Hvordan du konfigurerer en enhet eller program med flere funksjoner til å sende e-post ved hjelp av Office 365

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Forutsetninger: Office 365 abonnement, Exchange Online Plan

Fra September 1st, 2018, er det langsomt rulle Office 365 ut endringer til SMTP-klienten submission (også kalt SMTP godkjent Submission) som kan påvirke enheter og programmer som sender e-postmeldinger. Hvis du vil vite mer, kan du besøke KB-artikkelen forbedringer i SMTP godkjent Submission klient-protokollen.

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan sende e-post fra enheter og forretningsprogrammer når alle postboksene dine er i Office 365. Eksempel:

 • Du har en skanner, og du vil sende skannede dokumenter til deg selv eller noen andre.

 • Du har et forretningsprogram (LOB) som styrer avtaler, og du vil sende påminnelser om avtaletider via e-post til klientene.

Obs!: Begynnelsen 1st September 2018 er Office 365 langsomt rulle ut endringer til SMTP-klienten submission (også kalt SMTP godkjent Submission), noe som kan påvirke enhetene dine og programmene som sender e-postmeldinger. For mer informasjon, kan du se KB-artikkelen forbedringer for SMTP er godkjent Submission klient-protokollen.

Alternativ 1 (anbefales): Godkjenne en enhet eller program direkte med en Office 365-postboks, og sende e-post ved hjelp av SMTP-klientinnsending

Dette alternativet støtter de fleste bruksscenarier, og det er enklest å konfigurere. Velg dette alternativet når:

 • Du vil sende e-post fra et program, en tjeneste eller enhet som driftes av tredjepart

 • Du vil sende e-post til personer i og utenfor organisasjonen.

Hvis du vil konfigurere en enhet eller et program, kan du koble direkte til Office 365 ved hjelp av endepunktet for SMTP-klientinnsending smtp.office365.com.

Hver enhet/program må kunne godkjenne med Office 365. Det kan ha sin egen avsenderadresse, eller alle enheter kan bruke én adresse, for eksempel printer@contoso.com.

Slik konfigurerer du SMTP-klientinnsending

Angi følgende innstillinger direkte på enheten eller i det programmet som deres veiledningen gir beskjed om at (det kan bruke forskjellig terminologi enn denne artikkelen). Så lenge scenarioet oppfyller kravene for innsending av SMTP-klienten, lar følgende innstillinger deg sende e-post fra enheten eller program.

Innstilling av enhet eller program

Verdi

Server / intelligent vert

smtp.office365.com

Port

Port 587 (anbefalt) eller port 25

TLS / StartTLS

Aktivert

Brukernavn/e-postadresse og passord

Angi fortegnet i påloggingsinformasjonen for postboks på vert som brukes

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du utvide avsnittene nedenfor.

Finn ut hvilken versjon av TLS som enheten din støtter ved å se i veiledningen for enheten eller kontakte leverandøren. Hvis en enhet eller et program ikke støtter TLS 1.0 eller nyere:

 • Bruk direkte sending (alternativ 2) eller Office 365 SMTP-videresending (alternativ 3) for å sende e-post i stedet (avhengig av dine krav).

 • Hvis det er nødvendig å bruke SMTP-klienten submission og skriveren støtter bare SSL 3.0, kan du konfigurere en alternativ konfigurasjon kalt innsendt materiale indirekte SMTP-klienten. Denne bruker en lokal SMTP-relé server til å koble til Office 365. Dette er en mye mer komplisert konfigurasjon. Finner instruksjoner her: hvordan du konfigurerer IIS for relay med Office 365.

Obs!: Hvis enheten anbefaler eller som standard velger port 465, støttes ikke SMTP-klientinnsending.

Diagrammet nedenfor gir deg en konseptuell oversikt over hvordan miljøet ditt vil se ut.

Viser hvordan en flerfunksjonsskriver kobler seg til Office 365 ved hjelp av SMTP-klientinnsending.

 • Med SMTP-klienten kan du sende e-post til personer i organisasjonen samt utenfor firmaet.

 • Denne metoden omgår de fleste kontroller av søppelpost for e-post sendt til personer i organisasjonen. Dette kan beskytte firmaets IP-adresser fra å bli blokkert av søppelpostlisten.

 • Med denne metoden kan du sende e-post fra et hvilken som helst sted eller IP-adresse, inkludert nettverket for organisasjonen (lokalt) eller en tredjeparts skybasert vertstjeneste, som for eksempel Microsoft Azure.

 • Godkjenning: Du må være i stand til å konfigurere et brukernavn og passord for å sende e-post på enheten.

