Hva er nytt i Microsoft Office Word 2007?

Hva er nytt i Microsoft Office Word 2007?

Microsoft Office Word 2007 inneholder et omfattende utvalg verktøy du kan bruke til å opprette og formatere profesjonelle dokumenter med, i det nye Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent. Programmet har en rekke funksjoner for korrektur, merknader og sammenligning som gjør det enkelt og raskt å hente inn og behandle tilbakemeldinger fra kollegaene dine. Avansert dataintegrering sikrer at dokumentene forblir koblet til viktige kilder med forretningsinformasjon.

Hva vil du gjøre?

Lage dokumenter med profesjonelt utseende

Dele dokumenter trygt

Gå bak dokumentene

Gjenoppretting i forbindelse med datamaskinproblemer

Lage dokumenter med profesjonelt utseende

Office Word 2007 inneholder redigerings- og korrekturverktøy som gjør det enklere å opprette flotte dokumenter enn noen gang.

Bruk mer tid på å skrive og mindre tid på å formatere

Det nye båndet, som er en komponent i Office Fluent-brukergrensesnittet, grupperer verktøyene etter oppgave, og kommandoene du bruker oftest, er klare til bruk.

Bilde av kategorien Hjem i Word

1. Kategoriene er oppgaveorienterte.

2. Gruppene i hver enkelt kategori deler en oppgave inn i deloppgaver.

3. Kommandoknappene i hver gruppe utfører en kommando eller viser en meny med kommandoer.

Det nye resultatorienterte Office Fluent-brukergrensesnittet viser verktøyene du trenger, på en tydelig og velorganisert måte, når du trenger dem:

  • Spar tid, og få mer ut av de effektive funksjonene i Word ved å velge fra gallerier med forhåndsdefinerte stiler, tabellformater, listeformater, grafikkeffekter med mer.

  • Når du formaterer dokumenter i Fluent user interface, slipper du å gjette deg frem. Med gallerier fulle av formateringsalternativer får du en visuell forhåndsvisning av formateringen i dokumentet før du faktisk bestemmer deg for om du vil gjøre en endring.

Legg til forhåndsformaterte elementer ved hjelp av noen få klikk

Forsidegalleri

Office Word 2007 introduserer byggeblokker som lar deg legge til forhåndsformatert innhold i dokumentene:

  • Når du arbeider på et dokument fra en bestemt maltype, for eksempel en rapport, kan du velge fra et galleri med forhåndsformaterte forsider, sitater og topp- og bunntekster som gir dokumentet et mer helhetlig utseende.

  • Hvis du vil tilpasse det forhåndsformaterte innholdet, eller hvis organisasjonen bruker samme innhold ofte, for eksempel fraskrivingsklausuler eller kontaktinformasjon, kan du opprette egne byggeblokker som du velger i galleriet med ett klikk.

Kommuniser mer effektivt med virkningsfull grafikk

SmartArt-grafikk med lysbildetekst og oppsettgalleri

Programmet har nye diagramfunksjoner som omfatter tredimensjonale figurer, gjennomsiktighet, skyggelegging og andre effekter.

Gi dokumentene nytt utseende og uttrykk i løpet av noen få øyeblikk

Når firmaet oppdaterer profilen, kan du raskt gjøre det samme i dokumentene dine. Ved å bruke hurtigstiler og dokumenttemaer kan du raskt endre utseendet for tekst, tabeller og grafikk i hele dokumentet slik at det samsvarer med foretrukket stil- eller fargevalg.

Unngå stavefeil enkelt

Når du skriver et dokument som andre skal se, vil du absolutt ikke at stavefeil skal ta oppmerksomheten vekk fra budskapet eller undergrave din profesjonalitet. Nye funksjoner i stavekontrollen gjør det enklere å distribuere arbeidet med tillit:

  • Stavekontrollen er nå mer konsekvent på tvers av 2007 Microsoft Office-system-programmene. Her er noen eksempler på denne endringen:

  • En ordliste for utelukkelse opprettes automatisk for et språk første gang språket brukes. Ordlister for utelukkelse gir deg muligheten til å tvinge stavekontrollen til å markere ord du vil unngå å bruke. De er praktiske hvis du vil unngå banneord eller andre uegnede ord som ikke overholder retningslinjene for stil. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke ordlister for utelukkelse til å angi en foretrukket stavemåte for et ord.

  • Stavekontrollen kan finne og markere en del kontekstavhengige stavefeil. Har du noen gang skrevet en feil som minner om den følgende? Middagen smakte gått. I Office Word 2007 kan du aktivere alternativet Bruk kontekstavhengig stavekontroll hvis du vil ha hjelp med å finne og rette denne typen feil. Dette alternativet er tilgjengelig når du kontrollerer stavemåten i dokumenter på engelsk, tysk eller spansk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Velge hvordan stave- og grammatikkontrollen skal fungere.

  • Du kan deaktivere stave- og grammatikkontroll for et dokument eller for alle dokumentene du oppretter.

Til toppen av siden

Dele dokumenter trygt

Når du sender et dokumentutkast til kollegaene dine for å få innspill, gjør Office Word 2007 det enkelt å samle inn og behandle endringer og merknader. Når du er klar til å publisere dokumentet, inneholder Office Word 2007 funksjoner som sikrer at det publiserte dokumentet ikke innholder eventuelle uavklarte endringer og merknader.

Rask sammenligning av to dokumentversjoner

Sammenligne og kombinere dokumenter

I Office Word 2007 er det enkelt å finne ut hvilke endringer som er gjort i et dokument. Når du sammenligner og slår sammen dokumenter, kan du vise begge versjonene av dokumentet, og tekst som er slettet, satt inn eller flyttet, er tydelig merket i en tredje versjon av dokumentet. 

Søke etter og fjerne skjulte metadata og personlige opplysninger i dokumenter

Før du deler dokumentet med andre, kan du bruke dokumentinspeksjon til å kontrollere dokumentet og søke etter skjulte metadata, personlige opplysninger eller innhold som kan være lagret i dokumentet. Du kan bruke dokumentinspeksjon til å søke etter og fjerne informasjon som merknader, versjoner, merkede endringer, håndskriftmerknader, dokumentegenskaper, informasjon om dokumentbehandlingsserver, skjult tekst, egendefinerte XML-data og informasjon i topptekst og bunntekst. Dokumentinspeksjon kan bidra til å sikre at dokumentene du deler med andre, ikke inneholder noen skjulte personlige opplysninger eller noe skjult innhold som organisasjonen kanskje ikke vil skal distribueres. I tillegg kan organisasjonen tilpasse dokumentinspeksjon ved å søke etter enda flere typer skjult innhold.

Legge til en digital signatur eller signaturlinje i dokumentene

Dokument med signerte signaturlinjer

Du kan bidra til å gi forsikring om ektheten, integriteten og opprinnelsen til dokumentet ved å legge til en digital signatur i dokumentet. I Office Word 2007 kan du enten legge til en usynlig digital signatur i et dokument, eller du kan sette inn en Microsoft Office-signaturlinje for å registrere en synlig representasjon av en signatur sammen med en digital signatur.

Muligheten til å registrere digitale signaturer ved å bruke signaturlinjer i Office-dokumenter gjør det mulig for organisasjoner å bruke papirløs signering for dokumenter som kontrakter eller andre avtaler. I motsetning til signaturer på papir registrerer digitale signaturer nøyaktig hva som ble undertegnet, og signaturen kan bekreftes i fremtiden.

Konverter Word-dokumenter til PDF eller XPS

Office Word 2007 støtter eksport av filen til følgende formater:

  • Portable Document Format (PDF)    PDF er et elektronisk filformat med fast oppsett som bevarer dokumentformatering og muliggjør fildeling. PDF-formatet sørger for at når filen vises elektronisk eller skrives ut, beholder den det nøyaktige formatet du har planlagt, og dataene i filen kan ikke kopieres eller endres. PDF-formatet er også nyttig for dokumenter som skal gjengis ved hjelp av trykkerimetoder.

  • XML Paper Specification (XPS)    XPS er et elektronisk filformat som bevarer dokumentformatering og muliggjør fildeling. XPS-formatet sørger for at når filen vises elektronisk eller skrives ut, beholder den det nøyaktige formatet du har planlagt, og dataene i filen kan ikke kopieres eller endres.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se en av følgende artikler:

Oppdag dokumenter med innebygde makroer umiddelbart

Office Word 2007 har et eget filformat (*.docm) for makroaktiverte dokumenter, som gjør det mulig å se med det samme om en fil kan kjøre eventuelle innebygde makroer.

Forhindre endringer i en endelig versjon av et dokument

Fjern kommandoen Merk som endelig for å aktivere redigering

Før du deler den endelige versjonen av et dokument med andre, kan du bruke kommandoen Merk som endelig til å skrivebeskytte dokumentet og gi beskjed til andre at du deler den endelige versjonen av dokumentet. Når et dokument er merket som endelig, deaktiveres innskriving, redigeringskommandoer og korrekturmerker, og personer som viser dokumentet, kan ikke endre dokumentet ved et uhell. Kommandoen Merk som endelig er ikke en sikkerhetsfunksjon. Alle kan redigere et dokument som er merket som endelig, ved å deaktivere Merk som endelig.

Til toppen av siden

Gå bak dokumentene

Nå som datamaskiner og filer er mer sammenkoblet, lønner det seg mer enn noen gang å lagre dokumenter i filer som er små, holdbare og har støtte for en rekke plattformer. 2007 Office-utgivelse har tatt steget til neste nivå innen XML-støtte for å imøtekomme dette behovet. Det nye XML-baserte filformatet gir Office Word 2007-filer som er mindre, mer robuste og som kan integreres med informasjonssystemer og eksterne datakilder.

Mindre filstørrelse og bedre gjenoppretting

Det nye Word XML-formatet er et komprimert, segmentert filformat som gir betraktelig mindre filstørrelse og gjør det enklere å gjenopprette skadede eller ødelagte filer.

Koble dokumentene til forretningsinformasjon

I virksomheten din oppretter du dokumenter for å formidle viktige forretningsdata. Du kan spare tid og redusere risikoen for feil ved å automatisere denne kommunikasjonsprosessen. Opprett dynamiske, smarte dokumenter som oppdaterer seg selv ved å bruke nye datakontroller og databindinger til serversystemene.

Behandle dokumentegenskaper i dokumentinformasjonspanelet

Dokumentinformasjonspanelet gjør det enkelt å vise og redigere dokumentegenskaper mens du arbeider med Word-dokumentet. Dokumentinformasjonspanelet vises øverst i dokumentet i Word. Du kan bruke dokumentinformasjonspanelet til å vise og redigere både standard Microsoft Office-dokumentegenskaper og egenskaper for filer som er lagret på en dokumentbehandlingsserver. Hvis du bruker dokumentinformasjonspanelet til å redigere dokumentegenskapene for et serverdokument, lagres de oppdaterte egenskapene direkte på serveren.

Du kan for eksempel ha en server som logger dokumentets redigeringsstatus. Når du gjør siste finpussen på et dokument, kan du åpne dokumentinformasjonspanelet og endre redigeringsstatusen for dokumentet fra kladd til ferdig. Når du lagrer dokumentet på serveren igjen, oppdateres redigeringsstatusen på serveren.

Hvis du lagrer dokumentmaler i et bibliotek på en Windows SharePoint Services 3.0-server, kan det hende at biblioteket inneholder egendefinerte egenskaper som lagrer informasjon om malene. Det kan for eksempel hende at organisasjonen krever at du kategoriserer dokumentene i biblioteket ved at du skriver inn en kategoriegenskap. Ved hjelp av dokumentinformasjonspanelet kan du redigere slike egenskaper direkte fra Word-miljøet.

Til toppen av siden

Gjenoppretting i forbindelse med datamaskinproblemer

2007 Microsoft Office-system inneholder forbedrede verktøy for gjenoppretting av arbeidet i tilfelle det oppstår et problem i Office Word 2007.

Office-diagnostikk

Microsoft Office-diagnostikk er en serie med diagnosetester du kan bruke til å finne ut hvorfor datamaskinen krasjer. Diagnosetestene kan løse noen problemer umiddelbart, og i noen tilfeller gir de også informasjon om hvordan du kan løse andre problemer. Microsoft Office-diagnostikk erstatter følgende Microsoft Office 2003-funksjoner: Finn og reparer og Gjenoppretting av Microsoft Office-program.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke Office-diagnostikk til å diagnostisere og reparere Office-programmer som krasjer.

Programgjenoppretting

Office Word 2007 har forbedrede funksjoner for å bidra til at arbeid ikke går tapt når programmet avsluttes på en unormal måte. Når det er mulig, prøver Word å gjenopprette noen aspekter ved tilstanden til programmet når Word startes på nytt.

Du arbeider for eksempel på flere filer samtidig. Hver fil er åpen i et eget vindu, der bestemte data vises i hvert vindu. Word krasjer. Når du starter Word på nytt, åpnes filene og vinduene gjenopprettes slik de var før Word krasjet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Unngå å miste arbeid når et Office-program lukkes på en unormal måte.

Til toppen av siden

Gjelder for: Word 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk