Hva er telefonsystem svartjenester?

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Telefonsystem i Office 365-svartjenester kan brukes til å opprette et menysystem for organisasjonen som lar eksterne og interne innringere gå gjennom menysystemet til å finne og plassere eller overføre anrop til firmabrukere eller avdelinger i organisasjonen.

Når personer ringer, er de vises som en serie med stemmeveiledningen som hjelper dem foreta et anrop til en bruker eller finne noen i organisasjonen, og deretter foreta et anrop til denne brukeren. En automatisk svartjeneste er en rekke stemmeveiledningen eller og lydfilen som oppringere hører i stedet for en inneholde mennesker operator når de ringer inn i en organisasjon. En automatisk svartjeneste kan innringere gå gjennom menysystemet, ringe, eller finne brukere ved hjelp av en telefon tastaturet (DTMF) eller telefonsvarer innganger bruker Talegjenkjenning. Du kan sette opp en automatisk svartjeneste for telefonsystemet i Office 365 Gå her.

En telefonsystem automatisk svartjeneste har følgende funksjoner:

 • Det kan gi bedrifts- eller informativt hilsen.

 • Det kan gi egendefinerte bedriftens menyer. Du kan tilpasse disse menyene hvis du vil ha mer enn ett nivå.

 • Active directory-søk som gjør det mulig for personer som ringer inn til å søke etter et navn i organisasjonens katalogen introduseres.

 • Det gjør det mulig for noen som ringer inn til nå eller forlate en melding for en person i organisasjonen.

Du kan sette opp en telefonsystem automatisk svartjeneste, går du her.

Komme i gang

Hvis du vil begynne å bruke svartjenester, er det viktig å huske på at:

 • Organisasjonen må ha (minimum) en Enterprise E3 pluss Telefonsystem lisens eller en Enterprise E5 lisens.  Antall brukerlisenser Telefonsystem som er tilordnet innvirkningen antall service tall som er tilgjengelige som skal brukes for svartjenester. Antall svartjenester du kan ha er avhengig av de tall Telefonsystem og Lydkonferanse lisensene som er tilordnet i organisasjonen. Lære mer om lisensiering, gå her.

  Tips!: Hvis du vil Viderekoble anrop til en operator eller et menyalternativ som er en Online-bruker har en lisens for Telefonsystem, må du aktivere dem for Enterprise Voice eller tilordne ringealternativer til dem. Se Tilordne Skype for Business-lisenser. Du kan også bruke Windows PowerShell. For eksempel kjøre: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

 • For å få og bruke gratis service numre for din svartjenester, må du konfigurere kommunikasjon kreditter. Du gjør dette, Les Hva er kommunikasjon kreditter? og konfigurere kommunikasjon kreditter.

  Viktig: Brukertelefonnumre (abonnent) kan ikke tilordnes til svartjenester - tjenesten gratisnummer eller gratis telefonnumre kan brukes.

Funksjonen oversikt

Ringe ved navn

Numeriske etter navn er en funksjon i en automatisk svartjeneste som kalles Active directory-søk. Personer som ringer inn til din automatisk svartjeneste du bruker tale (talegjenkjenning) eller sin telefon tastaturet (DTMF) til å skrive inn et navn for hele eller deler å søke i firmakatalogen, Finn personen, og deretter samtalen overført til dem muligheten. Hvis du har Skype for Business Online-brukere, de ikke er nødvendige for å ha et telefonnummer eller ringealternativer tilordnet til dem, men de må ha en lisens for Telefonsystem for at de skal nås når de søker ved hjelp av ekstern etter navn. Numeriske etter navn, også skal kunne søke etter og overføre anrop til Skype for Business Online brukere som er vert for forskjellige land eller regioner for flernasjonale organisasjoner.

Forsiktig!: Lokale distribusjoner av Skype for Business 2015 eller Lync Server 2013 og 2010 brukere vil ikke ' være oppført i katalogen når noen søker etter dem.

Maksimal directory størrelse

Det er ingen grense på Active Directory-størrelse ringe etter navn som støttes når du bruker telefon-tastaturet til å søke etter innskriving av delvis eller fullstendig navn (Fornavn + Etternavn, og også Etternavn + Fornavn). Maksimal størrelse på en enkelt svartjenesten kan støtte bruk av navn når med tale navnelisten er imidlertid 80 000 brukere.

Inndatatypen

Søk-format

Maksimalt antall brukere i en organisasjon

DTMF (tastaturet oppføring)

Delvis

+ Fornavn Etternavn

Etternavn + Fornavn

Ingen vanskelig grense

Tale (voice inndata)

Fornavn

Etternavn

+ Fornavn Etternavn

Etternavn + Fornavn

80 000 brukere

Merknad: Hvis du bruker numeriske etter navn med talegjenkjenning, men organisasjonens Active Directory er større enn 80 000 brukere, og du ikke har begrenset omfanget av numeriske etter navn ved hjelp av ekstern omfanget fremheve, fungerer fortsatt numeriske etter navn for samtalene med en telefon-tastaturet og tale innganger vil være tilgjengelig for alle andre situasjoner. Du kan bruke funksjonen numeriske omfang å begrense antall navn som er tilgjengelig ved å endre omfanget av numeriske etter navn for en bestemt automatisk svartjeneste.

Ringe ved navn – tastaturet (DTMF) posten

Personer som ringer Bruk numeriske etter navn for å nå brukere ved å angi hele eller deler navnet på personen de prøver å nå. God ting er at det finnes ulike formater som kan brukes når navnet, blir lagret i.

Når du søker organisasjonens katalog, kan personer bruke 0 (null) til å angi et mellomrom mellom fornavn og etternavn eller siste navn og første. Når de skriver inn navnet, vil de bli bedt om å avslutte tastaturet posten med nøkkelen # (pund). Hvis du for eksempel «når du skriver inn navnet på personen du prøver å nå, trykk #». Hvis det finnes flere navn som blir funnet, personen som ringer får en liste over navn for å velge fra.

Personer kan søke etter navn i organisasjonen din som bruker formatene for følgende Søk på tastaturet sin telefon:

Navneformat

Søkeområde

Eksempel

Søkeresultat

+ Fornavn Etternavn

Fullstendig

Amos0Marble #

Amos marmor

Etternavn + Fornavn

Fullstendig

Marble0Amos #

Amos marmor

Fornavn

Fullstendig

Amos #

Trykk 1 for Amos marmor

Trykk 2 for Amos Marcus

Etternavn

Fullstendig

Marmor #

Trykk 1 for Amos marmor

Trykk 2 for Mary marmor

Fornavn eller etternavn

Delvis

Mars #

Trykk 1 for Mary marmor

Trykk 2 for Mary Jensen

Trykk 3 for Amos Marcus

FirsName + etternavn

Delvis

Mar0Amos #

Trykk 1 for Amos marmor

Trykk 2 for Amos Marcus

Etternavn + Fornavn

Delvis

Mar0Am #

Trykk 1 for Amos marmor

Trykk 2 for Amos Marcus

Det finnes flere spesialtegn som brukes når du søker etter personer som bruker en telefon-tastaturet. Hvis du for eksempel personen vil bli bedt om å bruke nøkkelen pund (#), mens key null (0) som brukes for et mellomrom mellom navnene. Når du trykker tasten stjerne (*) skal gjentas i listen over samsvarer med navnene til personen.

Spesielle telefon tastaturet tegn

Hva det betyr

# (pund tast)

Avslutte tegn når du skriver inn et navn.

0 (null)

Mellomrom mellom navnene.

* (stjerne tast)

Gjenta i listen over samsvarer med navnene.

Ringe ved navn – navnet OCR med tale

Personer kan søke etter personer i organisasjonen ved hjelp av stemmen (talegjenkjenning). De er kan nå hvem som helst i firmaets Active Directory ved å si navnet på personen de prøver å finne. Bruke tale innganger kan gjenkjenner navn i ulike formater, inkludert fornavn, etternavn, Fornavn + Etternavn eller Etternavn + Fornavn av personen de prøver å nå.

Når du aktiverer Talegjenkjenning for en automatisk svartjeneste telefon tastaturet oppføring (DTMF) vil ikke ' deaktiveres, slik at begge typer inndata kan brukes. Telefon tastaturet posten kan ikke deaktiveres, og kan brukes til enhver tid, selv om talegjenkjenning er aktivert på den automatiske svartjenesten.

Som med telefon tastaturet oppføringen får Hvis det finnes flere navn, personen som ringer en liste over navn for å velge fra.

Personer som ringer kan si navnene i følgende formater:

Navn med tale

Søkeområde

Eksempel

Søkeresultat

+ Fornavn Etternavn

Fullstendig

Amos marmor

Amos marmor

Etternavn + Fornavn

Fullstendig

Marmor Amos

Amos marmor

Fornavn

Fullstendig

Amos

Trykk eller si 1 for Amos marmor

Trykk eller si 2 for Amos Jensen

Etternavn

Fullstendig

Marmor

Trykk eller si 1 for Amos marmor

Trykk eller si 2 for Ben Marble

Merknad: Det kan ta opptil 36 timer for en ny bruker at navnet skal vises i katalogen når noen bruker numeriske etter navn med Talegjenkjenning.

