Hvordan du konfigurerer en enhet eller program med flere funksjoner til å sende e-post ved hjelp av Office 365

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Forutsetninger: Office 365 abonnement, Exchange Online Plan

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan sende e-post fra enheter og forretningsprogrammer når alle postboksene dine er i Office 365. Eksempel:

 • Du har en skanner, og du vil sende skannede dokumenter til deg selv eller noen andre.

 • Du har en LOB-(LOB) programmet som administrerer avtaler, og du vil sende påminnelser til klienter av tiden avtale.

Alternativ 1 (anbefales): Godkjenne en enhet eller program direkte med en Office 365-postboks, og sende e-post ved hjelp av SMTP-klientinnsending

Dette alternativet støtter de fleste bruksscenarier, og det er enklest å konfigurere. Velg dette alternativet når:

 • Du vil sende e-post fra en tredjepart vert-program, tjeneste eller enhet.

 • Du vil sende e-post til personer i og utenfor organisasjonen.

Hvis du vil konfigurere enheten eller program, kobles direkte til Office 365 ved hjelp av SMTP-klienten innsending endepunkt smtp.office365.com.

Hver enhet/program må kunne godkjenne med Office 365. Det kan ha sin egen avsenderadresse, eller alle enheter kan bruke én adresse, for eksempel printer@contoso.com.

Slik konfigurerer du SMTP-klientinnsending

Angi følgende innstillinger direkte på enheten eller i det programmet som deres veiledningen gir beskjed om at (det kan bruke forskjellig terminologi enn denne artikkelen). Så lenge scenarioet oppfyller kravene for innsending av SMTP-klienten, lar følgende innstillinger deg sende e-post fra enheten eller program.

Innstilling av enhet eller program

Verdi

Server / intelligent vert

smtp.office365.com

Port

Port 587 (anbefalt) eller port 25

TLS / StartTLS

Aktivert

Brukernavn/e-postadresse og passord

Angi fortegnet i påloggingsinformasjonen for postboks på vert som brukes

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du utvide avsnittene nedenfor.

Finne ut hvilken versjon av TLS enheten støtter ved å merke støttelinjen enheten eller med leverandøren. Hvis enheten eller programmet ikke støtter TLS 1.0 eller over:

 • Bruk direkte sending (alternativ 2) eller Office 365 SMTP-videresending (alternativ 3) for å sende e-post i stedet (avhengig av dine krav).

 • Hvis det er nødvendig å bruke SMTP-klienten submission og skriveren støtter bare SSL 3.0, kan du konfigurere en alternativ konfigurasjon kalt innsendt materiale indirekte SMTP-klienten. Denne bruker en lokal SMTP-relé server til å koble til Office 365. Dette er en mye mer komplisert konfigurasjon. Finner instruksjoner her: hvordan du konfigurerer IIS for relay med Office 365.

Obs!: Hvis enheten anbefaler eller port 465-serien som standard, støtter ikke SMTP-klienten innsending.

Diagrammet nedenfor gir deg en konseptuell oversikt over hvordan miljøet ditt vil se ut.

Viser hvordan en flerfunksjonsskriver kobler seg til Office 365 ved hjelp av SMTP-klientinnsending.

 • Med SMTP-klienten kan du sende e-post til personer i organisasjonen samt utenfor firmaet.

 • Denne metoden omgår de fleste kontroller av søppelpost for e-post sendt til personer i organisasjonen. Dette kan beskytte firmaets IP-adresser fra å bli blokkert av søppelpostlisten.

 • Du kan sende e-post fra en hvilken som helst sted eller IP-adresse, inkludert organisasjonens (lokalt) nettverk eller en nettskytjeneste som er fra tredjepart, for eksempel Microsoft Azure med denne metoden.

 • Godkjenning: Du må være i stand til å konfigurere et brukernavn og passord for å sende e-post på enheten.

 • Postboks: Du må ha en lisensiert Office 365-postboks til å sende e-post fra.

 • Transport Layer Security (TLS): Enheten må være i stand til å bruke TLS versjon 1.0 og nyere.

 • Port: Port 587 (anbefales) eller port 25 er nødvendig, og må være opphevet på nettverket. Noen brannmurer eller Internett-leverandører blokkere porter, spesielt port 25.

Obs!: For informasjon om TLS, kan du se hvordan Exchange Online bruker TLS for å sikre tilkoblinger for e-post i Office 365 og detaljert teknisk informasjon om hvordan Exchange Online bruker TLS med Chifferserien rekkefølge, kan du se forbedre e-postflyt sikkerhet for Exchange Online.

Du kan bare sende fra én e-postadresse med mindre enheten kan lagre påloggingsinformasjonen for flere Office 365 postbokser. Office 365 setter en grense på 30 meldinger som sendes per minutt, og en grense på 10 000 mottakere per dag.

Alternativ 2: Sende e-post direkte fra skriveren eller programmet til Office 365 (direct send)

Velg dette alternativet når:

 • SMTP-klienten innsending (alternativ 1) er ikke kompatibel med virksomheten trenger eller med enheten. Hvis du for eksempel oppfyller enheten eller programmet ikke kravene for innsending av SMTP-klienten, som støtter TLS.

 • Du trenger bare å sende meldinger til mottakere i din egen organisasjon som har postbokser i Office 365; Du trenger ikke å sende e-post til personer utenfor organisasjonen.

Andre scenarier når direkte sending kan være det beste valget:

 • Du vil at enheten eller programmet skal sende fra hver brukers e-postadresse, og vil ikke at hver brukers pålogingsinformasjon for postboksen skal konfigureres til å bruke SMTP-klientinnsending. Direkte sending lar hver bruker i organisasjonen sende e-post ved hjelp av sine egne adresser.

  Unngå bruk av en enkelt postboks med Send som-tillatelse for alle brukerne. Denne metoden støttes ikke på grunn av kompleksitet og potensielle problemer.

 • Du vil sende massemeldinger eller nyhetsbrev. Office 365 tillater ikke at du kan gjøre dette via SMTP-klienten innsending. Direct send kan du sende et stort antall meldinger.

  Legg merke til at det er problemer med e-post blir merket som søppelpost av Office 365. Vil du kanskje å få hjelp av en samlet e-postleverandøren for å hjelpe deg. Hvis du for eksempel de hjelpe deg med å følge anbefalte fremgangsmåter og kan hjelpe deg med å sikre at domener og IP-adresser ikke er er blokkert av andre på Internett.

Angi følgende innstillinger på enheten eller i programmet direkte.

Innstilling for enhet eller program

Verdi

Server / intelligent vert

MX-endepunktet ditt, for eksempel contoso-com.mail.protection.outlook.com

Port

Port 25

TLS/StartTLS

Aktivert

E-postadresse

En e-postadresse for en av dine Office 365 godtatte domener. Denne e-postadressen trenger ikke å ha en postboks.

Vi anbefaler å legge til en SPF-post for å unngå at meldingene blir flagget som søppelpost. Hvis du sender fra en statisk IP-adresse, kan du legge den til SPF-posten i domeneregistratorens DNS-innstillinger som følger:

DNS-oppføring

Verdi

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Hvis en enhet eller et program kan sende fra en statisk offentlig IP-adresse, henter du denne IP-adressen og noterer den. Du kan dele den statiske IP-adressen med andre enheter og brukere, men ikke del IP-adressen med noen utenfor bedriften. Enheten eller programmet kan sende fra en dynamisk eller delt IP-adresse, men meldingene er mer utsatt for filtrering av søppelpost.

 2. Logg på Office 365.

 3. Kontroller at domenet, for eksempel contoso.com, er valgt. Klikk Manage DNS, og Finn MX-posten. MX-posten har en PEKER til adresse -verdien som ligner på cohowineinc com.mail.protection.outlook.com, som angitt i følgende skjermbilde. Noter MX record PEKER til adresse -verdien, som vi refererer til som MX-endepunkt.

  Lag et notat for MX-postpunkter med verdi for adresse.
 4. Gå tilbake til enheten, og i innstillingene, under det som vanligvis kalles Server eller Intelligent vert, angir du MX-postens PUNKTER FOR ADRESSE-verdien som du registrerte i trinn 3.

 5. Nå som du er ferdig med å konfigurere innstillingene for enheten, kan du gå til domeneregistratorens nettsted for å oppdatere DNS-postene. Rediger posten Struktur for avsenderpolicy (SPF). Inkluder IP-adressen som du har angitt i trinn 1, i oppføringen. Ferdig streng ser omtrent slik ut:

  v=spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~all

  der 10.5.3.2 er den offentlige IP-adressen.

  Obs!: Hvis du hopper over dette trinnet, kan det føre til at e-post sendes til mottakernes søppelpostmapper.

