Hva er nytt i SharePoint Designer 2010

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Med SharePoint Designer 2010, kan du bygge fullført, rik, gjenbrukbart, prosess sentrert programmer på SharePoint-plattformen som integrerer eksterne data. SharePoint Designer 2010 gjør det mulig å bygge sammensatt programmer ved å konfigurere eller utforme komponenter som datakilder, lister, innholdstyper, visninger, skjemaer, arbeidsflyter og eksterne innholdstyper, uten å skrive en kode. Ytterligere, SharePoint Designer 2010 nå inneholder verktøy for alle viktige komponentene i en SharePoint-løsning: "Du trenger ikke å la SharePoint Designer for å bygge løsningen."

I denne artikkelen

Nytt brukergrensesnitt

Arbeidsflyter

Visninger og skjemaer

Eksterne innholdstyper og Business Connectivity Services

Kontrollere hvor og hvordan personer kan bruke SharePoint Designer 2010

Nydesignet brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet for SharePoint Designer 2010 har fått helt ny utforming "plassert i SharePoint i SharePoint Designer." Nå alle viktige komponentene i et område eller en løsning, lister og innholdstyper, visninger og skjemaer, arbeidsflyter, datakilder og eksterne innholdstyper, siden oppsett og hoveddokumenter – det er enkelt å finne. Og det er enkelt å se hvordan komponenter er relatert til hverandre, når du viser sammendragssiden for en liste, kan du for eksempel se alle listen visninger, skjemaer, arbeidsflyter, innholdstyper og egendefinerte handlinger.

Fanen Fil

Når du starter SharePoint Designer 2010, enkelt kategorien fil å komme i gang. Her kan du åpne eksisterende områder eller opprette nye områder. Du kan også åpne sider eller områder du nylig har arbeidet med, og legge til nye komponenter for eksempel lister og arbeidsflyter i gjeldende område.

Områdesammendragsside

Hvert område har en sammendrag-siden der du kan endre innstillingene eller behandle ulike aspekter av området. Du kan for eksempel nå administrere tillatelser direkte fra SharePoint Designer 2010. Og som hver sammendrag-siden viser området sammendragssiden relaterte komponenter, for eksempel Her kan du lett vise og gå til alle sekundære områder i det gjeldende området.

Navigasjonsruten

Navigasjonsruten gjør det enkelt å finne og navigere til alle viktige komponenter i et område du bruker til å bygge en løsning. Enten du modellerer dataene og har behov for å arbeide med lister og innholdstyper, eller du utformer arbeidsflyter for å legge til logikk som "limer" sammen løsningen, kan du finne komponentene du trenger i navigasjonsruten.

Gallerisider

Gallerisider gjør det enkelt å finne og redigere alle viktige komponenter i løsningen din. I navigasjonsruten kan du klikke en hvilken som helst komponent for å vise et galleri med alle slike komponenter på gjeldende område. Du kan for eksempel lett se alle arbeidsflyter eller lister på området. På en galleriside er det bare å klikke en komponent hvis du vil redigere den.

Sammendragssider

En sammendragsside gir deg en samlet visning eller portal til alle delene som utgjør en komponent. Sammendragssiden for en innholdstype viser for eksempel skjemaer og arbeidsflyter for den innholdstypen. Sammendragssiden for en liste presenterer visninger, skjemaer, innholdstypen, egendefinerte handlinger og arbeidsflyter for listen. Fra en sammendragsside kan du redigere innstillingene for komponenten, for eksempel navn eller tillatelser, eller du kan redigere selve komponenten.

Redigeringsprogrammer for lister og innholdstyper

Du kan redigere alle viktige komponentene som utgjør en SharePoint-løsning med SharePoint Designer 2010 – inkludert lister og innholdstyper. Du bruker lister og innholdstyper til å forme dataene dine, slik at disse komponentene er ofte i kjernen av en løsning. Og nå SharePoint Designer 2010 gir et redigeringsprogram som er full for både lister og innholdstyper. Du kan raskt redigere kolonnene og innstillingene for en liste eller en innholdstype på ett sted, uten å måtte navigere mellom sider i nettleseren.

