Hva er nytt i SharePoint Designer 2010

Med SharePoint Designer 2010 kan du lage komplette, omfattende, gjenbrukbare og prosessorienterte programmer på SharePoint-plattformen som integrerer eksterne data. SharePoint Designer 2010 gjør det mulig å lage sammensatte programmer ved å konfigurere eller utforme komponenter som datakilder, lister, innholdstyper, visninger, skjemaer, arbeidsflyter og eksterne innholdstyper – uten å skrive kode. Nå har også SharePoint Designer 2010 verktøy for alle de viktige komponentene i en SharePoint-løsning: "Du trenger ikke å gå ut av SharePoint Designer for å lage løsningen".

I denne artikkelen

Nytt brukergrensesnitt

Kategorien Fil

Sammendragsside for område

Navigasjonsrute

Gallerisider

Sammendragssider

Redigering av lister og innholdstyper

Navigasjonsfelt

Båndet

Zoom til innhold

Alle filer-visning

Arbeidsflyter

Gjenbrukbare arbeidsflyter

Eksportere arbeidsflyter

Tilknytningskolonner

Knytte arbeidsflyter til innholdstyper

Områdearbeidsflyter

Redigere arbeidsflytene som følger med SharePoint Server

Utforme en egendefinert godkjenningsprosess

Representasjonstrinn

Visio-integrering

Arbeidsflytvisualiseringer

InfoPath-skjemaer

Deltrinn og nye arbeidsflythandlinger

Visninger og skjemaer

Webdel for XSLT-listevisning

Delte XSLT-maler betyr renere kode og bedre ytelse

Angre tilpassinger raskt og enkelt ved å tilbakestille XSLT

Opprette datavisninger fra båndet

Bruke betinget formatering fra båndet

Dele visningsstiler og bruke dem fra båndet

Datavisninger støtter AJAX

Visninger av relaterte elementer

Egendefinerte handlinger

InfoPath-skjemaer

Eksterne innholdstyper og Business Connectivity Services

Eksterne innholdstyper

Opprette eksterne innholdstyper i SharePoint Designer 2010

Eksterne lister

Eksterne lister i SharePoint Workspace

Eksterne lister i Outlook

Forretningsdatakolonner, arbeidsflyt og Word

Kontrollere hvor og hvordan brukerne kan bruke SharePoint Designer 2010

Administrasjonssider for webprogrammet og områdesamlingen

Tilpassing av sider krever høyere tillatelser som standard

Ny sideredigeringsopplevelse: Standardmodus kontra avansert modus

Områdesider

Tilbakestill områdesider til en tidligere versjon på en enkel måte

Enklere oppgraderinger går fremover

Nytt brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet i SharePoint Designer 2010 er helt omarbeidet for å "få SharePoint inn i SharePoint Designer". Nå er det enkelt å finne alle de viktige komponentene i et område eller en løsning, som lister og innholdstyper, visninger og skjemaer, arbeidsflyter, datakilder og eksterne innholdstyper, sideoppsett og hoveddokumenter. Det er også enkelt å se hvordan komponentene er relatert til hverandre. Når du for eksempel viser sammendragssiden for en liste, er det lett å se alle visningene, skjemaene, arbeidsflyene, innholdstypene og egendefinerte handlingen for den listen.

Kategorien Fil

Når du starter SharePoint Designer 2010, hjelper den nye kategorien Fil deg i gang. Her kan du åpne eksisterende områder, eller opprette nye. Du kan også åpne sider eller områder som du nylig har arbeidet med, og legge til nye komponenter som lister og arbeidsflyter i gjeldende område.

Sammendragsside for område

Alle områder har en sammendragsside der du kan endre innstillinger eller administrere ulike aspekter ved området. Nå kan du for eksempel behandle tillatelser direkte fra SharePoint Designer 2010. Og i likhet med alle andre sammendragssider viser sammendragssiden for område relaterte komponenter. Her kan du for eksempel enkelt vise og navigere til alle sekundære områder i gjeldende område.

Navigasjonsrute

Md navigasjonsruten er det enkelt å finne og navigere til alle de viktige komponentene i et område som du bruker til å lage en løsning. Uansett om du modellerer dataene og må arbeide med lister og innholdstyper, eller om du utformer arbeidsflyter for å tilføre logikken som "limer" løsningen sammen, kan du finne komponentene du trenger i navigasjonsruten.

Gallerisider

Gallerisider gjør det enkelt å finne og redigere de viktige komponentene i løsningen. Når du klikker en komponent i navigasjonsruten, vises et galleri over alle komponenter av den typen i gjeldende område. Du kan for eksempel se alle arbeidsflytene eller listene i området. Klikk en komponent på en galleriside for å redigere den.

Sammendragssider

En sammendragsside gir deg en komplett oversikt over eller portal til alle delene som utgjør en komponent. Sammendragssiden for en innholdstype viser for eksempel skjemaene og arbeidsflytene for den innholdstypen. Sammendragssiden for en liste viser visninger, skjemaer, innholdstype, egendefinerte handlinger og arbeidsflyter for den listen. Fra en sammendragsside kan du redigere innstillingene for den komponenten, for eksempel navnet eller tillatelsene, eller du kan redigere selve komponenten.

Redigering av lister og innholdstyper

Med SharePoint Designer 2010 kan du redigere alle de viktige komponentene som utgjør en SharePoint-løsning, inkludert lister og innholdstyper. Du bruker lister og innholdstyper til å modellere dataene, så disse komponentene er ofte kjernen i en løsning. Nå har SharePoint Designer 2010 et fullsides redigeringsprogram for både lister og innholdstyper. Du kan raskt redigere kolonnene og innstillingene for en liste eller innholdstype på et sted, uten å måtte navigere mellom sider som i webleseren.

Navigasjonsfelt

Etter hvert som du navigerer gjennom komponentene i et område, kan navigasjonsfeltet hjelpe deg å forstå hvor du er i området, og hvordan de ulike komponentene er relatert til hverandre. Navigasjonsfeltet viser brødsmuler som viser hvor du befinner deg i områdehierarkiet. Du finner også Frem- og Tilbake-knapper, rullegardinmenyen Nylig brukte sider som viser nylig navigasjonshistorikk, og rullegardinmenyer for hver node som viser alle underordnede for alle sider eller komponenter i hierarkiet.

Båndet

Båndet gjør deg mer effektiv og produktiv i SharePoint Designer 2010 fordi det henter frem alle de viktige funksjonene i riktig sammenheng med det du arbeider med. Hvis du for eksempel arbeider med en datavisning i Page Editor, vises kontekstavhengige kategorier på båndet. De inneholder alle verktøyene og alternativene for arbeid med datavisninger: Betinget formatering, filtrering og sortering, legge til eller fjerne kolonner, asynkrone oppdateringer og annet er tilgjengelig med bare ett klikk.

Zoom til innhold

En SharePoint-side kan være svært innholdsrik med innholdsplassholdere, webdel-soner, kontroller og andre sideelementer. Når du arbeider med en SharePoint-side, ønsker du ofte å fokusere på ett element, for eksempel PlaceHolderMain, en webdel-sone eller en datavisning. Nå kan du velge et av disse elementene og klikke Zoom til innhold på båndet. Når du har zoomet til innhold, viser både utformingsvisning og kodevisning bare elementet du vi arbeide med slik at du slipper å bli distrahert av elementer eller kode på resten av siden.

Alle filer-visning

Det nye brukergrensesnittet i SharePoint Designer 2010 fokuserer på å hente frem til overflaten alle de viktige komponentene i en SharePoint-løsning. Hvis du brukte mappelisten i tidligere versjoner av SharePoint Designer, kan du fortsatt arbeide med filene og mappene i et område ved hjelp av Alle filer-visningen.

Til toppen av siden

Arbeidsflyter

I SharePoint Designer 2010 er arbeidsflyter betydelig forbedret. Nå kan du raskt utforme arbeidsflyter for en rekke ulike forretnings- og personalprosesser. Mange nye byggeklosser betyr også at arbeidsflytene er mer fleksible og kraftige med kapasitet til å modellere mer kompleks forretningslogikk og prosess.

Gjenbrukbare arbeidsflyter

Med SharePoint Designer 2010 kan du opprette arbeidsflyter som du enkelt kan bruke flere ganger. Du kan lage en gjenbrukbar arbeidsflyt i området på øverste nivå i områdesamlingen, og den arbeidsflyten er globalt gjenbrukbar. Det betyr at arbeidsflyten kan knyttes til alle lister eller biblioteker i områdesamlingen. Du kan også opprette en gjenbrukbar arbeidsflyt i et sekundært område i områdesamlingen. Denne arbeidsflyten kan brukes på nytt i det bestemte sekundære området.

Eksportere arbeidsflyter

Nå kan du eksportere en gjenbrukbar arbeidsflyt fra én områdesamling, og så laste opp og aktivere den arbeidsflyten i en annen områdesamling. SharePoint Designer 2010 støtter eksport av arbeidsflyter som løsningspakker eller WSP-filer.

Tilknytningskolonner

Hvis den gjenbrukbare arbeidsflyten krever at det finnes visse kolonner i listen eller biblioteket den er knyttet til, kan du legge til disse kolonnene som tilknytningskolonner. Tilknytningskolonner blir lagt til automatisk i en liste eller et bibliotek når en gjenbrukbar arbeidsflyt knyttes til den listen eller det biblioteket.

Knytte arbeidsflyter til innholdstyper

Når du oppretter en gjenbrukbar arbeidsflyt, kan du velge å filtrere den gjenbrukbare arbeidsflyten til en bestemt innholdstype. Da kan du knytte den gjenbrukbare arbeidsflyten til den bestemte innholdstypen eller til alle innholdstyper som stammer fra den innholdstypen, i webleseren. Hvis du knytter en arbeidsflyt til en områdeinnholdstype, gjør du arbeidsflyten tilgjengelig for alle elementer med denne innholdstypen i alle lister og biblioteker denne områdeinnholdstypen er lagt til i.

Områdearbeidsflyter

Tenk på en områdearbeidsflyt som en generell, områdeomfattende prosess. En områdearbeidsflyt er knyttet til et område – ikke til en liste, et bibliotek eller en innholdstype. Så i motsetning til de fleste arbeidsflyter, kjører ikke en områdearbeidsflyt på et bestemt listeelement. I webleseren kan du starte en områdearbeidsflyt eller vise statusen for kjørende områdearbeidsflyter ved å klikke Områdearbeidsflyter på menyen Områdehandlinger.

Redigere arbeidsflytene som følger med SharePoint Server

De tre mest populære arbeidsflytene i SharePoint Server – Godkjenning, Samle inn tilbakemelding og Samle inn signaturer – er fullstendig omarbeidet som deklarative arbeidsflyter, noe som betyr at de ikke er fullt tilpassbare i SharePoint Designer 2010. Disse arbeidsflytene er hendelsesstyrte, og alle de viktige hendelsene i arbeidsflyten vises i redigeringsprogrammet for arbeidsflyt, både for hver aktivitet i prosessen og for prosessen som helhet. Du kan for eksempel enkelt legge til betingelser og handlinger for å definere hva som skjer når hver aktivitet tildeles, utløper eller fullføres.

Utforme en egendefinert godkjenningsprosess

SharePoint Designer 2010 har tre nye godkjenningshandlinger: Tilordne element for godkjenning, Tilordne element for tilbakemelding og Generell oppgaveprosess. De "tre store" arbeidsflytene i SharePoint Server 2010 – Godkjenning, Samle inn tilbakemelding og Samle inn signaturer – er bygd med disse handlingene. Godkjenningshandlingene viser alle de viktige hendelsene i en godkjenningsprosess, noe som gjør det enkelt for deg å utforme en menneskelig arbeidsflytprosess der mange personer jobber på eller samarbeider om et bestemt dokument.

Representasjonstrinn

I forrige versjon av SharePoint Designer representerte en arbeidsflyt alltid brukeren som startet arbeidsflyten, og kjørte med den brukerens tillatelser. I SharePoint Designer 2010 kan du nå bruke representasjonstrinn til å få arbeidsflyten til å utføre handlinger ved å representere arbeidsflytens opphavsperson i stedet for personen som startet arbeidsflyten. Representasjonstrinn er svært nyttig ved godkjenning og publisering der personene som sender innhold til godkjenning og personene som godkjenner innhold, har ulike tillatelser.

Visio-integrering

Anta at organisasjonen har en forretningsanalytiker som forstår prosessen som en arbeidsflyt skal dekke best. Med SharePoint Designer 2010 og Visio Professional 2010 kan forretningsanalytikeren nå skissere arbeidsflyter grafisk i Visio. Visio Professional 2010 har en Microsoft SharePoint Workflow-mal som inneholder former for alle arbeidsflytbetingelsene og handlingene. Du kan starte i Visio og så eksportere til SharePoint Designer, eller du kan starte i SharePoint Designer og så eksportere til Visio. Du kan også sende en arbeidsflytutforming frem og tilbake mellom begge programmene uten at du mister noen av arbeidsflytinnstillingene.

Arbeidsflytvisualiseringer

Du kan enkelt vise statusen til eventuelle kjørende arbeidsflyter på siden Arbeidsflytstatus. Med arbeidsflytvisualisering opprettes og vises et Visio-diagram av arbeidsflyten automatisk i en Visio-webdel på siden Arbeidsflytstatus. Arbeidsflytvisualiseringen viser en direktevisning av nøyaktig hvor i en bestemt arbeidsflyt man er. Arbeidsflytvisualiseringer krever at Visio Professional 2010 er installert på datamaskinen og at Visio Graphics Services kjører på serveren.

InfoPath-skjemaer

Hvis serveren kjører SharePoint Server 2010 (ikke SharePoint Foundation 2010 alene), er alle arbeidsflytskjemaene – tilknytningsskjemaet, iverksettingsskjemaet og aktivitetsskjemaene – nå InfoPath 2010-skjemaer. Det er enkelt å endre utseendet og oppsettet av InfoPath-skjemaer, og du kan legge til valideringsregler i et InfoPath-skjema. Du redigerer et arbeidsflytskjema i InfoPath 2010 ved å klikke skjemaet, så starter InfoPath direkte fra SharePoint Designer 2010.

Deltrinn og nye arbeidsflythandlinger

SharePoint Designer 2010 inneholder mange nye byggeklosser som deltrinn og nye arbeidsflythandlinger. Hvis for eksempel arbeidsflyten er knyttet til et dokumentbibliotek, eller hvis det er filtrert etter innholdstypen dokument, vises en gruppe av kontekstavhengige Dokumentsett-handlinger. Et dokumentsett er en ny funksjon i SharePoint Server 2010 som behandler en gruppe dokumenter som én enhet, slik at en arbeidsflythandling for et dokumentsett gjentas for alle elementene i dokumentsettet. Andre nye arbeidsflythandlinger er verktøyhandlinger for å endre strenger og datoer, en ny relasjonshandling som bruker Active Directory til å slå opp en persons overordnede, og nye listehandlinger som en arbeidsflyt kan bruke til å angi tillatelser for et listeelement.

Til toppen av siden

Visninger og skjemaer

Denne versjonen av SharePoint har betydelige nye visnings- og skjemamuligheter for lister: Webdelen for XSLT-listevisning og InfoPath-skjemaer. Du har mer fleksibilitet enn noensinne når det gjelder å velge hvordan personer skal kunne samhandle med dataene ved å bruke visningene og skjemaene i løsningen.

Webdel for XSLT-listevisning

Alle standard listevisninger i SharePoint 2010-produkter er nå en datavisning – mer spesifikt en webdel for XSLT-listevisning (XLV). Dette betyr at det er enkelt å tilpasse eventuelle standard listevisninger i SharePoint Designer 2010. Nå kan du for eksempel legge til betinget formatering i alle listevisninger. Når du har tilpasset en listevisning i SharePoint Designer 2010, kan du fremdeles endre visningen ved bruk av alle alternativene i webleseren, for eksempel legge til eller fjerne kolonner eller filtrering og sortering. En XLV er fullt tilpassbar både i SharePoint Designer og i webleseren.

Delte XSLT-maler betyr renere kode og bedre ytelse

Webdelen for XSLT-listevisning (XLV) bruker delte XSLT-stilark som ligger i katalogen _layouts på serveren. Alle standard listevisninger på hele serveren bruker det samme settet av delte XSLT-maler. En XLV bruker én mal til å formatere hvert felt (eller kolonne), én mal til å formatere raden, og én mal til å formatere tabellen. Når du tilpasser utseendet til en XLV, genererer du bare overstyrende XSL-maler for de bestemte malene du endrer. Hvis du for eksempel uthever et felt, genererer du XSLT som overstyrer bare den delte malen for det bestemte feltet. Dette betyr at XLV er enklere å arbeide med i kodevisning, og har også bedre ytelse når denne siden gjengis i webleseren.

Angre tilpassinger raskt og enkelt ved å tilbakestille XSLT

Hvis du tilpasser en webdel for XSLT-listevisning og senere angrer disse endringene, eller hvis du støter på feil i XSLen som du ikke klarer å fikse, kan du alltids tilbakestille en XLV til tilstanden den hadde før du gjorde endringene. Når du tilbakestiller XSLTet for en XLV, går den XLVen tilbake til å bruke de delte XSLT-malene på serveren. Du kan velge å tilbakestille hele visningen eller bare bestemte XSLT-maler, for eksempel elementmalen.

Opprette datavisninger fra båndet

Datavisningen er en kraftig funksjon for visning og redigering av data fra en rekke ulike datakilder, herunder både data i SharePoint-lister og data utenfor SharePoint. Fra båndet kan du sette inn en datavisning med bare noen få klikk. Så kan du tilpasse datavisningen ytterligere ved å bruke alle alternativene under Listevisningsverktøy (for XLVer) eller Datavisningsverktøy (for webdelen Dataskjema) på båndet.

Bruke betinget formatering fra båndet

Betinget formatering kan gjøre datavisningene mer slagkraftige ved å utheve viktig informasjon. Nå kan du bruke regler for betinget formatering på datavisninger direkte fra båndet.

Dele visningsstiler og bruke dem fra båndet

Du kan enkelt dele egendefinerte stiler for listevisningene (XLVene) med andre i områdesamlingen ved å laste opp stilene (XSL-filer) til stilbiblioteket i området på øverste nivå i områdesamlingen. Alle med de riktige tillatelsene kan så bruke SharePoint Designer 2010 til å bruke disse egendefinerte stilene på sine listevisninger med bare ett klikk.

Datavisninger støtter AJAX

Datavisninger har mange funksjoner som gjør det enklere å arbeide med data, eksempelvis sideveksling, filtrering og sortering etter kolonneoverskrifter samt innebygd redigering. Nå kan du slå av asynkrone oppdateringer i hver visning slik at ingen av disse funksjonene trenger oppdatering av hele siden i webleseren – bare datavisningen oppdateres. Du kan også angi et tidsintervall for automatisk oppdatering av dataene i visningen, eller du kan legge til en knapp i en datavisning som brukerne kan klikke for å oppdatere visningen manuelt.

Visninger av relaterte elementer

SharePoint Designer 2010 gjøre det enklere å lage instrumentbordlignende sider som viser alle data relatert til et bestemt element. Førs bruker du oppslagskolonner til å opprette et overordnet-underordnet-forhold mellom data i to ulike lister. I SharePoint 2010-produkter kan du nå bruke alternativene for en oppslagskolonne til å tvinge gjennom referanseintegritet mellom disse listene slik at det ikke finnes noen underordnede elementer uten overordnede. Deretter kan du enkelt opprette visninger av relaterte elementer som viser alle de underordnede elementene på én liste som er relatert til et bestemt overordnet element i en annen liste, fra båndet i SharePoint Designer 2010.

Egendefinerte handlinger

Mer SharePoint Designer 2010 kan du gjøre det enklere for folk å oppdage viktige handlinger som de kan bli nødt til å utføre på et element. Du kan for eksempel legge til en egendefinert handling i listeelementmenyen i en hvilken som helst liste slik at brukerne kan starte en arbeidsflyt direkte fra menyen på listeelementet. Du kan også legge til egendefinerte handlinger som knapper på båndet for skjemaet og visningssidene til en liste. Egendefinerte handlinger gjør løsningene enklere å bruke ved at de riktige handlingene gis i riktig sammenheng.

InfoPath-skjemaer

I SharePoint Server 2010 kan lister nå bruke InfoPath-skjemaer til skjemaene Nytt element, Vis element og Rediger element. InfoPath gjør det enkelt å endre skjemaenes oppsett og utseende fullstendig. I tillegg har InfoPath-skjemaer svært nyttige funksjoner som formateringsregler og valideringsregler. Fleksibilitet får du fordi alle innholdstyper knyttet til en liste, kan ha sitt eget sett av skjemaer. Når du må utforme skjemaer i InfoPath, kan du starte InfoPath 2010 direkte fra båndet i SharePoint Designer 2010.

Til toppen av siden

Eksterne innholdstyper og Business Connectivity Services

SharePoint 2010-produkter Office 2010 har ny funksjonalitet for gjennomgripende integrering av eksterne forretningsdata og prosess i brukeropplevelsen i Office og SharePoint. Dette omfatter nye funksjoner, tjenester og verktøy i SharePoint-plattformen. Med Business Connectivity Services (BCS) kan du koble til eksterne data fra Microsoft SQL Server, webtjenester eller .NET-samlinger. Du kan også koble til disse eksterne dataene fra klienten eller serveren, både i til- og frakoblet modus, og du kan opprette, lese, oppdatere og slette data i disse eksterne datakildene.

Eksterne innholdstyper

I forrige versjon av SharePoint hadde vi konseptet med forretningsdataenheter, som var en type eksterne forretningsdata tilgjengelig i forretningsdatakatalogen. En enhet kunne for eksempel være en kunde eller en ordre. Nå kalles en enhet for en ekstern innholdstype. Innholdstyper i SharePoint kan ha tilknyttede handlinger som arbeidsflyter eller policyer. På samme måte kan eksterne innholdstyper ha tilknyttede handlinger som kalles operasjoner. En operasjon er ikke en arbeidsflyt eller en policy. Den bestemmer om brukerne kan opprette, lese, oppdatere, slette eller søke etter forekomster av den eksterne innholdstypen. Så innholdstyper og eksterne innholdstyper har dette til felles:. De definerer ikke bare skjemaet for dataene (feltene og felttypen), men handlingene eller operasjonene knyttet til dataene.

Opprette eksterne innholdstyper i SharePoint Designer 2010

I forrige versjon støttet ikke SharePoint oppretting av en programdefinisjon i forretningsdatakatalogen. Nå har SharePoint Designer 2010 de nødvendige verktøyene for å koble til eksterne data, opprett eksterne innholdstyper, publisere de eksterne innholdstypene til forretningsdatakatalogen på serveren og automatisk generere både en ekstern liste og alle skjemaene som kreves av den eksterne listen. Med SharePoint Designer 2010 kan du hente frem eksterne data fra bransjesystemer som SAP eller Siebel i SharePoint uten å skrive en eneste linje med kode.

