.ini.

 • På den første linjen i Schema.ini-filen, skriver du inn navnet på filen som du kobler til, omsluttet av parenteser.

 • Legge til ekstra informasjon for å angi filformatet annen tekst.

Avsnittene nedenfor viser vanlige eksempler for bruk av Schema.ini-filen.

Eksempel: Angi et semikolon (;) som skilletegn

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angi et tabulatortegn som skilletegn

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angi en fast bredde-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere en tekstfil ved hjelp av en ODBC-driver

Importere en tekstfil ved hjelp av en ODBC-driver er minimum, en totrinnsprosess. Først om nødvendig definere du en bruker DSN på datamaskinen for ODBC-driver for tekst. Andre, importere tekstfilen ved hjelp av brukeren DSN. Hvis tekstfilen er en fil med kommadelte verdier (CSV) som ikke bruker listeskilletegn som er definert på maskinen, eller hvis tekstfilen ikke er en CSV-fil, kan du bruke en Schema.ini-fil til å angi riktig filformat.

Definere en bruker DSN

 1. Åpne Microsoft Windows Kontrollpanel, dobbeltklikk Administrative verktøy-ikonet, og dobbeltklikk deretter ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Administrator for ODBC-DatabaseBruker-DSN-fanen.

 3. Velg Microsoft Text-Driver (*.txt; *.csv) i dialogboksen Opprett ny datakilde, og klikk deretter Fullfør.

  Dialogboksen ODBC-driver for tekst vises.

 4. Skriv inn et navn i Navn på datakilde.

 5. Fjern merket for Bruk gjeldende mappe.

 6. Klikk Velg mappe.

 7. Finn mappen som inneholder filen du vil importere, må du kontrollere at tekstfilen vises i listen under Filnavn-boksen i dialogboksen Velg mappe, og klikk deretter OK.

 8. Klikk OK to ganger.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

Importere filen

 1. Klikk Velg mottakere i gruppen Start utskriftsfletting i kategorien Masseutsendelser, og klikk deretter Bruk eksisterende liste.

  Båndet i Word

 2. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. Klikk ODBC/DSN på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

 4. På siden koble til ODBC-datakilde, Velg brukeren DSN du nettopp opprettet, og klikk deretter Neste.

 5. På siden Velg Database og tabell velger du tekstfilen under navn-kolonnen, og klikk deretter Neste.

 6. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 7. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

Bruke en Schema.ini-fil til å angi en annen liste skilletegn tegn eller filformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil som inneholder oppføringer som overstyrer standard tekstinnstillingene driveren i Windows-registret. Generelt hvis du vil bruke en Schema.ini-fil, må du gjøre følgende:

 • Lagre Schema.ini-filen i samme mappe som tekstfilen du importerer.

 • Gi navn til filen Schema.ini.

 • På den første linjen i Schema.ini-filen, skriver du inn navnet på filen som du kobler til, omsluttet av parenteser.

 • Legge til ekstra informasjon for å angi filformatet annen tekst.

Avsnittene nedenfor viser vanlige eksempler for bruk av Schema.ini-filen.

Eksempel: Angi en kolonneoverskrift

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Eksempel: Angi et semikolon tegn (;) som skilletegn

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angi et tabulatortegn som skilletegn

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angi en fast bredde-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-arbeidsbok ved hjelp av en OLE DB-leverandør

 1. Klikk Velg mottakere i gruppen Start utskriftsfletting i kategorien Masseutsendelser, og klikk deretter Bruk eksisterende liste.

  Båndet i Word

 2. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. Klikk Annet/avansert-siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

  Dialogboksen Datakoblingsegenskaper vises.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

 4. Velg Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB-leverandør i kategorien Leverandør, og klikk deretter Neste.