Støtte for språk

Følgende språk er tilgjengelige for tekst til tale:

Arabisk (eksempel)

Engelsk (New Zealand)

Koreansk (KO)

Kinesisk (HK)

engelsk (Storbritannia)

Norsk (Nei)

Kinesisk (TW)

Engelsk (USA)

Polsk (PL)

Kinesisk (ZH)

Finsk (FI)

Portugisisk (BR)

Dansk (DA)

Fransk (CA)

Portugisisk (PT)

Nederlandsk (NL)

Fransk (FR)

Russisk (RU)

Engelsk (AU)

Tysk (DE)

Spansk (ES)

Engelsk (CA)

Italiensk (IT)

Spansk (MX)

Engelsk (IN)

Japansk (JP)

Svensk (SV)

Talegjenkjenning for svartjenester er tilgjengelig på følgende språk:

Kinesisk (ZH)

Fransk (FR)

Engelsk (AU)

Tysk (DE)

Engelsk (CA)

Italiensk (IT)

Engelsk (IN)

Japansk (JP)

engelsk (Storbritannia)

Portugisisk (BR)

Engelsk (USA)

Spansk (ES)

Fransk (CA)

Spansk (MX)

De følgende tale-kommandoene er tilgjengelige i FJORTEN (14) språkene som støttes for talegjenkjenning:

Talekommando

Betydning

Ja

Ja, tilsvarer trykker 1 for Ja.

Nei

Nei – tilsvarer å trykke 2 for Nei.

Gjenta

Gjentar listen over alternativer – tilsvarer ved å trykke * skal gjentas i listen over alternativer.

Operator

Breakout med operatoren – tilsvarer trykker 0 for "Operator".

Hovedmenyen

Viser anroperen til hovedmenyen for den automatiske svartjenesten.

Null

Svarer til å trykke 0 (som standard, lik "Operatoren").

     En   

Svarer til å trykke 1.

To

Svarer til å trykke 2.

Tre

Svarer til å trykke 3.

Fire

Svarer til å trykke 4.

Fem

Svarer til å trykke 5.

Seks

Svarer til å trykke 6.

Sju

Svarer til å trykke 7.

Åtte

Svarer til å trykke 8.

Ni

Svarer til å trykke 9.

Bruke alternativet operator

Bruke operatoren for en automatisk svartjeneste er en valgfri innstilling som gir personen som ringer mulighet til å snakke med en live person.

0-tasten og kommandoen tale "Operatoren" (i alle språk støttes for talegjenkjenning) er tilordnet til operatoren som standard.

Merknad: Du kan angi knappen trykkes for Operator til en annen nøkkel på ved hjelp av Alternativer-menyen.

Du kan angi følgende operatoren:

 • Skype for Business Online-bruker som har en lisens for Telefonsystem som er aktivert for Enterprise Voice eller har ringer planer som er tilordnet. Du kan konfigurere det slik at personen som ringer kan sendes til telefonsvareren. Hvis du vil gjøre dette, velg en Person i firmaet, og angi denne personens anrop skal videresendes automatisk direkte til telefonsvareren.

  Merknad: Brukere lagret lokalt ved hjelp av Skype for Business Server 2015 eller Lync Server 2013 og 2010 ikke kan brukes som en Operator.

 • En annen automatisk svartjeneste som er konfigurert for organisasjonen.

 • En eksisterende samtale kø som er konfigurert i din organisasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om ringe køer, kan du se opprette en samtale kø.

Åpningstider og håndtering av anrop

Åpningstider er satt på hver automatisk svartjeneste. Hvis åpningstider ikke er angitt, alle dager og alle timene på dagen anses åpningstider fordi en plan for 24/7 er angitt som standard. Du kan angi åpningstider med sideskift i løpet av dagen og alle timene som ikke er angitt som åpningstider regnes etter timer. Du kan angi ulike innkommende anrop håndtering alternativer og annen hilsen (som er valgfritt). og begge kan angis for åpningstider og etter timer.

Hver svartjenesten har anrop håndtering alternativer som kan angis:

 • Du kan ha anropet bare koble fra etter hilsen.

 • Du kan også:

  • Viderekoble anropet til et Skype for Business Online-bruker som har en lisens for Telefonsystem som er aktivert for Enterprise Voice eller har ringealternativer tilordnet. Du kan konfigurere det slik at personen som ringer kan sendes til telefonsvareren. Hvis du vil gjøre dette, velg en Person i firmaet, og angi denne personens anrop skal videresendes automatisk direkte til telefonsvareren.

   Merknad: Brukere lagret lokalt ved hjelp av Skype for Business Server 2015 Lync Server 2013 og 2010 støttes ikke.

  • Viderekoble anrop til en ringe kø. Hvis du vil ha mer informasjon om ringe køer, kan du se opprette en samtale kø.

  • Viderekoble anropet til en annen automatisk svartjeneste som du har en definert.

 • Opprett menyalternativer og spille av en melding om menyen for personen som ringer. For eksempel: "Trykk 1 for salg, trykk 2 for tjenestene. Hvis du vil snakke med operatoren, trykk 0 når som helst».

Alternativer-menyen

Telefon System-svartjenester lar deg opprette menyen instruksjonene («Trykk 1 for salg, trykk 2 for tjenester») og konfigurere menyalternativer for å rute anrop basert på hva brukeren velger. Konfigurere alternativer for en automatisk svartjeneste kan en organisasjon inneholder interaktive veiledninger for å få personen til bestemmelsesstedet raskere, uten å bruke en inneholde mennesker operator skal håndtere innkommende anrop. Menyen instruksjonene kan opprettes ved hjelp av tekst til tale (systemgenererte instruksjonene) eller ved å laste opp en lydfil som er registrert. Talegjenkjenning bruker talekommandoer for hender gratis navigering, men personer som ringer kan også bruke telefon-tastaturet til å navigere menyer.

Taster 0 til 9 kan tilordnes til Menyalternativer i en automatisk svartjeneste ved hjelp av Skype for Business-administrasjonssenteret. Du kan opprette forskjellige sett med alternativer for åpningstider og etter timer, og du kan aktivere eller deaktivere ekstern etter navn i Alternativer-menyen. Kan tilordnes taster for å overføre anrop til:

 • En operator, som er tilordnet viktige 0 som standard. Det kan imidlertid være på nytt som er tilordnet en tast for eller fjerne operatoren fra menyen.

 • En samtale kø.

 • En annen automatisk svartjeneste. Med flere nivåer menyer kan konfigureres ved å velge et Menyalternativet i én automatisk svartjeneste en annen automatisk svartjeneste med seg av menyalternativene, som kalles en 'nestede' automatisk svartjeneste.

 • Skype for Business Online-bruker som har en lisens for Telefonsystem som er aktivert for Enterprise Voice eller har ringealternativer tilordnet.. Du kan konfigurere det slik at personen som ringer kan sendes til telefonsvareren. Hvis du vil gjøre dette, velg en Person i firmaet, og angi denne personens anrop automatisk direkte til telefonsvareren.

  Merknad: Brukere lagret lokalt ved hjelp av Skype for Business Server 2015 Lync Server 2013 og 2010 kan ikke brukes i Alternativer-menyen.

Navnet på hver menyalternativet blir et talegjenkjenning av nøkkelord, hvis talegjenkjenning er aktivert. Hvis du for eksempel innringere kan si "Én" for å velge menyalternativet tilordnet nøkkel 1, eller de kan ganske enkelt si "Salg" for å velge samme menyalternativet kalt "Salg".

Du kan sette opp en automatisk svartjeneste og den menyalternativer, gå her.

Få service tall for en automatisk svartjeneste

Før du kan opprette og konfigurere din svartjenester, må du få eller overføre eksisterende gratisnummer eller gratis service tall. Når du mottar gratisnummer eller gratis service telefonnumre, de vises i Skype for Business-administrasjonssenteret > Voice > telefonnumre kategorien og den nummerere type oppført vil være oppført som Service – gratis. For å få service-numre, kan du se Komme Skype for Business service telefonnumre , eller hvis du vil overføre og eksisterende service tall, kan du se overføre telefonnumre til Skype for Business Online.

Merknad: Hvis du er utenfor USA, kan du ikke bruke Skype for Business administrasjonssenteret for å få service numre. Gå her i stedet å se hvordan du gjør det fra utenfor USA

Endre brukerens oppringer-ID for å være en samtale kø telefonnummer

Du kan beskytte identiteten til en bruker ved å endre deres oppringer-ID for utgående anrop til en samtale kø i stedet ved å opprette en policy for å bruke cmdleten New-CallingLineIdentity .

Hvis du vil denne kjøringen:

New-CsCallingLineIdentity -Identity "UKSalesQueue" -CallingIdSubstitute "Service" -ServiceNumber 14258828080 -EnableUserOverride $False -Verbose

Bruk deretter policyen til brukeren med cmdleten Grant-CallingLineIdentity . Hvis du vil denne kjøringen:

Grant-CsCallingLineIdentity -PolicyName UKSalesQueue -Identity "AmosMarble@contoso.com"

Du kan få mer informasjon om hvordan du kan gjøre endringer i innstillingene for oppringer-ID i organisasjonen din her.

Beslektede emner

Her er det du får med telefonsystemet i Office 365
konfigurere ringealternativer

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×