 6. Hvis du vil teste konfigurasjonen, sende en test e-post fra enheten eller program, og Bekreft at mottakeren mottok den.

Diagrammet nedenfor bruker programmet eller enheten i organisasjonens nettverk direct send og Office 365-e-postutveksling (MX) endepunkt til e-mottakere i organisasjonen. Det er enkelt å finne MX-endepunkt i Office 365 Hvis du trenger å søke etter det selv.

Viser hvordan en flerfunksjonsskriver bruker endepunktet til Office 365 MX for å sende e-post direkte bare til mottakere i organisasjonen.

Du kan konfigurere enheten for å sende e-post direkte til Office 365. Bruk direct send til relay e-post til mottakere med Office 365 postbokser i organisasjonen. Direct send fungerer også for eksterne mottakere med postbokser i Office 365. Hvis enheten bruker direkte lengst prøver å sende en e-post for en mottaker som ikke har en Office 365-postboks, blir forkastet e-postmeldingen.

Obs!: Hvis du har muligheten til å fungere som en e-postserver og levere til Office 365 samt andre postleverandører enheten eller program, kan du se enhet eller et program instruksjoner. Det finnes ingen Office 365-innstillinger er nødvendig for dette scenariet.

 • Bruker Office 365 til å sende e-postmeldinger, men krever ikke en dedikert Office 365-postboks.

 • Krever ikke enheten eller programmet skal ha en statisk IP-adresse. Dette anbefales imidlertid Hvis det er mulig.

 • Fungerer ikke med en konnektor – konfigurer aldri en enhet for å bruke en konnektor med direkte sending, dette kan føre til problemer.

 • Krever ikke at enheten støtter TLS.

Direct send har sende begrensninger høyere enn innsending av SMTP-klienten. Avsendere er ikke bundet etter 30 meldingene per minutt eller 10 000 mottakere per dag grensen.

 • Port: Port 25 er nødvendig, og må være opphevet på nettverket.

 • Anbefales statiske IP-adressen: En statiske IP-adressen anbefales slik at du kan opprette en SPF-post for domenet ditt. Dette hjelper med å unngå meldingene, flagges som søppelpost.

 • Krever ikke en Office 365-postboks med en lisens.

 • Direct send kan ikke brukes til å holde e-post til eksterne mottakere, for eksempel mottakere med Yahoo eller Gmail-adresser.

 • Meldingene underlagt antispam kontrollene.

 • Sendt e-post kan bli avbrutt hvis IP-adresser er blokkert av en liste for søppelpost.

 • Office 365 bruker begrensning av policyer for å beskytte ytelsen til tjenesten.

Alternativ 3: Konfigurer en kobling for å sende e-post ved hjelp av Office 365 SMTP-videresending

Dette alternativet er vanskeligere å implementere enn de andre. Velg dette alternativet bare når:

 • SMTP-klientinnsending (Alternativ 1) ikke er kompatibel med bedriftens behov eller med enheten.

 • Du ikke kan bruke direkte sending (Alternativ 2) fordi du må sende e-post til eksterne mottakere.

SMTP-videresending lar Office 365 videresende e-postmeldinger på dine vegne ved å bruke den offentlige IP-adressen (eller et sertifikat) for å godkjenne Office 365. Hvis du vil gjøre dette, må du konfigurere en kobling for din Office 365-konto, noe som gjør dette til en mer komplisert konfigurasjon.

Innstilling for enhet eller program

Verdi

Server / intelligent vert

MX-endepunkt, for eksempel yourcontosodomain com.mail.protection.outlook.com

Port

Port 25

TLS/StartTLS

Aktivert

E-postadresse

Hvilken som helst e-postadresse for ett av dine Office 365-bekreftede domener. Denne e-postadressen trenger ikke en postboks.

Hvis du har konfigurert Exchange-hybrid eller har en kobling som er konfigurert for e-postflyt fra e-postserveren til Office 365, er det sannsynlig at det ikke kreves ekstra installasjon i dette scenarioet. Du kan i stedet opprette en e-postflytkobling for å støtte dette scenarioet:

Koblingsinnstilling

Verdi

Fra:

Organisasjonens e-postserver

Til

Office 365

Domenebegrensninger IP-addresse/område

Din lokale IP-adresse eller adresseområde som enheten eller programmet skal bruke til å koble til Office 365.

Vi anbefaler å legge til en SPF-post for å unngå at meldingene blir flagget som søppelpost. Hvis du sender fra en statisk IP-adresse, kan du legge den til SPF-posten i domeneregistratorens DNS-innstillinger som følger:

DNS-oppføring

Verdi

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Hente offentlige (statisk) IP-adressen som enheten eller programmet med sende fra. En dynamisk IP-adresse ikke støttes eller tillatt. Du kan dele statiske IP-adressen med andre enheter og brukere, men dele ikke IP-adressen med alle utenfor selskapet. Noter denne IP-adressen for senere.

 2. Logg på Office 365.

 3. Velg domener. Kontroller at domenet, for eksempel contoso.com, er valgt. Klikk Manage DNS , og Finn MX-posten. MX-posten har en PEKER til adresse -verdien som ligner på cohowineinc-com.mail.protection.outlook.com som angitt i følgende skjermbilde. Noter MX-posten som PEKER til adresse -verdien. Du må ha dette senere.

  Lag et notat for MX-postpunkter med verdi for adresse.
 4. Kontrollere at domenene som programmet eller enheten sender til er bekreftet. Hvis domenet ikke er bekreftet, e-postmeldinger kan gå tapt, og du ikke å spore dem med verktøyet for meldingssporing Exchange Online.

 5. Klikk administratori Office 365, og klikk deretter Exchange for å gå til Administrasjonssenter for Exchange.

 6. Klikk e-postflyti Administrasjonssenter for Exchange, og klikk koblinger.

 7. Kontroller listen over koblinger som er konfigurert for organisasjonen. Hvis det ikke er oppført en kobling fra organisasjonens e-postserver til Office 365, må du opprette en kobling.

  1. Klikk plusstegnet +for å starte veiviseren. Velg alternativene som er angitt i følgende skjermbilde på den første skjermen:

   Velg fra organisasjonens e-postserver for Office 365

   Klikk Neste, og gi et navn for koblingen.

  2. Velge alternativet ved å bekrefte at IP-adressen til serveren for sending samsvarer med en av disse IP-adressene som inngår i organisasjonenpå det neste skjermbildet, og Legg IP-adressen fra trinn 1.

  3. La alle de andre feltene med standardverdiene, og velg Lagre.

 8. Nå som du er ferdig med å konfigurere innstillingene for Office 365, kan du gå til domeneregistratorens nettsted til å oppdatere DNS-postene dine. Redigere SPF-post. Ta med IP-adressen som du har angitt i trinn 1. Den fullførte strengen skal se omtrent slik ut: v = spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~ all, der 10.5.3.2 er offentlige IP-adressen. Hoppe over dette trinnet, kan det føre til at e-post skal sendes til mottakerne useriøs e-postmapper.

 9. Nå går tilbake til enheten, og i innstillingene, finner du oppføringen for serveren eller Smartverten, og Skriv inn MX-posten som PEKER til adresse -verdien du registrerte i trinn 3.

 10. Hvis du vil teste konfigurasjonen, sender du en test-e-post fra en enhet eller et program og bekrefter at mottakeren har mottatt den.

I følgende diagram bruker programmet eller enheten i organisasjonens nettverk en kobling for SMTP-videresending til e-postmottakerne i organisasjonen.

Viser hvordan en flerfunksjonsskriver kobler seg til Office 365 ved hjelp av SMTP-videresending.
 • Office 365 koblingen som du konfigurerer godkjenner enheten eller programmet med Office 365 ved hjelp av en IP-adresse. Enheten eller program kan sende e-post med adressene (inkludert stiler som kan motta e-post), så lenge adressen bruker et av domenene. E-postadressen må ikke være tilknyttet en faktisk postboks. Hvis domenet er contoso.com, kan du for eksempel sende fra en adresse som do_not_reply@contoso.com.

 • Office 365 SMTP-videresending bruker en kobling til å godkjenne e-post sendt fra en enhet eller et program. Dette gjør at du kan Office 365 videresende på disse meldingene til dine egne postbokser i tillegg til eksterne mottakere. Office 365 SMTP-videresending er svært lik direkte sending, bortsett fra at den kan sende e-post til eksterne mottakere.

 • På grunn av ekstra kompleksiteten i konfigurere en kobling, anbefales direct send over Office 365 SMTP-relay, med mindre du må sende e-post til eksterne mottakere. Hvis du vil sende e-post med Office 365 SMTP-relay, må enhet eller et program serveren ha en statisk IP-adresse eller adresseområde. Du kan ikke bruke SMTP-relé for å sende e-post direkte til Office 365 fra en tredjepart vert posttjeneste, for eksempel Microsoft Azure.