 5. Skriv inn den fullstendige banen og filnavnet på Excel-arbeidsbok i boksen datakilde i kategorien tilkoblinger.

 6. Klikk kategorien alle, velg Utvidede egenskaper, og klikk deretter Rediger verdi.

 7. Angi ett av følgende i boksen Egenskapsverdi:

  • Hvis dataene i arbeidsboken har kolonneoverskrifter, skriver du Excel 8.0; HDR = Yes.

  • Hvis dataene i arbeidsboken ikke har kolonneoverskrifter, skriver du inn Excel 8.0; HDR = No.

 8. Klikk OK.

 9. Klikk kategorien tilkobling for å sikre at du har angitt den riktige informasjonen, og klikk deretter Test tilkobling.

 10. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du får en feilmelding, må du kontrollere verdiene som du har angitt i de forrige trinnene.

  • Hvis du får meldingen "Testtilkoblingen var vellykket", klikker du OK.

 11. På siden Velg Database og tabell velger du regnearket under navn-kolonnen, og klikk deretter Neste.

 12. Klikk OK.

  Veiviseren for datatilkobling på nytt.

 13. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 14. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-arbeidsbok ved hjelp av en ODBC-driver

 1. Klikk Velg mottakere i gruppen Start utskriftsfletting i kategorien Masseutsendelser, og klikk deretter Bruk eksisterende liste.

  Båndet i Word

 2. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. Klikk ODBC/DSN på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

 4. Velg Excel-filer på siden koble til ODBC-datakilde, og klikk deretter Neste.

 5. Angi mappen som inneholder Excel-arbeidsboken i dialogboksen Velg arbeidsbok i boksen Databasenavn, velg arbeidsboken i listen, og klikk deretter OK.

 6. Merk regnearket du vil importere, under navn-kolonnen på siden Velg Database og tabell, og klikk deretter Neste.

 7. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 8. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjelp av en OLE DB-leverandør

 1. Klikk Velg mottakere i gruppen Start utskriftsfletting i kategorien Masseutsendelser, og klikk deretter Bruk eksisterende liste.

  Båndet i Word

 2. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. Klikk Annet/avansert på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

  Dialogboksen Datakoblingsegenskaper vises.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

 4. Kategorien Leverandør, gjør du ett av følgende:

  • Hvis databasen er en Access 2000 eller Access 2003-database, velger du Microsoft Jet 4.0 OLE DB-leverandøren.

  • Hvis databasen er en Office Access 2007 database, velger du Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB-leverandøren.

 5. Klikk Neste.

 6. Skriv inn den fullstendige banen og filnavnet i Access-database i kategorien tilkoblinger i boksen Velg eller angi et databasenavn.

  Hvis du valgte Microsoft Jet 4.0 OLE DB-leverandør i kategorien Leverandør (for å hjelpe deg med å finne databasen) Klikk Bla gjennom ved siden av boksen.

 7. Klikk kategorien tilkobling for å sikre at du har angitt den riktige informasjonen, og klikk deretter Test tilkobling.

 8. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du får en feilmelding, må du kontrollere verdiene som du har angitt i de forrige trinnene.

  • Hvis du får meldingen "Testtilkoblingen var vellykket", klikker du OK.

 9. Velg tabellen eller spørringen under navn-kolonnen på siden Velg Database og tabell, og klikk deretter Neste.

  Obs!: En koblet tabell vises ikke i denne listen. Hvis du vil importere en koblet tabell, kan du opprette en spørring i den koblede tabellen i Access-databasen før du utfører importoperasjonen.

 10. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 11. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjelp av en ODBC-driver

 1. Klikk Velg mottakere i gruppen Start utskriftsfletting i kategorien Masseutsendelser, og klikk deretter Bruk eksisterende liste.

  Båndet i Word

 2. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. Klikk ODBC/DSN på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

 4. Velg MS Access-database på siden koble til ODBC-datakilde, og klikk deretter Neste.

  Dialogboksen Velg Database vises.

 5. Finn mappen som inneholder Access-databasen som du vil importere, må du kontrollere at Access-databasen vises i listen under Filnavn-boksen i dialogboksen Velg mappe, og klikk deretter OK.

  Veiviseren for datatilkobling på nytt.

 6. Velg tabellen eller spørringen under navn-kolonnen på siden Velg Database og tabell, og klikk deretter Neste.

 7. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 8. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjelp av en OLE DB-leverandør

 1. Klikk Velg mottakere i gruppen Start utskriftsfletting i kategorien Masseutsendelser, og klikk deretter Bruk eksisterende liste.

  Båndet i Word

 2. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. Klikk Microsoft SQL Server på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

 4. På siden koble til databaseserveren, gjør du følgende:

  • Skriv inn navnet på databaseserveren i Servernavn-boksen.

   Hvis databasen er på datamaskinen, skriver du inn (lokalt).

  • Gjør ett av følgende under påloggingsinformasjon:

   • Hvis du vil bruke Windows-brukernavnet og passordet ditt, klikker du Bruker Windows-godkjenning.

   • Hvis du vil bruke en database brukernavn og passord, klikker du Bruk følgende brukernavn og passord, og skriv deretter inn database brukernavn og passord i de aktuelle boksene.

 5. Klikk Neste.

 6. Velg databasen i boksen databasen på siden Velg Database og tabell, Velg tabell, visning eller brukerdefinert funksjon under navn-kolonnen, og klikk deretter Neste.

 7. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 8. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjelp av en ODBC-driver

Importere data fra en SQL Server-database ved hjelp av en ODBC-driver er en totrinnsprosess. Først om nødvendig definere du en bruker DSN på datamaskinen for ODBC-driver. Andre, importere data fra SQL Server-databasen.

Definere en bruker DSN

 1. Åpne Microsoft Windows Kontrollpanel, dobbeltklikk Administrative verktøy-ikonet, og dobbeltklikk deretter ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Velg Brukeren DSN-fanen i dialogboksen Administrator for ODBC-Database, og klikk deretter Legg til.

 3. Velg SQL Server i dialogboksen Opprett ny datakilde, og klikk deretter Fullfør.

  Opprett en ny datakilde til SQL Server-dialogboksen vises.

 4. Skriv inn et navn på datakilden i navn-boksen.

 5. Du kan også angi en beskrivelse av datakilden i Beskrivelse-boksen.

 6. Skriv inn navnet på databaseserveren i Server-boksen.

  Hvis databasen er på datamaskinen, skriver du inn (lokalt).

 7. Klikk Neste.

 8. Under hvordan bør SQL Server kontrollere ektheten til påloggings-IDen?, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke Windows-brukernavnet og passordet ditt, klikker du med Windows NT-godkjenning ved hjelp av nettverk påloggings-IDen.

  • Hvis du vil bruke en database brukernavn og passord, klikk med SQL Server-godkjenning med påloggings-IDen og passordet som oppgis av brukeren, og skriv deretter inn database påloggings-IDen og passordet i de aktuelle boksene.

 9. Klikk Neste to ganger, og klikk deretter Fullfør.

 10. For å sikre at du har angitt den riktige informasjonen, klikker du Test datakilde.

 11. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du får en feilmelding, må du kontrollere verdiene som du har angitt i de forrige trinnene.

  • Hvis du får den meldingen «TESTER fullført!", klikker du OK.

 12. Klikk OK to ganger.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

Importere data fra en SQL Server-database

 1. Klikk Velg mottakere i gruppen Start utskriftsfletting i kategorien Masseutsendelser, og klikk deretter Bruk eksisterende liste.

  Båndet i Word

 2. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. Klikk ODBC/DSN på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

 4. Velg navnet på datakilden du angav i den forrige delen på siden koble til ODBC-datakilde, og klikk deretter Neste.

 5. På siden Velg Database og tabell velger du databasen i boksen databasen, Velg tabell, visning eller funksjon under navn-kolonnen, og klikk deretter Neste.

 6. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 7. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×