Hyperkoblinger i regneark i Excel 2016 for Windows

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du ønsker rask tilgang til beslektet informasjon i en annen fil eller på en nettside, kan du sette inn en hyperkobling i en regnearkcelle. Du kan også sette inn hyperkoblinger eller bilder i bestemte diagramelementer.

Hva vil du gjøre?

Opprette en hyperkobling til en eksisterende fil eller webside

Opprette en hyperkobling til en ny fil

Opprette en hyperkobling til et bestemt sted i en arbeidsbok

Opprette eller fjerne en hyperkobling til en e-postadresse

Velge en hyperkobling uten å åpne koblingen

Endre eller formatere en hyperkobling

Kopiere eller flytte en hyperkobling

Slette en hyperkobling

Slette flere hyperkoblinger

Deaktivere automatisk formatering av hyperkoblinger

Opprette en tilpasset hyperkobling ved hjelp av funksjonen HYPERKOBLING

Opprette en kobling for en ekstern referanse til arbeidsbokdata på nettet

Angi basisadressen for hyperkoblinger i en arbeidsbok

Lære mer om hyperkoblinger

Opprette en hyperkobling til en eksisterende fil eller webside

 1. I et regneark klikker du cellen der du vil opprette en hyperkobling.

  Du kan også merke et objekt, for eksempel et bilde eller et element i et diagram, som du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Hyperkobling i Koblinger-gruppen i fanen Sett inn.

   Hyperkobling

  • Høyreklikk cellen eller grafikken, og klikk deretter Hyperkobling, eller trykk CTRL+K.

 3. Klikk Eksisterende fil eller nettside under Koble til.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil angi navnet og plasseringen til en kjent fil eller nettside som du vil koble til, skriver du inn informasjonen i adresse-boksen.

  • Åpne nettsiden du vil koble til, og bytt deretter tilbake til Excel uten å lukke leseren for å finne en nettside, klikk Søk på weben Knapp .

  • Hvis du vil velge en fil, velger du Gjeldende mappe, og klikk deretter filen du vil koble til.

   Du kan endre den gjeldende mappen ved å velge en annen mappe i Søk i-listen.

 5. Hvis du vil opprette en hyperkobling til et bestemt sted i filen eller på nettsiden, klikker du bokmerke, og dobbeltklikk deretter bokmerke du vil bruke.

  Fil eller webside som du kobler til må ha et bokmerke.

 6. I boksen Tekst som skal vises skriver du inn teksten du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

 7. Hvis du vil vise nyttig informasjon når du hviler pekeren på hyperkoblingen, klikker du Skjermtips, skriver inn teksten du vil ha, i boksen Skjermtipstekst, og klikker deretter OK.

 8. Klikk på OK.

Til toppen av siden

Opprette en hyperkobling til en ny fil

 1. I et regneark klikker du cellen der du vil opprette en hyperkobling.

  Du kan også merke et objekt, for eksempel et bilde eller et element i et diagram, som du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Hyperkobling i Koblinger-gruppen i fanen Sett inn.

   Hyperkobling

  • Høyreklikk cellen eller grafikken, og klikk deretter Hyperkobling, eller trykk CTRL+K.

 3. Velg Opprett nytt dokument under Koble til.

 4. Skriv inn et navn på den nye filen i boksen Navn på nytt dokument.

  Tips!: Hvis du vil angi et annet sted enn det som vises under hele banen, kan du skrive inn den nye plasseringen foran navnet i boksen navn på nytt dokument. Du kan også klikke Endre for å velge plasseringen du vil bruke, og klikk deretter OK.

 5. Under Tidspunkt for redigering klikker du Rediger det nye dokumentet senere eller Rediger det nye dokumentet nå for å angi når du vil åpne den nye filen for redigering.

 6. I boksen Tekst som skal vises skriver du inn teksten du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

 7. Hvis du vil vise nyttig informasjon når du hviler pekeren på hyperkoblingen, klikker du Skjermtips, skriver inn teksten du vil ha, i boksen Skjermtipstekst, og klikker deretter OK.

 8. Klikk på OK.

Til toppen av siden

Opprette en hyperkobling til et bestemt sted i en arbeidsbok

Hvis du vil koble til et sted i gjeldende arbeidsbok eller en annen arbeidsbok, kan du definerer en navn for mål cellene eller bruke en cellereferanse. Hvis du vil bruke et navn, må du gi navn til målcellene i målarbeidsboken.

Gi navn til en celle eller et celleområde

 1. Merk cellen, celleområdet eller det sammensatte utvalget du vil gi navn til.

 2. Skriv inn navnet på cellene i navn-boksen til venstre for formellinjen, og trykk deretter ENTER.

  Eksempel på navneboks

  Obs!: Navn kan ikke inneholde mellomrom, og må starte med en bokstav.

 3. I et regneark i kildearbeidsboken klikker du cellen der du vil opprette en hyperkobling, og deretter gjør du ett av følgende:

  Du kan også merke et objekt, for eksempel et bilde eller et element i et diagram, som du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

  • Klikk Hyperkobling i Koblinger-gruppen i fanen Sett inn.

   Hyperkobling

  • Høyreklikk cellen eller grafikken, og klikk deretter Hyperkobling, eller trykk CTRL+K.

 4. Gjør ett av følgende under Koble til:

  • Hvis du vil koble til et sted i gjeldende arbeidsbok, velger du Plassering i dokumentet.

  • Hvis du vil koble til et sted i en annen arbeidsbok, klikker Eksisterende fil eller nettside, finner og velger arbeidsboken du vil koble til, og deretter klikker du Bokmerke. Gjør ett av følgende:

   • Klikk arket du vil koble til, i boksen Eller velg en plassering i dette dokumentet under Cellereferanse, skriv inn cellereferansen i boksen Skriv inn cellereferansen, og klikk deretter OK.

   • I listen under Definerte navn klikker du navnet som representerer cellene du vil koble til, og klikker deretter OK.

 5. I boksen Tekst som skal vises skriver du inn teksten du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

 6. Hvis du vil vise nyttig informasjon når du hviler pekeren på hyperkoblingen, klikker du Skjermtips, skriver inn teksten du vil ha, i boksen Skjermtipstekst, og klikker deretter OK.

 7. Klikk på OK.

Til toppen av siden

Opprette eller fjerne en hyperkobling til en e-postadresse

Når du klikker en hyperkobling til en e-postadresse, starter e-postprogrammet automatisk, og det opprettes en e-postmelding som har riktig adresse i til-boksen hvis du har installert et e-postprogram.

 1. I et regneark klikker du cellen der du vil opprette en hyperkobling.

  Du kan også merke et objekt, for eksempel et bilde eller et element i et diagram, som du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Hyperkobling i Koblinger-gruppen i fanen Sett inn.

   Hyperkobling

  • Høyreklikk cellen eller grafikken, og klikk deretter Hyperkobling, eller trykk CTRL+K.

 3. Klikk E-postadresse under Koble til.

 4. Skriv inn e-postadressen du vil bruke, i boksen e-postadresse.

 5. Skriv inn emnet til e-postmeldingen i boksen Emne.

  Tips!: Noen nettlesere og e-postprogrammer gjenkjenner kanskje ikke emnelinjen.

 6. I boksen Tekst som skal vises skriver du inn teksten du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

 7. Hvis du vil vise nyttig informasjon når du hviler pekeren på hyperkoblingen, klikker du Skjermtips, skriver inn teksten du vil ha, i boksen Skjermtipstekst, og klikker deretter OK.

  Du kan også opprette en hyperkobling til en e-postadresse i en celle ved å skrive inn adressen direkte i cellen. Hvis du for eksempel opprettes en hyperkobling automatisk når du skriver en e-postadresse, for eksempel someone@example.com.

 8. Klikk på OK.

Fjerne en hyperkobling til en e-postadresse

Hvis e-postadressene til kontakter vises som hyperkoblinger som kan klikkes, kan du deaktivere dem på samme måte som for andre hyperkoblinger.

 1. Klikk cellen der du vil fjerne hyperkoblingen, i et regneark.

  Du kan også merke et objekt, for eksempel et bilde eller et element i et diagram, som du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

 2. Høyreklikk cellen, og klikk deretter Fjern hyperkobling.

Til toppen av siden

Velge en hyperkobling uten å åpne koblingen

Gjør ett av følgende for å velge en hyperkobling uten å åpne koblingen til mål:

 • Klikk cellen som inneholder hyperkoblingen, hold museknappen til pekeren blir et kryss Excel-merkingspeker , og slipp deretter museknappen.

 • Bruk piltastene til å velge cellen som inneholder hyperkoblingen.

 • Hvis hyperkoblingen representeres av et grafikkbilde, holder du nede CTRL, og deretter klikker du grafikkbildet.

Til toppen av siden

Endre eller formatere en hyperkobling

Du kan endre en eksisterende hyperkobling i arbeidsboken ved å endre mål eller utseendet, eller teksten eller grafikkbildet som brukes til å representere den.

Endre målet for en hyperkobling

 1. Merk cellen eller grafikkbildet som inneholder hyperkoblingen du vil endre.

  Tips!: Hvis du vil merke en celle som inneholder en hyperkobling uten å gå til målet for hyperkoblingen, klikker du cellen og hold museknappen til pekeren endres til en tvers Excel-merkingspeker , og slipp deretter museknappen. Du kan også bruke piltastene for å merke cellen. Hvis du vil velge et grafikkbilde, holder du nede Ctrl, og klikk deretter grafikken.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Hyperkobling i Koblinger-gruppen i fanen Sett inn.

   Hyperkobling

   Obs!: Hvis hyperkoblingen ble opprettet ved hjelp av hyperkobling-funksjonen, må du redigere formelen for å endre målet. Merk cellen som inneholder hyperkoblingen, og klikk deretter formellinje for å redigere formelen.

  • Høyreklikk cellen eller grafikken, og klikk deretter Hyperkobling, eller trykk CTRL+K.

Endre utseendet på teksten til hyperkoblingen

Du kan endre utseendet til all hyperkoblet tekst i den gjeldende arbeidsboken ved å endre cellestilen for hyperkoblinger.

 1. Klikk Cellestiler i Stiler-gruppen i fanen Hjem.

  Hyperkobling i cellestilgalleriet

 2. Gjør følgende under Data og modell:

  • Hvis du vil endre utseendet på hyperkoblinger du ikke har klikket, høyreklikker du Hyperkobling og deretter Endre.

  • Hvis du vil endre utseendet på hyperkoblinger du har klikket, høyreklikker du Benyttet hyperkobling, og klikker deretter Endre.

   Obs!: Cellestilen Hyperkobling er bare tilgjengelig når arbeidsboken inneholder minst én hyperkobling. Cellestilen Benyttet hyperkobling er bare tilgjengelig når arbeidsboken inneholder en hyperkobling du har klikket.

 3. Klikk Format i dialogboksen Stil.

 4. Velg ønskede formateringsalternativer i fanen Skrift og Fyll, og klikk deretter OK.

  Obs!: 

  • Alternativene du velger i dialogboksen Formater celler, vises som valgt under Stilen inkluderer i dialogboksen Stil. Du kan fjerne merket for alternativene du ikke vil bruke.

  • Endringer du foretar i cellestilene Hyperkobling og Benyttet hyperkobling, gjelder alle hyperkoblinger i den gjeldende arbeidsboken. Du kan ikke endre utseendet til individuelle hyperkoblinger.

Endre tekst eller grafikk for en hyperkobling

 1. Merk cellen eller grafikkbildet som inneholder hyperkoblingen du vil endre.

  Tips!: Hvis du vil merke en celle som inneholder en hyperkobling uten å gå til målet for hyperkoblingen, klikker du cellen og hold museknappen til pekeren endres til en tvers Excel-merkingspeker , og slipp deretter museknappen. Du kan også bruke piltastene for å merke cellen. Hvis du vil velge et grafikkbilde, holder du nede Ctrl, og klikk deretter grafikken.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil endre hyperkoblingsteksten, klikker du formellinje, og deretter Rediger teksten.

  • Hvis du vil endre formatet til et grafikkbilde, høyreklikker du det og klikker formatalternativene du vil endre.

  • Hvis du vil endre tekst i et grafikkbilde, dobbeltklikker du den merkede grafikken, og gjør deretter de ønskede endringene.

 3. Hvis du vil endre grafikkbildet som representerer hyperkoblingen, sette inn et nytt grafikkbilde, gjør det til en hyperkobling med samme mål, og deretter sletter du det gamle grafikkbildet og hyperkobling.

Til toppen av siden

Kopiere eller flytte en hyperkobling

 1. Høyreklikk hyperkobling du vil kopiere eller flytte, og klikk deretter Kopier eller Klipp ut.

 2. Høyreklikk cellen du vil kopiere eller flytte hyperkoblingen til, og klikk deretter Lim inn.

Til toppen av siden

Slette en hyperkobling

Gjør ett av følgende for å slette en hyperkobling:

 • Hvis du vil deaktivere en hyperkobling, høyreklikker du hyperkoblingen, og klikk deretter Fjern hyperkobling.

  Webadressen forblir i cellen, men det er ikke lenger aktiv eller formatert som en hyperkobling.

 • Hvis du vil slette en hyperkobling og teksten som representerer den, høyreklikker du cellen som inneholder hyperkoblingen, og klikk deretter Fjern innhold.

Hvis du vil slette en hyperkobling og grafikken som representerer den, holder du nede Ctrl, Klikk grafikken, og trykk deretter Slett.

Til toppen av siden

Slette flere hyperkoblinger

Gjør følgende hvis du vil slette (deaktivere) flere hyperkoblinger samtidig:

 1. Velg et celleområde som du vil fjerne hyperkoblinger.

  Celleområdet kan være usammenhengende.

  Obs!: Hvis du vil merke en celle som inneholder en hyperkobling uten å gå til målet for hyperkoblingen, klikker du cellen, hold museknappen til pekeren endres til en tvers Excel-merkingspeker , og slipp deretter museknappen.

 2. Plasser pekeren over en hvilken som helst celle i det merkede området, høyreklikk, og klikk deretter Fjern hyperkoblinger.

Til toppen av siden

Deaktivere automatisk formatering av hyperkoblinger

Hvis du ikke vil at Excel skal formatere Internett- og nettverksbaner som hyperkoblinger automatisk når du skriver inn, gjør du følgende:

 1. Velg Fil-fanen, og velg deretter Alternativer.

 2. Velg Korrektur, og velg deretter Alternativer for Autokorrektur i dialogboksen Alternativer for Excel.

 3. Velg Fortløpende autoformatering-fanen i dialogboksen Autokorrektur.

 4. Fjern merket for Internett- og nettverksbaner med hyperkoblinger.

 5. Velg OK for å lukke dialogboksen Autokorrektur.

 6. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Alternativer for Excel.

Til toppen av siden

Opprette en tilpasset hyperkobling ved hjelp av funksjonen HYPERKOBLING

Du kan bruke funksjonen HYPERKOBLING til å opprette en hyperkobling som åpner et dokument som er lagret på en server, et intranett eller Internett. Når du klikker cellen som inneholder funksjonen HYPERKOBLING, åpnes filen som er lagret på plasseringen til koblingen.

Syntaks

HYPERKOBLING(kobling;egendefinert_navn)

Kobling    Banen og filnavnet til dokumentet som skal åpnes som tekst. Kobling kan referere til et sted i et dokument, for eksempel en bestemt celle eller et navngitt område i en Excel-regneark eller en arbeidsbok eller til et bokmerke i et Microsoft Word-dokument. Banen kan være til en fil som er lagret på en harddisk. Banen kan også være en bane universal naming convention (UNC) på en server i Excel, eller en bane for Uniform Resource Locator (URL) på Internett eller intranett.

 • Kobling kan være en tekststreng som står mellom anførselstegn, eller en celle som inneholder koblingen, angitt som en tekststreng.

Hvis hoppet som er angitt i argumentet kobling, ikke eksisterer, eller det ikke er mulig å bla frem til det, vises en feilmelding når du klikker cellen.

Egendefinert_navn    Koblingsteksten eller den numeriske verdien som vises i cellen. Egendefinert_navn vises i blått og er understreket. Hvis egendefinert_navn utelates, viser cellen kobling som hopptekst.

