Hvor lagrer Microsoft Outlook 2010 mine opplysninger og konfigurasjoner?

Nedenfor følger en liste over plasseringer der informasjon lagres i Microsoft Outlook 2010.

Det kan hende konfigurasjonen ikke inkluderer alle følgende filer fordi enkelte av dem opprettes bare når du tilpasser Outlook-funksjoner.

Jeg finner ikke mappene som er nevnt i denne artikkelen

Noen av mappene kan være skjulte mapper. Gjør følgende for å vise skjulte mapper i Windows:

  1. Klikk Start-knappen og velg deretter Kontrollpanel.

  2. Åpne Mappealternativer.

    Når du skal finne Mappealternativer, skriver du inn Mappealternativer i søkeboksen øverst i vinduet. Skriv inn Mappealternativer i Adresse-boksen i Kontrollpanel i Windows XP.

  3. I kategorien Vis, under innstillingene Avansert, under Filer og mapper, under Skjulte filer og mapper, velg Vis skjulte filer og mapper.

Datafiler for Outlook (PST)

Outlook-datafil (PST) inneholder e-postmeldingene, kalendrene, kontaktene, oppgavene og notatene dine. Du må bruke Outlook for å arbeide med elementene i en PST-fil.

Når du arkiverer informasjon i Outlook, lagres elementene i en PST-fil.

Merknad  Microsoft Exchange Server-kontoer lagrer informasjonen på e-postserveren. Hvis du vil bruke bufret Exchange-modus eller arbeide frakoblet, lagres kopier av elementene i en frakoblet Outlook-datafil (OST). Se avsnittet om Outlook-datafiler (OST) hvis du vil ha mer informasjon. Enkelte organisasjoner lar deg også eksportere eller arkivere elementene i en PST-fil.

Den raskeste måten å åpne mappen der Outlook-datafilen (PST og OST) er lagret, er å gjøre følgende:

  1. Klikk kategorien Fil i Outlook 2010.

  2. Klikk Kontoinnstillinger og deretter Kontoinnstillinger.

  3. Klikk en oppføring i kategorien Data, og klikk deretter Åpne filplassering.

Outlook-datafiler (PST-filer) som opprettes i Outlook 2010, lagres på datamaskinen i mappen Dokumenter\Outlook-filer. Hvis du bruker Windows XP, opprettes disse filene i mappen Mine dokumenter\Outlook-filer.

Hvis du oppgraderte til Outlook 2010 på en datamaskin der det allerede var opprettet datafiler i tidligere versjoner av Outlook, lagres disse filene på en annen plassering i en skjult mappe.

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

Tips!   Hvis du vil ha informasjon om skjulte mapper i Windows, kan du se Windows Hjelp og støtte.

Datafil for Outlook (PST)

OST-filen synkroniseres med elementene på serveren som kjører Exchange. Du kan gjenopprette denne OST-filen på den nye datamaskinen uten at du må sikkerhetskopiere OST-filen, fordi dataene forblir på Exchange-serveren.

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

Personlig adressebok (PAB)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

Merknad  Personlige adressebøker (PAB) støttes ikke i Outlook 2010. Når du oppgraderer til Outlook 2010, blir du bedt om å importere eventuelle PAB-filer i Kontakter. Hvis du velger ikke å importere PAB-filen når du kjører Outlook 2010 for første gang, kan du importere den senere ved å bruke Import-kommandoen i Microsoft Office Backstage-visning.

Frakoblet adressebok (OAB)

Den frakoblede adresseboken (OAB) brukes av Microsoft Exchange Server-kontoer. Den inneholder informasjon som navn, e-postadresse, titler og kontorer fra Global adresseliste på serveren som kjører Exchange.

Du trenger ikke å sikkerhetskopiere eller gjenopprette denne filen. Denne filen opprettes og oppdateres automatisk.

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

Navigasjonsruteinnstillinger (XML)

Denne filen inneholder informasjon om innholdet i navigasjonsrute.

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Roaming\Outlook\profilnavn.xml

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Programdata\Microsoft\Outlook\profilnavn.xml

Registrerte Microsoft Exchange-utvidelser (DAT)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

Listen for autofullføring av Outlook-kontakter

Listen for autofullføring er en funksjon som viser forslag til navn og e-postadresser når du begynner å skrive dem inn. Disse forslagene er mulige treff fra en liste over navn og e-postadresser fra e-postmeldingene du har sendt.

I Outlook 2010 finnes ikke filtypen for listen for autofullføring (NK2) lenger. Oppføringene i listen for autofullføring lagres nå i Microsoft Exchange Server-postboksen eller i datafilen for Outlook (PST-fil) for kontoen.

Exchange Server-kontoer

Hvis du bruker en Exchange Server-konto, lagres listen for autofullføring i postboksen på serveren som kjører Exchange. Dette gjør at listen for autofullføring kan brukes fra enhver datamaskin der du bruker Outlook med Exchange-kontoen.

Hvordan vet jeg om jeg har en Microsoft Exchange Server-konto?

Klikk kategorien Fil. Klikk Kontoinnstillinger og deretter Kontoinnstillinger. Listen over kontoer i kategorien E-post viser hva slags type hver av kontoene er.

Eksempel på en Exchange-konto i dialogboksen Kontoinnstillinger

POP3-kontoer

Listen for autofullføring lagres i en Outlook-datafil (PST). Se delen Datafiler for Outlook (PST) for informasjon om hvor disse lagres.

IMAP- og Windows Live Hotmail-kontoer

Listen for autofullføring lagres i en Outlook-datafil (PST). Outlook-datafilene (PST) for disse kontotypene er forskjellige fra andre Outlook-datafiler (PST) i Outlook. Disse filene brukes som kopier av informasjon på e-postserverkontoen, og det er ikke meningen at de skal flyttes eller gjenopprettes. En ny Outlook-datafil (PST) opprettes når du konfigurerer en IMAP- eller Windows Live Hotmail-konto i en annen Outlook-profil eller på en annen datamaskin. Listen for autofullføring er derfor unik på datamaskinen og profilen der kontoen er konfigurert, og oppføringene vises ikke i andre profiler eller på andre datamaskiner du bruker.

Regler (RWZ)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Programdata\Microsoft\Outlook

Merknad  Hvis du oppgraderte til Outlook 2010 fra en versjon av Outlook som er tidligere enn Microsoft Outlook 2002, kan det hende du har en RWZ-fil på harddiskstasjonen på datamaskinen. RWZ-filen er ikke lenger nødvendig, og informasjon om regler lagres nå på serveren som kjører Microsoft Exchange, og i Outlook-datafilen (PST) for POP3- og Internet Message Access Protocol (IMAP)-kontoer. Du kan slette filen.

Hvis du bruker funksjonen for import og eksport av regler, er standardplasseringen for RWZ-filer Dokumenter-mappen.

Utskriftsstiler (Outlprnt uten filtype)

Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Programdata\Microsoft\Outlook

Signaturer (RTF, TXT, HTM)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Roaming\Microsoft\Signaturer

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Programdata\Microsoft\Signaturer

Meldingsbakgrunner (HTM)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Programfiler\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows 7 og 64-biters Windows Vista med 32-biters Outlook 2010     stasjon:\Programfiler (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows XP     stasjon:\Programfiler\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Egendefinerte skjemaer

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\brukerLokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Skjemaer

Ordliste (DIC)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Programdata\Microsoft\UProof

Maler (OFT)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Roaming\Microsoft\Maler

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Programdata\Microsoft\Maler

Innstillinger for sending/mottak (SRS)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Programdata\Microsoft\Outlook

Meldinger (MSG, HTM, RTF)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\Dokumenter

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Mine dokumenter

Gjelder for: Outlook 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk