Hva er nytt i Microsoft Office Outlook 2007?

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Bannerbilde

Microsoft Office Outlook 2007 inneholder en funksjon for omfattende tids- og informasjonsbehandling. Ved hjelp av nye funksjoner som Direktesøk og gjøremålsfeltet kan du ordne og umiddelbart finne informasjonen du trenger. Med nye funksjoner for deling av kalendere, Microsoft Exchange Server 2007-teknologi og forbedret tilgang til Windows SharePoint Services 3.0-informasjon kan du trygt dele data som er lagret i Office Outlook 2007, med kolleger, venner og familie, uavhengig av hvor disse personene befinner seg. Med Office Outlook 2007 blir det enklere å prioritere og styre tiden, siden du kan konsentrere deg om det som betyr mest for deg. Denne artikkelen gir en oversikt over Office Outlook 2007, med vekt på nye og forbedrede funksjoner.

knapp for å laste ned en gratis prøveversjon

Kjøp Office nå

I denne artikkelen

Administrere tid og informasjon

Koble til på tvers av grenselinjer

Økt trygghet og kontroll

Administrere tid og informasjon

Office Outlook 2007 inneholder en rekke nye og forbedrede funksjoner, fra Direktesøk til oppgaveintegrasjon i kalenderen, slik at du kan administrere tid og informasjon på en bedre måte. Med disse funksjonene blir det enklere å finne, administrere, prioritere og forholde deg til den enorme informasjonsmengden du møter hver eneste dag.

Raskt finne informasjonen du trenger

 • Direktesøk     Med Office Outlook 2007 kan du på en ny måte raskt finne informasjonen, uansett hvilken mappe den ligger i. Nå bruker Outlook samme søketeknologi som Microsoft Windows bruker, for å gi resultater raskt uavhengig av størrelsen på postboksen. En forbedret visuell utforming viser dessuten hvert enkelt søkeresultat straks det er funnet, samtidig som søket fortsetter. Nå vises søk på samme sted uansett hvor du befinner deg i Outlook. Du kan dessuten videresende spørsmålet til Windows PC-søk for å foreta et bredere søk på hele datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Søke etter meldinger eller elementer ved hjelp av Direktesøk.

 • Fargekategorier     Med nye fargekategorier kan du på en effektiv og visuell måte egendefinere elementer og skille elementer fra hverandre, slik at det blir enkelt å finne informasjon. La oss for eksempel anta at du vil tilordne en fargekategori til alle elementer som er knyttet til et bestemt prosjekt. Du kan legge til samme fargekategori på elementer i e-post, kalender og oppgaver, slik at du på et øyeblikk enkelt kan finne alle elementer fra dette prosjektet. Når du senere trenger informasjonen, kan du søke og sortere etter fargekategorier for raskt og visuelt gjenkjenne det du leter etter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne en fargekategori til en e-postmelding.

 • Ekstern tilgang til fargekategorier     Nå lagres fargekategorier i standarddatafilen i stedet for i Windows-registret. Hvis du bruker en Microsoft Exchange-konto, er kategoriene dine nå tilgjengelige på alle datamaskinene du bruker.

 • Resultatorientert brukergrensesnitt   Office Outlook 2007 har et omarbeidet brukergrensesnitt som gjør det enklere og mer intuitivt for deg å skrive, formatere og forholde deg til e-posten. Nå har du tilgang til alle de innholdsrike funksjonene i Outlook på ett oversiktlig sted blant e-postmeldingene.

 • Forhåndsvisning av vedlegg     Ved hjelp av den nye funksjonen Forhåndsvisning av vedlegg kan du med bare ett klikk vise vedleggene i leseruten. Denne forbedringen er tidsbesparende og gjør det mulig å vise vedlegg i sammenheng med e-postmeldingen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forhåndsvise meldinger.

 • Minimert navigasjonsrute     Nå kan navigasjonsruten minimeres til et loddrett knappefelt, slik at du får et større arbeidsområde samtidig som du har rask tilgang til Favorittmapper og andre visninger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Minimere eller utvide navigasjonsruten.

 • Yomi-navn   Office Outlook 2007 støtter japanske Yomi-navn i Kontakter.

 • Ny ukevisning i kalenderen   Office Outlook 2007 inneholder en ny ukevisning. Den forrige ukevisningen hadde et tokolonners oppsett med dager, og lignet mye på en tidsplanlegger. Den nye ukevisningen ligner arbeidsukevisningene i tidligere versjoner.

 • Standard detaljnivå     Det standard detaljnivået for månedsvisning er endret.

Enkelt administrere daglige prioriteringer

 • Gjøremålsfelt     Det nye gjøremålsfeltet samler oppgaver, e-postmeldinger som er flagget for oppfølging, kommende avtaler og kalenderinformasjon på ett praktisk sted. Det inneholder også oppgaver fra notatprogrammet i Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Project 2007 og nettstedene for Windows SharePoint Services 3.0. I gjøremålsfeltet får du en samlet visning av dagens prioriteringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Spore gjøremål og oppgaver.

 • Flagge e-post for oppfølging     Nå har du enda mer nytte av flaggene i Outlook. Du kan bruke et flagg til raskt å opprette et oppfølgingselement som kan spores i gjøremålsfeltet, i innboksen og til og med i kalenderen. Det er dessuten fremdeles praktisk å bruke dem til å angi påminnelser for deg selv og andre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Spore e-postmeldinger som krever oppfølging.

 • Oppgaveintegrering i kalenderen   Office Outlook 2007 integrerer oppgaver i kalenderen inn i listen over daglige oppgaver, slik at de vises under daglige avtaler og møter. Hvis du vil sette av tid til å arbeide på en oppgave, drar du bare oppgaven til kalenderen. Når du fullfører en oppgave på en bestemt dag, festes oppgaven til den dagen og gir dermed en visuell logg over arbeidet du har utført. Oppgaver som du ikke fullfører, overføres til neste dag og samles opp til du merker dem som fullført. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise oppgavene dine.

 • Forbedrede planleggingsfunksjoner      Med forbedrede planleggingsfunksjoner i Office Outlook 2007 og Exchange 2007 kan du både på en enklere måte og på kortere tid planlegge møter. Når du bruker Exchange 2007, blir deltakernes tidsplaner gjennomgått, og det blir anbefalt et passende møtetidspunkt og -sted. En rekke andre forbedringer i Office Outlook 2007 gjør kalenderføringen enklere for personer som bruker Exchange 2003 eller Exchange 2007. Når det gjøres endringer knyttet til møtestedet eller sakslisten, blir deltakerne informert om dette, fremfor at de må godta møtet på nytt. Endringer utheves dessuten i møteoppdateringen, slik at det blir enklere å finne informasjonen som er blitt endret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Planlegge et møte.

Til toppen av siden

Koble til på tvers av grenselinjer

Office Outlook 2007 inneholder betydelige forbedringer for å hjelpe deg med å kommunisere med andre som arbeider andre steder og på andre plattformer – fra enklere kalenderdeling til støtte for opprinnelig Really Simple Syndication (RSS) og integrering av Windows SharePoint Services 3.0-informasjon.

Ha relevant informasjon for hånden

Siden Office Outlook 2007 legger relevant informasjon rett i innboksen, får du tilgang til informasjonen som du trenger i det daglige.

 • Koble Windows SharePoint Services 3.0-lister til Outlook     Med Office Outlook 2007kan du når og hvor som helst bruke informasjon som er lagret i SharePoint-lister. Du kan koble kalendere, dokumentbiblioteker, diskusjonstavler, kontakter og oppgaver i Office Outlook 2007, og deretter kan du forhåndsvise, søke etter eller redigere dette innholdet. Alle endringer du gjør i denne informasjonen, oppdateres både på serverversjonen og i nettleseren. Nye Office Outlook 2007-funksjoner (for eksempel kalenderoverlapping, elektroniske visittkort og gjøremålsfeltet) innlemmer også SharePoint-innhold. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Åpne, redigere og oppdatere filer fra et SharePoint-nettsted.

 • Really Simple Syndication (RSS) Feeds     Med RSS-feeder kan utgivere av innhold på en praktisk måte distribuere informasjon i et standardisert format. Et vanlig eksempel på RSS-innhold er informasjonskilder som oppdateres jevnlig, for eksempel nyhetsoverskrifter og personlige nettlogger (kalt blogger). Fordelen med RSS er at alt innhold fra flere nettsteder samles på ett sted, i tillegg til at du ikke trenger å oppgi e-postadressen til utgivere av innhold for å motta informasjonen. Du trenger heller ikke lenger besøke ulike nettsteder for å få tak i den nyeste informasjonen om det som interesserer deg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innføring i RSS.