 • Postboks: Du må ha en lisensiert Office 365-postboks til å sende e-post fra.

 • Transport Layer Security (TLS): Enheten må være i stand til å bruke TLS versjon 1.0 og nyere.

 • Port: Port 587 (anbefalt) eller port 25 er obligatorisk og må ikke være blokkert på nettverket. Enkelte nettverksbrannmurer eller blokkeringsporter for ISP-er – spesielt port 25.

Obs!: For informasjon om TLS, kan du se hvordan Exchange Online bruker TLS for å sikre tilkoblinger for e-post i Office 365 og detaljert teknisk informasjon om hvordan Exchange Online bruker TLS med Chifferserien rekkefølge, kan du se forbedre e-postflyt sikkerhet for Exchange Online.

Du kan bare sende fra én e-postadresse med mindre enheten kan lagre påloggingsinformasjonen for flere Office 365-postbokser. Office 365 pålegger en grense på 30 sendte meldinger per minutt og en grense på 10 000 mottakere per dag.

Alternativ 2: Sende e-post direkte fra skriveren eller programmet til Office 365 (direkte sending)

Velg dette alternativet når:

 • SMTP-klientinnsending (Alternativ 1) ikke er kompatibel med bedriftens behov eller med enheten. Hvis enheten eller programmet ikke støtter kravene for SMTP-klientinnsending, som for eksempel TLS-støtte.

 • Du trenger bare å sende meldinger til mottakere i din egen organisasjon som har postbokser i Office 365; Du trenger ikke å sende e-post til personer utenfor organisasjonen.

Andre scenarier når direkte sending kan være det beste valget:

 • Du vil at enheten eller programmet skal sende fra hver brukers e-postadresse, og vil ikke at hver brukers pålogingsinformasjon for postboksen skal konfigureres til å bruke SMTP-klientinnsending. Direkte sending lar hver bruker i organisasjonen sende e-post ved hjelp av sine egne adresser.

  Unngå å bruke en enkelt postboks med Send som-tillatelser for alle brukerne. Denne metoden støttes ikke på grunn av kompleksiteten og potensielle problemer.

 • Du vil sende massemeldinger eller nyhetsbrev. Office 365 tillater ikke at du kan gjøre dette via SMTP-klienten innsending. Direct send kan du sende et stort antall meldinger.

  Vær oppmerksom på at det er en risiko for at e-posten merkes som søppelpost av Office 365. Du vil kanskje registrere leverandøren av masseutsendelse av e-post som hjelp. De kan for eksempel hjelpe deg med å følge beste praksis og bidra til å sikre at domener og IP-adresser ikke blokkeres av andre på Internett.

Angi følgende innstillinger på enheten eller direkte i programmet.

Innstilling for enhet eller program

Verdi

Server / intelligent vert

MX-endepunktet ditt, for eksempel contoso-com.mail.protection.outlook.com

Port

Port 25

TLS/StartTLS

Aktivert

E-postadresse

Hvilken som helst e-postadresse for ett av dine Office 365-godtatte domener. Denne e-postadressen trenger ikke en postboks.

Vi anbefaler å legge til en SPF-post for å unngå at meldingene blir flagget som søppelpost. Hvis du sender fra en statisk IP-adresse, kan du legge den til SPF-posten i domeneregistratorens DNS-innstillinger som følger:

DNS-oppføring

Verdi

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Hvis en enhet eller et program kan sende fra en statisk offentlig IP-adresse, henter du denne IP-adressen og noterer den. Du kan dele den statiske IP-adressen med andre enheter og brukere, men ikke del IP-adressen med noen utenfor bedriften. Enheten eller programmet kan sende fra en dynamisk eller delt IP-adresse, men meldingene er mer utsatt for filtrering av søppelpost.

 2. Logg på Office 365.

 3. Kontroller at domenet ditt, for eksempel contoso.com, er valgt. Klikk DNS-behandling, og finn MX-posten. MX-posten har en PUNKTER FOR ADRESSE-verdi som ligner på cohowineinc com.mail.protection.outlook.com, som vist i følgende skjermbilde. Noter verdien av MX-postens PUNKTER FOR ADRESSE-verdi, som vi refererer til som ditt MX-endepunkt.

  Lag et notat for MX-postpunkter med verdi for adresse.
 4. Gå tilbake til enheten, og i innstillingene, under det som vanligvis kalles Server eller Intelligent vert, angir du MX-postens PUNKTER FOR ADRESSE-verdien som du registrerte i trinn 3.