 • Celleinnhold kan være en verdi, en tekststreng, et navn eller en celle som inneholder hoppteksten eller koblingsverdien.

 • Hvis egendefinert_navn returnerer en feilverdi, for eksempel #VERDI!, viser cellen feilen i stedet for hoppteksten.

Eksempler

Følgende eksempel åpner en arbeidsbok med navnet Budsjettrapport.xlsx, som er lagret på example.microsoft.com/report og viser teksten «Klikk for rapport»:

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Click for report")

Følgende eksempel oppretter en hyperkobling til celle F10 i regnearket Årlig i arbeidsboken Budsjettrapport.xlsx, som er lagret på example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder hyperkoblingen, viser innholdet av celle D1 som hoppteksten:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

Følgende eksempel oppretter en hyperkobling til området Avdelingstotal i regnearket Første kvartal i arbeidsboken Budsjettrapport.xlsx. Denne er lagret på example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder hyperkoblingen, viser teksten «Klikk hvis du vil se avdelingstotal for første kvartal»:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Hvis du vil opprette en hyperkobling til et bestemt sted i et Word-dokument, må du bruke et bokmerke til å angi stedet i dokumentet du vil hoppe til. Følgende eksempel oppretter en hyperkobling til bokmerket QrtlyProfits i dokumentet Annual Report.docx, som er lagret på example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Følgende eksempel i Excel viser innholdet i celle D5 som hopptekst i cellen og åpner filen 1stqtr.xlsx, som ligger lagret i ressursen Statements på serveren FINANCE. Dette eksemplet bruker en UNC-bane:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

Følgende eksempel åpner Excel-filen 1stqtr.xlsx, som er lagret i katalogen Finance på stasjon D, og viser den numeriske verdien som er lagret i celle H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

Følgende eksempel i Excel oppretter en hyperkobling til området Totals i en annen (ekstern) arbeidsbok, Mybook.xlsx:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

Følgende eksempel i Microsoft Excel for Macintosh viser Click here i cellen og åpner filen First Quarter som er lagret i mappen Budget Reports på harddisken Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Du kan opprette hyperkoblinger i et regneark hvis du vil hoppe fra en celle til en annen. Hvis for eksempel det aktive regnearket er arket June i arbeidsboken Budget, oppretter følgende formel en hyperkobling til celle E56. Hoppteksten selv er verdien i celle E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Hvis du vil hoppe til et annet ark i samme arbeidsbok, endrer du navnet på arket i koblingen. I forrige eksempel endrer du ordet «June» til «September» for å opprette en kobling til celle E56 på September-arket.

Til toppen av siden

Opprette en kobling for en ekstern referanse til arbeidsbokdata på nettet

Du kan sette inn en eller flere referanser (også kalt koblinger) fra én arbeidsbok til en annen som er plassert på intranett eller på Internett. Arbeidsboken må ikke lagres som en HTML-fil.

 1. Åpne kildearbeidsboken, og velg deretter cellen eller celleområdet du vil kopiere.

 2. Klikk Kopier i Utklippstavle-gruppen i fanen Hjem.

  Kopiere

 3. Bytt til regnearket som du vil plassere informasjonen i, og klikk deretter cellen som di vil at informasjonen skal vises i.

 4. Klikk Lim inn utvalg i Utklippstavle-gruppen i fanen Hjem.

 5. Klikk Lim inn kobling.

  Excel oppretter en kobling til en ekstern referanse for cellen eller hver celle i celleområdet.

  Obs!: Det kan være mer praktisk å opprette en ekstern referanse uten å åpne arbeidsboken på nettet. For hver celle i målarbeidsboken som skal inneholde kobling til en ekstern referanse, klikker du på cellen og skriver inn et likhetstegn (=), nettadressen og plasseringen i arbeidsboken. Eksempel:

='http://www.noens.hjemmeside/[fil.xlsx]Ark1'!A1

='ftp.server.plassering/ fil.xlsx'!MinNavngitteCelle

Til toppen av siden

Angi basisadressen for hyperkoblinger i en arbeidsbok

Uspesifiserte baner til målfilene for hyperkobling er som standard relative i forhold til den aktive arbeidsbokens plassering. Bruk fremgangsmåten nedenfor når du vil angi en annen standardbane. Hver gang du oppretter en hyperkobling til en fil med denne plasseringen, trenger du angi bare filnavnet, ikke hele banen, i dialogboksen Sett inn hyperkobling.