 • Office 365 SMTP-videresending krever ikke bruk av en lisensiert Office 365-postboks til å sende e-postmeldinger.

 • Office 365 SMTP-relé har sende begrensninger høyere enn SMTP-klienten submission; avsendere er ikke bundet etter 30 meldingene per minutt eller 10 000 mottakere per dag begrensninger.

 • Statiske IP-adresse eller adresseområde: De fleste enheter eller programmer er ikke mulig å bruke et sertifikat for godkjenning. Hvis du vil godkjenne enheten eller program, kan du bruke én eller flere statiske IP-adresser som ikke deles sammen med en annen organisasjon.

 • Kobling: Du må konfigurere en kobling i Exchange Online for e-post sendt fra enheten eller programmet.

 • Port: Port 25 er nødvendig, og kan ikke være blokkert på nettverket eller Internett-leverandøren.

 • Lisenser: SMTP-videresending bruker ikke en bestemt Office 365-postboks til å sende e-post. Dette er grunnen til at det er viktig at bare lisensierte brukere sender e-post fra enheter eller programmer som er konfigurert for SMTP-videresending. Hvis du har avsendere som bruker enheter eller LOB-programmer som ikke har en Office 365-postbokslisens, må du skaffe og tilordne en Exchange Online Protection-lisens til hver ulisensiert avsender. Dette er den billigste lisensen for å kunne sende e-post via Office 365.

 • Sendt e-post kan bli avbrutt hvis IP-adresser er blokkert av en liste for søppelpost.

 • Fornuftig begrensninger er pålagt for å sende. For mer informasjon, kan du se Høyere risiko levering for utgående meldinger.

 • Krever statisk IP-adresser (med mindre et sertifikat brukes).

Sammenligne alternativene

Her er en sammenligning av hvert konfigurasjonsalternativ og funksjonene de støtter.

SMTP-klientinnsending

Direkte sending

SMTP-videresending

Funksjoner

Sende til mottakere i ditt/dine domene(r)

Ja

Ja

Ja

Relay Internett via Office 365

Ja

Nei. Bare direkte levering.

Ja

Omgår søppelpost

Ja, hvis e-post er ment for en Office 365-postboks.

Nei. Mistenkelige e-postmeldinger kan bli filtrert. Vi anbefaler egendefinert SPF-post (struktur for avsenderpolicy).

Nei. Mistenkelige e-postmeldinger kan bli filtrert. Vi anbefaler en egendefinert SPF-post.

Støtter e-post sendt fra programmer driftet av tredjepart

Ja

Nei

Nei

Krav

Åpne nettverksport

Port 587 eller port 25

Port 25

Port 25

Enhet eller programserver må støtte TLS

Obligatorisk

Valgfritt

Valgfritt

Krever godkjenning

Office 365-brukernavn og -passord er obligatorisk

Ingen

Én eller flere statiske IP-adresser. Skriveren eller serveren som kjører LOB-appen, må ha en statisk IP-adresse som du bruker for godkjenning med Office 365.

Begrensninger

Begrensningsgrense

10 000 mottakere per dag. 30 meldinger per minutt.

Standard begrensning på plass for å beskytte Office 365.

Fornuftig begrensninger er pålagt. Tjenesten kan ikke brukes til å sende søppelpost eller masseutsendelse av e-post. Hvis du vil ha mer informasjon om begrensninger for fornuftig, kan du se Høyere risiko levering for utgående meldinger.

Bruke e-postserveren til å sende e-post fra enheter med flere funksjoner og programmer

Hvis du har postbokser i Office 365 og en e-postserver som du håndterer (også kalt en lokale e-postserver), konfigurere alltid enhetene og programmer til å bruke lokale nettverk og rute e-post til din egen e-server. For mer informasjon om hvordan du konfigurerer Exchange-serveren å motta e-post fra systemer som ikke kjører Exchange (for eksempel en flere funksjoner skriver), kan du se opprette en motta kobling for å motta e-post fra et System ikke kjører Exchange.

Beslektede emner

Løse problemer med skrivere, skannere og LOB-programmer som sender e-post med Office 365
hvordan du konfigurerer IIS for relay med Office 365

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×