 5. Nå som du er ferdig med å konfigurere innstillingene for enheten, kan du gå til domeneregistratorens nettsted for å oppdatere DNS-postene. Rediger posten Struktur for avsenderpolicy (SPF). Inkluder IP-adressen som du har angitt i trinn 1, i oppføringen. Ferdig streng ser omtrent slik ut:

  v=spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~all

  der 10.5.3.2 er den offentlige IP-adressen.

  Obs!: Hvis du hopper over dette trinnet, kan det føre til at e-post sendes til mottakernes søppelpostmapper.

 6. Hvis du vil teste konfigurasjonen, sender du en test-e-post fra enheten eller programmet og bekrefter at mottakeren har mottatt den.

I følgende diagram bruker programmet eller enheten i organisasjonens nettverk direkte sending, og ditt endepunkt for Office 365 e-postutveksling (MX), for å sende e-post til mottakere i organisasjonen. Det er enkelt å finne MX-endepunktet ditt i Office 365 hvis du trenger å søke etter det selv.

Viser hvordan en flerfunksjonsskriver bruker endepunktet til Office 365 MX for å sende e-post direkte bare til mottakere i organisasjonen.

Du kan konfigurere enheten for å sende e-post direkte til Office 365. Bruk direct send til relay e-post til mottakere med Office 365 postbokser i organisasjonen. Direct send fungerer også for eksterne mottakere med postbokser i Office 365. Hvis enheten bruker direkte lengst prøver å sende en e-post for en mottaker som ikke har en Office 365-postboks, blir forkastet e-postmeldingen.

Obs!: Hvis enheten eller programmet har mulighet til å fungere som e-postserver og levere til Office 365 i tillegg til andre e-postleverandører, kan du se instruksjonene for enheten eller programmet – det kreves ingen Office 365-innstillinger for dette scenarioet.

 • Bruker Office 365 til å sende e-postmeldinger, men krever ikke en dedikert Office 365-postboks.

 • Krever ikke at en enhet eller et program har statisk IP-adresse. Dette anbefales imidlertid hvis det er mulig.

 • Fungerer ikke med en konnektor – konfigurer aldri en enhet for å bruke en konnektor med direkte sending, dette kan føre til problemer.

 • Krever ikke at enheten støtter TLS.

Direkte sending har høyere sendebegrensninger enn SMTP-klientinnsending. Avsendere er ikke bundet av grensen på 30 meldinger per minutt eller 10 000 mottakere per dag.

 • Port: Port 25 (anbefalt) eller port 25 er obligatorisk og må ikke være blokkert på nettverket.

 • Anbefales statiske IP-adressen: En statiske IP-adressen anbefales slik at du kan opprette en SPF-post for domenet ditt. Dette hjelper med å unngå meldingene, flagges som søppelpost.

 • Krever ikke en Office 365-postboks med en lisens.

 • Direkte sending kan ikke brukes til å levere e-post til eksterne mottakere, for eksempel mottakere med Yahoo- eller Gmail-adresser.

 • Meldingene blir underlagt kontroll av søppelpost.

 • Sendt e-post kan bli avbrutt hvis IP-adressene er blokkert av en søppelpostliste.

 • Office 365 bruker begrensning av policyer for å beskytte ytelsen til tjenesten.

Alternativ 3: Konfigurer en kobling for å sende e-post ved hjelp av Office 365 SMTP-videresending

Dette alternativet er vanskeligere å implementere enn de andre. Velg dette alternativet bare når:

 • SMTP-klientinnsending (Alternativ 1) ikke er kompatibel med bedriftens behov eller med enheten.

 • Du ikke kan bruke direkte sending (Alternativ 2) fordi du må sende e-post til eksterne mottakere.

SMTP-videresending lar Office 365 videresende e-postmeldinger på dine vegne ved å bruke den offentlige IP-adressen (eller et sertifikat) for å godkjenne Office 365. Hvis du vil gjøre dette, må du konfigurere en kobling for din Office 365-konto, noe som gjør dette til en mer komplisert konfigurasjon.

Innstilling for enhet eller program

Verdi

Server / intelligent vert

MX-endepunkt, for eksempel yourcontosodomain com.mail.protection.outlook.com

Port

Port 25

TLS/StartTLS

Aktivert

E-postadresse

Hvilken som helst e-postadresse for ett av dine Office 365-bekreftede domener. Denne e-postadressen trenger ikke en postboks.

Hvis du har konfigurert Exchange-hybrid eller har en kobling som er konfigurert for e-postflyt fra e-postserveren til Office 365, er det sannsynlig at det ikke kreves ekstra installasjon i dette scenarioet. Du kan i stedet opprette en e-postflytkobling for å støtte dette scenarioet:

Koblingsinnstilling

Verdi

Fra:

Organisasjonens e-postserver

Til

Office 365

Domenebegrensninger IP-addresse/område

Din lokale IP-adresse eller adresseområde som enheten eller programmet skal bruke til å koble til Office 365.

Vi anbefaler å legge til en SPF-post for å unngå at meldingene blir flagget som søppelpost. Hvis du sender fra en statisk IP-adresse, kan du legge den til SPF-posten i domeneregistratorens DNS-innstillinger som følger:

DNS-oppføring

Verdi

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Hente offentlige (statisk) IP-adressen som enheten eller programmet med sende fra. En dynamisk IP-adresse ikke støttes eller tillatt. Du kan dele statiske IP-adressen med andre enheter og brukere, men dele ikke IP-adressen med alle utenfor selskapet. Noter denne IP-adressen for senere.

 2. Logg på Office 365.

 3. Velg domener. Kontroller at domenet, for eksempel contoso.com, er valgt. Klikk Manage DNS , og Finn MX-posten. MX-posten har en PEKER til adresse -verdien som ligner på cohowineinc-com.mail.protection.outlook.com som angitt i følgende skjermbilde. Noter MX-posten som PEKER til adresse -verdien. Du må ha dette senere.

  Lag et notat for MX-postpunkter med verdi for adresse.
 4. Kontroller at domenene som programmet eller enheten sender til, er bekreftet. Hvis domenet ikke er bekreftet, kan e-post gå tapt, og du vil ikke kunne spore dem med Exchange Online-sporingsverktøyet for meldinger.

 5. I Office 365 klikker du Admin og klikker deretter Bytt ut for å gå til Administrasjonssenter for Exchange.

 6. I Administrasjonssenter for Exchange klikker du E-postflyt og deretter Koblinger.

 7. Kontroller listen over koblinger som er konfigurert for organisasjonen. Hvis det ikke er oppført en kobling fra organisasjonens e-postserver til Office 365, må du opprette en kobling.

  1. Klikk plusstegnet +for å starte veiviseren. Velg alternativene som er angitt i følgende skjermbilde på den første skjermen:

   Velg fra organisasjonens e-postserver for Office 365

   Klikk Neste og navngi koblingen.

  2. På den neste skjermen velger du alternativet Ved å bekrefte at IP-adressen til serveren for sending samsvarer med én av disse IP-adressene som tilhører organisasjonen og legger til IP-adressen fra trinn 1.

  3. La de andre feltene med standardverdier være uendret, og velg Lagre.

 8. Nå som du er ferdig med å konfigurere Office 365-innstillingene, kan du gå til domeneregistratorens nettsted for å oppdatere DNS-postene. Redigere SPF-posten. Inkluder IP-adressen som du har angitt i trinn 1. Den ferdige strengen bør være lik: v = spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~ all, der 10.5.3.2 er den offentlige IP-adressen. Hvis du hopper over dette trinnet, kan det føre til at e-post sendes til mottakernes søppelpostmapper.

 9. Gå tilbake til enheten, og i innstillingene finner du oppføringen for server eller intelligent vert og angir MX-postens PUNKTER FOR ADRESSE-verdi som du registrerte i trinn 3.

 10. Hvis du vil teste konfigurasjonen, sender du en test-e-post fra en enhet eller et program og bekrefter at mottakeren har mottatt den.

I følgende diagram bruker programmet eller enheten i organisasjonens nettverk en kobling for SMTP-videresending til e-postmottakerne i organisasjonen.

Viser hvordan en flerfunksjonsskriver kobler seg til Office 365 ved hjelp av SMTP-videresending.
 • Office 365 koblingen som du konfigurerer godkjenner enheten eller programmet med Office 365 ved hjelp av en IP-adresse. Enheten eller program kan sende e-post med adressene (inkludert stiler som kan motta e-post), så lenge adressen bruker et av domenene. E-postadressen må ikke være tilknyttet en faktisk postboks. Hvis domenet er contoso.com, kan du for eksempel sende fra en adresse som do_not_reply@contoso.com.

 • Office 365 SMTP-videresending bruker en kobling til å godkjenne e-post sendt fra en enhet eller et program. Dette gjør at du kan Office 365 videresende på disse meldingene til dine egne postbokser i tillegg til eksterne mottakere. Office 365 SMTP-videresending er svært lik direkte sending, bortsett fra at den kan sende e-post til eksterne mottakere.