Eksterne lister

En ekstern liste er den viktigste byggeklossen for BCS-løsninger. En ekstern liste ser ut og virker på så å si samme måte som andre SharePoint-lister, men inneholder data fra en ekstern kilde. En ekstern liste gjør det enkelt for brukerne å lese og skrive eksterne data med den samme, kjente opplevelsen som når de arbeider med en SharePoint-liste. Du kan opprette en ekstern liste og tilhørende skjemaer direkte fra SharePoint Designer 2010. Når du oppretter en ekstern liste, opprettes også visninger (med webdelen for XSLT-listevisning) og skjemaer (med webdelen for XSLT-listeskjema) for webleseren samt et tilpassbart Outlook 2010-skjema og et InfoPath 2010-skjema. InfoPath-skjemaet kan brukes i stedet for de standard XSLT-visningene og -skjemaene til å vise og redigere data i den eksterne listen i webleseren, og Outlook-skjemaet brukes til å vise eksterne data i Outlook 2010.

Eksterne lister i SharePoint Workspace

Når du har opprettet en ekstern liste, kan du klikke knappen Koble til SharePoint Workspace på serverbåndet for å gjøre den eksterne listen tilgjengelig i SharePoint Workspace 2010. I SharePoint Workspace kan du vise og redigere de eksterne dataene direkte fra klienten, uansett om du er tilkoblet eller i frakoblet modus. Gjennom BCS får du en cache- og synkroniseringsmekanisme som er installert på klientmaskinen og som holder dataene oppdatert og synkronisert med hovedsystemet. SharePoint Workspace har også feil- og konfliktløsingsmuligheter. Når du kobler en ekstern liste til SharePoint Workspace,genereres InfoPath 2010-skjemaer for visning og redigering av dataene i SharePoint Workspace automatisk.

Eksterne lister i Outlook

Du kan også koble en ekstern liste til Outlook 2010. Når du oppretter en ekstern innholdstype i SharePoint Designer 2010, kan du tilordne den til en Office-elementtype som en kontakt eller en aktivitet slik at de eksterne dataene ser ut og fungerer akkurat som et kontakt- eller aktivitetselement i Anta for eksempel at de eksterne dataene er en liste over kunder og at du vil vise de eksterne dataene i Outlook. Fordi kundedataene er svært like kontakter i Outlook, kan du tilordne den eksterne innholdstypen til kontaktelementet i Outlook. Når du har koblet den eksterne listen til Outlook, kan du opprette, oppdatere og slette de eksterne dataene direkte fra Outlook, akkurat som du ville gjort med kontaktene i Outlook.

Forretningsdatakolonner, arbeidsflyt og Word

Når du oppretter en ekstern innholdstype, kan du legge til en forretningsdatakolonne i en liste eller et bibliotek. En forretningsdatakolonne er knyttet til en ekstern innholdstype, og representerer et felt fra den eksterne innholdstypen. Hvis et dokumentbibliotek bruker et Word-dokument som mal, kan du redigere malen i Word ved å legge til hurtigdeler, som er innholdskontrollene som er bundet til forretningsdatakolonner. Når brukerne oppretter et nytt dokument basert på den Word-malen, vises eksterne data i dokumentet i innholdskontroller. Innholdskontrollene gjør det automatisk mulig å hente og løse funksjonalitet for de eksterne dataene. Med SharePoint Designer 2010 kan du også opprette en arbeidsflyt som er knyttet til dette dokumentbiblioteket og som leser og skriver data fra og til den eksterne listen. I SharePoint Designer er standard arbeidsflytlistehandlinger forbedret til å virke med eksterne data.

Til toppen av siden

Kontrollere hvor og hvordan brukerne kan bruke SharePoint Designer 2010

Hvis du er en IT-person som administrerer SharePoint for organisasjonen, skal du vite at du kan distribuere SharePoint Designer 2010 bredt og likevel være trygg på at du enkelt kan kontrollere hvor og hvordan brukerne i organisasjonen kan bruke SharePoint Designer. Ikke nok med det. Den nye sideredigeringsopplevelsen i SharePoint Designer 2010 betyr at – som standard – tilpassing av sider er verken mulig eller nødvendig for å lage flotte sider og instrumentbord.