Navigasjonsfelt

Etter hvert som du navigerer gjennom komponentene i et område, kan navigasjonsfeltet hjelpe deg med å forstå hvor du er i området og hvordan de ulike komponentene er knyttet til hverandre. Navigasjonsfeltet viser smuler som gir deg en pekepinn om hvor du er i områdehierarkiet. Det finnes også Forover- og Bakover-knapper, rullegardinmenyen Nylig brukte sider som viser din nylige navigasjonshistorikk, og rullegardinmenyer for hver node som viser alle underordnede elementer for en side eller komponent i hierarkiet.

Bånd

Båndet gjør deg mer effektiv og produktiv i SharePoint Designer 2010 fordi båndet står alle viktige funksjonene i riktig kontekst for hva du arbeider på. Hvis du for eksempel hvis du arbeider med en datavisning i redigeringsprogrammet, kontekstavhengige vises på båndet som gir alle verktøy og alternativer for arbeid med datavisninger: betinget formatering, filtrering og sortering, legge til eller fjerne kolonner og asynkron oppdateringer er tilgjengelige med ett enkelt klikk.

Zoom til innhold

En SharePoint-side kan ha mye som pågår med innholdsplassholdere, webdelsoner, kontroller og andre sideelementer. Når du arbeider med en SharePoint-side, vil du ofte fokusere på et enkelt element, for eksempel PlaceHolderMain, en webdelsone eller en datavisning. Nå kan du velge enkelte av disse elementene og deretter klikke Zoom til innhold Når du zoomer til innholdet, vil både designvisning og kodevisning vise bare elementet du ønsker å arbeide med, så du slipper å bli forstyrret av visuelt rot eller kode på resten av siden.

Alle filer-visningen

Det nye brukergrensesnittet i SharePoint Designer 2010 fokuserer på kommer frem alle viktige komponentene i en SharePoint-løsning. Hvis du brukte mappelisten i tidligere versjoner av SharePoint Designer, kan du fortsatt har erfaring med å arbeide med filer og mapper på et nettsted ved hjelp av alle filer-visningen.

Til toppen av siden

Arbeidsflyter

SharePoint Designer 2010 inneholder viktige forbedringer arbeidsflyter. Du kan nå utforme arbeidsflyter som gjør det lettere for en rekke business og inneholde mennesker prosessene raskt. Og mange nye byggeblokker betyr at arbeidsflyter er mer fleksibel og kraftige og kan modellering mer komplekse forretningslogikk og prosessen.

Gjenbrukbare arbeidsflyter

Med SharePoint Designer 2010, kan du opprette arbeidsflyter som er lett kan brukes på nytt. Du kan opprette en gjenbrukbar arbeidsflyt i det overordnede området i områdesamlingen, og denne arbeidsflyten er globalt gjenbrukbar, noe som betyr at arbeidsflyten kan være knyttet til alle lister eller biblioteker i områdesamlingen. Du kan også opprette en gjenbrukbar arbeidsflyt på et sekundært område i områdesamlingen; Denne arbeidsflyten er tilgjengelig for gjenbruk i det bestemte sekundære området.

Eksportere arbeidsflyter

Du kan nå eksportere en gjenbrukbar arbeidsflyt fra én områdesamling og deretter laste opp og Aktiver denne arbeidsflyten i en annen områdesamling. SharePoint Designer 2010 støtter eksport av en arbeidsflyt som en løsning pakken eller WSP-fil.

Tilknytningskolonner

Hvis den gjenbrukbare arbeidsflyten krever at bestemte kolonner finnes i listen eller biblioteket den er knyttet til, kan du legge til disse kolonnene som tilknytningskolonner. Tilknytningskolonner legges til automatisk i en liste eller et bibliotek når en gjenbrukbar arbeidsflyt blir knyttet til listen eller biblioteket.

Knytte arbeidsflyter til innholdstyper

Når du oppretter en gjenbrukbar arbeidsflyt, kan du velge å filtrere den gjenbrukbare arbeidsflyten til en bestemt innholdstype. Deretter kan du knytte den gjenbrukbare arbeidsflyten enten til den bestemte innholdstypen eller til alle innholdstyper som arver fra denne innholdstypen. Hvis du knytter en arbeidsflyt til en områdeinnholdstype, gjør du den arbeidsflyten tilgjengelig for alle elementer av den innholdstypen i alle lister og biblioteker der områdeinnholdstypen er lagt til.

Områdearbeidsflyter

Du kan tenke på en områdearbeidsflyt som en generell prosess for hele området. En områdearbeidsflyt er knyttet til et område, ikke til en liste, et bibliotek eller en innholdstype. Så i motsetning til de fleste arbeidsflyter kjører en områdearbeidsflyt ikke på et bestemt listeelement. I webleseren kan du starte en områdearbeidsflyt eller vise statusen for aktive områdearbeidsflyter ved å klikke OmrådearbeidsflyterOmrådehandlinger-menyen.

Redigere arbeidsflyter som er inkludert i SharePoint Server

Tre mest populære arbeidsflyter i SharePoint Server – arbeidsflyter for godkjenning, samle inn tilbakemelding og samle inn signaturer – er fullstendig gjenoppbygd som deklarerende arbeidsflyter, noe som betyr at de er nå tilpassbare i SharePoint Designer 2010. Disse arbeidsflytene er hendelsesdrevet, og alle viktige hendelser i arbeidsflyten er hentet frem i redigeringsprogrammet for arbeidsflyt, både for hver aktivitet i prosessen og prosessen i sin helhet. Du kan for eksempel enkelt legge betingelser og handlinger til å definere hva som skjer når hver oppgave er tilordnet, utløpt eller fullført.

Utforming av en egendefinert godkjenningsprosess

SharePoint Designer 2010 inkluderer tre nye godkjenning handlinger: tilordne element for godkjenning, tilordne element for tilbakemelding, og Generelt oppgaveprosess. "Store tre" arbeidsflytene som er inkludert i SharePoint Server 2010 – arbeidsflyter for godkjenning, samle inn tilbakemelding og samle inn signaturer – er bygget med disse handlingene. Godkjenning handlingene hente alle viktige hendelser i en godkjenningsprosess, noe som gjør det enkelt å utforme en endring i arbeidsflyt-prosess hvor mange personer arbeide eller samarbeide på et bestemt dokument.

Representasjonstrinn

En arbeidsflyt representert alltid brukeren som startet arbeidsflyten, og løp med brukerens tillatelser i den forrige versjonen av SharePoint Designer. Nå i SharePoint Designer 2010, kan du nå bruke representasjonstrinn til at arbeidsflyten skal utføre handlinger ved representerer forfatteren av arbeidsflyt i stedet for arbeidsflyt-innleder. Representasjonstrinn er svært nyttige i godkjenning og publisere scenarier, der de innsending av innhold for godkjenning, og personer som godkjenner innhold har ulike tillatelser.

Visio-integrasjon

La oss si at organisasjonen har en forretningsanalytiker som beste forstår prosessen som en arbeidsflyt må ta. Med SharePoint Designer 2010 og Visio Professional 2010 kan forretningsanalytiker nå skisser arbeidsflyter grafisk i Visio. Visio Professional 2010 inneholder et Microsoft SharePoint Workflow-malen som inneholder figurer for alle arbeidsflyten betingelsene og handlingene. Du kan starte i Visio, og deretter Eksporter til SharePoint Designer, eller du kan starte i SharePoint Designer og deretter Eksporter til Visio, eller du kan gå på en arbeidsflyt utforming med mange kommunikasjon mellom begge programmene uten å miste noen av arbeidsflytinnstillingene.

Arbeidsflytvisualiseringer

Du kan enkelt vise statusen for en hvilken som helst kjørende arbeidsflyt på statussiden for arbeidsflyten. Med en visualisering av arbeidsflyt, er en Visio-diagram over arbeidsflyten automatisk opprettet og vises i webdelen Visio på statussiden for arbeidsflyten. Arbeidsflytvisualiseringen viser en "live" visning av nøyaktig hvor en bestemt arbeidsflyt er på. Arbeidsflyten visualiseringer krever Visio Professional 2010 installert på datamaskinen og Visio Graphics Services kjører på serveren.

InfoPath-skjemaer

Hvis serveren kjører SharePoint Server 2010 (ikke SharePoint Foundation 2010 alene), alle arbeidsflytskjemaene – Tilknytningsskjemaet, initieringsskjemaet og oppgaveskjemaene – er nå InfoPath 2010 skjemaer. Det er enkelt å endre utseendet og oppsettet for InfoPath-skjemaer, og du kan legge til regler for datavalidering i en InfoPath-skjema. Åpnes direkte fra SharePoint Designer 2010 til å redigere et skjema i InfoPath 2010, klikk skjemaet og InfoPath.

