Hvordan du viser en liste over OneDrive for Business-områdesamlinger

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen inneholder administratoren PowerShell skript som viser alle OneDrive for Business-område i organisasjonen.

Trinn 1: Koble SharePoint Online Management Shell til organisasjonen

Trinn 2: Samle inn en liste over alle OneDrive for Business-områder ved hjelp av Windows PowerShell

Se mer informasjon på slutten av dette emnet for tips om hvordan du bruker dette skriptet.

Før du begynner

 • Installere SharePoint Online Management Shell. Hvis du vil ha informasjon, kan du se konfigurere SharePoint Online Management Shell Windows PowerShell-miljøet.

  Viktig!: En Leieradministrator som gir seg selv administratorrettigheter for områdesamling for en brukernes OneDrive for Business område kan åpne en brukernes OneDrive for Business dokumentbiblioteker og utføre de samme oppgavene som eier. Det er viktig å kontrollere og overvåke som er tildelt leier administratortillatelse i organisasjonen.

 • PowerShell skriptet krever at objektmodellen for SharePoint-klienten (CSOM) er installert. Dette er angitt av følgende linje: [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client").

 • Eksempelskript for PowerShell i dette emnet, støttes ikke under en hvilken som helst Microsoft standard kundestøtte programmer eller tjenester. Eksempelskriptene følger med som er uten garanti av noe slag. Microsoft fraskriver seg alle indirekte garantier, inkludert, uten begrensning, noen implisitte garantier om salgbarhet og trening for et bestemt formål. Hele risikoen oppstår av bruk eller ytelsen til eksempelskript og dokumentasjon forblir med deg. Ingen hendelse holdes Microsoft, sin forfattere eller alle andre involvert i oppretting, produksjon eller levering av skriptene skal ansvarlig for eventuelle skader (herunder, uten begrensning, erstatning for tap av inntekter, business forstyrrelser, tap av informasjon om virksomheten, eller andre økonomiske tap) som resultat av bruken av eller ikke kan bruke eksempelskript eller dokumentasjon, selv om Microsoft er blitt informert om muligheten for slike skader.

Trinn 1: Koble SharePoint Online Management Shell til organisasjonen

 1. Åpne SharePoint Online Management Shell på den lokale datamaskinen, og kjører du følgende kommando:

  $credentials = Get-Credential

  Skriv inn brukernavnet og passordet for den globale administratorkontoen for Office 365 i dialogboksen Windows PowerShell legitimasjon be om, og klikk deretter OK.

 2. Kjør følgende kommando for å koble skallet til SharePoint Online-organisasjonen:

  Connect-SPOService -Url https://<yourdomain>-admin.sharepoint.com –credential $credentials
 3. For å bekrefte at du er koblet til SharePoint Online-organisasjonen, kjører du følgende kommando for å koble deg til organisasjonens rotområdet:

  Get-SPOSite https://<yourdomain>.sharepoint.com

Trinn 2: Samle inn en liste over alle OneDrive for Business-områder ved hjelp av Windows PowerShell

I dette trinnet, kan du kjøre en PowerShell skript for å opprette en liste over alle OneDrive for Business områder i organisasjonen. Denne listen er lagret i en tekstfil.

 1. Lagre følgende tekst til en tekstfil. Du kan for eksempel lagre den på en fil som heter GetOD4BSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of MySites should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 2. Redigere følgende variabler i begynnelsen av script-fil, og bruk av informasjonen som er spesifikke for organisasjonen din. Eksemplene nedenfor antas det at domenenavnet til organisasjonen, er contoso.com.

  • $AdminURI   Dette angir URI for SharePoint Online-administrator tjenesten, for eksempel https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Dette angir en global administratorkonto på Office 365-organisasjonen, for eksempel admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Dette angir passordet for kontoen som er angitt av $AdminAccount, for eksempel "J$P1ter1".

  • $LogFile   Dette angir den fullstendige banen til filen som er opprettet og inneholder en liste over alle OneDrive for Business områder i organisasjonen. Hvis du vil lagre filen på skrivebordet, kan du for eksempel bruke 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

 3. Lagre tekstfilen som en PowerShell skriptfil ved å endre filen navnesuffikset til .ps1. Hvis du for eksempel lagre filen GetOD4BSites.txt som GetOD4BSites.ps1.

 4. Gå til mappen der skriptet du opprettet i forrige trinn er plassert i SharePoint Online Management Shell, og deretter kjøre skriptet, for eksempel:

  .\GetOD4BSites.ps1

Når skriptet er fullført, opprettes en tekstfil i plasseringen som angis av $LogFile variabelen i skriptet. Denne filen inneholder en liste over alle OneDrive for Business områder i SharePoint Online-organisasjonen. Teksten nedenfor gir et eksempel på hvordan listen over områder i denne filen skal formateres. Du kan fjerne områder i denne filen hvis det er nødvendig.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Gå tilbake til toppen

Mer informasjon

Du kan koble til et OneDrive for Business område ved å bruke cmdleten Get-SPOSite , og du kan endre eierskap ved å bruke cmdleten Set-SPOSite . Når du er eier av området, kan du bruke vanlige SharePoint klient Side Object Model (CSOM) gjøre mer styring.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×