Hva er nytt i Microsoft Project Server 2013?

< Mer prosjekthjelp

I denne utgaven er forbedringene rettet mot å gjøre det enklere for deg å administrere arbeidet og få ting gjort på en enkelt og effektiv måte. Det er gjort forbedringer i Project Web App for Microsoft Project Server 2013 for prosjektledere, gruppemedlemmer, porteføljeledere og administratorer for nettsted. I tillegg er det introdusert funksjoner i Microsoft SharePoint Foundation 2013 som et tett integrert med Project Web App for Project Server 2013. Denne artikkelen beskriver hvert av områdene som er forbedret.

I denne artikkelen

Rapporter og godkjenn timer og aktivitetsstatus

Forbedret funksjonalitet for å styre prosjekter

SharePoint-aktivitetslister i Project Web App

Integrasjon mellom Microsoft Exchange Server og Project Web App

Mobil tilgang til prosjektdata

Forbedret BI Center og rapporttilgjengelighet

Behovsstyring

Project Web App for Microsoft Project Online

Prosjektnettsteder og Mine aktiviteter i SharePoint Foundation 2013

Prosjektnettsteder

Mine aktiviteter på en brukers personlige nettsted

Rapporter og godkjenn timer og aktivitetsstatus

Gruppemedlemmer vil oppleve en merkbar endring i brukergrensesnittet for timelister. Alternativer som er tilgjengelige på båndet, er delt opp i flere faner, der de mest brukte funksjonene er gruppert på én fane for å forenkle rapporteringsprosessen. Tilføying av linjer i timelister er forenklet, og administrative linjer overføres fra én timeliste til den neste. I tillegg er administrative arbeidsdata som ikke er prosjektspesifikke, tilgjengelige for bruk av tredjepartsprogrammer og intern rapportering, men de spores ikke tilbake til gruppemedlemmets aktiviteter eller prosjekter.

De som skal godkjenne timer og aktivitetsstatus som er sendt inn av gruppemedlemmer, vil også legge merke til forbedringer. Endringer som er gjort i godkjenningsprosessen, gjør det lettere for organisasjoner å være på linje med eksisterende forretningsprosesser. Spesifikt:

 • Hendelser kan legges til i godkjenningsprosessen som tillater tredjepartsprogrammer å implementere en arbeidsflyt for godkjenning av timelister.

 • Kontroller av totaler i timelister kan justeres ytterligere for å ta hensyn til deltidsansatte.

Det er også nytt i Project Web App at historiske timelistedata kan beholdes for alltid. Dette lar organisasjoner oppbevare gamle timelisteoppføringer for samsvar og andre årsaker, uten at det har stor betydning for ytelsen.

Til toppen av siden

Forbedret funksjonalitet for å styre prosjekter

Nettdelen for tidsplan i Project Web App er forbedret for å gi raskere tilgang til data og bedre paritet til planleggingsmotoren som brukes i Microsoft Project 2013-klientprogrammet. Oppdateringer omfatter følgende:

 • Planlegg hele prosjektplanen i stedet for bare gjeldende aktivitet, uten å klikke Beregn eller trykke F9.

 • Kostnader og materialressurser kan tilordnes aktiviteter.

 • Aktiviteter kan tilordnes tidsfrister.

 • Egendefinerte formelfelt oppdateres umiddelbart når du arbeider med dem i Project Web App.

 • Aktiviteter kan være Fast arbeid eller Innstasdrevet med full funksjonalitet.

 • Når du redigerer et prosjekt og ingen handlinger er iverksatt i løpet av et bestemt tidsrom, vil redigeringsøkten bli tidsavbrutt for å spare verdifullt minne. Tidsavbrudd er også nødvendige for å kunne gjenopprette fra strømbrudd, nettverksfeil eller diskfeil.

 • En visuell tidslinje over prosjektaktiviteter er inkludert i nettdelen for tidsplanlegging.

Til toppen av siden

SharePoint-aktivitetslister i Project Web App

Project Web App kan nå inkludere SharePoint-aktivitetslister i Prosjektsenter for å støtte overgang fra lett prosjektstyring til en mer omfattende prosjektstyringsløsning. Så snart en SharePoint-aktivitetsliste er koblet til Project Web App, kan brukere vise aktivitetslisten som et skrivebeskyttet prosjekt. Du kan inkludere SharePoint-aktivitetslister i rapporter, og det tas hensyn til tildelinger i SharePoint-aktivitetslisteprosjekter ved visning av ressurstilgjengelighet.