Sekundære trinn og nye arbeidsflythandlinger

SharePoint Designer 2010 inneholder mange nye byggeblokker for eksempel undertrinn og nye arbeidsflythandlinger. Hvis du for eksempel hvis arbeidsflyten er knyttet til et dokumentbibliotek, eller hvis det er filtrert til innholdstypen dokument, vises det en gruppe med kontekstavhengig handlinger for Dokumentsett. Et dokumentsett er en ny funksjon i SharePoint Server 2010 der en gruppe med dokumenter, behandles som én enhet, slik at en handling for arbeidsflyt for et dokumentsett vil gjentas på alle elementer i dette dokumentet. Andre nye arbeidsflythandlinger inkludere verktøyet handlinger for å manipulere strenger og datoer. en ny tilhørende handling som bruker Active Directory til å slå opp leder for en person; og nye Listehandlinger en arbeidsflyt kan bruke til å angi tillatelser for et listeelement.

Til toppen av siden

Visninger og skjemaer

Denne versjonen av SharePoint introduserer vesentlig ny visnings- og skjemafunksjonalitet for lister: webdelen XSLT-listevisning og InfoPath-skjemaer. Du har mer fleksibilitet enn noensinne til å velge hvordan personer skal kommunisere med data ved hjelp av visninger og skjemaer i løsningen.

Webdelen XSLT-listevisning

Hver standard listevisning i SharePoint 2010-produkter er nå en datavisning – det vil si en XSLT listen Vis Web del (XLV). Dette betyr at du enkelt kan tilpasse en standard listevisning i SharePoint Designer 2010 – for eksempel du kan nå legge til betinget formatering i en listevisning. Og når du tilpasser en listevisning i SharePoint Designer 2010, kan du fortsatt endre visningen ved hjelp av alle alternativene i leseren, for eksempel legge til eller fjerne kolonner eller filtrering og sortering. En XLV er tilpassbare både i SharePoint Designer og i nettleseren.

Delte XSLT-maler betyr renere kode og bedre ytelse

Webdelen XSLT-listevisning (XLV) bruker delte XSLT-stilark som ligger i katalogen _layouts på serveren. Hver standard listevisning på hele serveren bruker samme sett med delte XSLT-maler. En XLV bruker én mal til å formatere hvert felt (eller kolonne), én mal til å formatere raden og én mal til å formatere tabellen. Når du tilpasser utseendet på en XLV, genererer du overstyrende XSL-maler bare for bestemte maler du vil endre. Hvis du for eksempel uthever et felt, genererer du XSLT som overstyrer bare den delte malen for det bestemte feltet. Dette innebærer at XLVen er enklere å arbeide med i kodevisning og også har bedre ytelse når denne siden blir gjengitt i webleseren.

Enkelt angre på tilpasninger ved å tilbakestille XSLT

Hvis du tilpasser en webdel for XSLT-listevisning og senere finner ut at du vil angre på endringene, eller hvis det oppstår feil i XSLen som du ikke klarer å løse, kan du alltid tilbakestille en XLV til tilstanden den hadde før du gjorde endringer. Når du tilbakestiller XSLTen for en XLV, går den XLVen tilbake til å bruke delte XSLT-maler på serveren. Du kan velge å tilbakestille hele visningen eller bare bestemte XSLT-maler, for eksempel elementmalen.

Opprette datavisninger fra båndet

Datavisningen er en kraftig funksjon for å vise og redigere data fra en rekke forskjellige datakilder, medregnet både data i SharePoint-lister og data eksterne for SharePoint. Båndet gjør det enkelt å sette inn en datavisning med bare et par klikk. Deretter kan du tilpasse datavisningen ytterligere ved hjelp av alle alternativene under Listevisningsverktøy (for XLVer) eller Datavisningsverktøy for Dataskjema-webdelen) på båndet.

Bruke betinget formatering fra båndet

Betinget formatering kan gi datavisningene større påvirkningskraft ved å merke informasjon som er kritisk for teamet. Du kan nå bruke regler for betinget formatering i datavisninger direkte fra båndet.