 1. Klikk Fil,, og klikk deretter Informasjon.

 2. Klikk Egenskaper, og klikk deretter Avanserte egenskaper.

 3. Klikk fanen Sammendrag.

 4. Skriv inn banen du vil bruke, i boksen Basis for hyperkobling.

  Obs!: Du kan overstyre en basisadresse for en hyperkobling ved å skrive inn hele adressen, eller en absolutt adresse, til hyperkoblingen i dialogboksen Sett inn hyperkobling.

 5. Klikk på OK.

Til toppen av siden

Lære mer om hyperkoblinger

En hyperkobling er en kobling fra et dokument som åpner en annen side eller fil når du klikker den. Målet er ofte en annen webside, men det kan også være et bilde, en e-postadresse eller et program. Selve hyperkoblingen kan være tekst eller et bilde.

Når du klikker en hyperkobling, vises målet i en nettleser, åpnes eller kjøres, avhengig av hvilken type mål. Hvis du for eksempel en hyperkobling til en side viser siden i nettleseren, og en hyperkobling til en AVI-fil åpnes filen i et medieavspillingsprogram.

Slik bruker du hyperkoblinger

Du kan bruke hyperkoblinger til å gjøre følgende:

 • Navigere til en fil eller webside på et nettverk, intranett eller Internett

 • Navigere til en fil eller nettside som du har tenkt å opprette senere

 • Slette en e-postmelding

 • Starte en filoverføring, for eksempel nedlasting eller en FTP-prosess

Når du peker på tekst eller et bilde som inneholder en hyperkobling, endres pekeren til en hånd Peker i form av en hånd for å angi at teksten eller bildet er noe du kan klikke.

Nettadresser og hvordan de virker

Når du oppretter en hyperkobling, kodes målet som en nettadresse, for eksempel følgende:

 • http://example.microsoft.com/news.htm

 • file://Datamaskinnavn/DeltMappe/Filnavn.htm

En URL-adressen inneholder en protokoll (for eksempel HTTP, FTP eller fil), serveren eller nettverket webplassering, en bane og et filnavn. Illustrasjonen nedenfor viser delene av URL-adressen:

De fire komponentene i en nettadresse

1. Protokoll som brukes (http, ftp, file)

2. Nettserver eller nettverksplassering

3. Bane

4. Filnavn

Absolutte og relative hyperkoblinger

En absolutt Nettadresse inneholder en fullstendig adresse, for eksempel protokoll, webserveren, banen og filnavnet.

En relativ nettadresse mangler en eller flere deler. Den manglende informasjonen tas fra siden som inneholder nettadressen. Hvis protokollen og nettserveren mangler, brukes for eksempel protokollen og domenet, som .com, .org, eller .edu, til den gjeldende siden.

Det er vanlig for sider på nettet til å bruke URL-adresser som inneholder bare delvis banen og filnavnet. Hvis filene flyttes til en annen server, vil hyperkoblingene fortsatt fungere så lenge den relative plasseringen av sidene forblir uendret. Hvis du for eksempel en hyperkobling på websiden produkter.htm peker til en side som heter eple.htm i en mappe som heter Mat. Hvis begge sidene flyttes til en mappe som heter Mat på en annen server, være URL-adressen i hyperkoblingen fortsatt riktig.

Uspesifiserte baner til målfilene for hyperkoblinger er som standard relative i forhold til den aktive arbeidsbokens plassering. Du kan angi at annen basisadresse skal brukes som standard, slik at hver gang du oppretter en hyperkobling til en fil med denne plasseringen, trenger du angi bare filnavnet, ikke hele banen, i dialogboksen Sett inn hyperkobling.

Til toppen av siden

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis det er tilfelle, kan du se emnene på Excel User Voice.

Se også

Oversikt over formler i Excel

Slik unngår du formler med feil

Bruke feilkontroll for å oppdage feil i formler

Oppslag og referanse-funksjoner

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Excel-funksjoner (etter kategori)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×