 • På grunn av det er komplisert å konfigurere en konnektor, anbefales direkte sending fremfor Office 365 SMTP-videresending, med mindre du må sende e-post til eksterne mottakere. For å sende e-post ved hjelp av Office 365 SMTP-videresending må enheten eller programserveren ha en statisk IP-adresse eller adresseområde. Du kan ikke bruke SMTP-videresending for å sende e-post direkte til Office 365 fra en tredjeparts vertstjeneste, som for eksempel Microsoft Azure.

 • Office 365 SMTP-videresending krever ikke bruk av en lisensiert Office 365-postboks til å sende e-postmeldinger.

 • Office 365 SMTP-videresending har ikke høyere sendebegrensninger enn SMTP-klientinnsending – avsendere er ikke bundet av begrensningene på 30 meldinger per minutt eller 10 000 mottakere per dag.

 • Statisk IP-adresse eller adresseområde: De fleste enheter eller programmer kan ikke bruke et sertifikat for godkjenning. Hvis du vil godkjenne en enhet eller et program, kan du bruke én eller flere statiske IP-adresser som ikke er delt med en annen organisasjon.

 • Kobling: Du må konfigurere en kobling i Exchange Online for e-post sendt fra enheten eller programmet.

 • Port: Port 25 er nødvendig, og kan ikke være blokkert på nettverket eller Internett-leverandøren.

 • Lisenser: SMTP-videresending bruker ikke en bestemt Office 365-postboks til å sende e-post. Dette er grunnen til at det er viktig at bare lisensierte brukere sender e-post fra enheter eller programmer som er konfigurert for SMTP-videresending. Hvis du har avsendere som bruker enheter eller LOB-programmer som ikke har en Office 365-postbokslisens, må du skaffe og tilordne en Exchange Online Protection-lisens til hver ulisensiert avsender. Dette er den billigste lisensen for å kunne sende e-post via Office 365.

 • Sendt e-post kan bli avbrutt hvis IP-adressene er blokkert av en søppelpostliste.

 • Fornuftig begrensninger er pålagt for å sende. For mer informasjon, kan du se Høyere risiko levering for utgående meldinger.

 • Krever statiske udelte IP-adresser (med mindre det brukes sertifikat).

Sammenligne alternativene

Her er en sammenligning av hvert konfigurasjonsalternativ og funksjonene de støtter.

SMTP-klientinnsending

Direkte sending

SMTP-videresending

Funksjoner

Sende til mottakere i ditt/dine domene(r)

Ja

Ja

Ja

Relay Internett via Office 365

Ja

Nei. Bare direkte levering.

Ja

Omgår søppelpost

Ja, hvis e-post er ment for en Office 365-postboks.

Nei. Mistenkelige e-postmeldinger kan bli filtrert. Vi anbefaler egendefinert SPF-post (struktur for avsenderpolicy).

Nei. Mistenkelige e-postmeldinger kan bli filtrert. Vi anbefaler en egendefinert SPF-post.

Støtter e-post sendt fra programmer driftet av tredjepart

Ja

Nei

Nei

Krav

Åpne nettverksport

Port 587 eller port 25

Port 25

Port 25

Enhet eller programserver må støtte TLS

Obligatorisk

Valgfritt

Valgfritt

Krever godkjenning

Office 365-brukernavn og -passord er obligatorisk

Ingen

Én eller flere statiske IP-adresser. Skriveren eller serveren som kjører LOB-appen, må ha en statisk IP-adresse som du bruker for godkjenning med Office 365.

Begrensninger

Begrensningsgrense

10 000 mottakere per dag. 30 meldinger per minutt.

Standard begrensning på plass for å beskytte Office 365.

Fornuftig begrensninger er pålagt. Tjenesten kan ikke brukes til å sende søppelpost eller masseutsendelse av e-post. Hvis du vil ha mer informasjon om begrensninger for fornuftig, kan du se Høyere risiko levering for utgående meldinger.

Bruk din egen e-postserver til å sende e-post fra enheter med flere funksjoner og programmer

Hvis du har postbokser i Office 365 og en e-postserver som du håndterer (også kalt en lokale e-postserver), konfigurere alltid enhetene og programmer til å bruke lokale nettverk og rute e-post til din egen e-server. For mer informasjon om hvordan du konfigurerer Exchange-serveren å motta e-post fra systemer som ikke kjører Exchange (for eksempel en flere funksjoner skriver), kan du se opprette en motta kobling for å motta e-post fra et System ikke kjører Exchange.

Beslektede emner

Løse problemer med skrivere, skannere og LOB-programmer som sender e-post med Office 365
hvordan du konfigurerer IIS for relay med Office 365

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×