Dele visningsstiler og bruke dem fra båndet

Du kan enkelt dele egendefinerte stiler for din listevisninger (XLVs) med andre i områdesamlingen ved å laste opp stilene (. XSL-filer) til stilbiblioteket i det overordnede området i områdesamlingen. Deretter kan alle som har tilstrekkelige tillatelser bruke SharePoint Designer 2010 til å bruke disse egendefinerte stiler på sin egen listevisninger med bare ett klikk.

Datavisninger som støtter AJAX

Datavisninger har mange funksjoner som gjør data enklere å arbeide med, for eksempel sideveksling, filtrering og sortering på kolonnemeldingshoder og innebygd redigering. Nå kan du aktivere asynkrone oppdateringer for hver visning, slik at alle disse funksjonene ikke lenger krever fulle sideoppdateringer i webleseren - bare datavisningen oppdateres. Du kan også angi et tidsintervall for når dataene i visningen skal oppdateres automatisk, eller du kan legge til en knapp i en datavisning som personer kan klikke for å oppdatere visningen manuelt.

Beslektet element-visninger

SharePoint Designer 2010 gjør det enklere å opprette instrumentbord-type sider som viser alle data som er relatert til et bestemt element. Først må du bruke oppslagskolonner til å opprette en overordnet / underordnet-relasjon mellom data i to forskjellige lister, og nå, i SharePoint 2010-produkter, kan du bruke alternativene for en oppslagskolonne for å gjennomføre referanseintegritet mellom listene, slik at det er ingen underordnede elementer frittstående uten overordnede elementer. Deretter fra båndet i SharePoint Designer 2010, kan du enkelt opprette beslektet element visninger som viser alle underordnede elementer i en liste som er relatert til et bestemt overordnet element i en annen liste.

Egendefinerte handlinger

Med SharePoint Designer 2010, kan du gjøre det enklere for brukerne å oppdage viktige handlingene som de må utføre for et element. Du kan for eksempel legge til en egendefinert handling til listen element-menyen i alle lister slik at personer kan starte en arbeidsflyt direkte fra rullegardinmenyen på listeelementet. Du kan også legge til egendefinerte handlinger som knapper på båndet for skjemaet og vise sidene i en liste. Egendefinerte handlinger gjør det enklere for andre skal bruke ved å gi riktig handlingene i riktig kontekst løsninger.

InfoPath-skjemaer

I SharePoint Server 2010 bruke lister nå InfoPath-skjemaer for skjemaene nytt element, Vis element og Rediger element. InfoPath gjør det enkelt å endre helt oppsettet og utseendet på skjemaer. Pluss InfoPath-skjemaer gir svært nyttige funksjoner, for eksempel formatering regler og regler for datavalidering. Og du har fleksibilitet fordi hver type innhold som er knyttet til en liste kan ha egne sett med skjemaer. Når du skal utforme skjemaer i InfoPath, kan du starte InfoPath 2010 direkte fra båndet i SharePoint Designer 2010.

Til toppen av siden

Eksterne innholdstyper og BCS (Business Connectivity Services)

SharePoint 2010-produkter og Office 2010 har nye muligheter for dyp integrering av eksterne forretningsdata og prosesser i brukeropplevelsen i Office og SharePoint. Disse mulighetene omfatter nye funksjoner, tjenester og verktøy for SharePoint-plattformen. Med BCS (Business Connectivity Services) kan du koble til eksterne data fra Microsoft SQL Server, Webtjenester eller .NET-samlinger. Du kan også koble til disse eksterne dataene fra klienten eller serveren, enten elektronisk eller frakoblet, og du kan opprette, lese, oppdatere og slette data i disse eksterne datakildene.

Eksterne innholdstyper

I den forrige versjonen av SharePoint oppstod konseptet forretningsdataenhet, som var en type eksternt forretningsdataelement tilgjengelig i forretningsdatakatalogen. En entitet kan for eksempel være en kunde eller ordre. Enhet kalles nå en ekstern innholdstype (ECT). Innholdstyper i SharePoint kan ha tilknyttede virkemåter som arbeidsflyter eller policyer. På samme måte kan også eksterne innholdstyper ha tilknyttede virkemåter som kalles operasjoner. En operasjon er ikke en arbeidsflyt eller en policy. Innholdstyper og eksterne innholdstyper har dette felles: de definerer ikke bare skjemaet for dataene (felt og felttyper), men også virkemåter eller operasjoner knyttet til dataene.

