Hva er nytt i Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 har nye funksjoner og muligheter som hjelper deg å holde kontakten med mennesker og administrere tiden og informasjonen din bedre.

Utvidet bånd

Båndet ble først innført i Microsoft Office Outlook 2007 og er en del av Microsoft Office Fluent-brukergrensesnittet. Det er utformet for raskt å hjelpe deg med å finne kommandoene du trenger for å fullføre en oppgave. Kommandoer er ordnet i logiske grupper som er samlet i kategorier. I Outlook 2010 har båndet erstattet de tidligere menyene i hovedvinduet i Outlook. Båndet kan også tilpasses for å få med egendefinerte kategorier som du kan tilpasse etter egen arbeidsmåte og -stil.

Kommandoen Ny e-post på båndet

Mer plass til å behandle kontoen

Mange Outlook-innstillinger som ikke er direkte relatert til oppretting eller behandling av Outlook-elementer, for eksempel utskriftskommandoer og alternativer for kontobehandling, er nå i Microsoft Office Backstage-visning. Klikk Fil for å behandle kontoene, angi regler og automatiske svar og finne andre vanlige alternativer bak kulissene.

Se mer av meldingene

En forbedret diskusjonsvisning er nå tilgjengelig når du arbeider med meldinger. Denne visningen gjør det enklere å spore og behandle relaterte meldinger uansett hvilken mappe meldingene ligger i. Du kan se hele serien av meldinger, inkludert svarene dine, finne de nyeste svarene og enklere finne den meldingen som er viktigst for deg. Det er også lett å kategorisere eller ignorere en hel diskusjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innføring i diskusjonsvisning.

Diskusjoner i meldingslisten i innboksen

Behandle og arkivere meldingene raskere

Hurtigtrinn     Utfør kommandoer og handlinger du bruker ofte, med bare ett klikk. Du kan tilpasse standard hurtigtrinn og opprette dine egne knapper som kombinerer vanlige handlinger. Hurtigtrinngalleriet har knapper for å utføre arkivering og flagging, sending av meldinger til gruppen og andre populære kommandoer med ett klikk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Automatisere vanlige eller gjentakende oppgaver med hurtigtrinn.

Hurtigtrinn-galleri

Møtesvar     Det er like enkelt å planlegge et møte som å svare på meldingen. Mens du leser en melding, kan du planlegge et møte med alle mottakerne av meldingen med den nye kommandoen Møtesvar. Alle mottakerne av meldingen blir lagt til i en ny møteinnkallelse med ett klikk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du seSvare på en e-postmelding med en møteinnkallelse.

Direktesøk-forbedringer     I Outlook 2007 ble Direktesøk innført. I Outlook 2010 er det enklere å begrense søkeresultatene ved å bruke vilkår som avsender, emnenøkkelord og annen informasjon, for eksempel om det finnes vedlegg. Den kontekstavhengige kategorien Søkeverktøy inneholder et sett filtre som effektivt fokuserer søket for å isolere elementene du er ute etter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Finne en melding eller et element med Direktesøk.

Tilpassingskommandoer i Direktesøk

Mindre rot i innboksen

Ignorere diskusjon     Hvis en diskusjon ikke er relevant for deg lenger, kan du hindre at flere svar havner i innboksen. Kommandoen Ignorer flytter hele diskusjonen og eventuelle fremtidige meldinger som ankommer, til Slettede elementer-mappen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Ignorere diskusjon.

Slett-gruppen i kategorien Hjem

Rydd opp diskusjoner     Når en melding inneholder alle tidligere meldinger i diskusjonen, kan du klikke Opprydding for å eliminere overflødige meldinger. Etter hvert som folk svarer på en diskusjon, havner for eksempel svaret øverst, og de tidligere meldingene i diskusjonen nedenfor. I stedet for å lese gjennom hver eneste melding beholder du bare den nyeste som inneholder hele diskusjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke Diskusjonsopprydding til å eliminere overflødige meldinger.

Kommandoen Opprydding på båndet

Arbeid smartere og mer effektivt med meldinger

E-posttips     Outlook 2010 inneholder e-posttips, som kan hjelpe deg med å unngå vanlige, men potensielt dyre eller pinlige feil. E-posttipsvarsler kan utløses av handlinger som å klikke Svar til alle til en lang mottakerliste, sende følsom informasjon til noen utenfor organisasjonen eller sende en e-postmelding til en person som er på ferie. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere eller deaktivere e-posttips.