Administrasjonssider for webprogrammet og områdesamlingen

Hvis du er serveradministrator, har du en ny side i sentraladministrasjonen som er spesielt tilegnet innstillinger for SharePoint Designer 2010. Hvis du administrerer områdesamlingen, har du en tilsvarende side i områdeinnstillingene for området på øverste nivå i områdesamlingen. For hvert webprogram eller hver områdesamling har du nå mulighet til å tillate brukere å bruke SharePoint Designer, til å tilpasse sider, til å tilpasse hoveddokumenter og sideoppsett og til å bruke Alle filer-visningen.

Tilpassing av sider krever høyere tillatelser som standard

Tilpassing av sider krever nå høyere tillatelser enn i forrige versjon: Som standard kan bare administratorer av områdesamlinger tilpasse sider, hoveddokumenter og sideoppsett eller bruke Alle filer-visningen. Dette betyr at de færreste nå vil se nodene til hoveddokumenter, sideoppsett og alle filer i navigasjonsruten. Brukerne vil i stedet lage løsninger ved å opprette og lagre webdeler i områdesidebiblioteket. Så det er enklere for deg å opprettholde enhetlig utforming og oppsett i hele webprogrammet eller områdesamlingen.

Ny sideredigeringsopplevelse: Standardmodus kontra avansert modus

I SharePoint Designer 2010 legges det vekt på å opprette og konfigurere komponenter som datavisninger, skjemaer og arbeidsflyter, mens det legges mindre vekt på redigering av HTML og andre oppgaver av webdesignertypen. Derfor er standardmodusen for redigering av webdeler enklere og mer intuitiv. Faktisk fungerer standardmodusen nesten på samme måte som når du legger til innhold i en wiki-side. Brukerne kan sette inn datavisninger og skjemaer, skrive tekst og legge til annet innhold innenfor plassholderen for hovedinnhold (PlaceHolderMain), men resten av siden er låst for redigering. I denne modusen ligger alt egendefinert innhold inni en skjult webdel, så i standardmodus kan ikke en side tilpasses. Til sammenligning kan du i avansert modus tilpasse siden fullstendig ved å redigere alt på siden. Som standard kan bare administratorer av områdesamlinger redigere sider i avansert modus.

Områdesider

I forrige versjon hadde du kanskje problemer med at brukerne lagret filer på rotområdet eller endret mappestrukturen. I SharePoint Designer 2010 vil de færreste ha tilgang til Alle filer-visningen i et område. I stedet havner alle nye sider som opprettes, i dokumentbiblioteket Områdesider. Områdesidebiblioteket gir brukerne en enkel og effektiv måte å opprette og lagre filer som er nødvendige for løsningen på.

Tilbakestill områdesider til en tidligere versjon på en enkel måte

Områdesidebiblioteket bruker versjonskontroll, så hvis du skulle komme til å ødelegge en side, kan du enkelt gå tilbake til en tidligere versjon. I SharePoint Designer 2010 har alle SharePoint-sider en sammendragsside som viser versjonshistorikken for den siden. På sammendragssiden kan du gjenopprette en tidligere versjon rett fra båndet.

Enklere oppgraderinger går fremover

Tilpassede sider kan komplisere oppgraderingsprosessen. Da du for eksempel oppgraderte til Office SharePoint Server 2007, fikk ikke tilpassede sider automatisk det nye utseendet, og du måtte ofte gjenspake tilpassingene manuelt på en ny versjon av siden. Med SharePoint Designer 2010 kan brukerne utnytte alle programutviklings- og tilpassingsmuligheter uten å tilpasse noen sider. Så du kan distribuere SharePoint Designer 2010 bredt og vite at eventuelle fremtidige SharePoint-oppgraderinger ikke vil bli komplisert av et stort antall tilpassede sider.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×