Opprette eksterne innholdstyper i SharePoint Designer 2010

I den forrige versjonen støtter SharePoint ikke redigering av en applikasjonsdefinisjonen i forretningsdatakatalogen. Nå har SharePoint Designer 2010 verktøy til å koble til eksterne data, for å opprette eksterne innholdstyper, til å publisere disse eksterne innholdstyper til forretningsdatakatalogen på serveren, og automatisk generere en ekstern liste og alle skjemaer som kreves av den eksterne listen. Med SharePoint Designer 2010, kan du hente eksterne data fra LOB-systemer for eksempel SAP eller Siebel i SharePoint uten å skrive en enkelt kodelinje.

Eksterne lister

En ekstern liste er viktig byggeblokk i BCS-løsninger. En ekstern liste ser ut og oppfører seg nesten det samme som SharePoint-lister, men inneholder data fra en ekstern kilde. En ekstern liste gjør det enkelt for brukere å lese og skrive eksterne data i den kjente opplevelsen med å arbeide med en SharePoint-liste. Du kan opprette en ekstern liste og skjemaer høyre fra SharePoint Designer 2010. Opprette en ekstern liste, opprettes også visninger (ved hjelp av XSLT listevisning) og skjemaer (ved hjelp av XSLT skjema listewebdelen) for nettleseren, og et skjema som kan tilpasses Outlook 2010 og et InfoPath 2010 skjema. InfoPath-skjema som kan brukes i stedet for standard XSLT visninger og skjemaer til å vise og redigere dataene i den eksterne listen i nettleseren, og Outlook-skjema brukes til å vise eksterne data i Outlook 2010.

Eksterne lister i SharePoint Workspace

Når du oppretter en ekstern liste, kan du bare klikke koble til SharePoint Workspace-knappen på båndet for å gjøre den eksterne listen tilgjengelig i SharePoint Workspace 2010-serveren. Du kan vise og redigere de eksterne dataene direkte fra klienten, enten du er tilkoblet eller frakoblet modus i SharePoint Workspace. BCS har en bufferen og synkronisering som er installert på klientdatamaskinen og som beholder dataene frisk og synkronisert med backend-system. SharePoint Workspace inneholder også feil og konflikter løsning. Når du kobler en ekstern liste med SharePoint Workspace, er InfoPath 2010 skjemaer for visning og redigering av data i SharePoint Workspace automatisk genererte.

Eksterne lister i Outlook

Du kan også koble en ekstern liste til Outlook 2010. Når du oppretter en ekstern innholdstype i SharePoint Designer 2010, kan du tilordne det til en opprinnelig Office-elementtype for eksempel en kontakt eller oppgave slik at de eksterne dataene ser ut og virker akkurat som en kontakt eller oppgave element i Outlook. Anta for eksempel at de eksterne dataene er en liste over kunder, og du vil vise den eksterne data i Outlook. Fordi dataene for kunder ligner kontakter i Outlook, kan du tilordne den eksterne innholdstypen til kontakt element i Outlook. Når du kobler den eksterne listen til Outlook, kan du opprette, oppdatere og slette de eksterne dataene direkte fra Outlook på samme måte som du vil opprette og oppdatere opprinnelige Outlook-kontakter.

Forretningsdatakolonner, arbeidsflyt og Word

Når du oppretter en ekstern innholdstype, kan du legge til en kolonne for forretningsdata i en liste eller bibliotek. En kolonne for forretningsdata er knyttet til en ekstern innholdstype og representerer et felt fra den ECT. Hvis et dokumentbibliotek bruker et Word-dokument for malen, kan du redigere maler i Word ved å legge til Hurtigdeler, som er innholdskontroller som er bundet til forretningsdata kolonner. Når brukere oppretter et nytt dokument basert på denne malen for Word, vises eksterne data i dokumentet i innholdskontroller. Innholdskontrollene aktivere automatisk valg og løse funksjonalitet for de eksterne dataene. Du kan også opprette en arbeidsflyt som er knyttet til dette dokumentbiblioteket, og som leser og skriver data til den eksterne listen med SharePoint Designer 2010. I SharePoint Designer er Listehandlinger for standard arbeidsflyt forbedret for å arbeide med eksterne data.

Til toppen av siden

Kontrollere hvor og hvordan personer kan bruke SharePoint Designer 2010

Hvis du er en IT-ekspert som administrerer SharePoint for organisasjonen, vet du at du kan distribuere SharePoint Designer 2010 og har fullført KONFIDENS at du kan enkelt kontrollere hvor og hvordan personer i organisasjonen kan bruke SharePoint Designer Generelt. I tillegg den nye sideredigering opplevelsen i SharePoint Designer 2010 betyr at – som standard, tilpassing av sider (også kalt "tilpassede") er verken mulige eller nødvendig å skrive kraftige sider og instrumentbord.

Administrasjonssidene for webprogrammet og områdesamlingen

Hvis du er en serveradministrator, har du en ny side i Sentraladministrasjon dedikert til innstillingene for SharePoint Designer 2010. Hvis du er administrator for områdesamling, har du en lignende side i innstillinger for område på det øverste nivået i områdesamlingen. For hver webprogrammet eller områdesamlingen har du nå alternativer for å tillate at andre kan bruke SharePoint Designer til å tilpasse sider, tilpasse hoveddokumenter og sideoppsett og bruke visningen alle filer.

Tilpasning av sider krever høyere tillatelser som standard

Tilpasning av sider krever høyere tillatelser enn i forrige versjon: Ifølge standardinnstillingen kan administratorer av områdesamlinger nå tilpasse sider, hoveddokumenter og sideoppsett, eller bruke Alle filer-visningen. Dette betyr at i navigasjonsruten vil de fleste personer ikke se nodene for hoveddokumenter, sideoppsett og alle filer. I stedet vil personer bygge løsninger ved å opprette og lagre webdelsider i Områdesider-biblioteket. Derfor er det enkelt for deg å bevare konsekvent utforming og oppsett på tvers av webprogrammet eller områdesamlingen.

Ny sideredigeringsopplevelse: standardmodus kontra avansert modus

I SharePoint Designer 2010, vekten som er på å opprette og konfigurere komponenter som datavisninger, skjemaer og arbeidsflyter, og mindre om hvordan du redigerer HTML og andre Web designer-type oppgaver. Standardmodus for redigering webdel-sider er derfor enklere og mer intuitivt – faktisk standardmodus ligner mye på å legge til innhold på en wiki-side. Personer kan sette inn datavisninger og skjemaer, Skriv inn tekst og legge til annet innhold i plassholderen for hovedinnhold (PlaceHolderMain), men resten av siden er låst for redigering. I denne modusen alle egendefinert innhold befinner seg i en skjult webdel, så i standardmodus en side ikke kan tilpasses ("Ghostingen"). Derimot i Avansert modus, kan du tilpasse siden ved å redigere noe på siden. Som standard kan bare administratorer for områdesamlinger på nytt, redigere sider i Avansert modus.

Områdesider

I den forrige versjonen kan du ha blitt bekymret personer lagring av filer på roten av området eller endre mappestrukturen for området. I SharePoint Designer 2010, som standard får fleste ikke tilgang til visningen alle filer i et område; alle nye sider som er opprettet i et område ligger i stedet i dokumentbiblioteket områdesider. Områdesider biblioteket inneholder en enkelt, strømlinjeformet måte å opprette og lagre filer som er nødvendige for deres løsning for personer.

Enkelt tilbakestille sider til en tidligere versjon

Områder sidebiblioteket bruker versjonskontroll, slik at hvis du utilsiktet bryter en side, kan du enkelt gå tilbake til en tidligere versjon. I SharePoint Designer 2010 har alle SharePoint-sider en sammendragsside som viser versjonsloggen for siden. På sammendrag-siden kan du gjenopprette en tidligere versjon direkte fra båndet.

Enklere oppgraderinger i fremtiden

Tilpassede sider kan vanskeliggjør oppgraderingsprosessen. Hvis du for eksempel når du oppgraderer til Office SharePoint Server 2007, tilpassede sider automatisk tok ikke på det nye utseende og virkemåten og måtte du ofte reprodusere manuelt tilpasningene på en ny versjon av siden. Med SharePoint Designer 2010, kan personer dra nytte av alle dens bygging av programmet og tilpassing av funksjoner uten å tilpasse ("tilpassede") alle sider. Slik at du kan et bredt distribuere SharePoint Designer 2010 og vet at eventuelle fremtidige oppgraderinger for SharePoint ikke være komplisert ved mange tilpassede sider.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×