E-posttipsvarsel for en mottaker som er på ferie

Glemte emner     Når du klikker Send i en melding som ikke har noe emne, vises en melding der du blir bedt om å bekrefte at du ikke vil angi et emne.

Varseldialogboks for en melding uten emne

Forbedringer i listen for autofullføring     Det er lettere å fjerne et navn fra listen over forslag for autofullføring, og når du bruker en Microsoft Exchange Server-konto, er listen for autofullføring tilgjengelig fra en hvilken som helst datamaskin der du bruker Outlook med Exchange-kontoen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slette et navn fra listen for autofullføring.

Autofullfør-liste med sletteikon

Roaming-signaturer     Egendefinerte signaturer som du oppretter for meldingene, er tilgjengelig fra alle datamaskiner du bruker.

Endre størrelse på vedlagte bilder     Du kan endre størrelse på store vedlagte bilder automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redusere størrelsen på bilder og vedlegg.

Alternativer for å endre størrelsen på bildevedlegg i Backstage-visning

Inkluder skjermbilde     Det er lett å dele det du ser på skjermen, med den nye kommandoen for inkludering av et skjermbilde. Merk hele eller deler av skjermbildet på datamaskinen, og ta med et bilde av det i meldingen.

Kommandoen for innsetting av skjermbilde

Mer stavekontroll     Stavekontroll fungerer på flere steder. Dette omfatter emnelinjer i meldinger, oppgaver og møteinnkallelser.

Utvidet leveringsinformasjon     Når du bruker en Microsoft Exchange Server-konto, kan du få se detaljert leveringsinformasjon både for utgående og innkommende meldinger.

Få oversikt over kalenderen

Forslag til møte     Forslag til møte ble innført i Outlook 2007, og vises nå når du oppretter en møteinnkallelse. Tidsplanene til deltakerne analyseres, og det beste tidspunktet foreslås, basert på alles tilgjengelighet.

Ruten Forslag til møte

Kalendergrupper     Få rask tilgang til kalenderne til personer du samarbeider mye med. Velg medlemmene én gang, og bruk så kalendergruppen hver gang du vil vise disse kalenderne. Kalendergrupper kan også inneholde ressurser, for eksempel konferanserom. Dette er en flott måte å finne tilgjengelige konferanserom på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du seOpprette, vise eller slette en kalendergruppe.

Kalendergruppe i navigasjonsruten

Planleggingsvisning     Uansett om du bruker de nye kalendergruppene eller velger flere kalendere manuelt, kan den nye planleggingsvisningen eliminere mye av gjettingen når du skal arrangere møter. Enkelt-, ressurs- eller kalendergruppekalendre vises i en vannrett visning slik at du raskt kan finne det beste møtetidspunktet.

Kalenderplanleggingsvisning

Hurtigvisning     Når du mottar en møteinnkallelse, kan hurtigvisning hjelpe deg å forstå hvordan møteinnkallelsen påvirker kalenderen. Når du oppretter eller svarer på en møteinnkallelse, vises et bilde av kalenderen i møteinnkallelsen. Du kan med én gang se eventuelle konflikter eller tilstøtende elementer på kalenderen, uten å gå ut av møteinnkallelsen.

Kalenderhurtigvisning i møteinnkallelse

Arbeid med alle kontoene i Outlook

Flere Exchange-kontoer     Outlook 2010 støtter flere Exchange-kontoer i samme Outlook-profil.

IMAP-forbedringer     Sletting av meldinger i en IMAP-e-postkonto foregår nå som i andre e-postkontotyper. Når meldinger slettes, flyttes de til en Slettede elementer-mappe. Det er ikke lenger nødvendig å merke meldinger for sletting for så å fjerne dem.

Hold oversikt over oppgavene

Gjøremålsfelt     Gjøremålsfeltet er forbedret på bakgrunn av forespørsler fra kunder. I Outlook 2010 er det bedre tilgang til heldagsavtaler og -hendelser. Andre forbedringer er visuelle indikatorer ved konflikter og ubesvarte møteinnkallelser, skilltegn for dager og praktisk dra-og-slipp-støtte for å endre størrelse, slik at du ser mer av det du vil se, når du vil se det. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre størrelsen på eller innholdet i gjøremålsfeltet.

Lagre informasjonen

Nytt datafilnavn     Når du lagrer Outlook-informasjon på datamaskinen, brukes en datafil. I tidligere versjoner av Outlook het disse fil med personlige mapper (PST) og fil med frakoblede mapper (OST). Disse heter nå Outlook-datafil (PST) og frakoblet Outlook-datafil (OST). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en fil for å lagre informasjon.

Enklere tilgang til datafilene for Outlook (PST og OST)     I alle tidligere versjoner av Outlook ble datafilene lagret i filer med personlige mapper (PST-filer) og filer med frakoblede mapper (OST-filer) i en skjult mappe på datamaskinen. I Outlook 2010 lagres alle nye datafiler du oppretter, som standard i mappen Dokumenter\Outlook-filer. Dette gjør det enklere å sikkerhetskopiere Outlook-data og å finne og kopiere datafilen til en ny datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en fil for å lagre informasjon.

Hold kontakten

Outlook Social Connector    Den nye Outlook Social Connector (OSC) kobler deg til de sosiale og jobbrelaterte nettverkene du bruker, inkludert Microsoft SharePoint, Windows Live og andre populære områder fra tredjeparter. Du får dermed mer informasjon og kan holde kontakten med de andre i nettverket uten å gå ut av Outlook. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innføring i Outlook Social Connector.

Personruten i leseruten

Hurtigkontakter    Få raskere tilgang til kontaktene med hurtigkontakter, herunder direktemeldinger og tilstedeværelsesindikatorer, uten å gå ut av e-postvisning. Med den nye boksen Søk etter en kontakt på båndet kan du begynne å skrive navnet på personen du leter etter, og få umiddelbare resultater.  Du har også flere måter å koble til den personen på, herunder direktemeldinger, telefon, e-post og møteplanlegging. Når Microsoft Office Communicator-integrasjon er aktivert, kan du søke i den globale adresselisten og i kontaktene med et direkte innskrivingssøk som viser brukerbilder, tittel og tilgjengelighet i tillegg til navnene.

Hierarkisk adressebok     Du kan velge mottakere av meldinger, møteinnkallelser og oppgavetildelinger ved å bla gjennom en organisasjonstrevisning i adresseboken i Outlook.

Enhetlige meldingsforbedringer

Utskrift av talemeldinger     Forhåndsvisning av talemelding gir en tale til tekst-utskrift av talemeldinger.

Talemelding med utskrift

Sikker talemelding     Beskyttet talemelding bidrar til å sikre og begrense talemeldingene til mottakerne de er beregnet på.

Flere forbedringer

Zoomkontroll i visninger     Zoom inn eller ut av e-post- eller kalendervisningene med den nye zoom-glidebryteren nederst i vinduet.

Visningszoomkontroll

Kvotemåler     I den nye Backstage-visning inneholder kontoinformasjonen en visuell fremstilling av hvor mye plass som er igjen i postboksen.

Indikator for tilgjengelig plass i postboksen

Navigasjonsrute     Alle kommandoer og visninger som tidligere befant seg i navigasjonsrute, er nå flyttet til båndet. Rekkefølgen på mappene er også endret for å gjøre det enklere å finne vanlige standardmapper, spesielt innboksen og Slettede elementer. Enkelte overskrifter og ikoner er fjernet for å strømlinjeforme utseendet til navigasjonsruten.

Utvidbarhet     Outlook 2010 har funksjoner forespurt av utviklere som muliggjør programspesifikk tilpassing av Outlook-brukergrensesnittet. I tillegg til forbedret programmerbarhet av Outlook-brukergrensesnittet har Outlook-objektmodellen støtte for nye og utvidede funksjoner i produktet, for eksempel diskusjoner og mobilelementer.

Kommandolinjebrytere     Flere kommandolinjebrytere er lagt til for distribusjon og feilsøking. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kommandolinjebrytere for Microsoft Outlook 2010.

64-bitersstøtte     Outlook 2010 er tilgjengelig i både en 32-biters og en 64-biters versjon.

Til toppen av siden

Gjelder for: Outlook 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk