Importere data fra en Access-database til en Access-app

Denne artikkelen viser deg hvordan du overfører data fra en Access-skrivebordsdatabase til en Access-nettapp, slik at du kan dele den med venner og kolleger i en nettleser.

Merknad: Denne artikkelen gjelder ikke for Access-skrivebordsdatabase. Hvis du vil ha mer informasjon om importering av data til Access-skrivebordsdatabaser, kan du se Importere data til en Access-database.

Før du starter er det en del ting du må vurdere:

 • Access importerer ikke tabellrelasjoner, beregnede kolonner, valideringsregler, standardverdier, vedleggsfelt, OLE-objektfelt og enkelte andre eldre datatyper til nettappen.

 • Access vil beholde oppslag, så hvis du har relaterte tabeller, må du passe på at relasjonene er opprettet med oppslagsfelt før du importerer tabellene til nettappen.

Når disse forberedelsen er gjort, utføres importen slik:

 1. Opprett en ny nettapp, eller åpne en eksisterende nettapp i Access. (Hvis du viser en eksisterende app i en nettleser, klikker du Innstillinger > Tilpass i Access).

  Koblingen Tilpasse i Access i en Access-app.

 2. Hvis siden Legg til tabeller ikke vises, klikker du Hjem > Tabell.

 3. Under Opprett en tabell fra en eksisterende datakilde klikker du Access.

  Opprette en tabell fra en eksisterende datakilde.

 4. Klikk Bla gjennom, merk Access-skrivebordsdatabasen du importerer fra, og klikk Åpne.

 5. Klikk OK, merk tabellene du vil importere, og klikk OK en gang til.

 6. Lukk veiviseren.

Access viser de nye tabellene på venstre side av skjermen og oppretter standardvisninger for hver av dem. På dette tidspunktet er det best å klikke Hjem > Start app. Klikk de nye tabellene og visningene i nettleseren for å se hvordan de vises. Hvis du vil gjøre endringer i standardvisningene, lukker du nettleseren og tilpasser nettappen i Access.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×