Hvordan du klargjør før brukeren områder i OneDrive for Business

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Som standard klargjøres første gang en bruker blar til nyhetsfeeden, område eller en OneDrive-kobling, et område for OneDrive for Business automatisk for dem. I noen tilfeller, for eksempel følgende, kan du OneDrive for Business områder skal være klar på forhånd, eller gamle klargjort:

 • Organisasjonen har en egendefinert prosess for å legge til nye ansatte, og du vil opprette OneDrive for Business områder når du legger til nye ansatte.

 • Organisasjonen har tenkt å overføre fra lokale til Office 365.

 • Organisasjonen har tenkt å overføre fra en annen nettlagringstjeneste eller repositorium.

Denne artikkelen beskriver hvordan du klargjør før OneDrive for Business områder for brukere ved hjelp av PowerShell. Denne fremgangsmåten veileder deg gjennom følgende:

 1. Opprette et PowerShell skript for å klargjøre før OneDrive for Business områder fra den angitte koden.

 2. Opprette en inndata-fil som inneholder brukerne du vil klargjøre før OneDrive for Business områder.

 3. Kjøre PowerShell-skript for å opprette OneDrive for Business områder for brukere som er i inndata-fil.

Obs!: Du kan også før klargjøre OneDrive for Business områder ved hjelp av REST-API eller CSOM. For mer informasjon, kan du se slik at du vil klargjøre programmatisk personlige områder (OneDrive for Business) i Office 365 og delen kalt "Bruk ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk-metoden til å klargjøre personlige områder og OneDrive for Business for flere brukere (vert for Mitt område i SharePoint Online bare administratorer) "i Hva er nytt for utviklere i social og samarbeidsfunksjonene i SharePoint 2013.

Før du begynner

Før du begynner denne oppgaven, kan du se gjennom følgende informasjon om forutsetninger:

Klargjøre før OneDrive for Business-områder for brukere

 1. Kopier følgende kode, lim den inn i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk, lagre den og navn på filen BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 til å opprette PowerShell-skript:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Legg merke til at kommentarer er inkludert i koden til å beskrive skriptet og parameterne som brukes i den. De påvirker ikke for å kjøre skriptet PowerShell.

 2. Opprette en fil som inneholder Office 365 brukerkontoene du vil klargjøre OneDrive for Business områder i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk. Hver brukerkonto må være på en separat linje.

  Lagre filen med navnet UserInput.txt.

  Obs!: Hver inndata-fil er begrenset til 200 brukere. Hvis du trenger å klargjøre OneDrive for Business områder for mer enn 200 brukere, kan du opprette flere inndata filer (for eksempel UserInput1.txt, UserInput2.txt, osv.).

 3. Åpne SharePoint Online Management Shell.

 4. Endre til mappen der du lagret BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 PowerShell skriptet.

 5. Bruker du følgende kommando i ledeteksten PowerShell:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Eksempel:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Kjøre skriptet vil be deg om Office 365-legitimasjonen, noe som må du angi.

  Når skriptet er ferdig, viser ruten PowerShell status som fullført.

 6. Hvis du har tilleggsfiler inndata fra brukeren, kjøre skriptet på nytt og endre parameteren - InputfilePath til plasseringen for den andre inndata fra brukeren-filen.

Hvis du vil kontrollere Hvis brukernes OneDrive for Business områder har blitt opprettet, kan du se hvordan du viser en liste over OneDrive for Business-områdesamlinger.

Obs!: Hvis du oppretter OneDrive for Business områder for mange en brukere, må du være oppmerksom på at det kan ta litt tid for alle brukere områdene som skal opprettes.

Beslektede emner

Planlegg hybrid OneDrive for Business

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×