Hva er nytt i Project Web App?

Versjonen av TE000130158 som leveres sammen med Microsoft Project Server 2010, har et forbedret brukergrensesnitt og flere robuste, nye funksjoner. Samlet utgjør disse oppdateringene et intelligent forretningsprogram som støtter funksjoner for integrert prosjekt- og porteføljebehandling, skalerbart samarbeid for både små grupper og virksomheter og en utvidet plattform som integreres med relaterte Microsoft-teknologier.

I denne artikkelen

Forbedret brukergrensesnitt

Innføring i båndet

Forbedret grensesnitt for prosjektredigering

Integrert prosjekt- og porteføljebehandling

Administrere prosjektforslag

Analysere forslag for prosjektporteføljen

Brukerkontrollert planlegging

Aktivitetssammendrag ovenfra-og-ned

Skalerbart samarbeid

Modus for én oppføring for timeregistreringer og aktivitetsstatus

Godkjenningssenter for timeregistreringer og aktivitetsstatus

Brukerrepresentant

Utvidet plattform

Egendefinerte felt på avdelingsnivå

Flere OLAP-kuber med støtte for avdeling

Innsamlede firmaopplysninger med Excel Services

Forbedret brukergrensesnitt

TE000130158 har et betydelig oppdatert brukergrensesnitt, inkludert båndet og et strømlinjeformet rutenett for prosjektredigering.

Innføring i båndet

TE000130158 bruker nå båndet, som hjelper deg med raskt å finne kommandoene du trenger for å fullføre en oppgave. Kommandoer er ordnet i logiske grupper som er samlet i kategorier. De nye versjonene av Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010 og Microsoft Project-klientprogrammet bruker også båndet, som gir et sømløst grensesnitt på tvers av programmene.

Forbedret grensesnitt for prosjektredigering

Med et nytt rutenettbasert grensesnitt for prosjektredigering kan du nå oppdatere prosjektdata i samme rutenett og Gantt-diagramvisning som du bruker til å se gjennom prosjektdata. Data som skrives inn i rutenettet, valideres når de skrives inn, og den totale opplevelsen er mye mer strømlinjeformet. Dette oppdaterte rutenettet brukes overalt i TE000130158, inkludert prosjektsenteret, aktivitetsoppdateringer, forhåndsvisning av sider, ressurssenteret og visning av ressurstilordning .

Til toppen av siden

Integrert prosjekt- og porteføljebehandling

Endringer i integrert prosjekt- og porteføljebehandling inkluderer ende-til-ende-løsninger for behovsstyring og porteføljeanalyse og mulighet til å planlegge aktiviteter manuelt og planlegge effektivt ved hjelp av en beregning ovenfra-metode.

Administrere prosjektforslag

Den nye behovsstyringsfunksjonen i TE000130158 lar deg implementere en ende-til-ende-prosess for levering og godkjenning av forslag som bruker maler, et webbasert skjema for forslagsinnsending, prosjektlivssykluser og forretningsstrategier. Når et forslag er godkjent, kan du enkelt opprette en prosjektplan som er basert på forslaget, og tilordne ressurser.

Analysere forslag for prosjektporteføljen

TE000130158 har nye funksjoner for porteføljeanalyse. Nå kan du analysere prosjektforslag ved hjelp av virksomhetsfaktorer, kostnadsbetingelse på høyt nivå og ressursbegrensninger på høyt nivå, før du tar avgjørelsen om godkjenning.

Brukerkontrollert planlegging

I TE000130158 kan prosjektledere ha kontroll over prosjektplan og redusere uventede endringer ved hjelp av manuelt planlagte aktiviteter. Faktorer som aktivitetsavhengigheter og kalenderendringer vil ikke lenger justere aktivitetsdatoene automatisk når brukerkontrollert planlegging er aktivert.

Aktivitetssammendrag ovenfra-og-ned

I begynnelsen av planleggingsfasen har prosjektlederne kanskje bare litt informasjon på høyt nivå om viktige leveranse og betydelige milepæl i prosjektene. Med TE000130158 kan prosjektene deles inn i fase på høyt nivå som er basert på den overordnede tidslinjen og budsjett. Dette betyr at datoene for individuelle arbeidselementer ikke nødvendigvis trenger å passe nøyaktig med datoene for fasene på høyt nivå.

Til toppen av siden

Skalerbart samarbeid

Et viktig mål i utviklingen av denne versjonen av TE000130158 var å tilby grupper verktøy som er tilpasset deres størrelse og modenhet. For å nå dette målet ble det gjort forbedringer for å forenkle innsending og godkjenning av timeliste og aktivitetsstatus. I tillegg ble brukerrepresentasjon lagt til for å gi støtte for en uavbrutt samarbeidsopplevelse.

Modus for én oppføring for timeregistreringer og aktivitetsstatus

TE000130158 har en ny enhetlig modus for å angi tids- og aktivitetsfremdrift. Hvis organisasjonen velger å bruke denne modusen for én oppføring, kan du fullføre timeregistreringen og informere lederen om aktivitetsstatusen med én enkelt visning.

Godkjenningssenter for timeregistreringer og aktivitetsstatus

I tillegg til å kunne legge inn tids- og aktivitetsfremdrift på ett enkelt sted kan de med riktige tillatelser nå godkjenne timeregistreringer og aktivitetsoppdateringer i én enkel visning.

Brukerrepresentant

Den nye representantfunksjonen i TE000130158 lar én bruker fungere som en annen bruker uavhengig av forskjeller i rettighetsnivå. Hvis for eksempel en administrator har en planlagt ferie og trenger noen til å ta over for seg mens hun er borte, kan hun utpeke et gruppemedlem som sin representant, og dette gruppemedlemmet får alle rettighetene til administratoren.

Til toppen av siden

Utvidet plattform

TE000130158 tilbyr en utvidet plattform, inkludert egendefinerte felt på avdelingsnivå, muligheten til å opprette flere OLAP-kuber som har støtte for avdeling, og sluttbrukerrapportering som bruker Excel Services.

Egendefinerte felt på avdelingsnivå

Med egendefinerte felt på avdelingsnivå, eller avdelinger, kan du definere hvilke felt som er obligatoriske eller ikke obligatoriske, på ressurs-, aktivitets- eller prosjektnivå. Dette bidrar til å filtrere informasjonen som vises i TE000130158, slik at informasjon fokuserer på hva som gjelder for hver avdeling. Dette er ikke en sikkerhetsfunksjon, men den kan bidra til å forenkle grensesnittet for TE000130158-brukere.

Flere OLAP-kuber med støtte for avdeling

I TE000130158 kan du bygge flere OLAP-kuber. I tillegg kan du nå filtrere kubedata etter avdeling.

Innsamlede firmaopplysninger med Excel Services

I denne utgaven er Excel Services integrert i TE000130158 for å gjøre det enklere å opprette visninger av innsamlede firmaopplysninger. Som en del av denne integreringen medfølger tomme datatilkoblede regneark og standardvisninger. Dataene som er tilgjengelige for rapportering, har også blitt utvidet til å omfatte egendefinerte felt for timeregistrering, prosjektegenskaper og porteføljeplanlegging og optimaliseringsdata.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×