 • Automatisk kontooppsett     Den nye funksjonen for automatisk kontooppsett gjør det enkelt å legge til kontoer i Office Outlook 2007. Du skriver bare inn kontonavnet og passordet fra e-postkontoen for Exchange, POP3 eller IMAP. Deretter konfigurerer Office Outlook 2007 kontoen for deg. Du trenger ikke å huske på verken servernavn eller annen mystisk informasjon, konfigurere portene eller gjøre noe annet. Når du bruker en Exchange 2007-konto, holder kontoen seg hele tiden oppdatert fordi den har en dynamisk tilkobling til serveren som kjører Exchange. Så hvis postboksen flyttes fra én server til en annen, oppdager dermed Office Outlook 2007 endringen automatisk og fortsetter uten avbrudd å være til hjelp i det daglige arbeidet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til eller fjerne en e-postkonto.

Enkelt dele informasjon med hvem og hvor som helst

 • Øyeblikksbilde av kalenderen     Du kan sende kalenderen til hvem du vil i en e-postmelding. Mottakeren kan åpne kalenderen i nettleseren eller Outlook. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dele informasjon i kalenderen.

 • Abonnementer på Internett-kalender     Internett-kalendere er kalendere som deles over Internett. Slike kalendere, enten de er opprettet i Outlook eller et annet program, lastes ned fra en tjeneste for kalenderpublisering eller fra et eget nettsted der personer kan være vert for og abonnere på kalendere. I abonnementet på Internett-kalendere følger det med informasjon om hvordan du instruerer Outlook i hvor og hvor ofte programmet skal se etter oppdateringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Introduksjon til Internett-kalendere.

 • Kalenderoverlegg     Ved å vise kalendere i overlappingsmodus, kan du flytte flere kalendere oppå hverandre, slik at det blir enklere å sammenligne kalenderen din med kalenderen til en kollega eller gruppe for å finne et ledig møtetidspunkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise kalendere sidestilt eller overlappet.

 • Elektroniske visittkort     Du kan opprette og dele egendefinerte elektroniske visittkort, og dermed kunne formidle informasjon på en personlig måte. Du kan dele kortet som et vedlegg eller som en del av e-postsignaturen. Med elektroniske visittkort kan du tilpasse kontaktinformasjonen, og dessuten legge til logoer og bilder, slik at kontaktene blir mer personlig relevante og enklere å finne. Det er enkelt å utveksle elektroniske visittkort via e-postmeldinger, og de kan lagres i Kontakter-mappen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette elektroniske visittkort.

 • Lagre som PDF eller XPS   Office Outlook 2007 støtter eksportering av filer til følgende formater:

  • Portable Document Format (PDF)      PDF er et filformat med fast oppsett som bevarer dokumentformatering og muliggjør fildeling. PDF-formatet sørger for at når filen vises på nettet eller skrives ut, beholder den det nøyaktige formatet du skapte, og det er ikke enkelt å endre dataene i filen. PDF-formatet er også nyttig for dokumenter som skal trykkes.

  • XML Paper Specification (XPS)     XPS er et filformat med fast oppsett som bevarer dokumentformatering og gjør det mulig å dele filer. XPS-formatet sørger for at filen beholder det nøyaktige formatet du skapte, når den vises på nettet eller skrives ut, og det er ikke enkelt å endre dataene i filen.

   Merknad: Oppretting av PDF og XPS er bare tilgjengelig når du åpner et element i Office Outlook 2007. Fil-menyen i hovedvinduet i Outlook gir ikke tilgang til denne funksjonaliteten.

   Du kan lagre som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program bare når du har installert tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere støtte for andre filformater, for eksempel PDF og XPS.

   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lagre som PDF eller XPS.

 • Microsoft Office InfoPath 2007-integrering i Outlook     Fullstendig integrasjon av Office Outlook 2007 med Office InfoPath 2007 gjør det mulig å bygge inn et InfoPath-skjema i en e-postmelding, og deretter sende det til andre sammen med en forespørsel om at de fyller ut nødvendig informasjon. Det eneste mottakeren da skal gjøre, er å svare på meldingen og fylle ut det innebygde skjemaet. Når du har fått tilbake alle svarene, kan du eksportere dataene til Microsoft Office Excel 2007 for å analysere dem, eller du kan flette svarene fra skjemaet du sendte ut, i ett hovedskjema.

 • Fraværsassistent     Da du tidligere startet Outlook og Fraværsassistent var aktivert, ble det vist en varslingsdialogboks. Når du nå har aktivert automatisk svar når du er borte fra kontoret i Office Outlook 2007, vises det en melding på statuslinjen. Når du bruker en Exchange 2007-konto, kan du nå på forhånd planlegge når du er fraværende, slik at du ikke trenger å bekymre deg for å glemme å aktivere eller deaktivere Fraværsassistent. Og når du bruker e-postkontoer for Exchange 2007, kan du dessuten angi egne meldinger for mottakere i organisasjonen og andre for dem utenfor. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Svare automatisk på innkommende meldinger når du er fraværende.

 • Unified Messaging     Med Exchange 2007kan du få talemeldinger og fakser levert til Office Outlook 2007-innboksen din.

 • Støtte for internasjonaliserte domenenavn   Office Outlook 2007 støtter nå internasjonaliserte domenenavn i e-postadresser. Med støtte for internasjonaliserte domenenavn kan du registrere og bruke domenenavn i deres opprinnelige språk i stedet for bare på engelsk.

 • Forbedret databufring   Office Outlook 2007 har nå støtte for hurtigbufring, eller oppretting av en lokal synkronisert kopi, av delte data du arbeider med. Hvis du for eksempel arbeider med en annen persons delte mapper, lagres en kopi av denne informasjonen på datamaskinen. Dette gir bedre ytelse, og gjør det mulig å arbeide med delte data selv om du ikke er tilkoblet serveren som kjører Exchange.

Til toppen av siden

Økt trygghet og kontroll

Office Outlook 2007 inneholder en rekke effektive verktøy, fra teknologi knyttet til useriøs e-post og anti-phishing til nye administrerte e-postmapper, for å gjøre det enklere å beskytte personlige opplysninger og firmainformasjon. Du får dermed bedre kontroll over informasjonen som når deg, slik at du oppnår økt trygghet og kan konsentrere deg om de daglige oppgavene.

Kontrollere effektivt hvilke e-postmeldinger som kommer frem til deg

 • Poststempel for Outlook-e-post     Poststempel for Outlook-e-post er en ny teknologi fra Microsoft som skal bidra til å stanse søppelpost. Denne teknologien ber avsenderens datamaskin om å foreta en utregning eller svare på et spørsmål, og deretter tilordnes denne til meldingen som et gyldighetsbevis. Ved å opprette et postmerke for Outlook-e-post blir det vanskelig og tidkrevende for avsendere av søppelpost å masseutsende e-postmeldinger, men det endrer ikke måten du sender gyldige meldinger på. Når en melding med poststempel mottas av Office Outlook 2007, er det enkelt for systemet å bekrefte gyldigheten for denne meldingen. Hvis postmerket er gyldig, er det et bevis på at det for avsenderens datamaskin var en viss kostnad forbundet med å sende denne meldingen. Dette fører til at meldinger med et postmerke vises i innboksen i stedet for i mappen Useriøs e-post. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvordan postmerker for Outlook-e-post bidrar til å redusere søppelpost.

 • Filter for søppelpost/phishingbeskyttelse   Office Outlook 2007 inneholder et forbedret søppelpostfilter som sorterer ut enda flere uønskede e-postmeldinger enn tidligere. Det finnes også en ny beskyttelse mot phishing (bruk av falske e-postmeldinger som kan lure deg til å avsløre personlige opplysninger). Office Outlook 2007 sporer mistenkelige e-postmeldinger og bidrar til å beskytte deg ved automatisk å deaktivere koblinger i slike meldinger inntil du godkjenner dem. Du advares i e-postmeldingen mot mulige truende eller ondsinnede nettsteder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik bidrar Outlook til å beskytte datamaskinen mot virus, søppelpost og phishing.

Tryggere oppbevaring av personlige opplysninger og firmainformasjon

 • Administrerte e-postmapper     Ved bruk av Exchange 2007 kan selskaper bruke Administrerte e-postmapper til å følge policyer for oppbevaring og lagring av e-post for medarbeidernes postbokser, inkludert metoder for å angi andre personers tilgang til slike postbokser.

 • Oppbevaringssted for e-post     Du kan lagre og arkivere e-postmeldinger i et Windows SharePoint Services 3.0-dokumentbibliotek. Office Outlook 2007 gir deg tilgang til disse mappene på lageret sammen med e-postmappene, slik at du kan bruke dem på samme måte som du bruker andre mapper. Disse mappene kan imidlertid gjøres allment tilgjengelige for andre personer, og de er optimalisert for langvarig arkivering og samtykke.

 • Information Rights Management (IRM)      Forbedret IRM er en teknologi for håndhevelse av policyer som finnes i Microsoft Office-systemet, og som bidrar til å beskytte dokumenter, regneark, presentasjoner og e-postmeldinger mot uautorisert tilgang og bruk. Med IRM kan du angi hvem som skal få tilgang til et dokument eller en e-postmelding, og du kan bestemme hvorvidt hver enkelt av disse personene skal kunne redigere, kopiere, videresende og/eller skrive ut innholdet, inkludert vedlegg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Begrense tilgangen til konfidensiell informasjon i e-postmeldinger.

 • Administrasjon av informasjon om ledige og opptatte tidspunkt     Når du bruker en Exchange 2007-konto, kan du angi hvem som skal kunne vise informasjonen om ledige og opptatte tidspunkt, slik at du selv kan bestemme over personlige opplysninger.

 • Klareringssenter     Klareringssenteret inneholder innstillinger for sikkerhet og personvern for 2007 Microsoft Office-system-programmer. Sikkerhetsnivåene Svært høy, Høy, Middels og Lav som ble brukt i tidligere versjoner av Office, er nå blitt erstattet med et mer strømlinjeformet sikkerhetssystem.

Bidrar til at du unngår at arbeid går tapt

 • Office-diagnostikk     Microsoft Office-diagnostikk er en serie med diagnosetester du kan bruke til å finne ut hvorfor datamaskinen krasjer. Diagnosetestene kan løse noen problemer umiddelbart, og i noen tilfeller gir de også informasjon om hvordan du kan løse andre problemer. Microsoft Office-diagnostikk erstatter de følgende Microsoft Office 2003-funksjonene: Finn og reparer og Gjenoppretting av Microsoft Office-program.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke Office-diagnostikk til å diagnostisere og reparere Office-programmer som stopper.

 • Programgjenoppretting   Office Outlook 2007 har forbedrede funksjoner for å unngå å miste arbeid når programmet lukkes på en unormal måte. Når det er mulig, prøver Office Outlook 2007 å gjenopprette enkelte aspekter ved tilstanden til programmet etter at det starter på nytt.

  Tenk deg at du arbeider med flere filer samtidig. Hver fil er åpen i et eget vindu med bestemte data som vises i hvert vindu. Office Outlook 2007 krasjer. Når du starter Office Outlook 2007 på nytt, åpnes filene, og vinduene gjenopprettes slik de var før Office Outlook 2007 krasjet.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Unngå å miste arbeid når et Office-program lukkes på en unormal måte.

Sende riktig melding

 • Korrekturverktøy     Nedenfor finner du noen av de nye funksjonene i stavekontrollen:

  • Stavekontrollen er gjort mer konsekvent på tvers av 2007 Microsoft Office-system-programmer. Eksempler på denne endringen inkluderer følgende:

  • Stavekontrollen i 2007 Microsoft Office-system inneholder staveregler franske ordlisten. I Microsoft Office 2003 var dette et tillegg som måtte installeres separat. For mer informasjon, kan du se tilpasse stavekontroll, grammatikk og skrivestil.

  • En ordliste for utelukkelse opprettes automatisk for et språk første gang dette språket brukes. Med ordlister for utelukkelse kan du tvinge stavekontrollen til å merke ord du vil unngå å bruke. De er praktiske for å unngå ord som er støtende eller som språklige retningslinjer sier skal unngås. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke ordlister for utelukkelse til å angi en foretrukket stavemåte for et ord.

  • Stavekontrollen kan finne og flagge enkelte kontekstavhengig stavefeil. Har du skrevet en feil omtrent slik ut? jeg ser du deres. I Office Outlook 2007, kan du aktivere alternativet Bruk kontekstavhengig stavekontroll å få hjelp med å finne og rette denne typen feil. Dette alternativet er tilgjengelig ved stavekontroll av dokumenter på engelsk, tysk eller spansk. For mer informasjon, kan du se tilpasse stavekontroll, grammatikk og skrivestil.

knapp for å laste ned en gratis prøveversjon

Kjøp Office nå

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×