Etter hvert som aktivitetene utføres, kan du avgjøre om prosjektet ville dra nytte av de mer robuste funksjonene for planlegging og oppfølging i Project Web App. Du kan endre den tilkoblede aktivitetslisten til et virksomhetsprosjekt, og det blir redigerbart i Project Web App og skrivebeskyttet på SharePoint-nettstedet det kom fra.

Til toppen av siden

Integrasjon mellom Microsoft Exchange Server og Project Web App

Exchange Server-integrasjon er forbedret i Project Web App, slik at gruppemedlemmer kan rapportere aktivitetsfremdrift ved hjelp av Microsoft Outlook, Outlook Web App eller til og med ved hjelp av en Exchange-tilkoblet, mobil enhet. Dette gjøre det enklere å rapportere timer og aktivitetsstatus ved å integrere Project Web App med et verktøy som mange bruker har åpnet hele tiden.

I tillegg til denne integrasjonen på aktivitetsnivå, introduserer Project Web App fraværsintegrasjon. Nå kan Project Web App konfigureres til å ta hensyn til fraværstider i en brukers Exchange-kalender under planlegging av prosjektarbeid. En brukers Outlook-kalender synkroniseres med vedkommendes ressurskalender, slik at når brukeren har markert fravær i Outlook, vil planleggingsmotoren for Project Web App planlegge vedkommendes aktivitetstid rundt fraværstiden. Dette betyr at det ikke er behov for dupliserte planer for å ta hensyn til planlagt ferie.

Til toppen av siden

Mobil tilgang til prosjektdata

En nyhet i Project Web App er støtte for mobil tilgang til prosjektdataene. Et nettbasert mobilnettsted er nå inkludert, og dette lar gruppemedlemmer og prosjektledere raskt vise prosjektstatusen på en mobil enhet. Ved hjelp av det berøringsaktiverte mobile nettstedet får du tilgang til og kan redigere relevante prosjektdokumenter og utføre enkel redigering av prosjektplaner, og alt kan gjøres fra Windows Phone 7.5 (ved hjelp av Internet Explorer 9-nettleseren), Apple iPhone eller Android-enheten.

Til toppen av siden

Forbedret BI Center og rapporttilgjengelighet

I Project Web App er rapportering i Business Intelligence Center forbedret for å effektivisere brukeropplevelsen med et bedre brukergrensesnitt og et visuelt forbedret sett med rapporter og instrumentbord. De nye rapportene er svært tilpasningsbare, og de bruker den nye OData-tjenesten som gjør det mulig å utføre ad hoc rapportopprettelse når tilkoblet.

Til toppen av siden

Behovsstyring

Funksjoner for behovsstyring ble introdusert i Microsoft Project Server 2010. Behovsstyring dreier seg om å samle alle arbeidsforslag på ett enkelt sted, bearbeide forslagene i en flertrinns styringsprosess, avgjøre hvilke forslag som skal godkjennes og spore fremdriften under utførelse til arbeidet er fullført. En viktig forbedring i Project Web App for Project Server 2013 er muligheten til å bruke Microsoft SharePoint Designer 2013 til å opprette Project Web App-arbeidsflyter for behovsstyring.

Til toppen av siden

Project Web App for Microsoft Project Online

Utgivelsen av Project Web App for Project Server 2013 er knyttet til utgivelsen av en ny tjeneste i Office 365, Project Web App for Microsoft Project Online. Med Project Web App for Project Online behandles alt driftsvedlikehold gjennom en vertstjeneste, og det som gjenstår er administrative kontoraktiviteter for prosjektstyring, som konfigurasjon av brukere, timelister, egendefinerte felter og visninger. Porteføljeledere, prosjektledere og gruppemedlemmer har tilgang til Project Web App for Project Online fra hvor som helst med en Internett-tilkobling. Project Online kan også omfatte Microsoft Project for Office 365, som er en nedlastbar abonnementsversjon av Microsoft Project Professional 2013.

Til toppen av siden

Prosjektnettsteder og Mine aktiviteter i SharePoint Foundation 2013

Microsoft SharePoint Foundation 2013 har flere nye funksjoner som gir lett prosjektsyringsfunksjonalitet uten Project Web App installert. Når Project Web App også er installert, forbedres disse SharePoint-funksjonene til å integrere de mer avanserte prosjektstyringsfunksjonene i Project Web App.

Målet med denne SharePoint-integrasjonen er å gjøre det mulig å konsolidere arbeidet til én enkelt person på ett sted. Med SharePoint Foundation 2013 kan dette ene stedet være et prosjektnettsted (svært nyttig for en gruppe som arbeider på et prosjekt) eller en brukers personlige nettsted.

Prosjektnettsteder

Prosjektnettsteder gjør det mulig for ansatte i organisasjoner å samarbeide effektiv i enkle prosjekter. Prosjektledere kan raskt få oversikt over hva som skjer i et prosjekt og gruppemedlemmer kan raskt se hvordan arbeidet deres passer inn i hele konteksten. Prosjektnettsteder gjør det mulig for gruppene å få tilgang til og dele relevante data, dokumenter og kommunikasjon.

Et prosjektnettsted har følgende:

 • Visuell tidslinje for prosjektaktivitetene

 • Fullstendig aktivitetsplan for et prosjekt

 • Bibliotek for oppbevaring av relevante prosjektdokumenter

 • Notatblokk for rask registrering og organisering av informasjon om prosjektet

 • Delt kalender for gruppehendelser

 • Mulighet til å koble seg til Project 2013-klientprogrammet

 • Mulighet til å koble seg til Project Web App

Når SharePoint Foundation 2013 er koblet til Microsoft Exchange Server 2013, kan et prosjektnettsted også inneholde en gruppepostboks for samordnet kommunikasjon om prosjektet etter hvert som det går fremover. Når et prosjektnettsted er del av en nettstedssamling som er knyttet til Project Web App, kan det også brukes til å registrere problemer, risikoer og leveranser.

Som nevnt i SharePoint-aktivitetslister i Project Web App, kan aktivitetslister på et prosjektnettsted hentes inn i Prosjektsenter i Project Web App, slik at de kan inkluderes i rapporter og analyse av ressurstilgjengelighet. Etter hvert som et prosjekt blir mer komplisert, kan aktivitetslisten på et prosjektnettsted konverteres til et virksomhetsprosjekt og styres ved hjelp av Project Web App.

Mine aktiviteter på en brukers personlige nettsted

En bruker kan velge å bruke Mine aktiviteter-siden på sitt personlige nettsted for å se en oppsamling av aktiviteter fra SharePoint-aktivitetslister, Outlook, OneNote og Project Web App, på én enkelt plassering. I stedet for å gå til ulike produkter, lister, nettsteder og nettstedssamlinger for å vise og redigere aktiviteter, kan en bruker ganske enkelt gå til Mine aktiviteter-siden for å se en samling av alt som må gjøres, på én enkelt plassering.

Mine aktiviteter-siden lar deg oppdatere eksisterende Project Web App-aktiviteter, og resultatene synkroniseres til Project Web App. Hvis du for eksempel endrer aktivitetsstatusen for en aktiv Project Web App-aktivitet til Fullført på Mine aktiviteter-siden, videresendes endringen til Project Web App.

Mine aktiviteter-siden inneholder mange nyttige funksjoner for å gjøre det enklere å holde orden på aktivitetene:

 • Tidslinje    Tidslinjen gir en visuell fremstilling av nylige og kommende aktiviteter som er tildelt deg. Den gir som standard en oversikt over alle aktivitetene i én uke bakover og tre uker fremover. Tidslinjen kan tilpasses, og den er utformet slik at det er enklere å vise aktivitetene slik det passer best for deg.

 • Viktige aktiviteter    Du kan bruke Viktig-flagget til å angi aktiviteter som har høy prioritet eller har spesiell betydning for deg.

 • Visninger og filtre    Aktiviteter kan vises og filtreres på flere måter, og dette lar deg vise aktivitetene du vil se slik du vil se dem.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×